Bách Việt trùng cửu

Tác giả Bài
Bách Việt 18
 • Số bài : 66
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.10.2009
 • Nơi: Lạc Ấp
Bách Việt trùng cửu - 13.10.2009 14:34:09
0
Thăng long cảm
 
Ngút nhìn hào khí đất Thăng Long
Tiếng trống ngàn xưa giục giã lòng
Lạc Ấp trăm voi chầu phục Chủ
Đông Quan muôn ngựa tiến theo Ông
Dời đô hạ chiếu hưng rồng phượng
Giết giặc lập thề vọng núi sông
Hùng tráng cơ đồ dân Bách Việt
Vầng dương sáng rọi mảnh trời Đông.

Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=588939&mpage=1&key
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547383&mpage=1&key

Bách Việt 18
 • Số bài : 66
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.10.2009
 • Nơi: Lạc Ấp
Sơn Tinh - Hạ Vũ - 01.11.2009 23:44:11
0
Sơn Tinh - Hạ Vũ

Tôi nghe kể chuyện thủa hồng hoa
Bão lụt gió mưa cuốn mái nhà
Gian nan cuộc sống người dân Việt
Trắng đồng lúa nước ngập bao la.

Dân Việt đi theo đức Tản Viên
Khai sơn, phá thạch, thắng thiên nhiên
Nước dâng, núi cũng dâng theo nước
Vượt lên sừng sững dãy Hoàng Liên.

Nên sử Hạ triều khắp chín châu
Đại Vũ - Sơn Tinh bước mở đầu
Hà Lạc khắc hình trên đá cổ
Đồ Sơn ghi tích hội chư hầu.

Ba Vì còn đó đền Tốn Lang
Long Môn, Hắc Thuỷ chính Đà Giang
Quốc chúa ơn dày như nước chảy
Dòng "Việt" mãi xưng một chữ vàng.
Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=588939&mpage=1&key
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547383&mpage=1&key

Bách Việt 18
 • Số bài : 66
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.10.2009
 • Nơi: Lạc Ấp
Lý Bôn - 11.11.2009 23:37:13
0
Lý Bôn
 
Tôi nghe kể chuyện vua Lý Bôn
Kháng Tần khởi nghĩa chốn hương thôn
Châu Phong, đất Bái hưng nghiệp lớn
Cờ đỏ, chém xà tiếng trống dồn.
 
Dùng người thu phục được nhân tâm
Trương Lương, Hàn Tín theo xưng thần
Sức yếu tranh hùng cùng Hạng Vũ
Phân định Hơn - Suy cốt ở dân.
 
Nam Đế hiệu xưng Hùng Trịnh Vương
Vạn Xuân mở nước, "vân phi dương"
Huy hoàng trang sử một triều Hiếu
Mấy trăm năm lẻ thật phi thường.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 23:53:00 bởi Bách Việt 18 >
Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=588939&mpage=1&key
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547383&mpage=1&key

Bách Việt 18
 • Số bài : 66
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.10.2009
 • Nơi: Lạc Ấp
An Dương Vương - 06.01.2010 22:25:05
0
An Dương Vương
 
Tôi nghe kể chuyện An Dương Vương
Thay trời hành sự buổi nhiễu nhương
Đất Cảo khởi nghiệp ngàn năm lẻ
Châu Phong đô đóng chấn một phương.
 
Kinh Rùa tiếp nối sứ Thanh Giang
Dĩu Lý ngẫm suy tác Dịch vàng
Gói gọn đất trời trong bộ quẻ
Con đường nhân thế mở thênh thang.
 
Cổ Luỹ thành xây chín lớp sâu
Bốn phương qui tụ đủ chư hầu
Yên, Tề, Tống, Lỗ, Sở, Ngô, Việt
Xuân Thu lưu sử một triều Châu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2010 22:27:16 bởi Bách Việt 18 >
Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=588939&mpage=1&key
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547383&mpage=1&key

Bách Việt 18
 • Số bài : 66
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.10.2009
 • Nơi: Lạc Ấp
Ai oán Mỵ Châu - 04.04.2010 23:48:50
0
Ai oán Mỵ Châu

Tôi nghe ai oán chuyện Mỵ Châu
Ngọc quí lầm gieo nước đục ngầu
Thân vàng sánh cùng loài lang sói
Nợ nước, tình nhà nỗi nỗi sầu.

Trọng Thuỷ - Sở Khanh kẻ bất nhân
Lừa dối Triệu Cơ đoạt nỏ thần
Bỏ vợ, đem con trai Triệu Chính
Phản vua, bội ước, dẫn quân Tần.

Lông ngỗng cô chiêu đánh dấu đường
Tấm lòng nhẹ dạ thật đáng thương
Đầu rơi dưới lưỡi gươm oan nghiệt
Máu chảy thành châu đáy đại dương.

Cổ Luỹ còn đâu hỡi Thục Vương?
Bạo tàn giặc chiếm đất Văn Lang
Ngàn năm nghiệp mất Chu thiên tử
Đớn đau này lúc vượt trùng dương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 09:20:40 bởi Bách Việt 18 >
Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=588939&mpage=1&key
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547383&mpage=1&key

Bách Việt 18
 • Số bài : 66
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.10.2009
 • Nơi: Lạc Ấp
Giỗ tổ - 18.04.2010 10:34:03
0
Giỗ tổ

Tôi nghe kể chuyện các vua Hùng
Lập nước mở mang khắp bốn phương
Nam tiến đất bình Nghiêu Thuấn Vũ
Đông dương biển động Lạc Long Thương
Hồng hồng sắc đỏ đào xuân Việt
Hùng tráng Văn Lang sáng đế vương
Sự cũ ngàn thu lưu linh tích
Qui chầu rồng hạc kính tông đường.

Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=588939&mpage=1&key
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547383&mpage=1&key

Bách Việt 18
 • Số bài : 66
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.10.2009
 • Nơi: Lạc Ấp
Đất nước tôi - 13.05.2011 14:45:52
0
Đất nước tôi

Tôi viết bài thơ đất nước tôi
Gian nan từ thủa mới ra đời
Ngọn gió Động Đình ru ta lớn
Trăng chiếu sông Đường nước đầy vơi.

Trăm trứng mẹ sinh dòng Bách Việt
Diệt quái cha rồng mở biển khơi
Lang Thang dân tiến chinh phương Bắc
Văn minh chữ nghĩa mãi rạng ngời.

Trông vời con nước nước sông Đà
Hình bóng Tản Viên thấp thoáng xa
Hồng thủy cơn xưa còn chưa dứt
Mà nay lại nổi sóng yên ba.

Vó ngựa giặc thù xéo giang sơn
Cưỡi voi ra trận ắp căm hờn
Một trận quyết vì non cùng nước
Xả thân vương nữ mấy ai hơn.

Văn hiến là đâu? Sử là đâu?
Trắng đen sao đánh lẫn đổi mầu ?
Ngoảnh mặt phương Nam nhìn quê mẹ
Đau thương hồn Việt đã bao lâu?

Bước lên Nghĩa Lĩnh chốn cửu trùng
Linh anh tiên tổ các vua Hùng
Cho con cho cháu tâm trí sáng
Tìm lại cha ông giống Lạc Hồng.

Trời thương Bách Việt sơn hà
Trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài.
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=588939&mpage=1&key
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=547383&mpage=1&key