Nằm mơ
BanHien 19.08.2009 17:30:20 (permalink)
Trước hết xin cám ơn bác chủ quán đã mở thêm mục này để bàn chuyện máy móc cho vui. Sau là BH vừa nằm mơ thấy nó, xin giới thiệu:


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9