ĐỔI MỚI QUANH TA !

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 202 bài trong đề mục
Tác giả Bài
quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 20.11.2009 21:58:07
Gần chiều


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/5A834F43135641ECA0D1CC7FEEF1371A.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 20.11.2009 22:04:50
Thăm lờ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/888B1CE8BD2F4FD896D03600373A0282.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 20.11.2009 22:07:39
Sắp chiều

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/AA8346E87A8C4A2783F899EDD496F0C7.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 20.11.2009 22:10:13
Chờ chiều

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/1C1E19A73F82482988D62CD9EB4E8164.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 20.11.2009 22:12:58
Quên chiều


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/3EE487D92A26441FB7380BF46CEFE817.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 20.11.2009 22:16:49
Suôi chiều


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/72825774958B4A1B856EBF26F9AE3EAE.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 20.11.2009 22:27:11
Chịu về

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/93D37B67E6E74AFFAB57BA85252740BB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 20.11.2009 22:31:40
Chịu anh hông?

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/BB5FB3386F614389AFFC53DB37188A4C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 20.11.2009 22:35:32
Chiều chiều ra biển múa lân

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/15491B511CB846A6975A1316503BC28A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 13:13:14 bởi quangtruong >
Attached Image(s)

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 20.11.2009 22:39:40
TRỜI CHIỀU

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/85645864487B4B74A8693783699E89E3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 13:12:15 bởi quangtruong >
Attached Image(s)

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 20.11.2009 22:46:40
CHIM RỪNG(BCCN)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/D5A51F0C253449F18BE91E71455E19E8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 12:58:02 bởi quangtruong >
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

Lá Chanh
 • Số bài : 3101
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.04.2008
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 21.11.2009 02:16:12
Xin chào anh (chị) Quang Trương đến với VNTQ, hình ảnh đẹp quá, chắc QT là bạn của anh Yên Hà vì Lá thấy hình ảnh của QT và anh YH có nhiều hình chụp cùng một khung cảnh.
Rất vui khi được ngắm nhiều hình ảnh đẹp của QT.
Lá Chanh
Cây chanh mọc giữa rừng chanh
Lá chanh trỗ giữa cành chanh, ...chuyện thường.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 21.11.2009 04:14:16
Chào Lá Chanh,mình với YÊN HÀ cùng chung CLB,YÊN HÀ rủ mình tham gia VNTHUQUAN đấy.
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 21.11.2009 12:54:50
 
BIỂN ƠI!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/BAB25E57009642148C32DE8C4C3A678E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 12:56:34 bởi quangtruong >
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 21.11.2009 12:59:49
AO THU


                     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/4C8F2F9CA6FA4A3C9374CE4D36E0A76D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 13:14:55 bởi quangtruong >
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 21.11.2009 13:05:21
CHẬM THÌ THẮNG

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/7216666AD12B4AB0AC60B225388ECF06.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 21.11.2009 16:53:33
THIÊN NGA


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/6B59C8FEBFD44938B99BB447ED378595.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 21.11.2009 16:55:55
GIÀ LÀNG

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/BE304B8D4D8D4A7BBB3AF0E2777C293B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 21.11.2009 17:02:20
CƠN BÃO ĐI QUA

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/EF68F80E53684E7D91338C7B8F8FBF0F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 22.11.2009 10:10:40
VỀ BẾN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/44838C11609246BEBE4767BB89D5EBCF.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 22.11.2009 10:13:40
BỨC THƯ PHÁP LỚN NHẤT NƯỚC

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/B1EC6A2142184355B631AB6D5F3475CF.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 22.11.2009 13:39:21
NĂM CĂN ( CÀ MAU)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/92FF19778F16445880FA018CDBD9742A.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 22.11.2009 13:42:31
NỔ LỰC

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/299BE1B0148544FCB272F3D0F46657C9.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 22.11.2009 17:43:14
Kiên giang đăng cai BSH

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/67EA1C5FE64C4144A73D124E3CE81FD7.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 22.11.2009 17:46:37
NHIẾP ẺM

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/BA5374113E4D455D85712A07073D8931.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 22.11.2009 22:22:09
ÔN BÀI

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/A85F8C577EC1400FBA86DE860286A656.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 22.11.2009 22:24:16
CHIẾM LĨNH ĐỘ CAO

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/85C16CC7304A4A63A3B4FB26EF76412A.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

tunguyenvu
 • Số bài : 210
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.11.2009
 • Nơi: TP Rạch Giá - Kiên Giang
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 23.11.2009 13:38:45

CÓ CHA QUANG TRƯỞNG TRẦN THÂN BÓP HOÀI...!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78741/9F47EB0611084BCEBE832B551972B0B2.jpg[/image]
Attached Image(s)
ĐỪNG LÀM GÌ CHO ĐỜI SAU TIẾC NUỐI
MẢNH ĐẤT NẦY ĐÂU LÀ CỦA RIÊNG TA
(TỪ NGUYÊN VŨ)

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 23.11.2009 21:31:54
TỈNH VẬT

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/B330787089B8464BAA572A89217527E2.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 23.11.2009 22:08:52
MŨI NAI 
 

 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/0725BD50993147A9ACFDB093F84FBE73.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 22:24:10 bởi quangtruong >
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 202 bài trong đề mục