thơ với cuộc đời người sáng tác thơ
binhkho 03.09.2009 23:04:53 (permalink)
tôi nhớ lại khi ấy tôi còn rất trẻ ,và quen được một thi nhân lảo thành.có một lần tôi nhờ ông ta xem và thẫm định bản thảo thơ của tôi.qua vài ngày sau khi uống trà bàn luận thơ văn, ông chợt nói " thơ của chú dù hay hoặc dỡ là điều không quan trọng.nhưng thơ của chú có nhiều đau thương ếm thế, thì cuộc đời sau nầy của chú, chú sẻ khổ chú phải viết tưi vui sang cả lên".
và thật thế điều ông nói qua nhiều năm tôi ngẫm lại đời mình ,y như thơ mình viết ,cái khí chất con người đã nhụm màu thơ,và khí chất đó làm nên thành bại cuộc đời tôi trong cuộc sống.
và từ đó tôi tự mình suy ra rằng...và cãm thấy
-thơ của quân vương khí chất mạnh mẻ,cao sang
-thơ của phàm phu khí chất tầm thường,thô lỗ
vd:như bài thơ cây chổi của Lê thánh Tôn tuy lấy vật tầm thường là cây chổi quét nhà nhưng nó đã nói lên khí chất của một nhà
lảnh đạo.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9