Gà con chạy lon ton
Ga Rung 02.10.2009 17:48:34 (permalink)
Gà mới tập tành chụp phố đêm chưa có kinh nghiệm nên Post đại tấm "Phố bên sông" xin các bác chỉ giáo thêm.
Cái này mang tính Spam nên em post luôn 2 tấm góc độ gần giống nhau:


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76228/11E3931367214E0EA0D55A9777AE4B57.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76228/E5AF1EB2ADFF4E0B801A1E451C88B09D.jpg[/image]
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9