nhạc võ thanh bình
binhkho 18.08.2009 23:53:42 (permalink)
mình có viết và tự trình diễn xin đừng chê ca dở nhé!
xin bấm vào đường line dưới
http://www.4shared.com/file/145831799/abf21fbe/hoaamthangsauloi.html


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/67200/4F72B7572A594DF28A39D686711101B6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 10:57:52 bởi binhkho >
Attached Image(s)
#1
  binhkho 17.10.2009 13:15:33 (permalink)
  MỘT LẦN
  http://www.4shared.com/file/144333002/8e145806/motlan_nhacloi.html

  nhac và lời mình tự hòa âm và thâu bằng micro máy vi tính nhà. có bạn nào giọng tốt ca giùm mình cám ơn. và dưới đây là line file hoà âm
  http://www.4shared.com/file/145858360/a0f7a923/hoaammotlan.html
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/67200/6B572178282249D192772CC27A97C9F8.JPG[/image]
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2009 14:32:36 bởi binhkho >
  Attached Image(s)
  #2
   binhkho 05.11.2009 13:47:39 (permalink)
   bòng bong
   mới hòa âm bằng gủiar pro chắc không hay chưa có lời ca, thông cãm

   http://www.4shared.com/file/146638839/2cab846e/bongbong.html

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/67200/6288F9163E7744C0B5765A96D668FB91.jpg[/image]
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 13:56:32 bởi binhkho >
   Attached Image(s)
   #3
    binhkho 22.07.2010 10:39:41 (permalink)
    mình mới viết xong và tạm tự hòa âm, nên không được chuyên nghiệp và chưa có lời ca. xin các bạn thông cãm.
    http://www.4shared.com/audio/svioonQo/huevangai.html
    [themNhac]<embed src="http://www.4shared.com/embed/345353556/f5047c23" width="320" height="200" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>[/themNhac]
    mình nhún vào trang không được xin giúp

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/67200/B7D689D5707E4B08B1C3D6A5E0B8D9EF.gif[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 11:41:53 bởi binhkho >
    Attached Image(s)
    #4
     Chuyển nhanh đến:

     Thống kê hiện tại

     Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
     Kiểu:
     2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9