Kiểu:
Xin chào !

 Bách Việt trùng cửu

Tác giả Bài
Bách Việt 18

 • Số bài : 66
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.10.2009
 • Nơi: Lạc Ấp
 • Trạng thái: offline
Bách Việt trùng cửu 13.10.2009 14:34:09 (permalink)
0
Thăng long cảm
 
Ngút nhìn hào khí đất Thăng Long
Tiếng trống ngàn xưa giục giã lòng
Lạc Ấp trăm voi chầu phục Chủ
Đông Quan muôn ngựa tiến theo Ông
Dời đô hạ chiếu hưng rồng phượng
Giết giặc lập thề vọng núi sông
Hùng tráng cơ đồ dân Bách Việt
Vầng dương sáng rọi mảnh trời Đông.

Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=588939&mpage=1&key
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547383&mpage=1&key
 
#1
  Bách Việt 18

  • Số bài : 66
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.10.2009
  • Nơi: Lạc Ấp
  • Trạng thái: offline
  Sơn Tinh - Hạ Vũ 01.11.2009 23:44:11 (permalink)
  0
  Sơn Tinh - Hạ Vũ

  Tôi nghe kể chuyện thủa hồng hoa
  Bão lụt gió mưa cuốn mái nhà
  Gian nan cuộc sống người dân Việt
  Trắng đồng lúa nước ngập bao la.

  Dân Việt đi theo đức Tản Viên
  Khai sơn, phá thạch, thắng thiên nhiên
  Nước dâng, núi cũng dâng theo nước
  Vượt lên sừng sững dãy Hoàng Liên.

  Nên sử Hạ triều khắp chín châu
  Đại Vũ - Sơn Tinh bước mở đầu
  Hà Lạc khắc hình trên đá cổ
  Đồ Sơn ghi tích hội chư hầu.

  Ba Vì còn đó đền Tốn Lang
  Long Môn, Hắc Thuỷ chính Đà Giang
  Quốc chúa ơn dày như nước chảy
  Dòng "Việt" mãi xưng một chữ vàng.
  Trời thương Bách Việt sơn hà
  Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=588939&mpage=1&key
  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547383&mpage=1&key
   
  #2
   Bách Việt 18

   • Số bài : 66
   • Điểm: 0
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 08.10.2009
   • Nơi: Lạc Ấp
   • Trạng thái: offline
   Lý Bôn 11.11.2009 23:37:13 (permalink)
   0
   Lý Bôn
    
   Tôi nghe kể chuyện vua Lý Bôn
   Kháng Tần khởi nghĩa chốn hương thôn
   Châu Phong, đất Bái hưng nghiệp lớn
   Cờ đỏ, chém xà tiếng trống dồn.
    
   Dùng người thu phục được nhân tâm
   Trương Lương, Hàn Tín theo xưng thần
   Sức yếu tranh hùng cùng Hạng Vũ
   Phân định Hơn - Suy cốt ở dân.
    
   Nam Đế hiệu xưng Hùng Trịnh Vương
   Vạn Xuân mở nước, "vân phi dương"
   Huy hoàng trang sử một triều Hiếu
   Mấy trăm năm lẻ thật phi thường.
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 23:53:00 bởi Bách Việt 18 >
   Trời thương Bách Việt sơn hà
   Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=588939&mpage=1&key
   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547383&mpage=1&key
    
   #3
    Bách Việt 18

    • Số bài : 66
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 08.10.2009
    • Nơi: Lạc Ấp
    • Trạng thái: offline
    An Dương Vương 06.01.2010 22:25:05 (permalink)
    0
    An Dương Vương
     
    Tôi nghe kể chuyện An Dương Vương
    Thay trời hành sự buổi nhiễu nhương
    Đất Cảo khởi nghiệp ngàn năm lẻ
    Châu Phong đô đóng chấn một phương.
     
    Kinh Rùa tiếp nối sứ Thanh Giang
    Dĩu Lý ngẫm suy tác Dịch vàng
    Gói gọn đất trời trong bộ quẻ
    Con đường nhân thế mở thênh thang.
     
    Cổ Luỹ thành xây chín lớp sâu
    Bốn phương qui tụ đủ chư hầu
    Yên, Tề, Tống, Lỗ, Sở, Ngô, Việt
    Xuân Thu lưu sử một triều Châu.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2010 22:27:16 bởi Bách Việt 18 >
    Trời thương Bách Việt sơn hà
    Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=588939&mpage=1&key
    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547383&mpage=1&key
     
    #4
     Bách Việt 18

     • Số bài : 66
     • Điểm: 0
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 08.10.2009
     • Nơi: Lạc Ấp
     • Trạng thái: offline
     Ai oán Mỵ Châu 04.04.2010 23:48:50 (permalink)
     0
     Ai oán Mỵ Châu

     Tôi nghe ai oán chuyện Mỵ Châu
     Ngọc quí lầm gieo nước đục ngầu
     Thân vàng sánh cùng loài lang sói
     Nợ nước, tình nhà nỗi nỗi sầu.

     Trọng Thuỷ - Sở Khanh kẻ bất nhân
     Lừa dối Triệu Cơ đoạt nỏ thần
     Bỏ vợ, đem con trai Triệu Chính
     Phản vua, bội ước, dẫn quân Tần.

     Lông ngỗng cô chiêu đánh dấu đường
     Tấm lòng nhẹ dạ thật đáng thương
     Đầu rơi dưới lưỡi gươm oan nghiệt
     Máu chảy thành châu đáy đại dương.

     Cổ Luỹ còn đâu hỡi Thục Vương?
     Bạo tàn giặc chiếm đất Văn Lang
     Ngàn năm nghiệp mất Chu thiên tử
     Đớn đau này lúc vượt trùng dương.
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 09:20:40 bởi Bách Việt 18 >
     Trời thương Bách Việt sơn hà
     Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
     http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=588939&mpage=1&key
     http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547383&mpage=1&key
      
     #5
      Bách Việt 18

      • Số bài : 66
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 08.10.2009
      • Nơi: Lạc Ấp
      • Trạng thái: offline
      Giỗ tổ 18.04.2010 10:34:03 (permalink)
      0
      Giỗ tổ

      Tôi nghe kể chuyện các vua Hùng
      Lập nước mở mang khắp bốn phương
      Nam tiến đất bình Nghiêu Thuấn Vũ
      Đông dương biển động Lạc Long Thương
      Hồng hồng sắc đỏ đào xuân Việt
      Hùng tráng Văn Lang sáng đế vương
      Sự cũ ngàn thu lưu linh tích
      Qui chầu rồng hạc kính tông đường.

      Trời thương Bách Việt sơn hà
      Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=588939&mpage=1&key
      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547383&mpage=1&key
       
      #6
       Bách Việt 18

       • Số bài : 66
       • Điểm: 0
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 08.10.2009
       • Nơi: Lạc Ấp
       • Trạng thái: offline
       Đất nước tôi 13.05.2011 14:45:52 (permalink)
       0
       Đất nước tôi

       Tôi viết bài thơ đất nước tôi
       Gian nan từ thủa mới ra đời
       Ngọn gió Động Đình ru ta lớn
       Trăng chiếu sông Đường nước đầy vơi.

       Trăm trứng mẹ sinh dòng Bách Việt
       Diệt quái cha rồng mở biển khơi
       Lang Thang dân tiến chinh phương Bắc
       Văn minh chữ nghĩa mãi rạng ngời.

       Trông vời con nước nước sông Đà
       Hình bóng Tản Viên thấp thoáng xa
       Hồng thủy cơn xưa còn chưa dứt
       Mà nay lại nổi sóng yên ba.

       Vó ngựa giặc thù xéo giang sơn
       Cưỡi voi ra trận ắp căm hờn
       Một trận quyết vì non cùng nước
       Xả thân vương nữ mấy ai hơn.

       Văn hiến là đâu? Sử là đâu?
       Trắng đen sao đánh lẫn đổi mầu ?
       Ngoảnh mặt phương Nam nhìn quê mẹ
       Đau thương hồn Việt đã bao lâu?

       Bước lên Nghĩa Lĩnh chốn cửu trùng
       Linh anh tiên tổ các vua Hùng
       Cho con cho cháu tâm trí sáng
       Tìm lại cha ông giống Lạc Hồng.

       Trời thương Bách Việt sơn hà
       Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
       http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=588939&mpage=1&key
       http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547383&mpage=1&key
        
       #7
        Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.

        Chú Giải và Quyền Lợi

        • Bài Mới Đăng
        • Không Có Bài Mới
        • Bài Nổi Bật (có bài mới)
        • Bài Nổi Bật (không bài mới)
        • Khóa (có bài mới)
        • Khóa (không có bài mới)
        • Xem bài
        • Đăng bài mới
        • Trả lời bài
        • Đăng bình chọn
        • Bình Chọn
        • Đánh giá các bài
        • Có thể tự xóa bài
        • Có thể tự xóa chủ đề
        • Đánh giá bài viết

        2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9