Đà Lạt, cưỡi ngựa xem hoa :)
HÀN PHONG 05.11.2009 22:50:35 (permalink)
Để cho thêm xôm tụ, HP mở cái tô-bíc này gom lại những ảnh ở Đà Lạt trước đây đã post rải rác ở các trang. Có thêm một số ảnh mới, mời mọi người thưởng thức hén. HP gom cả ảnh cũ với ảnh mới cho nó khỏi lạc bầy
 
 
Những tấm đầu tiên chụp lúc xe dừng ở đèo Bảo Lộc
 
 
 
 
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9