Thành kính phân ưu!
KimGiang 29.09.2009 00:34:41 (permalink)
Xin được thắp nén nhang, nghiêng mình trước Anh linh
Cụ: PHAN THỊ LỰU
- Người Mẹ tôn kính của Thi Sỹ Đoàn Văn Nghiêu![image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/FB059063EA3C4C87A0434FD9FCF6A522.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 00:39:38 bởi KimGiang >
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9