TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT _ DÒNG ĐỜI

Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 127 trang, bài viết từ 3751 đến 3780 trên tổng số 3803 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 06.11.2023 21:35:09
0
https://scontent.fhan14-1...Ygfqng&oe=654DE486
https://scontent.fhan14-3..._L0N3Q&oe=654DAA2A
 
THƠ XƯỚNG HỌA :
 
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN (Tuyen45)
 
BAI HOA I
 
KỆ THÂY
---*---
Hoa tươi cỏ dại dọc ven đường
Rác rưởi ve chai sách cửu chương …
Thầy bói  xem tay mò đoán quẻ
Cô đồng viết sớ thỉnh muôn phương
Mang hàng đa cấp vào thôn bản
Tiếp thị lang băm khắp xã phường
Nghệ sĩ thanh cao làm quảng cáo
Hoa khôi “ tiếp khách”  sực mùi tương.
 
31/10/2023
Tuyen45
 
BÀI XƯỚNG


ĐÀNH NGƠ
---*---
Nghĩ biết làm sao chuyện dọc đường
Mặc bà nhặt rác bác văn chương
Ông ngồi bói toán ngồi yên chỗ
Chú chạy xe ôm chạy tứ phương
Đó lão thầy lang gai mắt xóm
Này cô hoa hậu điếc tai phường
Mấy ai dám đuổi thằng ăn cướp
Thôi kệ cho dù mắm hoặc tương
 
Dương Đoàn Trọng
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 07.11.2023 19:30:19
0
https://scontent.fhan14-2...9RbBkQ&oe=6550159E
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
---*---
Đơn độc “con thuyền” lướt sóng khơi
Đìu hiu tận phía cuối chân trời
Người đi ngoảnh lại lòng xe thắt
Kẻ ở trông theo dạ rối bời
Tóc bạc phu xa dài nỗi nhớ
Da mồi phụ đợi ngắn tình đời
Quê nhà ly biệt sầu năm tháng
Bản quán giã từ giọt lệ rơi.
 
3/11/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2023 19:49:08 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 08.11.2023 22:34:43
0
 
 
https://scontent.fhan14-4...PoMdEQ&oe=6550CE3E
https://scontent.fhan14-3...jq3HTw&oe=6550A5E2
                  ĐỐI HỌA - CÂU ĐỐI
NGUYỄN VĂN LẠI – NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN (Tuyen45)
 
Nhà thơ Nguyễn Văn Lại có ra vế đối dưới đây.
Kính mời các thi huynh thi hữu góp đối họa :
 
Nguyễn Văn Lại          Nguyễn Đăng Tuyên                                         
   (VẾ XƯỚNG )                 (VẾ ĐỐI)
       ---*---                          ---*---
 
     TRỌNG                             LINH             
 
     NGHĨA                              TÀI
 
     TRỌNG                             LINH
 
     TÌNH                                 ĐỨC
 
     THIÊN                              CỨU
 
     HẠ                                     DÂN   
 
     TRỌNG .                           LINH.
 
                         5/11/2023
                          Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 11.11.2023 20:39:35
0
https://scontent.fhan14-2...A9MpoQ&oe=65540119
https://scontent.fhan14-1...Yv7zpw&oe=6553E60C
https://scontent.fhan14-4...tdHvoQ&oe=65543074
 
ĐẬP PHÁ KỲ QUAN
---*---
Hạ Long di sản thiên nhiên vịnh
San lấp Quảng Ninh đã nghĩ gì  ?
Biển rộng  hóa thành thùng vũng nhỏ
Non cao biến tướng lối mòn đi
Lắm tiền bạt núi gần xong  đó
Nhiều bạc lấn khơi sự đã rồi
Thế giới kỳ quan mà đập phá
Kỷ cương phép nước thả sông trôi
 
8/11/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 14.11.2023 10:31:02
0
https://scontent.fhan14-4...wxHI7g&oe=65572CF3
 
PHIM ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM
---*---
Xem phim bình luận kẻ khen chê…
Bộ trưởng thông tin vẻ nặng nề
Đòi xử ngay người phê phán đúng
Để bè lật sử diễn trò hề
Đúng là văn hóa mà vô học
Quốc hội diễn đàn đứng bảo kê
Chắc hẳn vì tiền nên cấp phép
Ông Hùng tựa phỗng mặt ngô nghê.
 
11/12/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 15.11.2023 20:46:55
0
https://scontent.fhan2-3....RQsnHQ&oe=65590E6C
LỰC  BẤT TÒNG TÂM
---*---
Soi gương nhìn tóc đổi thay màu
Ngẫm thấy đời mình đã thọ lâu
Với Đảng gan bền gìn đất nước
Vì dân chí vững trước như sau
Căm bầy giặc ngoại luôn nhòm ngó
Ghét lũ thù trong chúng nhậu nhâu
Quốc nạn nước nhà thân muốn xả
Tiếc rằng tóc đã trắng trên đầu
 
15/11/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 19.11.2023 10:54:13
0
https://scontent.fhan2-4....ZsedOQ&oe=655DED5E
THƠ XƯỚNG HỌA
Dương Đoàn Trọng – Nguyễn Đăng Tuyên (Tuyen45)  
BÀI HỌA
NƯỚC NHÀ TRÔNG ĐỢI
---*--- 
Tổ tiên gia giáo nhật ban mai
Một hướng đình làng đã trụ dài
Nghĩa nước xả thân tâm chẳng nhụt
Tình nhà mài chữ chí không phai
Việt văn cháu sáng vì chăm học
Lịch sử con thông bởi luyện bài
Toán giỏi văn hay luôn đoạt giải
Nước nhà trông đợi những anh tài.
19/11/2023
Tuyen45
BÀI XƯỚNG
GIA ĐÌNH ƯỚC MUỐN CON CHÁU GIỎI
TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI
( Tung hoành trục khoán )
GIA giáo bao đời tỏa nắng mai
ĐÌNH chung một hướng trụ lâu dài
ƯỚC câu nghĩa nước tâm không nhạt
MUỐN chữ tình nhà trí chẳng phai
CON học ngày đêm tường địa lý
CHÁU lo sớm tối rõ văn bài
GIỎI chuyên đỏ dạ luôn cần mãi
TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI .
Dương Đoàn Trọng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2023 10:55:59 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 20.11.2023 18:35:56
0
https://encrypted-tbn0.gs...3QRVP1zwE&usqp=CAU
https://daithainguyen.vn/..Files/image/1(5548).jpg
 
ĐỀN CHÙA MỌC NHƯ NẤM
---*---
Như nấm đề chùa mọc khắp nơi
Linh thiêng phật thánh đếm đầu thôi
Hiền tài giờ hỏi nhiều hay ít ?
Đức độ mai sau có mấy người ?
Tổ quốc thịnh suy trời đã biết
Non sông giàu mạnh đất nghe rồi
Phép màu linh nhiệm thiêng là thế
Sao chẳng đem ra giúp ích đời.
 
20/11/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2023 18:38:25 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 21.11.2023 10:56:22
0
https://scontent.fhan2-4....JVUNkw&oe=65606F02
GIA PHONG NỀ NẾP
---*---
Giữ nếp gia phong đúng đạo nhà
Tổ tiên hồng phúc sáng danh gia
Trung thành một dạ cùng non mước
Hiếu thảo hết lòng với mẹ cha
Hòa thuận gia đình tình mại đẹp
Thảo hiền con cháu nghĩa như hoa
Luyện tài tu đức vinh dòng tộc
Góp sức truyền đời dựng nước nhà
 
21/11/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 23.11.2023 12:27:50
0

https://encrypted-tbn0.gs...AWCbo0ukQ&usqp=CAU
VỤ ÁN VẠM THỊNH PHÁT
---*---
Mỹ Lan thiếu phụ quả hơn người
Lẻ chục tỷ đô đã cuỗm trôi
Che mắt công quyền sao giỏi thế
Bịt mồm cán bộ cũng không tồi
Ngân hàng lãnh đạo thành khờ khạo
Cục trưởng thanh tra giặc nội thôi
Giám sát kiểm tra đều bất lực
Chắc bà đã có  bảo kê  rồi.
 
22/11/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 25.11.2023 11:22:56
0

https://vcdn-vnexpress.vn...PG-9471-1653986668.jpg

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoGCBUVExcVFRUYGBcZGh8dGhkaGyEhIRwcGhofHB0fHSAjICsjHCAqIB8aJDUkKSwuMjIyHyE3PDcwOysyMy4BCwsLDw4PHRERHTEoISgxMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMTExMS4xO//AABEIALgBEwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAECBwj/xABBEAACAQIEBAMFBQYGAQQDAAABAhEDIQAEEjEFIkFRE2FxBjJCgZEjUqGx8BRiwdHh8QcVM0NyklODo8LSFiSC/8QAGAEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECBAP/xAAfEQEBAQACAwEBAQEAAAAAAAAAARESIQIxQVFhcTL/2gAMAwEAAhEDEQA/AF3Bv8R69OPEHiEHeYMbQfpM4lre3Z/aHqU2bSxVtJBGkxBHpt1vii1MnUFypAxhyji+kjzO2HI4PW6n+KNJlACFSNJJPUzcAdowvp/4iKCeeobyJsIIvM9LbevfHm5ylSPdPz2/liL9lqWlT2w5Q4L1xb29q1Bp1EBWJlfiHT8sRv7d5iABVPQmfIQcUoZepflb6Y1+z1BA0nDlDi9DyX+IVdF+E+RHYDD1f8R1ag9vtJ5Y2jHjzI43Rh8jjJYdD9MXTHr2T9vaUDXUvpPTqQI+n8MWr2b9oaDqV8VOSBJIvafnj54DN2P0xPSdugb6HDTH05k82lRdSEMO48jGCZx8+ezftZmcqfsydJiVYSD/AC3xYz/iTmiLKi+ifzOImY9gxojHj5/xCze8jbpTGMp+3ecP+4ov8VNRv8sXB69GN48qre22bVlU1aN7yAIv3PTDKtnOLG4amP8AiF/iMWRNma9BxpsedHO8XHxqfkn8sQvneL3+0HyCf/XGuNTZ9ekMMcRjzH9v4uDJdv8A2z/DENTi/GJJl79hTgegwyj1IjHDLjyocY4sGkvUMdCqR9AMdVfaHipF5HoijFyj1AjETrjy+p7U8T2hhcX8IY0PbDiHxD60sMpmvToxG6jHlPEPbHPFhL6QDsqwD6xc4lqe3+YNSVVFUAAqZInve+EqY9NK44ZcUPLf4j8sPSBYdmgHBL+3akBkokwYaW79BbfF5Li3MMRMuKtS9uE+KiwI3vt6zt88Tt7aZf7tSe0D+d8OacT9lxG64rlT21oWhXM72H4XxHT9taJaClQDvE/gMORxWIrjhlwjre1+WAt4jH/jH5nGqXtVl2AkupPQof7Yc046c6cZhJ/+UZb7z/8AQ4zF5nBS0qs1pMx0Pl1xrW0Xv5fLEbEiwNxfb8MT0ahPQaiIkDf6/W3bHC6WhU7CAP4Y0Ko/RxNl6ZckHboPnM+YxvNoq2iZEjaSTe0b/LF2jmmZNu3TGEEmwI8yI6+Xl+WInlYsVvtpIH9fLBGTzuqoil4WYOoSO0Gekx+PlhBhUlglP7R+ygn57befliwcM9kM1UEvopDzlj8xFvri48HFOnTC00pFjdalNOQnrtM3IG87bYdZOrM+IJY8oBBUEEj4SIsTE3sBfGpEtUcewhHvVnJ3haYv+OIm4BlFIVzmma3+3pHpYEdMXrOIzGPDA6AgAjrE2t8wevcYVValVn03IAIXSdJJUgwCRCgGAdxvYYvSFHD/AGYy1Viq06ojdnqML72APrvhvl/YLK2LBifUn8yfPDfh1U76SLxa9xuT2wyNQ49J4z4xyKaPsrk1FqSn1nEdX2ayv/iXDdqmImqHG5GdJsz7L5UuD4UAdFJA/A4ajKUhtTS37ox01U9sD1azDaMMTUwSmNlUfIYjdl7L+GA6tap2H0wHUrVPuY1htMaop9vpiB0p+f8A2P8APC56jdVPyxCavfUPOZviyJB7on3m+uIHVejNgJqv7x37YjLnuPpigupHf8B/LELkfoDA5J7j9d8cFj3wTKlZFPb6DEL5dDuq/wDUY4LtjnxDO30w7XGVMrTO6J/1GIamTp/cQ+o/pjs1fL8MRtUG2HaenDZKlc6EvuYF/W18Q1OH0rciiNiIEekRGCC4xwzjA7C/5ZSvy773N/xxA3B6X3PxP88HNHfHDJ2IjA2l1TgtLs31PrjT8HpkzB/7EfgLYO0nviNtXn9cTjPwnlQX+T0vun/sf54zBfN54zDJ+LzpCKoKkxBExe9sdUKoMME8lN5nr2mLkHEFI1GMKF0gAmTFpj5G9/6YIyy1QbDT1Lbx+N/644pI6NTVcwFYtJAjcRMgdbTNog3t1xEufdwYYgA/dmQNog4gzdcdV6XOk3tvO46YI4K/isUCaqUgEoRYnadQMWnp+WNZh7cU6+qR4o1diQCbWgXvB7jEmQy1SsxpoCrG8uhUQTuf10nHqXBMhSp0o8IU+wGkEbG7LBPXpiShkTuV3aWBaYCm0HTvYEfmMTZ8Qt4F7PtlKeg13qKyyVgaL7xFheR5jvhtUpNTH2dNihEkAgN5m24vIN4ta2JM3SQowrRoAJ0mB06EwO5lo6ddRChszT0JS1ulNWLatanWTI0mIWesXHcjGg8yGfUllKskXMyQxPWw5p9fkDJxJQam+o+K0j3hcBewIiwj9bYXVM4hCRVQU1MaKcK7VBcNAEGb2JA9MFvlQ9LVTXVqAB8WIsLggelyO1sBK9NKQRabKhYxcxrJiCVAuTHTtjh+IuGINMwq6mbUsdQSLyRI7dR81S5usHUXeBdKI5dmsGImwg202w4p5KnVh9LAiZ1SGEwYBIvcf12GLPKpxiOjxVGLAypXcNAPlN7bjE7VsC1ctLSGEtcPYwPK0kfhvMWwFxDNeG5SVDRJ2g8rW1arMY7AWxvx82L4GbVu2Imr4V0c/wCIQBFwTJj4QO215+mJKtWOtu/6/njc8pWbKMeviM18BGr2/X0OInq41pg162IzVGAnqYjNXFTKMZh5Ygqaew/X674HNbEZq+uJq4IYDELR/fEbVcRmr54amJGAnHDDzxG9TvGOTUB/QxdMd1Ou2IzONNUxw1TFXG38xiKfL+2OmfzOOGYd8JTGj+oxwX9fnjZOI3GAxj2OOWI74xlnY/wxyR54JjNeMxHH6/RxmIYrGXrMzEUwpFrE3WJMi/l+r4KR6ikhlU8sQDfabCLm39MFez2Z0o+txBM7QCADvB8zf5YxeK0ieZSRvYTI6m4JB2uDjknt0AstnPDcM1Fl3GkhiCNo2vvi9eyFIu7FqZFPkZRo0GmT72rYkkEQT0MdcT+z+YpVPD+zCzaNyoHxETJFp2xZaKrJiwO8TED8AMS0jtnEAAkjz+cYky9RVYCTbqBsOn/EmwvHzxHCEnUYEWiN4tc7E4kY6VIBJ0gQpMkgGG1WMiDLHyAEYniVDm64O1Mww1fCNUi1yPetEDv1iSDmAaiMPDZKhFjU5gFO6jl0ra9zud5AILyFQc1NtChTqF9U9ZMMYF9oE2g2sBUqOGJZSQzEqjsBSmSCATzL8pMTEbDdRFluEUzqQOajU1ioLq1INMgESvwlSLnbthtU4nSC6WqWQGDT3AEahFwDBiZ77SBhZ4gpE0zy61uqLIIYaSAxILXNjPmd8DUFpMRSFMGlTQByV1O76SAajKeQSAYkbGMTr4GT8RILU0pVCQBK6zrhoKmFkISSRJ2gbb4hyWekgVHKkltlKkaSYWZLT7og+u2JqPEKTavCrqCW0lWVmF1jkgyWgWkkCbiwgfMZuqajVKKVairyl2YIIB0nQriBLapIHS2LgZVczSSWqSCq8yyZOrfSAZYwBJ1XB9cKcg9KuAlNKKvdgCYJCjSGbTYESDpJPTacK+KZWqrS7BQ5kKy6pMAtq0wgneN4vciQ1yVJ6ASoxoGm0HSlMgkFQRF4gLIA7+ZxBviXAq6tqp010XOkvOnuICkxaRuZP03WABkUfDIpqGvAHwgKFktsYJEibjEtPjTV5VQ6sdOt1Ui7EGVTVIhT166d5AwvznAs3UqORWp1EvZmnQA0ANC3IkjyM4uddDtsypJ8QCmSw06ryGHK0EBr+lscVzHukkGSpWSD1PuzHz/hhhwjhDUxTPiUgsSyoiq1TVEapn05AOom9u8lkghc0yCzETLKZpkxCAGy3Ig3BjyGNc6zxJ3YxMjynrPaYxEz/r+2G2a4dTBqO4Cmo5gw5iQGuDOk++JHL9JK1uHEqjlSuuNAm5kW2/QjG55z6YHar540X9Ppjt8q0xqvAsR37b+f4d8BOSCQRt/DF1JE7VPX6/znEZqfq38MQO0HqDjRfzB9cXYZqYv5/njk1J/viDV5fQ45d/XDkcUuv9R/I45L+f5/oYgtO5n9eWMLHyPzxdTE5qeY+v8ATHJqfr9HA5PkfljjWP0MJVENUjGvG8xiAv5jHJf9SMWVmwR4n6tjRf8AUYG1+X6+WNNUw1BOvz/PGYE8Ud8ZhrWJf2pBH2Y2EtygfmYP8+tsCVc6ykWRx8KkpYsCTBgER1BtLbYmyfs6HA1swvI7bzN5j+nywwT2eoKQdZdlMgC8bRawN7i039ccnT0F8BUsyu9IU3UzIO4MjcCe/LtPTFppVk1FYq9LukgljfSUEAesWwnylTwzEP09BH3VBMHew6nBlPOZklvBpMwFyaoWmAvWIZnMf8R64ndX0c0HGoWJE3EfhPTcfXGZscpFTSDpZTIEgMdgDO4ER1MdcDxqsFn94MyH15ZHy88GZKkqQTqIUyFDECYjqf0b9MJYUvyRC0VbTrWDpY0TaL6z0NzuAsbbbcOhqiJVmW5qPoCq0WkEHTJOwtYG/UmmEqpytUrLLKwp8wMMGEsxkgEBZAMxJwExLIShVAS002HiBos9RlKw0RFwCdO4gY18QBmqUVE8QKdLh5difECnVEhWEBgBEWtFr4d5zio8AVwyUJdlNlcOAdN1i72MWPqJwqz6hKbq9YyJsjQRMmTTH2YYEixBMkHfEmfyKk0tRqBqaqKdNljSYVW0sLEknUQVJk9hhPQE4TmEpir4arW1IJBJDLaGIkCCZAMH4esYsLZsoU+0Isp0FDPNqJmBEAEdOk73wJkqOWd/CTRFNCCzUwGUNKsFWyqwIuLwTOIs7l6Yp+Iasvrh6xPheWkhrGxHWYuMOxrKcPqGs9U1BUDhpUgQZGmCxPKApHSbWwzHh1EckFzSlTTpaTpJUEkERri0L3OxxWKXBaleoVUJUVSYLgtTELNx7momRJvsItg/2XzCJ4oKGnTCGowBhBVZtB0wJhYCjTMkCBYYSBVxDNBVqUk8UJpkGVUhl6yt3BLMZOxAGG/sSlRV51g1UAFUgtOmdOpioAU7+vrOG3EMyiVAlRi5kaQU3JA5SvxQXTa8kWthZUyYemBOkKuqtGy6iG8Ms2oRBDG0gX7DDA7ZqLag7hwIliibCZCQok2M+nbAmVptU01NQFK2gAprCkkGG30Rpgb/AJYr1bgjzyeGqios03OlCYa83LaQhG0yD0Bw6ytd0YIxWEmmSraUQIs+8REmSpG66j2s0b4lkkNg2k35Gd2JeRMMCCDb8+5wFXqV6ToopiqlixUahC0woW8Fdi1ok79sMqHEUZNJakKhcxT1yQqsJZSvNcANEncCYIiCsh066dQNrOm6KoLL8J2aZX++2JbiwCeG3AqZfRqdBrpsxCAnTDb/AFtAvbAGc4MUJIddMEgibx3AFrd/6YY1uL+GQavhxcBQNWlh1CxDSNQMEGMT8L4qWosGpF0GzQVUraBLe7Bgxfr0vizy6TFQqal32Oxix9DF8cFvT9fPFkPE6FRSjETSsQxBkH3donREW96BO+FvFKlGo5qa6QDCwpNEkDcAKQLRbyOE8zIVEjtjknsTievlmHQwdiRE4gqIV95YOLyGFj5HHJPcHHOrHBbzGE8l4tuw7nGg3Zp+eNEmMcMR2xeSOiT2BxyzdwRjn0MY0S3cxjU8krGcd4xpW7HHJfuMctHYYvIypMaxDP7v44zDkYt+p9OplAWTe7WJAja0eY6+mO6GYG1z5xpAtfePPAKUjOxP7xbcW6eZkdNsFUmC9QDcyRt+vrttjnbGUX5dbSoiZNoG+x7wN8d0eMUyqkOpBgqwmL2W8RPSx+m2FPEOIGRTvqJADxYqd4k7yALm1sH8MQAIFXXEidVo+fveu/1xE3U2W4/4hZaapysVOuqlMSokxJJYRg9+OooBNKp15lTxVHnqVsR1NSwRTVjvuF6b7QOnUYcUao081MHyJ9dhEX7dPpOpYYrbe01MMtbw2akGA1hGUajM7SbWHrhu2Xq1VoI9MotV2LBjqamq83MrTMgAS20rOwGNGvSqOlEUnRgQVqMsIG6cwn70xYE33wn41xqmwFGpWRyjsi1XqVUZwkT4nhJzEnsRjcnSDKtVEquxFRVokafGZUpqxEKFEBXfeCSd7AxhXmc7XVqg8OtrEONbOxIYTKiVO8bhQLQt8M8pToLRFWoqurBkQpSdpbfarqeLyHldj0jBFOkcyTUrVA1IqrCmjAEss6BVHvgLNgNzcjbE6qkXB80UqrUquppKgDa5CaYh1W1oCi7b8x62sdClTqv4KkGh71OmFB1kDmMn4gbkwZDHCPieQVGVsqzhSslSS0GoQORjcgAMCIO9uuFvBc9Wy2oKKR5iQ5ld5mWgCx1bRYWO4wFprpUjmerTpFSdxyINiVIiR9owCzsL2jA+SWpUC06iRV0BixpkAsAPP3pamLdgek4T5urVzANUUmCKRqYNI1NrlqcNqgyRaelhjfCKVQVlAqO1CxZaXM0KpAUheZQesDoDOM7TYs+RrsyOpphiCdDwDoNpO03Yb3uD2wnyAqUq61G8NXJOmampBrpyXO4BabCJGk7gYLzNSkxfw6mYosgEybMGeW5TJLjeI2jrjWU4InjK71SQBys1OC1rONQKGRO3fYYprT1Kh1kNcMV1Iz1G09YKoyjcxYD3bCLZVdGKU2LLlxUYqtUS11PczC1C5Ia9h0wHnaLaqngIX0DUzKAsgqbqpeAw2kLEEz0wjyuZrMq1DTqVNQJFJiDZCVfkAGodx6nCFHLlaSsV1FiDrUgBdRUwIJSxsTvG1iMNMrxNXplSahaYkKWBBBJnSvISIuIvERBwroGoabVqlNNLOuimwCnQitLKp2UGNyJk9rnUWFRdVPRTnS4RlBa4nmhjBj4Zjue639OvbXDuAeJSqS5ZfEIRbq5H7xZTqubmOn0ircIK6qatUVGiAWYgcsiGW3cR1kRgfLUIYEuKbagVNNQIPw87TzapBJMYI4hmajq8uA0STKGRsYsYJESdrHsMZHSZZAIeKbcg5dQWRABLAlVO31HWMA8dyUyUGplMHUJ5rTDcuo3BAUemAcwaiQCSeWb1DMHppFrTELHQYjo5isd6jlGMAOCDIvEDlYW3veMakXTbJcPq1g71CFMgeLqMPbcqBIIJ3Kgz54X57hnhqGp1CQXKsSLB4UxsdwbRc4svAeH0/CFWmo1aSIdydLkkIKgJAEgTYAC298cUciEo1aaotTMN73hyQXpzJAJsdOmD3+eHfuJisvlKirrIGj73T5ke784wK7eXzBBG8dLfPFg4tkNLTqemGRaj+GxIQv7yETBi40x8O5vhL+yKqlmVvWmVJvsWQwYNv74dL3ApI9P4Y5DHuDibM5R03v5C5v8AuzIwHXokHm1L5EEfmMTf02JWPWMcVD2BnHLOB1xpnxdHWv8ARxyRjQfuMcGO8YS6O4bGY4k98bw5GGmS1A6JZY3GrqRBB023gnyjDfKVWVAHUamJ01ARcbyViV7bkHvhXRzRUKkEkGZXZr3ibzuI8zth1QJgSrDoAJmNztcT/HGRuk7CQwUr5gHfv0uRO3y64ZUWXuq2JBt0EmBv8hhQKRZtgB0E7AbWj8P0C6uRpupWoNakg979IPQ9iIOIHFGopW0we6kW+YxLVzlMUig1eKIgbeIDAimesEgHcj8cJ+GZYU7LVqinMlGqal2jZgY6xGxjDhs0LJThjYkEiUB+Pta0eh7Y1LiWaLz9ValRFVAVYMuhpkMLQADDSpaRty7jfCCvUTLBiKdTwqIBWnTpgc7MyqYUbBhJ943ExGHmUoeFUFUanqhdMsSxgxIHzAsAOuF9HPONVNKRmpUY1KtUkIGc6oRRBZVEXlVnczbGpZWaUZLKZrSKlSo6NVDxS1srKrE6DrAu3vnw5HLFxsOvZ/2byzuqkipW0ljUaXhUcBwoAFIGSq71N+sTiek9N6yUnHi6AHrVq0FUNO6oAYAUCDYEmdzhhlcpUTNK9WorGuCoWqIBVRqXw1BmmBYATJubRGE9YojK5JjKUlpJqJYOCQIDEswFyG1dLjrPZLxOspNRUVYbX4qlYllEgxMFon1WT0ALfLcRdEegMuEakAqqD7uoEoEciJlTvEWNpGBOLZpyoqU9DloUqF5IMGQQCWJHkQQYOJevSq7llRKgp0PCUClTMJ9nrOmS88wLbXI3bp0b+yXCaeZZyaeghB9ojtqh97NYQQAYJtB8hJm8uUSrVbQjU2BKiDcrDBOwvYnYiL9U/Ac0+XrGrssOopgEAArPzPKTe432xP6Y5X2cqPVKU4amHOptAW6mDMdZHcd4xBnspWpsVNVTo3C1gTSBEjVIVFmLLrk4jSoarS+Yb3VAUlgo03gC3MCPmCbYsP8AkFN8vTdl1KuplqXfQPF+zCC+kwV5Ijf52eXwzCjguUrGiXp1WGskqW6NNoJkxqMErbmG8Wbe1TGhlFWiNT5dAj1iOZtfY+ckm3XBPFaBJILkkuiIEWPDooWJBLSGY7kwL9MCcdrLWDUdSKtaqW1NJUKCEEsPdFTQdJPYRhLNLqTh+WcHMB9I8REWrU8U8iqC5KE8wMByAIIKqZxDlcjQdGzJp1a9Q1WAp0pABekHCA6gYRZ5iYLSYxHWK5WtVC0xVNQIUptpI1DUNTbK5URDCbNBxYPZnUmX01qtPxTUZoVlP+o0gC/vAWkCx9MPfsLMh7OrU/3qqnw1YUho5ZkFRA2VlN/yInCg8OqAmmgUlKmly6CpUDTvEhoKiRFsNMvTq1KpqfsLDLKHSlTMISxYEsdXMZIMSIM41n6JzFGo1cvQqKRoFQpCgOmptSgFlIc8v7vfDEQZfhuXovS/aC9UgkElSqEMYHxE0yix1vB8sE8f9mjUzB8Mnw1Cg66jBZkyxa77aOUQTO8YTUc22Z0UnqU08NlU6lZgIMbSDEgdYjyOL4x00fCZgXSKbHw+V9XuQsmQYtvfE1cKeBUaFLxUFVqlWp/qKVBUMs6ikWUTMBr+RxNkKlKm3+74jGAoN1kHUQZ0kwRv5D1JzObCKXqU9b1IVihAbTNxqESAwJjeSbCRCfioQpSqUhCuwUMHYkHaHS7QAGuO3Y4ctO8RcUSuwIp86sp1oAQzgcxlbQwn4TO/phGMpVqO1RBTqEAxFMhhqOklkDNA1T1j62sJSu7Kwr0lqnSNEhzYTrUqy6ryZ+fUjHGVLJVDDMUqh1ETSAjVBnUZ5AY2M9r4m2Gdq9kw9OqyVVRXCzN0BiIDchK9LwRt0xtqxdhT8MLU0sRF4UEAHxDOomVvv1O5hxX8Oq4DowUnkkgAtB9xhIA6x1IOC62VSs4qLTXVaVJXS5APNJOpInYEEE9cWeS4p9OoKZmvLhpVTytt+7A77STYd8D5ytlp1anAn3aaiNtmBuo8o6b3w/PDKdN6o8O6kwlSGHMpAZRIlxteJAG2+EGZ0gtyJVVR7oQK68w+GZiNVxN4xZYmAc7mqQMU31egP6PbEaVJ8vI4I43l6DIalIgaX0hVki19+pIO0TbywAAVWXR1vYlSAd9jF/6YWdH0RpON4i8Sb6gZ9P5YzGc/ijs3mTTdktq1C0QOY7qO0xA39ZJxZspxJGpqZvHbqN/Tpip+0JWpSp1La1AVmIK60tphd+UyD/yHQYUcNzVUWViQPh9bW8vTpNt8a4/jOvS6SLNzLG4J7dx8v4YIFQMouYNh5TvabYrvs1UqtSTWIUX1EzIJIgk7DrHkN98WIwLbDaPltjFaDrxChSPNUlgbhVLQdogAkCw+nnh3lM3T0rUCTI94iIB6mYIHcYW0yQTe29/X8v5Y3XzOXp0mrVKhmNNNKYlnqEGyjdiLntf0xc24UfmalNoRHZIPKyMQwYg7E2PowIOE2QytPJeJUK1a+pSGYqXbUZIOmYPNvy2nrGIODPWYtVqKEDKFp0p91BEaj32/PDNszU0kqTIB+pFvI3jfz+VlsqA+HcNfOKTUekrLpZaQ1oyotysLCkzv70WkYMTKDMGpmM67ipV1JlaewVVFyI3Ywbk7XGEmdoUyCHdqYBkMrGSxIki3KTBBF5tvhpxfiRzy0KZ0hS4U2Kg81oIaVlJuIIvtBxqeUMqy5jMPQoKirUzJQF2YEToKEEk/EQbWFxip5nidSpTSmAKSbHTWoiVgG7s/JBtGnpt1xY+AcECp4mXzLoycrUtQqLAA5TrlhaDvvOF6cNy6o7hEpZqmx0PoBLLUNo1CHHS4kfPD1Ua4Tw/VTcVvFKsyXWp4kU0UATUVRqAZdus4S1KlOnrTU7Qj/ZoIkxEGeYRqEsDbDDK5nMZqmBUqNUC1DL0jobTsJWNMCRNzbDD2hylEqatE6QWpiuswVCvLwNlmSCYvC9sTZel7Is1k/BdRpWoV0yjCTGmGgn7sGPMTc4P4JxULlTSaWXxHakbhljnhjYcp1ACdo74W8VJqV2K1JAGlacdNLQC+9g0lt7dcD0GL1RlEOuuFlQw0+IIvfvpvHXpjPedGLXlMzSqURV1aNSqGLqdalLQw2O1mgbgzfFf4nl6iHQXplHWlNVpAqUweWGuCQWqGSAvMII3EVJswMzS0pU1FhSZAY1BQCAQbEDSRHUA74ce1HCC3hVKtN6QpzTUKZUqSCpIFgJLLB6EdzhmEAZt0p0PDavSrIPcQ2cQejGQxHkw+VsC5bNFjKLIOlSpXS0nYkgFWm0G5v8UFsR8e4MaWWRtKJUFYjVLEOGkqUJjQQoIg/U4X5LLPUrIpJVqgIVgeViFLaQepkDe/yiSrTneNslBqVOoEKGC3KTb3rkFWJ+HrNr4SHP6q7U2eo7EEe8jKxETpUSUUtrboQPduRibM8EqaWqBwBq0OTEo99LbXvp8iLbjEPDMqsBjVNxvNNxqO2pW51OqLXt2w3sk/EShkioxdAXk6rF3c6gqyZBDajMWECBg2lxR0ar4VQLJVpKMyiohMabyABa3Q7Wkr81mSFBzHhhr2LCG0AMrQfda4grHa++FhZlpywcvUcuBAWdXVju28A8oANsJmi/8ABeIV6jFlp0qiAagadQBix3DqxiCO3qIOEnGqjoX8MPTZoJXpTqCL0zLFhGpTfrcHoirPUyjCpRqBasCdNQHWNz1ZT2Ezi35B6Ocru6VmqolLU61NMK7MoFgq6WJ1XHT1wwlxUKGfFSWcc6+6E1KZ6tJJVt47X9MOTxWloVF8alUCkr4bala3VIaPhsdo8sd8L4Dlqiy2Yq0qqkmmCkIADAVbS9wRqG8emFeayhplqgioAf8AbU6dBFz3VrnlsNjOLcT4EzObqNVVjV5RMNTmB6idpiYPfDXhvEmYlK7yjAKjkyFi9hfUJsRaIwvy3DGq0vEcgUZM1ar6CwvAVFBIgnfYkG/XHVLOBAA1IOu66194fCSOpiT16YtvXRnR1mOJ+HU01GSqsrpKg6hpBBmIFSx/AWmIBp8XpFxUVlAAiNAjcHSZAJMxcDY2ODeDtlahPh06tJmDNqHNT5YsdQJidiDI3tAxDm6tF+dNNKoLE7m1tdxMHaImx675JvxwucSo7VF8INBibEt35bkwJ2/HfvMftXhq9SmWBEK7OjgRaAWHKYtcYhzOVrLRNdqdGqsyWRGpuF+9K0wHFt4MTfA/Ds5WVTTY1ZJk0yUCx03gi3Ude2NbPh2DzPC62o6qFSevOP4HGYP8Nv8AwuPSqAPl9tjMO1VnOEaghEpqSJvOmQWkbyOn07kzheVVXElVYgwG2LT+PQ4Ny6ZTToIq1G0EyNIGoAwAJmDbzFxecDZRxTTxHemOb3XgjSYMQJJJBJ+YPaW9Jh5SVgIIIhpCKSPOOs9bdhtbDKtXKoWCFmgaaexJPduw6+QxDTSacmL3tt5RaCIjpfEy7WJ/gMY1YjzAViQ06TaNTCZ7gevXfEtOgAZVFsLW8xN4np+WOqyzfHFHMEiADIt84nvEbYonohjUBV4VRzUytmmIOqbQJ2n+bBm3tv8Al54Dy2wJ/tIP8yPpgosIk/jgFfE8mqzUVBUqEEKGJku5gWFjBMzaL23xHmspLjM06TUiKdIimTpF4LKvUWIjbbDnMIpZSwnSZA8xt+f44gzntLTpg081S107aKgA6mNLRsQSPXyvi+KWKRX4pVp5iMvXc+I8Qw+0plmCnX0JA+tsWHifAM85pUfEp12qMftWkPpAhpEkKFHY9dsbp5+h4kgJpDI2nSoaxIChjcGTN7LI847PG6tKi37OjvVKwkD/AEVYlnkn4don67AavszUfEBUydRko1ia0l30q3ghUAGgCTfrqJ6GN8M+I5l8xSptmKDB2pkAZeqGZgxAlhyuOnLdb3g43k+AVDlKa1ahWrUbxHERPiwNAN/gt6kmMPalanQzdLUCKaUmBqMbL4a8pYReZme84lpio5PgD5jKVa9CrVVVimlJ00vFLeGm5lj03F8TfsgyjlsyKpd1UU6qoHItAMxKk7b2I3MjElf2qahWqUAhq0WYuAh5hquSsb7zG/bDDiPFnrZXI/s5VqzsqAP94qda1BvpK65+XbDynWRNKs3mazUjUDqSRCkAhnVGhmCt7joYlPW98Brmalem1PUxcN31rqAsSo5tBgiehBxJxHh2apA+Los3uq4JUEgB0NpAmCLHbyGB8wlRV8PXTLTqWqikB9QiGtKNItqmDab4xY0Z8P4pVFEUsw9IH4irFtPMYBEDSRuL/MTaP2a4UXSqy1JqIdYIAsQxiVtMfC6nqQcV7MZtreMkMRAqMCocdtWxix385jc3gnEGVkemzSuoLG4UwSjdyG2Mdbi+LeiSmud44QrrV5DUa/Lp2PP3FSCAYN4m2EubrUK7sqECRKVVP+m02i0lTYFTbYY1n814lZnPhlHWSCDcj39pIeItv+GN0XymZXwKeh6onTU0+HUIUTa8OR5wbbHFg54RlKhKGpVRaisDSc05UEC6Fgeo2BXuR0kzjuUTV4kDXJJemoIZWnUAtgfIG98QezdEqp8QipS1FGdTzACIJU/jFxJ2jEvGeF1qbI2XDVqNQkKR8LLvqndPO0j64TuknWkjjVTqVADUiNWkQFB3lOpEG47fMs+FcXzGTptpp6KNQSBUUmmxIiSYlF2PUSLeVkynDCFrU/AXSyU6hKcpMBgSg1c1luCR5ScCUn8VTL64P2YflKqJFkMAWt9CCL4svaZ+pzxHLV0yqKi1PBWXTUUemtOlzusG4Zrza4WeuG2ayuUUBwDUjVLh3DhfeaQu5v8AENie2KRSyy/bOqtrQKSDKhlJJNNiB7rRcfTFj4Xm1V0qmipr13aai03prRV0ApQ7jSVMBduvTC99J9AU+G0agFV6lWrQDDw31eEdCRNNlI0OsiNQg3Jwwzfs/lGZczQqOD7pRj4ig7DqDpHk1t9pw74RxenXp6jTdmouyqtTSNRgjlY2qASyWN4GAc4hSoKi6qSFbUvC2pmCwYKSVgxPaegxL16FZ43wOkASagVzzHUGAUgG6guRB6gfXCjN5t1C8lNotCNqEfeChZHXacWDiOTSpoNOoyBiwJIGkkgkXHujeCQNzjp+HU6Lq1I1G+zBDAe4Tsyn41Mjr16YksaxXKHF6iMDTZhAulQMVvYnSdLAQOx9cXGvkaNSmjLURlCXFNjblM6gx29I6m8YQPmn1Nzs1MyQzUjpndlB06RP1B9DgCuUR5y6kbEPTBpuC3QrJRhfy8sXN9EQV8odR0UQ6zZhVEEfhjMMVGZUQ1WqD1HhNab9MZi9Cs08yZ511Cd4EiwiD0iBGwwXls8itcLPwjSDHUzYgkifnB8ghzNbqCd/SBf+uMStZSYswmbg+uE8TkuWW4iNeoU6jO4m7kyLbAtpA2iw/m2yT1CpL0ynYSCfn0H6+aD2QqltbTLCBJPw9o+f4YsdMw0zq9QYHQE9zMm0bdYvj+DsVCRZfX8t9sTUdoIA8p/HECMVFgDI3Jibbmxgek+mJo64okNSCd/p3/Hp26jDbJZE1KAqKbyQytaO3pI74SqLzJiNvP8APqcRZnjoy3vPFNiAbXB3nufMdBHnAHK5MhuUjod7W2wPV4cDK6iQDykwTuTJnr+Vu2BchxFa1aqFYVAFDIwFx0uwNhyjtIIwYRUHusJJ+IE2O8xEt+pxLsNlB5D2QySs9StJQCy6iCSZJjtaML8zxmk1VKeVSF1Ro1Np02gtJILWEGN7d8Ecc4K9Zl+3ZR8QHW/QAwOv1wNT9nBR5qVRgQbNEMPnftO0eWN8pYnbjjnHU/a6Zol3TUpqUyxYaFiQRqN5nsemLlTqp/l1TMU2la3uq+6qrQVWBImJg7emA+FcVyxUjN5RErMShrpTGmqepmLP5d5wn9qAhUIia6ZdCXHwKnvKoHuyCTPWOmGxOx/A8lmapR0poyEI/hVIDwOUlIMFSBEkggjY4M4pkaK1qdXS9B1fUpYldLgRJB5W63xDxbOKc3kxlS9FQVp0wpiUnmsRcGYuOhOAfbL2kz1L7OotKqjE6XCdBIKsnQ+Y3wze4v3sxr1FzFfwazc5BKVJKm3kbEbnqInCDO5OtSh/EVlLaKgVTvMcybFogypnYXtglfaw1Kfh5vJ1XCKIqAHxEt1O/aGPzx3w9alc1alKohTw1BpkAGoFgXFwGiRIEG0i+M9r7L/ZaoFeo9GvRVFYcuYsCbagouRB6FfnGHecSjWp+I601c9abBW1DrpFjv13wq4jTTMrUWmKbOnv06iqrMI99GiVboRsSDe+AcjknQotJDSqVSFDV1BVRfUUa4ECZkyApvi7sJ0ioZc6mpulWmQ06ihgEQDrW+pbi4uJ6jD3hVRUC8iFhMulwQbK6NE7iCPqOa4pzdKnUpoKhqVVlahB5b26dAYv039AqNJXrPTd2osSULj3KniDlcCwVpKlh1uwviYS4Y8PzKeK4ZHp80VNPuMSLFDsrQRY+m0RDwEoKlKnlvEOZNWpqUs/h6FJguh5QsQS3S+5IxDUNcO1EFdZs4ccpBsWHTcqZiLR0xPl6ApioRUIqAaapBu6X0iRzC/mZsOmLZJMhlOqdR6tdwjU6opVTrqCVaqwoQUVYgUkLGJ6g95wFU4ZQqUFqrQqguAxqIzEhhylTDRDXN++Fvsxm3CGoje4rIqPYmmxJJDbMZN/ltsDfZbOkUatIlqcVCARuqvzHUNiJmDi+oWAq2TzFNFIqBkqLyJWUSRPRlNwN73G2Ld7LPmRwtyWJ8PxAqaQYK3SL8y7Hp8xIwn/AMzUL+x5ha1U/fSmKgDHZ0CrKSeb64V8F4jmaNR9iCvPSII1DbmpMAw23ExiXfqXFrzebOoU6NOnTil4hLIRTQP8LUvfVtUgkCOafRY3EhTJbNq9R0lUdGJVdSz3DNCkR9Qb4MXiaVqCkOlOpqim7OY8NjOgvEiCNMH7uFtLg9StVWnWruIXTRfRMsssVYgw4UCx35sSS+z1BtBFqO1OlVUAJK1JhpmStRGFxsQ19zJE3XV1qCpofkAB0uHs0kmIsu8GBvvFyME8MyujM1VNKkCKf2VVrHVedJiHVpuLb3BvhRxVXVvtVqK0ggquqmVkEq4UyCD13uCPJ7MuJ6maU0HU0yzBlBYbFbm2khl6EE9o6XJo53KtTZELEqgIUrDN0MMATMkSCNpMdzFzbBR4pXTp5KqgA6TYapg2ttM+uE2XzADHwzrqBtRAAC9TMzAMdTHriS616kHpmdYDDJVGBAg+NSuAIG7DpjeJFzVX/wAZP/op/wDGqF+gGMxU15UXk9z3jf8AVsE16Y0U4W5kn0mJ/A/KMcZhGV4BBaRYdDO3n8sT0YbkJutxBMGQSR6GBcfxx7J7HezlZlqm46Qo2bYAxPnG883qRa6leAFLhWb3SBMkCbDv1jtincGoFKmphYGBtBP17idogYs9OsGaIUlQGLR5wNHkbiew6zOPLy9qNbMEFrMD5G5O8b9dpnbtgpahIFo/Hr+vpgfOEONRJAie5EKIggb9I9Mc0VPxSJ7bWjqQQQAI2/pmYDKaS1w5XqKYBaO8H9fTBHEuG5dKLVmqCpTC8yQGfTBmIMAR1/PCxc6EIlmM+6QIA0ieXufOT0ubYh4hkEqA/CxNyNyZkyPPz74pQr+1VLwHp0KJy6IsiCATcDcXJk4d5TMFqaMYllB+oE4S0eCgEFnnTsNKgWFpBBmMOaagAX/LFuX0TUhfGi2NtQqaSwpOQOoU9PliGDAYgwRIMEAj54zs+AbNURWSohUtoXUwBML+9Y9ree2FmU9n83rPgVRyAnTVsQhFi3W5ETEeuLf7DqGzLox5aiEH1sR67HAntnwHwnD0KnhMZ92Z32PceRsOkY1LnpMhJntVKvlGZ1YUCpZQCAGuW0E/CCx6dT6Yce1XElUpUamjq9RGAaGBlh0mSCpa/liv8MzL5iuKNcolVEZaZNlcllsCBykAE36nE3GfZTMr4bT9kG1FNQOki409SLm2wv2xfRn16JmMjRoBaVTlpqdWXrfEmok+GDvboDYi3TFf4xmKRcpVKpUMhK9NdMgi6ns37h3i3lup7UBsoMvVphysKT0KwdJno9vO/wBMU3hmV8cVKat4pMqy1ZUrUB3VvdM+oN+uM+/RuGlI03rU6bKYqgqK9OYNRdmE+6xWVZTINrYI4lw6tQGhQK1JyVqCkCjACLss3YfeUie0jCWjwHidABB/pzqEkEAjYjriyVOI+Ipc1NFWmt6TD34UkkdvI7b9Di2Seliu+zHC6Y8aUcVV5RrJBAcGzIQJ2Bne4EdcE5Jl8YM3NqXSA0G6gtp89j579pLeln6dbUNWioohWiCfKWHvKbrbp1gjFeqKTUKIrNVUhhTAAMTeJseWdj0I7HD/AKOtN6tTxXpvTWKklVEBdc3ZBNpAMxvbbAz5XMOfDVUBzNOpT5juaYBi3MhkCPUziA8ParUyyVKq+HUqw6NMal5l5hdWKyAwjoDixe0q5bJvSemaoVKj6Q7MwLMIPO0kDYb9Z6Ykpdqs0MtXReekFAtUakIbsdaAklovIEnDDJ8IWadRajlCLTyPBHRiNJIIBhheOm+JeN5um9UMVdVIVi4B5Vb4wwvykzbeMAZ7K1cq5Ysa1JxKyx0N1BPSexPU3xd6LO+xPCeKVFzSLptJCusAhtxaYDTHkfOcNvaHOUcwp8UKlamJUk3tsUaQb9gesYqnEsxUfTUVUUxMBgWWLhWA5p2glT6m2GNDj1VG/a6QQCmFWoDtpaAymR3GruMT/T+xHnXp5kFadQqzGRqA5rSUYiJI3BI1QBM3OLV/htmsstKrR5/FQeIwc6tUCNVJewFiBvhT7SVaFYFkBpVFgjSQDqA3k/mbdsLctSdUWvSFQ1dwCsEqTzBRseZZBFu4tizYXKm9s80LVG5qYIkoeYKSRYgwdLAmQIttzYRCpVWolfL06pWmdXPJU2IkTBBiBa3u+mDOJ57VVWQGXxWYBRGg1FXUGU7SaYbTe+2O8v7YkMERAUlUDBSIV+Vy1osCYn54147nSW/EXEM0RVVsxlKsODyqxILnoIkRuSuD8p7N1Kimo6JSpRFNKiDxLgQJtABiC09MMfa/OJTFOkqxAGlmBglWA782/wBAe+FWdy/EV8UeMiAtyxJDBR8BNkHcRIO/TApDRy1UCFpMQCQD4i9CRjMayxpoumrTq+IJ1QWjcxEHtGMw4mEhAPukC1yfIX7wNh1mfljKtWLDYWEbnuZ32/AYzGY2g3LZuSoPoDEQOpnrM3EdumLNls2GUFObVvImQBG3r1J89zJzGY8vKRfFOwMGSZmxOwPfTseb+42wTS5gyh1YjcxJ9G6bfn0xmMxmfVcaKjEeKUAtCJqJLTMlj0ADWjtgh66AwSAfLfGYzE9k9OBnUUzUfw1H+4wIHyX3mNogYNo+1eTCmllKFbMVmEaihSD+79z1t64zGY34ivcT41naNjTamYALO+qYE/eI8++EvDhmc1W8RqjBQZYyYgGYjYz2xmMxueMxPq75bMmkwqUxGmTAAgyL27j5fjiPj/EGrI9RKg5bkzeIkhfOPTGYzGPFaDr09dIMBdwpYdSSAfkZgziYcYemVpVn1/de4Pya3NHpbGYzCe1rKT87MopvSZYrU2tqHfTszDeRHW17GZjg5UJXy1d1KXCE6lgiIIO48j+GMxmJUR5j2mrFHWrREU0ZmdW97TFgCOUknzwi4Pm6uec5daFIQGYu4Nl35jux6D5Y1jMakmJ5Xsd7acMZGFSmRJXmQTDQsj0YRZtxAwj4PxstXpitTYujHSUXmlkKzAuTBn/+RjeMw8fS1MmWpVGZavjkgavEpD3AGMF1ud9j0k4JzrVaiU/DzFLMBH1FHP2jR0bv12xmMwqT6mpV3qVSU1UlpqQ6GHAR7dw2mYkCQNx1GJuGZirlf/166ipQcnwyDOgG8Cbx5YzGYxPrV+FPHadNSRTVaiqZUkcyXkK1+ekRMSbdImMDcQ4iQQAvh6l0vu9NkYbGZZTN4uLT1xmMxr6yYZCn49FabOBUQRTqo0hgPhba/QggdDgr2c4e6K7VM1pqUoZqb+41NjEq26sD0gi+NYzFSm3Eq9KravScNEF7QB8J1C1RT2vEbbYquay9Sgp06NLE6lI+U6heI2mbXtcDMZiT21TXgmcpV8xTOeDKiKfCKGVNQkFTqBm0G3W04c8bopYisdLSFA3PQSDykj5HeN8ZjMXy+HirDZf94nzmJ+U2xvGYzGWn/9k=

https://i.ytimg.com/vi/Gm..rfJT4/maxresdefault.jpg
 
BIỂN CHẾT
---*---
Bụi mù khói độc Phóc Mô Sa
Thắt ruột bầm gan tím dạ ta
Vũng Áng biển hiền nay đã chết
Đèo Ngang gió mát ám mù tà
Việc làm ẩn chứa bao toan tính
Lời nói phơi bày ý quỷ ma
Đui điếc tỏ tường vinh với nhục
Mắt tinh tâm độc bán “sơn hà”.
 
25/11/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 28.11.2023 08:07:15
0
 
https://truyencotich.top/...EO8wNlH3nz3nBEh7o.webp
BÔI ĐEN HẠ NHỤC
---*---
Tính toan hạ nhục hết sinh trồi
Bôi nhọ thanh danh thực hiện rồi
Điều tướng biệt tài về đỡ đẻ
“Mời” ông dân nguyện đến “kho” ngồi
Vàng thau đánh lộn nghe trơ tráo
Đen trắng đổi trao nuốt khó trôi
Tranh đấu tìm đâu ra chỗ tránh
Tay không vật hổ quá liều thôi.
26/11/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 29.11.2023 20:36:41
0
https://scontent.fhan20-1...iMqvNA&oe=656BB4D2
https://scontent.fhan20-1...cXfyRg&oe=656D249C
 
SUY NGẪM
---*---
Chảy xiết dòng sông hẳn rất sâu
Thông minh trí tuệ ngữ ngôn giàu
Kẻ ngu khuyếch khoác mồm như vẹt
Thằng dốt ba hoa óc bã trầu
Gian dảo tiểu nhân luôn khúm núm
Thẳng ngay quân tử ngẩng cao đầu
Cổ kim chính trực tìm hơi hiếm
Quay quắt ngày nay chẳng thiếu đâu.
 
27/11/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 01.12.2023 11:11:23
0
https://scontent.fhan14-1...8HkQmw&oe=656DE810
ĐẤU TRANH – TRÁNH ĐÂU
---*---
(Tranh đấu tìm đâu ra chỗ tránh) ?
Bao ông nghị đã học người xưa
Hội trường thảo luận im như thóc
Biểu quyết  a dua …thất vọng chưa ?
Đại biểu thay dân mà thế đó
Gửi vàng chọn mặt hóa ra thua
Đồng bào cả nước lòng ngao ngán
Giảm sút niềm tin chẳng phải đùa.
 
28/11/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 02.12.2023 14:16:53
0
https://scontent.fhan20-1...bCQLXg&oe=6570AF92
https://scontent.fhan20-1...f7GzPA&oe=656F7344
QUAN CƠ HỘI
---*---
Việt nam tôi đó tuyệt vời thay
Lịch sử dựng nên tổ quốc này
Xâm lược bao tên từng thất bại
Đồng bào nổi dậy giặc tan thây
Quan Nam ngỡ tưởng xây non nước
Ối kẻ đâu ngờ phản bội ngay
Gửi cháu đưa con sang Mỹ học
Ôm tiền của chạy đến phương Tây
 
1/12/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 04.12.2023 12:06:13
0

https://scontent.fhan2-4....YTgWKQ&oe=65721E4D
TỂ TƯỚNG LƯU GÙ
---*---
Lưu Gù tể tướng chết lâu rồi
Hiện diện Hòa Thân ở khắp nơi
Chúng đến Việt Nam ta lập nghiệp
Sinh con đẻ cháu tựa bầy ròi
Chui vào bộ máy công quyền lớn
Đục khoét kho ngân nát tả tơi
Cả nước đồng bào người đứng ngó...
Lưu Gù tể tướng chết lâu rồi.
 
2/12/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 05.12.2023 15:17:25
0
https://scontent.fhan2-3....ryfSaQ&oe=65731C07
https://scontent.fhan2-3....Y0GENA&oe=6573ED51
TRÀO PHÚNG THƠ CHÂM
---*---
Thơ châm viết chọc chửi thằng “ĐIÊN”
Đất nước nhiễu nhương bởi bạc tiền
“Ngứa chíp”quan liền ôm á hậu
“Buồn chim” tướng vội úm nàng“TIÊN”
Cơm ngon vợ đẹp còn mê “ĐIẾM”
Biệt phủ xe sang vẫn hám quyền
Tiếng để đời sau con cháu nhục
Lừa dân dối Đảng phụ cha hiền .
 
4/12/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2023 15:20:43 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 08.12.2023 09:18:56
0
 
https://hochiminh.vn/Uplo...7-t%E1%BB%8Bch-hcm.jpg
QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN
---*---

Quyết định khi cần ở cá nhân
Đổi thay tình thế lúc nguy lan
Sai lầm đất nước thành tro bụi
Đúng đắn non sông tỏa ánh quang
Đảo ngược thế cờ vinh tổ quốc
Đổi thay cục diện bởi cao tầm
Hiền tài cứu nước dân trông đợi
Quyết định khi cần ở cá nhân.
 
5/12/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2023 09:21:42 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 11.12.2023 10:39:12
0
https://scontent.fhan14-1...pSUGsg&oe=657B2FC0
HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH THỜI 4.0
---*---
Ngày nay cuộc sống gió đa chiều
Gái đẹp trai tài thỏa sức yêu
Hẹn biển cưới rồi sau mấy bữa
Thề non buông bỏ bởi dăm điều
Ra đời con trẻ tình thương thiếu
Nuốt hận ông bà dạ xót đau
Đất thấp trời cao lòng chẳng lỡ
Ruột già dòng máu dám chi liều.
 
10/12/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 12.12.2023 09:06:13
0
https://scontent.fhan14-3...L5oXew&oe=657CBF89
https://scontent.fhan14-2...Ym4TIw&oe=657C0F8A
 
LÒNG TIN CẠN KIỆT
---*---
Dân chúng lòng tin cạn kiệt rồi
Trừ tham diệt nhũng, vẫn sinh sôi
Suy đồi cán bộ không hề ít
Cơ hội Đảng viên lắm thế trời !
Phép nước bao kỳ còn lỏng lẻo
Kỷ cương mấy khóa vẫn buông lơi
Quan tham cả lũ nhờn không sợ
Pháp luật nhân văn chúng mỉm cười.
 
12/12/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 16.12.2023 22:45:46
0
https://scontent.fhan20-1...7oqb8g&oe=6582EF15
https://scontent.fhan20-1...crI3jw&oe=6582CEDA
https://scontent.fhan20-1...MM_FWQ&oe=65821DAD
 
ÁN TỬ HÌNH
---*---
Đúng là mỹ nữ nhất thời nay
Nước Việt đàn bà khủng khiếp thay
Sáu tám tấn tiền đâu phải ít (608 tấn)
Bẫy giăng quan chức dính hàng bầy
Vốn bà tự có quan ông thích
Thóc thật tiền tươi chết vẫn say
Lũng đoạn tác oai kinh tế việt
Mỹ Lan án xử tử hình ngay.

13/12/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 17.12.2023 22:55:24
0
https://scontent.fhan2-4....P500gQ&oe=6584E744
https://scontent.fhan2-4....IaetRA&oe=6584AFA9
https://scontent.fhan2-4....O0iDAw&oe=6585293B
KỲ QUAN SƠN THỦY HẠ LONG
---*---
Hùng vĩ Hạ Long tuyệt tác thay
Điểm tô sắc cảnh thiên nhiên này
Động Trinh Nữ , nỗi buồn man mác
Hang Sửng Sốt , hài lòng khác Tây
Cá dạo biển xanh đùa sóng nước
Chim vờn đảo biếc rỡn mây bay
Kỳ qua sơn thủy chào mời khách
Thơ mộng hữu tình đẹp nhất đây.
 
15/12/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2023 15:44:07 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 18.12.2023 15:40:08
0
https://scontent.fhan2-3....pUyvCA&oe=65854D8A
THANH LỌC VẪN NHẦM
---*---
Thanh lọc nhiều khâu đã bấy lâu
Cấp cao nhóm họp duyệt phê bầu
Vừa qua đại hội thành bầy cáo
Mới dứt hoan hô hóa lũ sâu
Bộ trưởng ngành kia vào khám lớn
Bí thư thành nọ rớt dòng châu
Nguyên do thiếu đức tâm cơ hội
Vừa nhận sắc phong, tuột khỏi đầu.
 
16/12/2023
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2023 12:12:44 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 20.12.2023 11:04:05
0
https://scontent.fhan2-3....T1cm6A&oe=65871A17
 
PHỔ THÔNG BẮT BUỘC HỌC TIẾNG TÀU
---*---
Thông dụng tiếng Anh khắp lục châu
Văn minh khoa học nhất toàn cầu
Giản đơn ngữ pháp không hề khó
Lại dễ phát âm hơn tiếng Tàu
Hình tượng cổ xưa nên bãi bỏ
Trung Hoa đã muốn đổi từ lâu
Tại sao nước việt bắt trò học
Đồng hóa mưu đồ kế hiểm sâu.
 
18/12/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 23.12.2023 22:10:54
0
https://scontent.fhan20-1...joJsNw&oe=658CDBAA
DIỆT ÁC - ĐỔI ĐỜI
---*---
Diệt ác mong sao được đổi đời
Thân ta phó thác mặc cho “trời”
Diệt rồi tưởng ác đầu quy thiện
Đâu biết luân hồi ác khẩy cười
Đẻ cháu bầy đàn đông tựa kiến
Sinh con một lũ giống loài ruồi
Thế rồi nhân giống tăng tăng bội
Quay lại hung tàn sát phạt đời.
 
22/12/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 25.12.2023 16:03:15
0
https://scontent.fsgn2-4....TqoJEA&oe=658D61C4
ĐƯỢC LÒNG DÂN – MẤT LÒNG QUAN
---*---
Truyền lại tổ tiên xưa bảo thế :
(Được lòng dân lại mất lòng quan)
Ngày nay vẫn đúng nguyên là vậy
Bởi lẽ dân gian, quan nhũng tham
Quyền lợi quan dân ngỡ tưởng một
Hóa ra chẳng phải vẫn là hai
Dân thì muốn hưởng nhiều hơn nữa
Quan lại cướp luôn để nhậu xài.
 
24/12/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 26.12.2023 09:28:25
0
https://scontent.fsgn2-7....UvRHEg&oe=658E68B4
HỔ DANH TIÊN TỔ
---*---
Dân chửi trên fây tựa hát hay
Mà không quở trách tại sao đây ?
Trả lời : cụ Tổng oan không nhỉ ?
Chắc hẳn không oan bởi bấy nay :
Tướng lớn bao người cầm hối lộ
Quan to lắm kẻ đã ăn dày
Hổ danh tiên tổ ba dòng họ
Dân chửi trên fây tựa hát hay.
 
25/12/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 30.12.2023 09:34:24
0

[image]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUSExMWFRUWFx0aGBgXFxsaIBkZIB0YFxgYFhgaHyggGB8lHhodITEhJSkrLi8uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lICUvLS0tLi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAGAAMEBQcCAQj/xABAEAACAgAEBAQEAwcCBQMFAAABAgMRAAQSIQUxQVEGEyJhMnGBkRShsQcjQlJiwfCC4RUzcpLRFiRDorPC8fL/xAAbAQACAwEBAQAAAAAAAAAAAAACAwEEBQAGB//EADYRAAEDAgQDBwQBAwQDAAAAAAEAAhEDIQQSMUFRYZEFEyJxgaHwMrHB0fEjQlIzYpLhFHKC/9oADAMBAAIRAxEAPwDZpMuT1xBlOk7kCzQ3G56DFsRga/8ASq69QkbdrN1/MzmuxtqB6V88EKjhoFzaVN31GPSVOJ98clhYFizyF8651iv4pwNQkI84osZC2VvVqkQgbciSAtiueIUPD4SrkzOqRkxE0KNgRmxp6mh7FAdrxPfngmNwjHCcxP8A884HW3lKviMclxdWLO4F8wOdYq4stlZBFEsjHSToJW9etX6kdLJ6bqLxXLw/KAqqzO2oOnw3S0xY7jfc1/8Ao4g4jhHVS3AtOpd/x8/18hEpxyrgiwQQeRHXFPNk8u0cAEz6SWWNhdsWNkXXPp98RBBlGbUZnAAFsBQttTqNNcvUTVAVt1OCNcjh1UNwLTqT/wASijzTVXhvFZmctlj+6bMEGNTG2wupSv8ATQ5gbcgcPcO4fHqLoxY8idNAn1WUsbC2PI1sPrLa0mAPdLdhg1slx6FSnkAKi925e9Cz+Qw4RipTwwqAL5slDptW6hD06qPzJxZ8PynlqEBvfmQNyTfTbDGucdRASalOkB4HSfJOpETyx1Jl2GLJIz7Y9cjlge+MqO6EKmwsTWyhJ54lxZdQOV4M1gEDaRKqK74cJXti2MSnoMIRKOgwBrAo+6IVaqsRtyx3oY9cWGOWArA95yR92FXtB3OG1SuW+Jjxb3jrTWDz2QZLqOurr+uHNJx1eEHwBJRgBMPCx3vDBjPviaMIgYIPIQlkqE0R7HCWInkDiyjf2x5PCGqwdt9iR965/XHGqeC4Um8VRZ7MhEZy5jjUeqTTf+mO9if6twPvVF4bznm51AqMkXls6lzbSfw+Y17/ACx34w4hGzGJ3EiKQBAuys21CZhuRf8ACK26Yc4FqbiQDfw5QchW5azy+dYpNxAq1MoE2N9NI+niOJ0Og3T2VMvhZpeehsTGosYkxyRo0anmBjpR2x7px0MPlDAlc3hAY7GPaxClc6cLHeFiZUQuEcHHV4j6gOWPBJicqiV7m4UddLqGBINHuCCD9CAcR4uGwAFRGoBIJAHMg6gfod8OvKMM+bvzx2QHVd3hFpXsXC4IyCsSgrVUPhoFRp7bE/c45/4Pl+fkpe/TvV/oPthyPNht+eHPP9sRkHBF3ruJUR+GwsAvlLSksBXJidRYe9733x7l+DQqQREgogjbqNhX0A+2J+XGOyccQOCkPd/keqr81wWB2LNGpZviJHPatz8hWH8vkFQEKNNm9u+JWOrxGi4uLhBNk0sA67/PHSxAGxjsnDZJvbEyShhdscRHsnbD0hOEkZ644WXESnQO+OWcDHVYj5llUFmYADneOC4p4OMeNMo646RRj1gO2Osuuo0mY7YaLk4eaC/lh3yhXLB5mhLyuKiF9sK8SkiGO9Ix2dTkKhgnthFD2xNwsRnU5OahLE2HhHXPDpwsQXEqQ0BN6BgI8U+N440ZIg4kOwLKVG9i11fHyO42wcSVR1VVb3298Yt42mM2dcClSPSgoclFkn/PbFbE1S1ljcrS7Kw9CtiW06wsZPQEx6+ircpmGBDkk+ra+5Isi+vb3xpHhQXnnbtlkB9j6DWM7ylSTBjQVSKUdFBGw7k19zjR/A0TCfMuxezpH7z4hu2zDpVUB2AxVwpOaSLmfwfwFd7Zw7G1QWw0NYPCNpcQNLDco0OPNGFrF1e+OicaKwl4ox7hDCxy5e4WFhY5coTUcNMuAF/GrmMrW5AGrkR0NV1P64nw+N46QFWFVrawduW364dCoDF0zuithhrTiKnF4ZV/cyqX501g0Nz6TucSclOJF3NMNj86Btd9xv3wU2TAc2ir/D+YMkZJ5rI4P/cWH5HFgc4qlFJ3f4R9LJ9h/wCcCvg7PLHBmmY3pmJFdSyrQF9zthrh3E9c0ZJB0SR6m6EkOgVf6VJA9yScJFZsNzb2V6vh3NruAFhc+Rt9yjyOY4cSbDQAx3tg4VcSu1cXhzWDiIW9sel8RlRSpnmAY8ecDESr6Y68vEZV0p4ZoY6WbEcRY9VPfHQFN11LmtNWCSeVC/oTyGBTjrs1s4XURSiy1epRa8gD6ufP3xYcfzDK8YDbaga6mzoYEdgHBxX8dzSnyQu9yxix2aRBQ29VkC65C9++LicTXbjmUm/QYJgX3nfRQAKgiYMjdGinHDy9sNRyaieexr61f15jDunGwiXOvDinHOnHtY4rgvRhXjguBzOOTmF74hSnceXiJLnOw++IzZl+9fTHQVysi2OGlHf88VE8z0SDZ9yf7YrMlxdZTuVVSKO5BV+qknkw7EDuL6BUqMpCXmAjaxzgS0J3xPMUy84jmZmaMhUJB3qtjWo99z0wHccMUrHyvVLIF1kKxVCRuGk5WewPTBb4jy6DKNp0qrFbIoWCRtsN7NdvngfyeYc5OPLiIa00AksoplII9K2xvSeYBO+KmMc5rmCm3Ne5nYx1090/CtdTHegwduR43nYxFlVcKaFJhHFl3mkUn1yUFsbswReYA2s1+eLnw/nxlhPJIQJpv3gDmv5t/qaoXv8ALF9xuZVyrFFFOoAAFalILFSa2BW/ffvgU4PlYpZ0MqNqLBSGIKEUVU7c9yu23I7csMfSFLw0RBO5k84vryAhPohlYuq1sx46Ek89LbXlXngnirztPJIWJJUAcwB6jtWyjBf557nFJDlIln0IgQIhFKKG+k3t1F4sjINQW9yCa9hW/wByPvhuHcC2xmCR0VbGPa+qXMbAIBA5R6KSJ2HXHa5v2xFOFh5VWSp34oYWIeFjsoXZlgqZmzuDv1/zfDsGaDE0d+e+KUB6BYNYsd/y6c8exZWVTqCc7r296P8AbBB44+6wjSIRLkzIwJA2U0T0HWj7+2LvI8ReAq/mA0D6b2vlyO1WQfpik4FBKF9VjUQKN0WCuy9NtwBf9WLQcHV2LMxOkG21LpI3ayBZ5bYS+qSYHqrlHAVn5XNMfyf17qR4ekiOWnhlPreyOgLAArR7gg9euLfhHCI2JN6lEmsAEgauYujuF6e94HMrl/Lh84NdsQVIGw8woAPteCIcPAGpXK2Ae3y64GllzDiB97rexT8RlNXZ52O4A1+4RjBm9vUPrh+LMo3JgfrgEdJKrVqHTc4Z4bPIkg5gdR3xZBlZDqjg4AhaMMIDA2vEwO/+fXCk40BzLD6f74JNzBFAbHWvFFw/iKzA6JLrnakV98OZudkQktW9Xy9+vPAkIg4K2ZjhuSWhZ5bcvfEYZstl/MWiSORP0PLFUc4Tlzr2OoJQ5k3Yq8CTaQiEEgcVW+KcwRLB5b2zK49Y1bNQJCnavT2++BnizCGSGUkiswLNFuR9I5GtyoABXoBttiR4o4wQI2oUpO/pZrBIOqvckbE8sUUPHml16wjKql63FFaIvYXfKr9+mFh0SXdetj1PVQ7LbJG29zBH69YWs8DzfNWPqI8xtjsWJY6jQGwKgbA7YsH4xEJPKLeq9PI/EaofmMA/hjO5+RGaXTFEN9RAtrvZSLuupPKxtih4l4pqRi0Tk2ACGU3QVAx7WBd3/EO2CALkZcxpAO/C/wBlqfEc+yRM6gsQCQKrl1N9MR+HcSXMJrQmr0m/5qFj88AuT8VFcuwCatII0Ftzqva6I2J7kbdLxT8G8TsrSIUCqV9IEm90LGy0fc7bD7CZBTRkLYMzb5otXR1YWCDuRseo2I++ImZ4lGjiNnUE87IFD3J7npjPfDfitw6hk2AJrUSTZ3PLptv74heIuOQmTUpCqXv3oVXoG6CmA350TWOcXAWCmmKRdd1vf34ea1kEHcdcQ+LSrGgdr2YEEXQPuARfXb/bEfw3xD8VAkkdEUAx5eqgSN+fPp3wN+POLTozQBYyo0sbu+4HMXvZ+QGClAJBkIlzk8j5dny3xlbSxzN11wF8P8N515nf97Frvdno2dRXUVY6gCOvO+Xa4/Z/xSaYeSwQ6BsF2pB1Nk6tyB064uePce/CMxZdYEYOgEXqLHr0Ff274XVY15Ekyn4erUZLae4j3HRC3Gc6HzUGTi0lYihlj1E29gvqP8RC3d87N74sM/4maC44IF8u1WJyDpZAp1knpTUAe14AYPOlzmtriaSXW9D1aS2s8+mn7jBh4ub9zGsROztp1WNxXxXz9QrfGZVxNVldrGCzjrw19Oi1X4UZqdJ5kRt6kngSo/F/EMxCxuARZZdK1qQKyEEcxXf598QIeJCNhLLG6srIQaNquoHU4NbEgb9AfffoQPMhIr0EhCSRtTyEDbfZSem4XEGRpJTIWDbklr6GgPl1H3GCLn2cZVunSp5TTYQDvryj0jhdHfhfPJPmJ5r9RNAM1kCl5LyUG+XP04gQJMmakhRnDvtcpDNpuyQR8K0CfoKxR+E4DTrpZlMvQ0RSRsDuQGA7dz74KeEAxTS5iRPUF0Kbu7IIvbYnf6YJlXNUNHheRwPzVZdQ90XBuhtGtxYbkQiDhnDBCLLu7EUSzEjvspND9cTiMVXDc555ZKIZb1GxV30/zpicMnIP/wCsaTcoFlmVA8O8QupF4WGfIl/yse4LMglYRlpNGzSSHfSfYkBul7b/AF6Yv48xF6A0igsqEozMC2vTVNe3Ozy6fQVhJ1aQALo3/MTsR06Vt1398ShxBYZtNax5bD1XbIoqupPSh225YoSM4BEzfitR/ZVGnSMm94njw6X+0ohWRHIMLJp1HUzOSA3wDYElgelcyBvWIuYnk0OLF+kA8+oUGgd7D6eXc9bxR8M4hJGWE0jPq9S6QaCgMHUki/5PStdOXPErIeoDXpMdEEsQTJvte4Io3vvve2H1BBBbAUYI2NMtJNoHD12urSXjMsEbRGMSRqDqCodSs5JAD/xbtz6++JfDPFTWsigiw3p/pBIHO73IF+1VimE0V6XNKAXOskMV2UnVt5l8vp8sc8eUldGvTYEpYtq1fAVQkfDV/mO2IeAWhwte54bSipUu7qFpvYkjmbn7an0hahGBJbx6GXTqKgNYugNvffl2+3cvDAy3orc87X57/wB8Bfg/iK5fXIsgBdCg1+lZHClkIHNSKrpYxN8XeKplt8swT1AOfLBY2pI9RvlpO3z32w+hT710N19ByWdVplroItMTBManYE6BEiZGxyVT3Au/qeeLHL5UD+FT9MYjmvEObkcO08pI3oCQn6AHb6Drgh8NeO8yJRDL5j6hShkpieYNmj0I36kYfWw1eh/qADlmBPTVQ3uHgmnUmP8Aa4dJ/MLTF4ahsC1vsSPrhRcNZBRkdh2O+KfK+JyLZoyEDBdQ3vcKxBFqdJO4v9Di7y/E0kJVWBINVe/Q7d/phIJAQEAm6lZcoiBT05dMR+JZ1EiY2pIB06t/VRqve8dyreGs1kldSp3BHL9DiJUtaAslzzoiaXANgGzdqaJKjfuxO3Ze241mOIRC9GsAijW23YWD+YxqvFPBqODoOm+pBbv77YH5P2cqQQZWJ76QPys3hbWbvP6TqtcN8GHYAP8AI/V6EGyb/ZhxKWbM+UkzyIUYusovSCtagw2bpsQMEPEvAckhYBqJPpNgKBuAKrDvgLwn+BZ3Dai4AsrVAG9tzg6SbDSQDLVVYHOblfO+/wCoQxkvBCDKrBIwLA27qKLfEFBPWgaxxw79nuWik8zUx9OnSTsdqvvgu1Y5DYGU6JAB205Kp4Z4ay2WcyQRASFCts7Gxeqjd9QN+eMo8ReFsyCzUAQdlEZqrPJuwFADG2Frw2UvmMC6TdGx2UFo36od8AZOeHKJHINwWO55WSQAB0+eOeMeGBNIXLkEkE2S30FnYYJbrEaeMNzxESpDi0WKpfDPhf8ABu8iyaiykAEUKO41d+X64o89wueFJ8zJpZghrUNQLkgC9j7Dv0wcR7YF/wBpMhGWXfYSAkdyCCv0B/tgwPFJQNc5rDTZvHzyBus6yefYXKAfMYaS7CvSL00lkCgSOZ2OE8zMACzGuVnl12HTDMjEkk7k7knv1OPGasZL3lxkr2+Ew1OgwQL7nipccp5d+eJsebYW17k2b3vlzvn8I+2KR+IRrzbf23wpOIoaBsfMViQHgWBR1KuGJ8Tm9QiSPjhOlWoheWk6T0B3HsKwRp4kjeMqqMu5LE+r+bkBuxonsBWM7hmVuRwWeHODSywySJ6QWq9JPTmB/qw2hUPeXGuvHrqs3tHBYUUe9aYI0I06T+k/4d8QCPMABHJbc73ZYbAe941QOa32OMjyvh3MfilCksgdWuipoEe+x57++NYN1vzxoWXlpn+I/wCvXfdda8LDHmDuMLEKZXzvC6qEYFtF+mt9JoUrb0eTLfTQ3fEhJUjdZmVKVSuolgADqNN6qYdQNuXPphvP6o47ZUoNZrYiqVr0+k2CNwB9TeO8xH5qUG/d+n1lDV72Qarbffn7csZoPinUL1RpuNHJUN+FtpuDM6D2VfxTMMMyAE0lANKqeetdwB232G/I98W8cmVRbIaQk6Q8lCmAB9EW6jb+azz5Y8zuadczKfhHmBdr1qpNUhHp31bc7F4F/ECKX8tD8BOlgK3YBtMlnY2DZvrvyoPpvki14nyWaC4UBUdN4tJvxn2ESiT8MzqjQyCFUDBWJv0lte450WF9tz02w3n8uSUVijFmq0B3Yj0pv16chewxE4RkhNKyPK0cEUaAyKtktSKoC2OZJJ35KcWLcEdKBzEenUAGGWAegbtXuw1de+JIvsE+l3ZOamxznb6RPrc9fRd8PypEUrJ6qVSEXSaKg6tSH1WoU3pN7++LFMqJB5fwmaU0GXYLosNs3qoMaAHQ+5w4WhTL62zETTBTGjmERuD6yhaRdwKUAtWxHtis4lnBlZdGag1BDYOXFkAikCyjT6tN2COSNtiYq7XHEGCb67cufJZ7qoa92cQZ0Oxj5Ctct4RWKOHP/i2SSQErSgaCxBvdiH07Cqo17Yn5/wDZn+Jm0tnZhLGir5jqG1Gg+qMCitdrNdOWGYc0ZMmqEuyBgyhgqldSvYXYBxqIf/u35DGjeHis15lTYlIZe6kDQ6kg0aI/znhlOqahJJJ89UmuxjQQNb7RqQRy0lB2V4U3Day7M0kUcTSPKR8TNJWplsiv3lEWb0E45gzUAcaWB1Pp21NoK0DGugbPpJ33rflV40aLicTKrK4ZXcxhhuNYLKyk9PUpX57YEvEeShimWSMAWZC4VgLkZQ+4PK1Un88Me4i4S6Aa45Xb/jZd5biyxeUkmqn1eo8h1UcyN969gKxxmfFMYujuCKDbWNWkt8uXzsYEMyrp5rlwf3q6EZq0sg8tnOomlahXKtBPXDubkSQ6TSNS2SQKPqFdgNRA6iqPzrPrCbK+zBNLdZ14He1heItotEd+hYbnb3++GoyxJsdawGzcRagwZB5bWR8NnYb6rBs3yo7dKwQcL8SIcxLHIKIqgPVRCkty3bcVsOow0Pm40VR2GIE/NQPyFenYYSSdjiK3GISjuDsrBd+pIBFff8jiWi+lW7gHv74lrwdCkupubqIXXmH3x40p9seWMIreDlAZXpzG3++EM5/m2GmhwysO94lQJU15bx6lViOyHph6Kq3H0xyleqPtge8QoaYMb229gfbpgjZCRtiPmcgHFGvqL2xDgSLJtGqKbpKyTMZT1elTuopq23skn8sDefyps6je/X/xjbeI8PVl0BlFCrIO3Tp+mBifwEkjajm6B7R7/SzhdGm2nfdFj8ZUxMNFgNpWUeRvtyx3x9DrA7DGrZHwFk0PrnkfuAAAfsD+uOPEfgjJyHUshiIG5BJuvYiicWJzPB4T+FRb4KTmbkj8yss4BkzJOiLVswGPpnJlEUIgAVRQA5bbbd8ZR4d8O5bKyrMMzrKNsChG/Q2Pp9saHl5pGAIH1Ir73tiXifgQ0XECD8/CuRZ3Ar3/AN8eEdzf1xFhZ+v69fpiSiV13wuFYldavYf59Me49v8Ay8LErpWC8cTVLIprmo01/FS16Rt1PejW2Er6Ekgr0OFc1sY2QaWCg9dRrp1xXLOW1Skh2JZ7qgRdggDl8K7diceeIJGdWdm1g3UjCr21BFAHOjXp2XrjHDR9M7/Pde0fDQw1Btb0ggCOIJCjZhpGnhgX1KoMoQKCeZvSeoFM2k9vfEbOxpl82/nQgaYy2lwKbkAVK2PVz+pxY8LzUUmc0gX5YZVvbUGBUgn+Eaz9icXDjJZZ51zXnZqNAqp5aFFHx6qYkK1Mp9QJst/Ti4abwYjb1vfy0WRWqtYM0iHOJFp0kGNPkaIK4XO/7+Ug6dBAobAt8NDsKO/bE7OSzeX+IXzHi1UX0kKG6ge2I2azJzcpjysToxKhQDyRaX1t2A67DliTDmNP/spxIrqNLFXre7WgPTVNdmye+Glpdr05KqzE903LTJJMXg68r/hW3DVdSZ6jbySqkSn0+qyb31H0lthf5YuPF0RVocwssjRyjSyZchtB1N+8DsACCLXcCj13rEP8XlV0wFFlZpl8xwNUflh6XzSKeMmqIq6JuxWPclkcyTPo9EMt0FjZEAI38tJquzVUeQJ22wdE1Gtluv2VfFGjUxJcT4J3nQW34+SkeF+KiGSZFGmEi185v3jPpW7kVQosFtlveuXW74Dx6SLONHl2X8PokkY6SEUqrUNhpFHRdC8V3AEgykjGYTP5cauVKqwBGsyaOjPWlQee/wA6sePkZiTLtll/dzNujhgxIjZ73V9CsimxQ3UE9KdYCX/V+/zwVF4l/wDTPgHwJybJStDkjRUzcRZ30awojZ2kVwDXNVG56HBF4jzaCSVpSQthIzyomIyM11e2mtjzsYe8I+II5o40USsQAocQSKhAFDdrrkdyf1rBFnsjHOhSVFdT0I5e4I3B9xvvipXpd626tUHtpmSPkg/hAGZ4UZpCS6MDITpLFNY9PmA+kgaRuOdgC+ZOOc1wl5JZUVmJVVDF10lwFAHqAC/Fvy3322GLTiPhjMIWaJta0QB1XXITJQNgnQdN/wBOG/xoIeCnuINpBN35elFLHqSRen3xj124iicxuL+/yFp96SAabpgRGkAGb/n8AIanyDVrb0u2gtq/hvUoJ6fCCTy2rniHwaLVmJG1bxM3rNksAiJt7nZvnWDFUmCh3RdEjh5QWJKJRCDSRtvXsN8DXgyOszMWKgCmOoauRC/QWRf35jFzC4l5p1ASIgE+jgI945qX1WE5jq2wA08Un7tC9y2aaOPyiq+vc6j1Hbc6qAO3P1DviXB4skIKK5uEsh1AfH6aAat1XUF5Xt7jErOp5etSgPoEh0jZSH0xhNjpJWwd9wnsTiJDl0ihzKLEXV3JU7grv6NZqrJQX/fEB7ZJabGAdoP8ddkcioM7m3B8528htYj1KuIeOzOl0t7g0Lo8lujSlux/mAxa5TjShamZEYGr1ekkfFXMijtgAyn4ktFGilUdTRYga5FYBfUOZUiiBXeseHiToLYBhReh/MGUVfQb3v1AxdNdo1EDod/2AkDswucYPpMgXjYcnLT2nuqo3yrDy2DvgHn4voUhLDEqG0mraj6UI+HY8+e2LfKeJBJJEke6+sSFgbDpakfLmQ3XbFqpTNMAggg6afZZVMZ3OZBzNMG3KZB0IhE8bAjCLqOe2KbIcdgWO5Zkjs/xtXXSOfyxx4vYCKKQGwsyMSO2+/8Ab64TnIbmTW0Qa3dTy+/6Vz+II5WRhifMdKxLMI6YiTZcjfng7pKiyMCaO3S8dLFttjlx/Rv3BwkL30A7n/xgVBCjS5XmSDis4hlr54u2skgkEir+vL/ziMyDqAe14hLLUJtDpYbnn0H5fPBRwPiBvSbNdyf8F9sNvGKuh17/AFw3FKimtN79ziWoYhF8dEf5/fHtgdPyxV5LNhtr/viwVvc4NMBT2rHuGr9z9zhY5cvnxEKOFrSgj9PqBLCwoYgE0DzF7nENvNkAh0K0cWv1gcgwuieW50j6DFhwDL6gY4VSQmlBkUgNsV10CNrNfFQ2xOn4VmMuGi0owlMSFk2T4wNINALvpB25b4yz4ZLff7r2Dqzi1rKxFoMzsYBEbQDrc9ZVPlIUS5I0YHUV8x/iZmZbodAANuu5PXDvG8/AY0D6meT1MQpbSwpQFOoEA0DWlviPPE+TLTM4SVkscgnQIrEi+p5tv2xVeE8ysObWZyoKZd5Iw29yEqoC313JGLmHqNquMukmL/OQWX2hS/psytAiTHCTE+phdZLhWYMsmanAyhYEJqRlvUtrVDmDp5iuZ6AGDPmTDEI/wsU0oYtJmadyo5gBhWkj3NVXc1pOYzEk9ZfU7+cpMutGRQrIWOmRtmrayvUdcc8d4Wv4DIxLI/kxlvMCbCd63Mlc/UCd+jb4suZDraHksclrB/u112TeQ4nBEgWNmmRh5iyMi0zlqs2AwIoUFFUNjvit4/4pjVdKazIGBqhZFEVZb3H2xU8fzTKq6dgLcnso2UDsN7+mAjPZoMd2uzsee3X7Ys0vA0NBVOqXVqhc+6NuFZsZx5ElEkbAehh6gp53JtS7bgXvvvgn8PhFY/i2lkjgJj8yTbW10A8g/wCYPVpAsDqee2cQ8XTLsvlIWDIhnpydWksNXULasB2BPTliRBxD8bmI4GSWJZGJbRKANzq8x1ZdNKN9zyHPCaucVIfePnNWGU2hpDbT0H5W3Z98tHGJASqFSUKO0aafjYx6CBsN77DHXgbjsUkZiDV5TGNQzaiQtbl9REhPOwbAq8BuW8OZWXKxGL8Rm4x+6KnMusYLNTeWoYcr+FboXYLbY8/aJLAkeWmigaLNRtqHkJoVU6xzKd/Uq9R0r2IudmaCBClph8ErYUN9cQOIcGjmZJDYdGBDA8wDdEdRjOvCfjjMwrMnEK1xlFSMFfMAOrU8hJor8PqG3qHfGh8I49l8zfkyq9NpNH+Krod9v0wst2cEyS0y0oX4nHmPxgRx+7lkZVPdFRq5H+s8+wwC+D4i+Yjjl1DzRNsDVt5usK1dCoP2xuWY+HGVcUhvisUUdKQyuN6s+t2Fjvv/AN2Ml57quaLP7hPWR9yr1CrTqVB3kNOUgEcW+Iewj3U+swM2wVlpT5ktkkkEBPLTnRDAkdrPK8dvnbgzHrKNGwRkVAosqgT1HmADV3zH0x7JnJI8qfNiuaWV0OpdJUG25gbja+fbtiTxEhoI3Qh1MkY9Pq1VRpbPxAgAfnio8vpvDHCzov5H33A5lWXsJgiNYBG8RJ4Xuq2eGbLilKPUbBWB0aUt3nYbH1C1P+nnvgP4PIcwq36BKxIXf+d6vTv1A2730wUcVyDRTATOpSSOQuFLelaBkJJ/ms3Xt2xXeDM9AyvPIdJaR/KFb07SEAD5bbd/li4yqW4XvX+IzaOEX97KxSc4Alp1bsLk5on3/Nk+MuXXy2kCxo8UgDEAs5AJUN1JAs/I98QOI8RliiVirRy6pEOx3tZGUgWaASvbnyFYvOGZcTiwEZIZrlZibCiPSSgHMhgflWJEnC8sQ+XUvZhlRWcEnVIryMwJ6AKPlyGGUcXTpVs1SXQdNevDWfRVsS4Q7JYkRwiY6yCqjhOSjzDhZ7ZJfV5YbTrl20g18Istvtvt0rD/AIjzEqRRxtCYo9ZVbfX8OtSh37bg8jeK9oZIVjkUlWKGRSOYUetdv+r9cV/iHNTegPKZB+IN3XpOlrFDuS7X8h0xZZU75pY0XMx6XVr/AMdlPGtryCJ56AxJsBaRHNa1w7isRy0c7sq2oBBNesbEV13BxOyHFop1PlMGrn0I5jdTuOWMczWbmZsuqN+7CuzGr0kJ67sUNTBfq22L/gyLBmV0OTLITCCRSkg6n2s8ttz298OpFjmgB1yOULE7Touwr3OgkToNeXTRH0+X3645/DbWv1vn9MUHiDxGcvErNMih9Y1EA8mIQ9lBrmeuInhLxBJK58yQMuto1YAAFgoZgwHPTQF0PjGJII1j5/KQJcYAPn1/RU3hE5abMEHk4U/Sx/bFi5fpuPlf3xA8HsJIZZiu0krEH257H6nFyVIsgXttzH6jC6ZOW6tY5gbXc3hA6ABQSlizsbrly98Q5Mle42ruPuOd/lghjyAPqLt+QHyrHSZNV5LsTzHq/wB8OsqJlUkClCBYscxv79/1xZx5uxRNfTE2aAMNI3PfFbNlDdUbHtjlIUrz/n9sLED6HHuIlFCxscYWHyyIXi0Of3pNggjTvzAo0aPSxVnEvgUU2ezR8zMSN5LAFZBQHMllCtp7dB3wSNw1MzpizDBo5GC7KAb53q6bLV/1YmScJbIq/wCDUaShDl1aRnChdOgrItGjzr+DGM3GUm/03WJ6fvl8hb2JxBNQPbrtMG8xbgL+nBC3E/IV3MBLKsbgNq5swEVqa5eo19+uBXjXCWnaIR8kcITdVY12CaugpO3ti+ymbjU6543JltxCm5J1AgFm2UEizfLoDiZwLLz5rMrQVAuo6UBKxIa1ab+KRrHqO99gKw6iHh8tHlwO3w6IsQ2q5rxEMyszOdtlMlo5kkSbxpCIeG5dmZEhiBMD+T+8uQBASGkBO7MVJGxHqO9CxiXxGCX06s61LagQwha5/wAzEDY1YF7YKsg4VqChVU1825sT7/PvgN41G0bza28tFdqZ/StXd9zsefLbG3c/SsqnQwzCTXNhBjieXPeFE4p4dj4ggj/FmNo1VUtTVCl0st1uwUj1cxjIfEMHkztAzsfKdgy8gDSg1W29fkMaBF4siaeDJ5VmbXOuuQigOQJUc6HP+5xTeMOHxx8TMsMiNGWVyZDdsb1AgCjZF1/V7Y5zGjS53VRzmue5zRAm067a85m3BS/D/hrKNlY52MySMTrYsoX+mKOMeqQn08rNnli84V4TzBmllGX8iTTphYyGz/NYYHSdJGxo88Ffg18s41+XlxKN7RURotgFpiAb0mzyqx3wQ8SzESwMrOrHZm9QW6IJO2Evo5jMHTZWKgc8ZACGnaeO5+WQPwTwtmo1EWbzJkRHZ1WGQALZtlcugO5N7EVv3xxDxRxM4XzEatA83SbcV6nKly38dBUo6g10cM8Q8fwny4UuWQvQMa2Lvc/zGh/CDgS8RcQjyxy+ZjXz52kdmeUnYCvQ0H/x3e29nQTv05oOUhx8hw5pdSiKYEETPsOau3ySFZo81OsZR28pY21BV2LXaBitgmqUHSBfXHnBY8rDHl81JIqyK7s1AIXiAYBlKWYypegDV6avqSDw3xhuIwNPPL5WlPUwdaOrmgTTdCgdz1588LwZxHhrBsvlZ7ahH5cukmRSTYj8wU4J+IL2FUKwokt+r2CBwYZMRyKs/DHjM5vNPl4yXiSLWZGUrbkr/wAu+aU4AsA+gk88UvGM4jcfygissrASdgdx+lA4ht4glQvmVVg0pWCMuopdJuQgqo1UQaBur9iMVfCOKqOLQlfUTNqdvmSBf1I/w4zRSLscazbiPtqT81CtUsI+oTJgNvOskizRzN83Aa6hbnnskky6XUMLsWORqrHY74Ec1wXMZb8MsVyxRNqegAfjsEAkkkBjy50MFqz3h3VeNCpSbUEEIaNZ9HTTgdNCOokwsW8a8XEsQjjUq0s7KSQL8tUTzeXK2CfniH4BCNljceplQtEL/i1u1fWht7e+Crxnw2P8TIyIFEMBkcjq7WVFf6QTXbAn+yaenN36IC+w6i6JPQbn7jGeQSw0WmMsD8rZp901ucAyWzHCCIE+Qn1Vj4QhnZKhlCaWaSVTX7xdXoWztVsd+uOeH8YzDZ2UyrpEUDUDt6mCxbjpRRtvc+2GPC2aWHiPlM40uvl1dX+8Wyw96YD3ws5m/MmmaE2ulgD38tLP5qd/f3xFINNWHNFy0TEQCRP66qjj8PUxFOq3DkS0Fw4+GBHUH0VrFKJRGgF3Am/WjW230/Ltik4/Qy8kh3IYOSOQYtWlTe5A2J5WSOmLfKRmPI5aTSGbMxqm55KDqUCu9gH2AwPftMzUkOvLUFXQi0OVKQQR2sg4uYCnGNaBoHe2p6gK1iyWUHPaYBHUhwBOvHbeJlXHCJQLYQ+a6EOg3oGmtmroKG2HZ8xMAZFAKF7BugkjsBfe+tb/AAjETwVxJVRmJIMkGkAEWxJAIF9fzwY8ByKaJYZR5hZ0Qq9GiYwS1Cueo7j+XGaawpEBwuDAjeZlXO0ngOeYkODdeYGgkafc+iCc/BIY8qjgaZJ4wTqu1Lswv/Sem3Lli4zPFI5Ij5QIdIPKYlSpEo0BmX+f0qtEcwOwwSHwxC764JyGibkakC0Auhgd9htz64rfCkKpNOaVkhUhnv06wi6hp3rqNyfhxap41lnOkiQY0mCI14xHmFlOLXNe4GPCfSd773432AQ14K4jLOJ4WnlTLRQsdMAQSAkBmYWNiS5IP9FYKp/FWZSY5eMArEQhLgl2AoFiNQs9aHf3xT+EPEMUDOkpESJGuoaRvqXUgfazSstfXFNxjxPJmJ44jEqyMhJkiJFAtYeyK+EEWbresTWxFSpUeGtywCZ58LapGIczDd4XBr3QYm484GuhlaLwfxjHmGYMjrokWIEqQGZuQ0mip612rBE3F4lIQuFY8gTvzA2HzOMfyXisZSOZDNG7CWP0BirbaVbSSCWNba+4vF34k4okecllK6hGigodvTtr67NZWt+hGGUnPykny87ahLw9MV81oytm19I+60n8aqj/AJq792A/XElZRVkqT0IrGGni+WfVcxsilaWkDldtWugn0NHmcLh3FJIfMdc15UbgAPEnnhWLAKzAWtEgpsb9V1th7HPMWTHYah3Hetqif8Y34fAtvaVe36YWBzh2czjxhjkpF3YUZkBoMVBrTtYF/XCwzxcFQkIY4Zw1Wmjp9Nk0UAB5e4sbc/74l5zOrFE8AdQ0cnxO2n0sCQPQtEmmFD254mZiaGNumodFFke5CixgTn4hDLLIyMHZWVj1235373jzNVhNUZgS0Cffc+UrboUzUOsD8/lBs+baaZdJ8pTZtlNDUeQC2as9R9MXeSysyuki5qMMm4YAjYdPg5Htisz20rkUNBWh09LKRf0GCNPEeVI2gNH3r8umNVrzlaWCPJBjH1Hul56+QVzncxxJuGpnop0SR/3giSFdo23FsxJLVRJ5YyLj3E85nA8mYkL+WQCK01tsdIAHLrjVPE3GvL4ZlpITpX4NOv8AhChSr9zfXbejjLeKZ+HQ+glXcbr999Q5jfri6yu955LN7trB1VV4fm0ZiNr00efYkEC/qcXK+FM+8Am8mRoZCHFaWZgAQr6AdY2NCxW+KrwuqHMxGQao1YM46UO/tdWOuN94TxY+QZZNNLq+HlpBBUg/Ij2xazAWSctpWd8C8LQwwQ5nNzyKZGAEEbqlAkhA7Xq2q2FCr53eLybwvFxKR1WeKGOBd3ERtbOyeoKA3oOwNivfA7xTxXHnc0pjy6q5BAkf1VXL0gb7Kp2N+phiql4/Nkp8xEpUxs7ErWpTKo09TdBrXn74W0BzxmOia81G05aLG2tpET91aSeHZOHZlRDqzSSxExuqUUN6WOncBtKkAg8mGKbxPGhUSTyMM0xpogp/dKNlVgedDtXPrgu8DeJGzOZkzUjV5ERZIwRZIBIA2HpFfPce+BjiudzWbmuOIXH6jVNXYs1ULIFe+OqhoqjKs8953jW8ddNv2fYTKs/E+Uj4a+Vy/meYjZfXNo1amZtgHRmKgWBWynnvii4ZknWM5uB1hWOwrltEjbaW00CB8VXY54MeO+Cx5Yn4hmVEz6VHli6UE8rrUa6Vtvudq58a+CVymVy7iUupGhY5Y9LAlnkZvSQo58mFjl0wb72bdW3OewSB1ANlW5biBKLJJNJNIx+E/Cou1EYAF7NZNDniknRdDhgQZD632vndKvPpX64nZeAKlDb3xT51iCt9iRv9P7YltNoaWjcyTx4eg+9zKEY+sGhoiACBYWzanzOk8Ed+Hv2nDKxRwvEZFjUICGC+kcjpIPqrmdW9dMFPD/2jx56WOHLrIm7PJrKA6FrZTZBJJqgb2+uMEzuc1nHvCpCJoiNiHWjfuMC6m2FNN1Tdbr4mnZclmJXoSS7P7HQtgew2H0xnv7PZZIvOdDu+TlAHsoDNz9gcEHjDjSyZJTfxWX/6ifUK7b/pgJ8PufQocoGWRWIIHpKsrcxuCDuO2Mfs1r8j3P8A7nXW7WYKZyu+oAx5yAPayJuHOk2YywYgMugiUcwS+o6iau7+V1i18AZIGdI2OoASBj3FMpP1vAjmkVopNLUwSMR9+ZYn7BR82wTeF+InJQHNFfMPlaRew8xvXuf+nc/74bXoVaoFOld5MAc/P1uir46jhjUqObHeMygjcz4ieEfi07H/AIM4RHmOGZRZQSYhSkGirIxWx9sZz+0mFJ0zeYjJKRZmKIagRyibXz3HqcYO/AHGvK4cWn9Gj177X5o8xaHW2Y0MCyweZwjOWLaV5Zf9QZI1/wDtk4ZVrig6m8a5gDxibqnVoPh7SbTHK4Jt7fyhzwTnFCI78oydud0eVfK696xo2WzcZzBeKZIwsK6BN6BLN60+H4mIAPIf2xkngKIyyeSKUtIKLchsx3+354M5IF/4gFjPpy7/AMRNehCzDUvL+Mf6hhdXDNOILnCwJ9Z/S1Xf16DXhxLu7FtgGkg+ea/RaB4X4kJCZCqAyltkI5LqCtfUHTd++AfxxxHRlWEfoGYZpio5hfSq6gOW1mr7YLMnxrLDRyB8lZGoDSgkJ0BjpOk6AzEkilUmt9hnxFk1mizqxAFY8uFjC8rZ/MAW/sMTTNPDvYSywgeYkW+bSsipRNdlW+W08fpIgeUkBUXi6pcssaMDKk0cOhKJf91ccl3sdIK/IdOWIWZ4F5HD4M/rHJS6tYL+YEAVNqKgF7Ht7Y0J/DGYCZIiOMGB1Lh2ANaGjoEXZtrr2HywzN4HlzPD8rlZSsTwMhr41OnUtNVarVj9z3xbpsAaGlU60PeYFtlneQ8F55M1BPJl2MJkEofYjQp8wFgpuPVtsQDvyxK41xP8Qc5yt/MUH3DWPyXG154yRZeV3IAVGO3y2xgXgBVnzQjlQOjzJqVhYIa1N/VgcHUZLAeBC0OzqraTagI+prh6ATCFX4i5jEd+kDl9Scb1luOxZPgUZGgyfhVobHU+hTuRe4sfIjFX4h/YwkmpsvMI7Z2plsCwNKArVKCDvRO/XFNmuGzGGdFCtl/IWPLshVi7IPLAPXfny/h254J1TJoFluvdyKcl+2nIeWutZg1bjQGo/PVvjzGCSZSRSVZGUjmCpBHzFYWHSUGVvBbJFx+UHYMFPOgBR9u30wKTZmTLS5hhHQkINnfmW2/+o/bBwnDSNzVe5r8sM8Q4B50flkKbIPxc6PLY7YxGtG4sVs0KzmOnLZZ6c0405hwHDFDRFqfW2oV8qGCrJ5vzbZFjYcvSikX23H+Xj2DwZKY/Kkki8sNsoFBfiJAN23PqemJ+U8FKuylSB2P17YfULIgbKq/vXOLnAoT8eCXy4ww0LqLADSBrqiduRIr7DFPkPA+clo+WI7PKVtBAq9TKdwDy7+3XGoL4Y0ZjLSMVKRuWYVZ9I1IADt8Sjc8sQvEniISuXUjSDzHbkQe9HFrDEd2Eksk3WT5jLvlZJYpU9YUpz5HYhwRs3L5b4uPC/jSXJxSQaFkje61EgoSKteYrYGq6Ym57hUuekHlgM6kggtVpsQbPbVVe+AuaMozKeakg/MGsOBDpCVdplaZwpMoMiuajXVOjlWaiCpIZ6fTsR0H+2APNESMoJ3uix72SzE/W8MR5+RUKK7KpFMoJAPTcDnti24LwXzYfMLlC8qxxUoIZiQH1ewUk0O2BZRyuJ+QmPrS0A729SRor3I5WPK5B5Wcqcwo8tVrUVBbdgejGjXZV33OCX9mHhITPJmZHePLONGkekzMN2v8AlVdwSOZJF88MftF4E8McTQosgWNUMpFMulQoOkemqHPp+eC7wTnPxBgjEiCPyABGgox0oEmo2QfVtfU74Km575D+llXDKjHZjZZJ46LZXPSQq5dIZNSBiSKfTMvPfYFQd9yL64O/2i8b8/LxzMG0RSiIEXQLR6mJ23NqB99xyNp4z8L5bPZ1PLsTQqA+oBkdF2QMNvVv35flnfiueTKscjmUMkQUGMqxiJ9Sku3MMfTWk2AaOJzNBy7onNLhfRRp8+pT0sDq7dh/vil4lJ6wOygYja4y6qusIWHxVYBO/Ic/f8sagPD6TuHZAiKtBAANXS2rcdqxaoUX1j4RoqWJqU8NBedVlUOSkkJCI71/KpP6YPvDfh+CCFJszl8ycwsheliMikAehCgBFE72cF3/AA+ONNKqFArSB89vzw1nGbTq1fTGnT7Ka6xd7LOd2wSRlYPW6y3iWfkcuko0km60FARe1IR6f9sWHFMhPD+EzGkGGZPQwpl6h1PPS3tz+o2Jc4yyDTIquOzD9D0xR5ib8NG0PxwmRXCPvVk6gByB9xiljOxn4ZucXb9p4/ZbmE7ZOI8L7GxvecpsBv1UWLOoV0sbcL6TeybKpvsSVH5YOOM5yBoMvlE3GWjQysfh8wopYX1I5k+9dNh3McKywdmgVjHL6gXIFCzaKv6E30+eHooFjhZXYAsHZiezAKQf7f74wquTNmzEPb9IBjUXvwAmBzheqweEfUFKo9rSwZjcWnafW5PK6NOH5YDJmS9UmYVIYqU0ihhExDfzFSe2wI74h+GuIrNmc1lhukeZFDp5YUpQ7+pT98SsxxGBYsokcovLKGOoEEhVCharcsT050TeAHwNmDDxZlc/8zzB82ILr/nvihiKfeseB/a2R5gzPRU6rnOyVyPC5x8r2aOjdlV+Eswcpnb5mGT76SR/b88EOW4mUkaxb+XKT7swC7/MufyxRZ1BHxCYdCdX1NE/mTifDmAz66pbC6z/ABEyA6j7bUPasXXuzEO4gHqFdwzRToFgsZcPRrp9Nd0Z8RSHKRJBDqDyKJZiSSPNMYjG55CtZocrxH8PcTEqZmMn1CSNib57atz7GOvrivz4Zd3kZ3Z2LOy0ZKUKGB5VaGq7jlWKTw4xTM5qPq8QYH5FD/8AkRivWmsDB+mCPRwQMpuGGYHNjNVynidb85dJWkZ/xKQMuoDyeSys4XckrpAA/mJ1H6jB9k84kiK6/wAShhfYi/ljCslmX8zMSKSBDCXJNkEEsB0ob/mfbGqRTGHh8QTeT8OPLB70BueW2odcXaTnAS75oq2Ow9IFraZvMH1kmVc8WmVogbDKxB9iBbfnWMM8BwxwcZKD/lpOVF/NkQf9xUY0ds/LoyaBP3asqynULCgfELO/qWq5kA98BH/pqdRJOigzGUsvqHPUJAff1D8zhJe/vzOhaBymZPtr5qo2kWuy8J9wR94W4l8Q+J5GCcATRq4G63zU91YbqflhqLiyMgZtmIGpSDs1WRy3rlh6LMo5oGzV8iNtj1G3MYuyFWNN24K7XKxDbQNvbCx75WPcdl5JcBCmVi81Q4YEMLBoj8jh0cN71+f/AJwsLGVord41T0eUA22roKxISD5f+cLCxym8aqt4/OI4mHIkFvotE/p+WMfmzqRCQsxouxoDvtQHLp+ePcLF6gPCl1DAXXhySVWTNInNmRdxQA39W9na/sMV3EeEBs2jvQjnzChgu2kM3qr6XhYWCzRUsqpJIRr+0j9nsEOXaXKr5ZhGphZOuPkTZPxKT9RgJ8D5q8zCkjN5cXmSKo/nK8+ddAcLCxNBxLL80ZA7weiNfGvH5pWOWg5uREF5WxOkCzQF0TzrcdsF3hX9nT8Py00qzE510Iv/AONDz0gc27FtvatsLCw0fSprEl90J5TjByStNNIVzU0qXGo1jykZvQrHkXJ3JbkB2xYeMslmM7lhnBFlwBHrjBHmELpDHWXpb09ApF9ThYWFvcQJ3lVKLjUaS7psq7gWUhzkoDxj8VAzKjgACRVCEeYoAXWofY1Xp+WCzLx0K7YWFjd7Nce7I8j1Xm+0P9YDZRc3uB/1fpeKbicu5XoNxj3CxvYYSVQbqqGU3zwO+IdT3QtIyokOwrV6lrezdH5Vj3Cwvt55bhgBuQtrstoNa+wKfikZJEhEhZdAZAxPpU8wNsT8/CZrUHSix/vD3uuQ/wBP5YWFj59ifDUkL6N2VVfVZ3Lj4QrHM5dhp3JDAMLrYer+9/lgZ8VoY3izCmmB5juPUp/zthYWBFsUB8uArBa09iaaNBHmIM9SV5xaUPnS42EkasPqoP8AbF5loTJPGo+BUMrjl6YgX2+v64WFggBmYOX7QUnEYOsR/mPcj9qNHLZF3WhWqyQDJ6rAPIkbn3JxAbNf+6d4xflR2/TYMnLvuRhYWCotDqpnghxdZwwFKN3Tpwkj7BXuWupJA5CyhoZE0irKusTA8wASSRgr/aHxcr5GWTUsSRGR9+en92g251er56e2FhYNhgO/9f2qZaH9oAO/yQX4yhPlwlAKgGtlbcE7A3fP4a+Rw7l/GYmih1ZeEyJmANJU6aKkI47MDfO+Q+iwsHRaHC+xMdCk9oNFPEMDf7g0nzkrRYONsuWzU59MzyeUtd9CgN2B9f5DF/BxIR5XLPV6jFH9TSn323P0x5hYUxx9vymYmgzh/cR6ACF7mOOKrFe3scLCwsW5WTC//9k=" alt="" />
 
VÃNG CẢNH LỤC ĐẦU GIANG
---*---

Mây nước mênh mông núi thẳm mờ
Đầu Giang Lục cảnh tưởng trong mơ
Xuất quân Vạn Kiếp ngăn quân giặc…
Mở hội Bình Than đỏ sắc cờ
Một thuở đao binh ghi dấu ấn
Bấy thời miệng thế vẫn còn trơ
Chính đây tử huyệt chôn bành trướng
Nay giữa thái bình gợi ý thơ.
 
29/12/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 01.01.2024 09:51:26
0
https://scontent.fhan20-1...tV0hxw&oe=65970E01
ĐỌC THƠ SUY NGẪM
---*---
Đọc thơ suy ngẫm cả đêm ngày
Nghĩa bóng, nghĩa đen dạ dứt day
Chớ vội phán phê rồi khó gỡ
Hãy nghe trào phúng thấy sâu thay
Đường thi ngôn tại lời nho nhã
Ý ngoại sâu xa nghĩa đắng cay
Đâu lý, đâu tình kia cảnh sự
Hiểm thâm ám chỉ thói hư này.
 
30/12/2023
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
 • Số bài : 7623
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.10.2009
 • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT TUYEN45 - 05.01.2024 20:27:28
0
https://scontent.fhan2-3....gm6Yvw&oe=659C2154
https://scontent.fhan2-3....dy9TfQ&oe=659C2E7C
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
---*---
Bão cuồng lốc xoáy bộ Công Thương
Thứ trưởng cả hai bước thẳng đường
Hướng tới “HỎA LÒ” nằm thảm đá
Kim bài RỆP  hỏi : có mang không ???
Thưa rằng : thái tử “TRẦN” đang giữ
Vậy tạm nằm đây có MUỖI trông
Phục vụ đêm ngày đều miễn phí
Bão cuồng lốc xoáy bộ Công Thương.
 
5/1/2024
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 127 trang, bài viết từ 3751 đến 3780 trên tổng số 3803 bài trong đề mục