MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG

Thay đổi trang: < 123456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 18.09.2009 21:39:23
 
 
 
 
Ðây là tòan bộ bức tranh trên trần ở giữa nhà. Vì trần thì cao mà rộng nên chụp tổng thể sẽ không bao giờ nét được các chi tiết, ánh sáng ở các cửa sổ tứ bề chiếu hắt ,bắt vào tranh sơn dầu bị phản xạ loá nhiều nơi , nên rất khó chụp hoàn hảo.  Tôi sẽ chụp chi tiết từng đoạn một gửi lên dần cho các bạn thưởng thức .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 19:45:17 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 19.09.2009 19:48:25
 
 
 
 
Khung của bức tranh chạy xung quanh tường , cái khung tranh  này được chạm khắc nổi. (Ðây là góc tranh bên phải phiá ngoài đi vào)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 23:04:04 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 19.09.2009 19:50:57
 
 
 
 
Ðoạn giữa tranh phía ngoài đi vào 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 23:04:32 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 19.09.2009 19:52:42
 
 
 
 
Góc tranh bên trái phiá ngoài đi vào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 23:04:58 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 19.09.2009 19:57:01
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 17:15:18 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 20.09.2009 17:02:24
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 17:14:54 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 20.09.2009 17:03:12
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 17:14:31 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 20.09.2009 17:04:00
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 17:14:04 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 20.09.2009 17:05:29
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 17:13:36 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 20.09.2009 17:08:08
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 20.09.2009 17:09:56
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh

 

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 20.09.2009 17:10:59
 
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh


vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 20.09.2009 17:12:00
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 20.09.2009 17:12:28
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 04:53:17 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 21.09.2009 17:41:55
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 20:53:44 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 21.09.2009 17:42:57
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 21.09.2009 17:43:57
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 21.09.2009 17:47:34
 
 
 
Tâm điểm của bức tranh là hình bầu dục giữa trần nhà. Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 18:14:04 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 21.09.2009 17:54:59
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh

 

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 21.09.2009 17:56:14
 
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh


vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 21.09.2009 17:57:39
 
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh


vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 21.09.2009 17:58:55
 
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 21.09.2009 18:03:57
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to.(Góc tranh bên tay phải phiá trong ) Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 21:37:14 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 21.09.2009 21:32:30
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. (Ðoạn giữa tranh phiá trong )Photo by Vu kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 21:38:07 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 21.09.2009 21:36:20
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to.(Góc tranh bên tay trái phiá trong ). Photo by Vu kim Thanh

 

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 21.09.2009 21:42:12
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 21.09.2009 21:43:15
 
 
 
 
Trích đoạn từ tranh to. Photo by Vu kim Thanh

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: MỘT LƯU NIỆM CỦA THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG - 21.09.2009 22:12:03
 
 
 
 
Từ giữa sảnh đường này bạn nhìn vào còn một căn phòng rộng bên trong . Khi bước qua sáu bậc thang qua khung cửa vòm lớn , bạn bước lên căn phòng  tuyệt đẹp. Trong đây cũng vẽ trang trí tranh quanh phòng.
Những hình ảnh hiện thực và thần thoại đan xen với nhau rất huyền ảo. Những hoa tiết rất cầu kỳ làm cho người thưởng thức phải bàng hoàng và ngạc nhiên vì lối vẽ tạo ra ảo giác như không gian ba chiều hiển hiện và nổi bật như thật.
Trần nhà cũng vẽ kín những hình ảnh và màu sắc rất hài hòa. (Tỉ lệ người cũng giống như phòng ngoài kia , tất cả đều to bằng người thật.) Duy có một vài nhân vật huyền thoại thì tỉ lệ to hơn người thường.
Bức tường chính giữa nhìn thẳng từ cửa vào là một bức tranh to vẽ kín cả bức tường , từ chân tường tới trần nhà. Ðó là gia đình hoàng tộc quây quần và phiá bên góc tay phải có cả chân dung tự hoạ của họa sĩ Jame Thornhill nữa.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 14:20:49 bởi vũkimThanh >

Thay đổi trang: < 123456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 159 bài trong đề mục