Nghỉ ngơi.
lơ tơ mơ 15.11.2009 23:09:58 (permalink)
Điệu đàng tung tăng thăm nhà các bạn rồi mới biết là "không nên đi nhiều" Dựng chòi lá nghỉ ngơi vậy.  Ngồi chờ trăng lên hoa nở, bình minh tới chim ca[sm=wavey.gif][sm=z_gathering.gif] [sm=z_drunk.gif][sm=z_inv.gif]


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78832/1ECFB33231874E7AA508A5C66379F2ED.jpg[/image]
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9