ĐỔI MỚI QUANH TA !

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 202 bài trong đề mục
Tác giả Bài
quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 07:04:32
KHỈ U MINH KIÊN GIANG

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/6B96389049AC404F9780FADB7908BFAC.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 09:34:27
CHÙA HANG TRÀ VINH


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/BE3818D3FDCD4D4DA7A53E3C4154BA70.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 09:35:47
BIỂN BA ĐỘNG ( TRÀ VINH)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/147CD18F80314FFFBFC2F1BF23EC4C19.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 09:41:48
BẾN ĐẬU

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/96B34E610A6F4785AF1FA834B254AEBA.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 09:50:15
NGƯỢC XUÔI


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/654302F457064DDBBCCB910E56200A30.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 12:21:14
RẠCH GIÁ HOÀNG HÔN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/2249AFBF3EEE4881B3C5504C30185722.JPG[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 12:24:28
CHÁU NỘI CÔ QUÝT

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/DFE758CCDA094E62BBC86792AD4E16A3.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 12:39:18
CÁ LÓC BỐN KÝ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/0FEDF63DC96F471EA6658D0EFBBAB867.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 12:43:32
CHÁU NGOẠI TUI !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/AAD21727693A42638E8946A4AF17B4A4.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 12:47:05
ĐỒNG TÁC NGHIỆP

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/884FEA97AC324C79B5319F13D3EE4808.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 12:49:31
NGHỀ LÒ HÒN ĐẤT (KIÊN GIANG)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/211A62715632433DA1BFF61C897DC2BA.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 12:52:04
NGHỀ ĐAN CỌNG LỤC BÌNH-GÒ QUAO(KIÊN GIANG)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/F2F77C2A2EAE408A96785B1F9FE7D5A5.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

tunguyenvu
 • Số bài : 210
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.11.2009
 • Nơi: TP Rạch Giá - Kiên Giang
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 12:54:30

CÓ ÔNG QUANG TRƯỞNG TRẦN THÂN ..."BÓP" HOÀI...!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78741/9B544D10851D44A78EC6C1EE6E2B8F9B.jpg[/image]
Attached Image(s)
ĐỪNG LÀM GÌ CHO ĐỜI SAU TIẾC NUỐI
MẢNH ĐẤT NẦY ĐÂU LÀ CỦA RIÊNG TA
(TỪ NGUYÊN VŨ)

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 12:59:48
Phơi.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/98A2B5FCB5154841BF032996F89FA88B.jpg

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 08:11:52 bởi quangtruong >
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 13:01:41
Đón khách

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/5AB400F9915B43A6B8394D63B4FFAD2E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 07:17:01 bởi quangtruong >
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

tunguyenvu
 • Số bài : 210
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.11.2009
 • Nơi: TP Rạch Giá - Kiên Giang
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 13:07:20

ẢNH CỦA MÌNH ĐẸP KHÔNG KHOE,ĐI KHOE CHÁU NGOẠI LẠI CÒN KHOE CHÁU NỘI NGƯỜI DƯNG (CÓ Ý GÌ ĐÂY "CHA" ?(!) )
 THƯA QUÝ VỊ, ĐÂY.... CHÂN DUNG NGHỆ XỦY NHIẾP ẢNH QU...QUA... QUAN...QUANG ....TRƯỞNG. HÌ!HÍ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78741/D411144691B548CF9D2D4062FFFE340E.jpg[/image]
Attached Image(s)
ĐỪNG LÀM GÌ CHO ĐỜI SAU TIẾC NUỐI
MẢNH ĐẤT NẦY ĐÂU LÀ CỦA RIÊNG TA
(TỪ NGUYÊN VŨ)

tunguyenvu
 • Số bài : 210
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.11.2009
 • Nơi: TP Rạch Giá - Kiên Giang
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 24.11.2009 13:13:36

ÚI TRỜI...! GIỐNG TRƯỚC CỔNG NHÀ  TRƯƠNG THANH HÙNG(CHỦ TỊCH HỘI VĂN NGHỆ KIÊN GIANG)QUÁ DZẬY? À,MÀ "CHA" ĐANG LÀM GÌ DZẬY ? HI!HI!
        CÁI ẢNH ĐỨNG ĐƯA LƯNG ẤY
  CHA HÙNG MÀ GẶP BẮT "THẦY"XUỐNG...3/2.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78741/98967184A8CB4E248A12491F565FA6EC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2009 13:26:04 bởi tunguyenvu >
Attached Image(s)
ĐỪNG LÀM GÌ CHO ĐỜI SAU TIẾC NUỐI
MẢNH ĐẤT NẦY ĐÂU LÀ CỦA RIÊNG TA
(TỪ NGUYÊN VŨ)

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 25.11.2009 10:16:12

CHÙM ẢNH HÀ TIÊN: CẦU TÔ CHÂU

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/03FFD7992EEC4B9D98D80D01CE250DFD.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 25.11.2009 10:20:23
KHU LẤN BIÊN HÀ TIÊN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/EF554988051441698E0C2A8B7D6D4AF4.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 25.11.2009 10:22:31
BÃI NÒ HÀ TIÊN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/823982379D4F4176B28F53645BCB80C8.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 25.11.2009 10:23:47
ĐÁ DỰNG-HÀ TIÊN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/0741B1D26BA74FC68CD700CFDE03DD6A.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 25.11.2009 10:25:13
ĐÔNG HỒ-HÀ TIÊN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/7F668FBB70ED4596B0F493A88AE04767.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 25.11.2009 10:27:12
MŨI NAI-HÀ TIÊN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/25B6213179EA458D9CF3DD22E4F9D89A.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 25.11.2009 10:28:43

HOÀNG HÔN MŨI NAI

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/4BF841FAA481429AB407CA35C85628EC.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 25.11.2009 10:30:23
LĂNG MẠC CƯỦ-HÀ TIÊN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/817814CB3C7A494BB8F378A3D2163911.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 25.11.2009 10:32:03
ĐƯỜNG LÊN ĐÁ DỰNG

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/7ABAC74AE028448F8AE037A07D39ADA2.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 25.11.2009 10:33:34
NÚI ĐÈN-HÀ TIÊN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/8037D84A5D9546A58645D74B947413D5.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 25.11.2009 10:35:17
PHÁO ĐÀI-HÀ TIÊN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/3B515CABA8E64E6292EBB5129FD82BF7.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 25.11.2009 10:37:15
THẠCH ĐỘNG-HÀ TIÊN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/E5574CBE9B3C4DEA87C801304A7F6792.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

quangtruong
 • Số bài : 219
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.11.2009
 • Nơi: KIÊN GIANG
RE: ĐỔI MỚI QUANH TA ! - 25.11.2009 10:38:42
VÙNG VEN BIÊN GIỚI-HÀ TIÊN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78937/C45B112C70B144E49C1922D280E9E090.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ngày nầy mùa bấc năm xưa.
Khay trầu mâm rượu ,anh đưa em về.
Cũng từ ngày ấy xa quê.
Hai mươi năm chẳn, bộn bề nổi lo.

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 202 bài trong đề mục