Tổng chào

Tác giả Bài
Tuesday
  • Số bài : 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2010
Tổng chào - 08.01.2010 02:45:02
Chào cả quán nhá
When all else is lost, the future still remains. - Christian Nestell Bovée (1820 – 1904)