Kiểu:
Xin chào !

 NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 2 của 31 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 456 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tiền Giang

 • Số bài : 1563
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
 • Trạng thái: offline
RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 22.03.2010 07:24:37 (permalink)
0
                             VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU... (1)
                             *Thành tâm tưởng nhớ danh tướng Lý Thường Kiệt!
                             Tám mươi lăm tuổi còn ra trận (2)
                        Triệu Tử ngày xủa sánh được đâu! (3)
                        Bắc chiến,Nam chinh đầy công trạng!
                        Tuổi đời càng lớn,chí càng cao!!
 

                        Lý Thường Kiệt bình Chiêm phá Tống
                        Phò ấu quân oai trấn tứ phương
                        Dụng nhân đức chiêu an các động.(4)
                        Dẹp phản thần,Lý Giác bị đánh tan!! (5)

 
                        Vương An Thạch chủ trương xâm lược (6)
                        Tướng Lưu Di thừa lệnh chủ xuất binh (7)
                        Tập thủy chiến,lập trại gần đất Việt!
                        Trong một chiều,Tống phát động chiến tranh!!
 

                        Ra tay trước,quân Lý vào đất địch! (8)
                        Chiếm Khâm, Liêm,Tôn Đản lập công đầu! (9)
                        Hịch phạt Tống,bụng chứa đầy thao lược! (10)
                        Hai cánh quân cùng vây hãm Ung Châu!!

                       
                        Thành bị phá Tô Giám chịu chết cháy! (11)
                        Diệt cứu binh TrươngThủ Tiết bay đầu! (12)
                        Đất  Lưỡng Quảng,thây phơi máu chảy!
                        Tiên phát chế nhân,binh pháp có sai đâu? (13)

 
                        Trận Như Nguyệt tròi long đất lở! (14)
                        Triệu Tiết,Quách Quỳ tấn thối lưỡng nan!
                        Đánh không được mà lui về càng dở
                        “Nam Quốc Sơn Hà”,khiến chúng hoang mang! (15)
 

                        Thư một bức,dĩ hòa vi quý! (16)
                        Quân Tống lui,Đại Việt hưởng thái bình!
                        Đầu bạc trắng,vẫn không rời áo giáp!
                        Suốt cuộc đời,trên lưng ngựa chiến chinh!!

 
                        Hành phương Nam,Chế Ma Na khuất phục! (17)
                        Cắt đất đai,hướng về Bắc xưng thần!
                        Càng yêu mến giải non sông gấm vóc!
                        Nhớ ơn người đã vì nước lập công!!

 
                        Thành tích đó là vô tiền khoáng hậu!
                        Ngàn năm sau,đáng tạc tượng tôn thờ!
                        Nhang một nén,anh linh người có thấu?
                        Xin chân thành,dâng tặng một bài thơ!!

                                                              Tiền Giang

                                1.Vô tiền khoáng hậu:Trước chưa từng xảy ra,sau này cũng không thể có.
                                2.Năm 1104 LTK còn đi đánh Chiêm Thành khi đã 85 tuổi.(sinh 1019)
                                3.Triệu Tử Long:đại tướng nước Thục,có công cứu ấu chúa Lưu Thiện
                                trong vòng vây quân Tào.
                                4.Người Mường quấy rối vùng Thanh Hóa,Nghệ An.LTK dùng ân đức phủ dụ
                                24 động đều quy phục.

                    5.Lý
Giác làm phản,LTK đem quân đánh bắt được.
                                6.Tể tướng nhà Tống là Vương An Thạch xúi vua Tống đánh Đại Việt vì cho
                                rằng nước ta suy yếu vì bị Chiêm Thành quấy phá.

                    7
.Vua Tống sai Lưu Di đem binh đến Quế châu,chiêu tập người Man chuẩn bị
                                đánh Đại Việt.

                                8+9.Hay tin,nhà Lý sai LTK làm tổng chỉ huy,Tôn Đản làm phó chia làm hai đạo
                                tiến vào đất Tống chiếm Khâm châu và Liêm châu,tiêu diệt toàn bộ quân tướng
                                phòng ngự ở đó.
                                10
.LTK thảo hịch văn kể tội nhà Tống nêu cao chính nghĩa của việc chinh phạt
                               được dân Tống ủng hộ..
                     
         11.Sau 40 ngày công phá,thành Ung châu bị quân ta chiếm được.Tô Giám không
                               chịu đầu hàng nên giết hết cả nhà và tự thiêu chết.
                       
        12.Đô giám Quảng Tây Trương Thủ Tiết đem quân cứu Ung châu,bị LTK chận
                               đánh và giết chết tại ải Côn Lôn.

                               13
.Tiên phát chế nhân:Ra tay trước thì kềm chế được kẻ địch.Đồng nghĩa với :Tiên
                                hạ thủ vi cường.
                     
          14.Quân Tống do Quách Quỳ và Triêu Tiết chỉ huy kéo sang đánh báo thù.LTK lập
                               phòng tuyến tại sông Như Nguyệt và đánh nhiều trận lớn.

                               15.Để khích lệ tướng sĩ,LTK nửa đêm vào miếu thò thần ngâm bài thơ “Nam Quốc
                               Sơn Hà”khiến kẻ địch khiếp sợ,quân ta thì phấn chấn.
                         
     16.Cuộc chiến kéo dài.Thấy quân địch mỏi mệt muốn hòa,LTK chủ động viết thư
                              phân tích tình thế,mở đường cho kẻ địch giảng hòa.
                           
   17.Vua Chiêm Chê Ma Na trở mặt chiếm lại các vùng đất mà Chế Củ đã nộp lúc
                              trước.LTK đem quân công phá.Chế Ma Na thất bại phải xin nộp đát cầu hòa.
 
                                               

                       
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2010 10:00:49 bởi Tiền Giang >
Tiền Giang
 
#16
  Tiền Giang

  • Số bài : 1563
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2009
  • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
  • Trạng thái: offline
  RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 25.03.2010 09:16:39 (permalink)
  0
                            YÊU NƯỚC
   
                               Có người hỏi tôi yêu nước:
                          Cụ thể là yêu những gì?
                          Tôi phải giở từng trang sách!
                          Nhiều đêm thao thức,nghĩ suy!!
   

                          Yêu nước là yêu đồng ruông?
                          Hàng tre,góc phố,ngôi nhà?
                          Xa nơi chôn nhau,cắt rốn
                          Hướng về đất tổ,quê cha??

   
                          Phải giữ lấy hồn dân tộc!
                          Đừng quên nguồn gốc của mình!
                          Ngàn năm con Hồng,cháu Lạc!
                          Đời đời nòi giống hùng anh!!

   
                          Đếm từng giòng sông,ngọn núi!
                          Giữ từng góc biển,bầu trời!
                          Bao nhiêu thịt xương đánh đổi!
                          Bao lần máu chảy,đầu rơi!!
   

                          Làm cho dân giàu nước mạnh!
                          Xua đi lạc hậu,đói nghèo!
                          Ngước nhìn năm châu kiêu hãnh!
                          Làm gương con cháu noi theo!!
   

                          Có người giản đơn hơn thế!
                          Yêu nước là yêu màu cờ!
                          Trên các đấu trường quốc tế
                          Việt Nam luôn sống trong mơ!!

   
                          Mỗi lần quân ta thất bại!
                          Lắm người nước mắt tuôn tràn!
                          Nhưng nếu thành công gặt hái!
                          Cờ bay!Muôn tiếng ầm vang!!
   

                          Sách lại bảo tôi: “Yêu nước
                          Phải đọc Đinh,Lê,Lý,Trần!
                          Chỉ vì hai từ TỔ QUỐC
                          Triệu người không ngại xả thân”!!

   
                          Mỗi lần ngoại bang giày xéo
                          Đem máu tô lên màu cờ!
                          Quên đi chuyện đời cơm áo!
                          Giữ từng hạt cát quê cha!!
   

                          Yêu nước là khi nằm xuống
                          Ngàn sau không thẹn với lòng!
                          Nhắc đến bao người lưu luyến!
                          Hồn thiêng gìn giữ núi sông!!!

                                                  Tiền Giang
   
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 09:19:34 bởi Tiền Giang >
  Tiền Giang
   
  #17
   Tiền Giang

   • Số bài : 1563
   • Điểm: 4
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 26.12.2009
   • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
   • Trạng thái: offline
   RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 27.03.2010 15:05:43 (permalink)
   0
                               PHONG THÁNH
                               *Mạn phép viết về Hưng Đạo Đại Vương.
                               Lúc lâm chung,cha dặn gì,con nhớ! (1)
                           Nhưng hiếu,trung,đành chọn một mà thôi!
                           Bậc đại nhân,ai chịu tiếng cướp ngôi?
   (2)
                           Còn nhiều việc,đáng làm hơn chuyện ấy!!
    

                           Nơi phía Bắc,quân Hung Nô càn quấy! (3)
                           Chúng một lòng muốn nuốt chửng nước ta!
                           Chốn biên thùy,trời đất nổi phong ba!
                           Dân điêu đứng bỡi đoàn quân xâm lược!!

    
                           Gát chuyện cũ,toàn tâm lo việc nước!
                           Thấu nhân tâm dùng phụ tử chi binh!
   (4)
                           Đến ba lần chúng ta mất Thăng Long!
   (5)
                           Thế giữ nước,ngàn cân treo sợi tóc!!
    

                           Yếu đánh mạnh,chúng ta không dùng sức!
                           Đốt thuyền lương,thêm chiến thuật không thành!
   (6)
                           Đến cấp kỳ,rút chạy cũng thật nhanh!
                           Trước thì thế,hai lần sau cũng thế!!

    
                           Bị tập kích,quân Mông Nguyên tan vỡ! (7)
                           Thây chất chồng,máu nhuộm Bạch Đằng Giang!
   (8)
                           Từ Diên Hồng đến hội nghị Bình Than!
                           Trên vói dưới chung một lòng giết giặc!!
    

                           Chúng hung bạo,ta có lòng yêu nước!
                           Dụng đoản binh thắng trường trận quá tài!
   (9)
                           Sách “Binh thư yếu lược”trao tay!
   (10)
                           Trần Quốc Tuấn xứng danh đại tướng!!

    
                           Khắp đất nước, vạn ngôi đền thờ phượng!
                           Người kính yêu xưng tụng Đức Thánh Trần!
                           Thu nạp hiền tài,biết dựa vào dân!
   (11)
                           Sẽ đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược!!!

                                                               Tiền Giang

                                  1.Trần Liễu,cha Trần Hưng Đạo,lúc sắp mất dặn con phải báo thù việc
                                   Trần Thái Tông(Trần Cảnh) cướp vợ mình và bảo THĐ đoạt ngôi vua!
                                   2.THĐ không làm theo lời cha mà hết lòng phò vua Trần chống quân Nguyên!
                                   3.Đế quốc Nguyên Mông đánh bại nhà Tống,nô dịch rất nhiều nước,lại có dã
                                   Tâm thôn tính nước ta.
                                   4.Giữa binh lính và tướng soái tình như cha con.THĐ rất giỏi việc huấn luyện
                                   Binh mã và thu phục nhân tâm.
                                   5.Cả 3 lần xâm lược nước ta,lúc đầu quân Nguyên tiến quân như vũ bão.Nhiều
                                   Phòng tuyến quân ta bị vỡ,quân giặc nhanh chóng chiếm được Thăng Long.Vua
                                   tôi nhà Trần phải tạm lui, lúc ra Quảng Ninh, lúc vào Thanh Hóa, tránh mũi nhọn
                                   của giặc,tập họp lực lượng phản kích.
                                   6.Trần Khánh Dư đốt thuyền lương giặc.Nhà Trần khi rút khỏi Thăng Long đã
                                   Bảo dân chúng mang theo hết lương thực khiến giặc bị đói,mất sức chiến đấu.
                                   7+8.Lần I:bị thua ở Đông Bộ Đầu,quân Nguyên rút chạy bị Hà Bỗng tập kích.
                                   Lần II:Bị quân ta đánh bại ở Hàm tử và Chương Dương giặc lại bị tập kích ở
                                   Sông Cầu và Phù Ninh.Lần III:rút chạy bằng đường thủy,quân Nguyên bị tiêu diệt
                                   Hoàn toàn tại sông bạch Đằng.
                                   9.Dùng đội quân nhỏ,phân tán khắc chế thế trận chính quy ồ ạt của địch.
                                   10.cuốn sách dạy cách hành binh đánh trận do THĐ soạn thảo.
                                   11.Dưới trướng THĐ rất nhiều tướng giỏi:Phàm Ngũ Lão,Trần Khánh Dư,Yết Kiêu,Dã  Tượng vv....
                                                                                  
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:13:49 bởi Tiền Giang >
   Tiền Giang
    
   #18
    Tiền Giang

    • Số bài : 1563
    • Điểm: 4
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 26.12.2009
    • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
    • Trạng thái: offline
    RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 06.04.2010 09:29:35 (permalink)
    0
                              ĐỆ NHẤT ANH HÙNG
     
                               Giặc Nguyên đến,thế ngói tan trúc chẻ!
                            Đội tiền quân Đại Việt bị đánh tan!
                            Phải rút lui chờ thời cơ chống trả!
                            Trần Nhân Tông điều tướng chận truy binh!(1)

     
                            Bãi Thiên Mạc,Bình Trọng thề quyết tử! (2)
                            Đem thân mình,ngăn thác lũ giòng sông!
                            Chậm thế giặc để vua về hậu cứ!
                            Đừng đem câu “Thành bại”luận anh hùng!!

     
                            Trứng chọi đá,đành chịu làm ngọc nát! (3)
                            Binh yếu thế cô,phải xẻ nghé tan đàn!
                            Ta dẫu chết,không tham vương đất Bắc!
                            Thà muôn đời,chịu làm quỷ nước Nam!! (4)

     
                            Khí phách đó,là hồn thiêng sông núi!
                            Sử Việt xứng ghi:Đệ Nhất Anh Hùng!
                            “Ta nằm xuống để bao người tiếp nối,
                            Cùng giữ lời thề:Vị quốc vong thân”!!!

                                                                Tiền Giang

                                   1.Năm 1285,Thoát Hoan đem 50 vạn quân đánh nước ta.Thế giặc rất mạnh
                                    Quân ta nhiều lần bị thất bại,vua tôi nhà Trần phải bỏ Thăng Long lui về Ninh Bình.
                                    Trần Bình Trọng được giao trọng trách chận truy binh để vua Trần thoát hiểm.
                                    2.TBT dàn quân tại bãi Thiên Mạc cầm chân quân Nguyên nhưng vì sức yếu nên
                                    Bị giặc bắt.
                                    3.Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành
                                    4.Câu nói nổi tiếng của TBT:Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2010 09:32:38 bởi Tiền Giang >
    Tiền Giang
     
    #19
     Tiền Giang

     • Số bài : 1563
     • Điểm: 4
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 26.12.2009
     • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
     • Trạng thái: offline
     RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 10.04.2010 22:19:11 (permalink)
     0
                                 SOI GƯƠNG
                                  *Nhân đọc câu chuyện Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống!
                                 Nếu họ Trần,xin chớ làm Ích Tắc! (1)
                             Để ngày sau,khỏi tiếng xấu muôn đời!
                             Hưởng lộc nước,lại một lòng theo giặc!
                             Chỉ biết có mình,mặc dân chúng khổ đau!!

      
                             Nếu họ Lê,cũng đừng làm Chiêu Thống! (2)
                             Bán rẻ giống nòi để mưu sự giàu sang!
                             Người cứ tính!Nhưng lưới trời lồng lộng!
                             Đất khách quê người đành chịu chôn thân!!

      
                             Hai giòng tộc,toàn những trang hào kiệt!
                             Đánh đuổi ngoại xâm,đem lại sự yên bình!
                             Hiến xương máu để giữ từng tấc đất!
                             Lại có người,đi mãi quốc cầu vinh!!

      
                             Là dân Việt dù họ Đinh hay Lý!
                             Là Hồ,Tô,Phùng,Nguyễn hoặc Giàng,Nùng!
     (3)
                             Giữ trọng trách,không lấy dân làm quý!
                             Thì trên đời,có đó cũng như không!!

      
                             Chẳng yêu nước,cũng xin đừng bán nước!
                             Ích Tắc,Duy Kỳ
     (4) tấm gương đó soi chung!
                             Chỉ cần thuộc mỗi một từ TỔ QUỐC!
                             Cơm áo nuôi người,dân chẳng thấy hoài công!!
      

                             Hãy đem thân làm anh hùng vệ quốc!
                             Để ngàn sau lập đền miếu tôn thờ!
                             Đừng vì lợi,vô tình đem bán nước!
                             Non sông buồn!Con cháu chịu nhuốc nhơ!!!

                                                                             Tiền Giang

                                  1.Trần Ích Tắc (1254-1329)con của Trần Thái Tông tước Chiêu Quốc Vương
                                  học giỏi nhiều tài vặt.Khi quân Nguyên xâm lược nước ta,Ích Tắc đầu hàng
                                  được giặc phong An Nam quốc vương.Sau làm Hồ Quảng bình chương sự
                                  chết ở đất giặc được chúng truy tặng Trung Ý vương.
                                  2.Lê Chiêu Thống(1765-1793)tên Lê Duy Khiêm,con hoàng thái tử Lê Duy Vĩ.
                                  Trịnh Sâm giết chết Duy Vĩ giam Duy Khiêm vào ngục(6 tuổi).Loạn kiêu binh cứu
                                  Duy Khiêm (17t)và Nguyễn Huệ khi ra Bắc lập Duy Khiêm làm vua hiệu Chiêu Thống.
                                  Sau Chiêu Thống xung đột với họ Trịnh và chạy sang cầu viện quân Thanh khiến                              bọn chúng có cớ sang cướp nước ta.Cuối cùng CT bị chết ở xứ người.
                                  3.Giàng,Nùng:hai họ của đồng bào vùng Tây Bắc.
                                  4.Tên của Chiêu Thống sau khi làm vua.
                                    
                            
                            
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2010 15:38:02 bởi Tiền Giang >
     Tiền Giang
      
     #20
      Tiền Giang

      • Số bài : 1563
      • Điểm: 4
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 26.12.2009
      • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
      • Trạng thái: offline
      RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 25.04.2010 15:46:21 (permalink)
      0
                                  HỌA TÂM (1)
                                   *Nhân đọc lại câu chuyện Trọng Thủy-Mỵ Châu
                                  Cầm bút nhưng ai vẽ được lòng?
                              Bề ngoài như thế,còn bên trong?
                              Triệu Đà binh bại,dùng chước quỷ!
                              Vận nước tìm nơi khách má hồng!!
       

                              Trọng Thủy sang sông, làm rể quý!
                              Thục Vương cạn nghĩ,gả con yêu!
                              Ngây thơ!Tội nghiệp cho nàng Mỵ?
                              Trúng kế nam nhân,nhắm mắt liều!!
       

                              Bí mật quốc gia,trao kẻ lạ!
                              Nỏ thần còn đó,hết thiêng rồi!
                              Bắc quân tràn ngập,thành bị phá! (2)
                              Nước mất,nhà tan!Ôi xót đau!!
       

                              Lông ngỗng trắng đường,tình quá bạc!
                              Cha con lưng ngựa,bước đường cùng!
                              Kim Quy xuất hiện,lời trách phạt!
                              Máu đỏ đoạn tình,thắm biển Đông!! (3)

       
                              Đời sẽ còn nhiều tên Trọng Thủy!
                              Mong đừng thêm một Mỵ Châu nào!
                              Nội thù,ngoại tặc nhìn cho kỹ!
                              Đừng để cơ đồ chìm biển sâu!!!

                                                      Tiền Giang

                                   1.Vẽ trái tim hay vẽ lòng
                                   2.Triệu Đà nhiều lần bị nỏ thần của An Dương Vương Thục Phán đánh bại
                                   nên xin giảng hòa và cho con là Trọng Thủy sang làm rể Âu Lạc để tìm cách
                                   đấnh cắp nỏ thần.An Dương Vương không đề phòng nên bị đại bại phải
                                   bỏ thành chạy trốn.
                                   3.Vì biết Thục Phán đào tẩu thế nào cũng đem theo Mỵ Châu nên Trọng Thủy
                                   dặn nàng dùng lông ngỗng của chiếc áo dẫn đường cho truy binh.Mỵ Châu
                                   một lần nữa trúng kế.Bị thần Kim Quy vạch mặt,An dương Vương dùng gươm
                                   chém chết con gái rồi theo thần rùa rẽ nước xuống biển!
                             
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2010 10:41:44 bởi Tiền Giang >
      Tiền Giang
       
      #21
       Tiền Giang

       • Số bài : 1563
       • Điểm: 4
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 26.12.2009
       • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
       • Trạng thái: offline
       RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 06.05.2010 08:58:04 (permalink)
       0
                        NHỮNG GIÒNG SÔNG CHẾT TRẺ
        
                               Bắc,Trung,Nam đều có con sông chết!
                               Nước bốc mùi,tôm cá dạt vào bờ!
                               Tìm đâu ra giòng sông của mộng mơ?
                               Cỏ xanh mát,nước trong,người hò hẹn??

        
                               Mọi con sông đều đổ dồn về biển!
                               Chính lòng tham đã đầu độc con người!
                               Đừng đau lòng!Con cháu của ta ơi!
                               Sông phải chết,như con người sẽ chết!!

        
                               Là sinh vật,ai chẳng cần đến nước?
                               Nhưng giờ đây,sông đã cạn khô rồi!
                               Cách nửa dặm đường vẫn nghe thấy mùi hôi!
                               Những nhà máy cùng đua nhau bức tử!!
        

                               Phía thượng nguồn,nước bị người chiếm giữ!
                               Vùng hạ lưu,sông trơ đáy,đồng khô!
                               Trong lòng ta đầy ắp những âu lo
                               Đập thủy điện là chiến tranh giành nước!! (1)

        
                               Thị Vải,Sông Trà nghẹn ngào tiếng khóc! (2)
                               Thương những giòng sông chết trẻ trước con người!
                               Nhưng trên đời đâu chỉ bấy nhiêu thôi?
                               Họ còn giết bao nhiêu giòng sông nữa???

                                                                   Tiền Giang
                               
       1.Thuợng nguồn sông Mekong đang được xây dựng hàng chục
                                 đập thủy điện!
                                2.Sông Thị Vải bị công ty Vedan xả nước thải hơn 10 năm gây ô
                                nhiễm nặng nề.Sông trà khúc bị nhà máy đường Quảng Ngải xả
                                chất độc của nhà máy cồn làm cá chết dạt trắng bờ!Miền Bắc có
                                nhà máy TungKuang xả chất độc ra sông Ghẻ hủy diệt tất cả các loài
                                thủy tộc.

        
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 07:51:46 bởi Tiền Giang >
       Tiền Giang
        
       #22
        Tiền Giang

        • Số bài : 1563
        • Điểm: 4
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 26.12.2009
        • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
        • Trạng thái: offline
        RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 19.05.2010 08:27:18 (permalink)
        0
             MANH CHIẾU (1)
         
             Anh ra đi,hành trang một chiếc chiếu!
            Dùng bó thây,nếu không thể quay về!
            Không chén dạ quang,cùng Bồ Đào mỹ tửu! (2)
            Tiển chân anh!Vợ dại với con thơ!!
         

            Phía chân trời,đang mịt mù bão biển!
            Thuyền anh như chiếc lá nổi bên đời!
            Vững tay lái,đương đầu cùng sóng dữ!
            Vì giống nòi,anh vẫn cứ ra khơi!!

         
            Hoàng Sa đó,tiền tiêu của Tổ Quốc!
            Tiền nhân xưa,dùng máu định cõi bờ!
            Anh đang viết tiếp,bài hùng ca của đất nước!
            Đâu chỉ vì,vợ dại với con thơ!!

         
            Da ngựa bọc thây hay biển vùi thân xác!
            Đúng như câu”Chinh chiến kỷ nhân hồi”!
            Giữ bờ cõi,hiến mình cho Tổ Quốc!
            Với anh hùng,manh chiếu có sao đâu???

                                            Tiền Giang

            1.Nhân xem Lễ hội “Khao lề thế lính” tại đảo Lý Sơn
            Quảng Ngãi.Những anh hùng ra đi trấn giữ Hoàng Sa
            thường mang theo mình manh chiếu để bó xác nếu lỡ
            không thể sống sót quay về!
           2.Lương Châu từ của Vương Hàn:
                 Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
                 Dục ẩm Tỳ bà mã thuợng thôi
                Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
                Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi!

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/73301E81AB614836BCB85B73D8CBE333.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2010 09:05:49 bởi Tiền Giang >
        Attached Image(s)
        Tiền Giang
         
        #23
         nhabe

         • Số bài : 869
         • Điểm: 0
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 17.12.2009
         • Trạng thái: offline
         RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 19.05.2010 09:52:11 (permalink)
         0

         Trích đoạn: Tiền Giang

                                      VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU... (1)
                                      *Thành tâm tưởng nhớ danh tướng Lý Thường Kiệt!
                                      Tám mươi lăm tuổi còn ra trận (2)
                                 Triệu Tử ngày xủa sánh được đâu! (3)
                                 Bắc chiến,Nam chinh đầy công trạng!
                                 Tuổi đời càng lớn,chí càng cao!!
          

                                 Lý Thường Kiệt bình Chiêm phá Tống
                                 Phò ấu quân oai trấn tứ phương
                                 Dụng nhân đức chiêu an các động.(4)
                                 Dẹp phản thần,Lý Giác bị đánh tan!! (5)

          
                                 Vương An Thạch chủ trương xâm lược (6)
                                 Tướng Lưu Di thừa lệnh chủ xuất binh (7)
                                 Tập thủy chiến,lập trại gần đất Việt!
                                 Trong một chiều,Tống phát động chiến tranh!!
          

                                 Ra tay trước,quân Lý vào đất địch! (8)
                                 Chiếm Khâm, Liêm,Tôn Đản lập công đầu! (9)
                                 Hịch phạt Tống,bụng chứa đầy thao lược! (10)
                                 Hai cánh quân cùng vây hãm Ung Châu!!

                                
                                 Thành bị phá Tô Giám chịu chết cháy! (11)
                                 Diệt cứu binh TrươngThủ Tiết bay đầu! (12)
                                 Đất  Lưỡng Quảng,thây phơi máu chảy!
                                 Tiên phát chế nhân,binh pháp có sai đâu? (13)

          
                                 Trận Như Nguyệt tròi long đất lở! (14)
                                 Triệu Tiết,Quách Quỳ tấn thối lưỡng nan!
                                 Đánh không được mà lui về càng dở
                                 “Nam Quốc Sơn Hà”,khiến chúng hoang mang! (15)
          

                                 Thư một bức,dĩ hòa vi quý! (16)
                                 Quân Tống lui,Đại Việt hưởng thái bình!
                                 Đầu bạc trắng,vẫn không rời áo giáp!
                                 Suốt cuộc đời,trên lưng ngựa chiến chinh!!

          
                                 Hành phương Nam,Chế Ma Na khuất phục! (17)
                                 Cắt đất đai,hướng về Bắc xưng thần!
                                 Càng yêu mến giải non sông gấm vóc!
                                 Nhớ ơn người đã vì nước lập công!!

          
                                 Thành tích đó là vô tiền khoáng hậu!
                                 Ngàn năm sau,đáng tạc tượng tôn thờ!
                                 Nhang một nén,anh linh người có thấu?
                                 Xin chân thành,dâng tặng một bài thơ!!

                                                                       Tiền Giang

                              
          
          


         chào Tiền Giang, nhabe cũng ngưỡng mộ Lý Thường Kiệt lắm...ông là một vị tướng dùng trí rất nhiều...tính đâu đúng đó...
          
         Lý Thường Kiệt
          
         danh tướng nước Việt
         trăm trận trăm thắng
         rạng rỡ nước nhà
          
         nhabe
          
          
         #24
          Tiền Giang

          • Số bài : 1563
          • Điểm: 4
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 26.12.2009
          • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
          • Trạng thái: offline
          RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 25.05.2010 22:23:46 (permalink)
          0
                                 HUYNH  ĐỆ
           
                                Chiến hạm Cheonan bị đánh chìm ! (1)
                             Đẩy hai miền Triều Tiên đến bờ vực thẳm!
                             Câu chuyện không chỉ là một con tàu đắm!
                             Mà khơi gợi nỗi đau,cốt nhục tương tàn!!

           
                             Đất ấy ngày xưa vốn gọi Tam Hàn! (2)
                             Nhưng đã được Tân La quy về một mối! (3)      
                             Lịch sử dân tộc nào cũng có trang đen tối!
                             Khiết Đan,Nữ Chân,tàn phá non sông!! (4)

                   
                             Cởi ách thống trị bạo tàn của đế quốc Nguyên Mông! (5)
                             Lý Thành Quế lập Triều Tiên chi quốc! (6)
                             Dân tộc hùng cường,non sông thống nhất!
                             Trang sử vàng truyền giữ mấy trăm năm!!
           

                             Thêm một lần,phải nuốt lấy hờn căm!
                             Đặt bút ký,điều ước hàng nước Nhật! (7)
                             Hai vạn phụ nữ làm tôi đòi tình dục! (8)
                             Biết bao thanh niên bỏ mình trong sắc áo đánh thuê!! (9)
           

                             Thế chiến qua rồi,lòng bỗng thấy xót xa!
                             Đất nước chia đôi,biết bao giờ tái hợp? (10)
                             Huynh đệ tương tàn,hận thù nối tiếp!
                             Hàng triệu người,vừa nằm xuống hôm qua!! (11)

           
                             Đỉnh Trường Bạch Sơn còn réo rắc tiếng ca! (12)
                             Lửa sẽ tắt bên giòng sông Áp Lục! (13)
                             Mong Hoàng Hải đừng hóa thành nước mắt! (14)
                             Để hòa bình về trên bán đảo Triều Tiên!!!

                                                                          Tiền Giang

                                  1.Chiến hạm Cheonan bị trúng thủy lôi chìm trên biển Hoàng Hải
                                  2.Ba liên minh khởi thủy từ nước Thìn.Sau là Cao Cấu Ly,Tân La và
                                  Bách Tế.
                                  3.Tân La trở nên hùng mạnh đuổi được quân xâm lược nhà Đường
                                  Thống nhất lãnh thổ trên bán đảo triều Tiên.
                                  4.Thế kỷ thứ 10và 11 Triều Tiên bị 2 bộ tộc Khiết Đan và Nữ Chân
                                  Tàn hại trở nên suy yếu và phân tán.
                                  5.Quân Mông Cổ xâm chiếm và tàn phá TT(1238)buộc TT đem quân
                                  Đánh Nhật bản.
                                  6.Tướng Lý Thành Quế đánh đuổi hải tặc Nhật lập nước Triều Tiên
                                  Phát triển mọi mặt.Nhật 2 lần xâm lược và tàn phá TT sau bị đô đốc
                                  Lý Thuần Thần đẩy lui.
                                  7.Năm 1910,sau khi giành thắng lợi trong 2 cuộc chiến tranh Trung Nhật
                                  Và Nga Nhật,đế quốc Mặt trời mọc buộc TT ký điều ước sát nhập Hàn-Nhật.
                                  8+9.Dưới ách thống trị của Nhật,hai vạn phụ nữ xứ kim chi bị bắt làm nô lệ
                                  Tình dục trong khi hàng vạn thanh niên làm lính đánh thuê cho Nhật.
                                  10.Sau thế chiến thứ hai,Triều Tiên bị chia đôi.Miền nam chịu ảnh hưởng
                                  Của Mỹ,miền Bắc chịu ảnh hưởng của Trung Quốc và Liên Xô.
                                  11.Từ 1950 đến 1953 chiến tranh Triều Tiên nổ ra làm chết hàng triệu người.
                                  12.Ngọn núi cao nhất TT.Tương truyền có loài sâm quý và nhũng bài đồng
                                  Dao hay.
                                  13.Con sông lớn của TT
                                  14.Nơi tàu Cheonan bị đánh chìm ngày 26.3.2010
                            

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/F0358F0F93B64E679AE33AB4E8228A07.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2010 09:07:51 bởi Tiền Giang >
          Attached Image(s)
          Tiền Giang
           
          #25
           Tiền Giang

           • Số bài : 1563
           • Điểm: 4
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 26.12.2009
           • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
           • Trạng thái: offline
           RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 27.05.2010 08:28:19 (permalink)
           0
                     VIỄN CẢNH
            
                      Hằng đêm ngủ chung cùng bom hạt nhân!
                     Sẽ phát nổ lúc nào,chúng ta không hề biết!
                     Sức nóng triệu độ sẽ tàn phá hết
                     Những gì con người gầy dựng bấy lâu nay!!

            
                     Hình nấm khổng lồ giờ thay thế cho mây!
                     Không mưa móc,chỉ mang toàn chết chóc!
                     Sự sống mất rồi,nói gì nước mắt!
                     Bi kịch con người,giống các chú khủng long!!

            
                     Trái đất sẽ chẳng còn Xuân Hạ Thu Đông!
                     Từ trạm không gian nhìn về
                                                 Nó như quả cầu lửa!
                     Dù lúc ấy,có vạn lần khiếp sợ!
                     Đã muộn rồi,một khi bấm nút chiến tranh!!

            
                     Khắp bốn phương trời,mưa máu,gió tanh!
                     Sẽ tan biến,từ tư duy đến vật chất!
                     Chỉ một phát minh,con người đã xóa hết
                     Lịch sử hình thành,cùng bao giai đoạn biến thiên!!

            
                     Vẽ lên viễn cảnh này,có người bảo tôi điên!
                     Nhưng chắc chắn nó sẽ đến
                                                 Vì loài người muốn thế!
                     Vũ khí hạt nhân như trăm hoa đua nở!
                     Quốc gia nào,cũng muốn có trong tay!!

            
                     Xin cho phép mầu,để biến rủi thành may!
                     Trong một đêm,xóa hết bom nhiệt hạch!
                     Bầu khí quyển sẽ trở nên trong sạch!
                     Và con người,thôi nghĩ đến chiến tranh!!!

                                                           Tiền Giang


           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/07D9161CF0EA406DA6E94393A97C5F52.jpg[/image]
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2010 22:46:03 bởi Tiền Giang >
           Attached Image(s)
           Tiền Giang
            
           #26
            Tiền Giang

            • Số bài : 1563
            • Điểm: 4
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 26.12.2009
            • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
            • Trạng thái: offline
            RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 27.05.2010 08:33:22 (permalink)
            0
                  MỊT MÙ BANGKOK
             
                  Một đất nước không có chiến tranh
                 Nhưng thủ đô lại chìm trong khói lửa!
                 Trung tâm thương mại,chỉ một đêm sụp đổ!
                 Bangkok biến thành đất dữ phải lánh xa!!
             

                 Sáu mươi ngày tranh chấp đã đi qua!
                 Những đường phố bỗng mọc đầy chiến lũy!
                 Chính kiến bất đồng,đất bằng sóng dậy!
                 Từ biểu tình,biến thành cuộc giao tranh!!
             

                 Thành phố thanh bình bỗng vấy máu tanh!
                 Người ngã xuống,không phân vàng hay đỏ (1)
                 Bánh xích xe tăng cày trên đường phố!
                 Du khách kinh hoàng,thành cháy vạ lây!!
             

                 Xưa,Bangkok mơ màng bao phủ khói mây!
                 Nay,Bangkok điêu tàn bỡi cơn cuồng nộ!
                 Người ta sẽ sớm khắc phục những gì đổ vỡ!
                 Nhưng còn hận thù,có hàn gắn được không??
             

                 Lòng ngậm ngùi nhìn viên ngọc phương Đông
                 Đang cháy rực,nhưng phủ đầy bóng tối!
                 Có ai đó,hẳn đem lòng tiếc nuối
                 Không khí thanh bình,sầm uất của hôm qua!!!

                                                       Tiền Giang

                  1.Sắc áo của các phe nhóm chính trị tại Thái Lan

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/6B899CF256614E37A5C6469B30466294.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2010 22:36:41 bởi Tiền Giang >
            Attached Image(s)
            Tiền Giang
             
            #27
             Tiền Giang

             • Số bài : 1563
             • Điểm: 4
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 26.12.2009
             • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
             • Trạng thái: offline
             RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 11.06.2010 08:48:55 (permalink)
             0
             HỐ ĐỊA NGỤC
              
             Chỉ mới là những ngày đầu mùa!
             Vùng Caribe đã oằn mình dưới cơn thịnh nộ!
             Agatha không còn đơn thuần là bão tố!
             Nó giống lời răn đe của đấng tối cao!!

              
             Chiến tranh và thiên tai làm nhân loại lao đao!
             Chỉ sợ một lần nữa mất đi quyền thống trị!
             Chúng ta sẽ giống loài khủng long ngày ấy
             Trao địa cầu cho sinh vật khác đến thay!!

              
             Hạnh phúc loài người nằm ở tương lai!
             Nhưng đau khổ thì hiện nơi nào cũng có!
             Nam Á,Trung cận Đông,máu từng ngày vẫn đổ!
             Sừng châu Phi,hải tặc cứ hoành hành!!

              
             Ba mươi năm,thời gian thật là nhanh
             Có ai nhớ,thành phố Đường Sơn ngày ấy? (1)
             Hai mươi vạn sanh linh không bao giờ thức dậy!
             Chỉ sau một đêm địa chấn kinh hoàng!!

              
             Năm ngàn người đảo Phuket Thái lan
             Bị quét sạch,bỡi một cơn hồng thủy!
             Tòa tháp đôi oai hùng trên đất Mỹ!
             Trong nửa giờ,thành tro bụi đau thương!!
              

             Cận kề bên ta,ngàn vạn tai ương!
             Chỉ chờ chực cướp đi mạng sống!
             Nhưng không thể nào lấy đi khát vọng
             Ôm trong lòng,một trái đất bình yên!!

              
             Bão Agatha,nhắc ta nhớ đừng quên!
             Hố Địa Ngục đã mở ra trước mắt! (2)
             Hãy sống hòa bình,đừng hơn thua,được mất!
             Ngàn vạn thiên hà,không có trái đất thứ hai!!!

                                                             Tiền Giang

             1.Ngày 28/7/1976 trận động đất 7.1 độ richter đã san bằng
             Thành phố Đường Sơn,Trung Quốc giết chết hơn 240 ngàn
             Người.
             2.Ngày 29.5.2010 bão Agatha càn quét nhiều nước vùng Caribe
             Chôn vùi làng mạc nhà cửa,làm hàng trăm người thương vong.
             Bão còn tạo ra một hố tròn rất to và sâu tại thủ đô nước cộng hòa
             Guatemala.

             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/B49D132669B04101ACB7E6CA728385A9.jpg[/image]
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 08:54:47 bởi Tiền Giang >
             Attached Image(s)
             Tiền Giang
              
             #28
              nhabe

              • Số bài : 869
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 17.12.2009
              • Trạng thái: offline
              RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 11.06.2010 09:32:00 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Tiền Giang

              HỐ ĐỊA NGỤC
               
              Chỉ mới là những ngày đầu mùa!
              Vùng Caribe đã oằn mình dưới cơn thịnh nộ!
              Agatha không còn đơn thuần là bão tố!
              Nó giống lời răn đe của đấng tối cao!!

               
              Chiến tranh và thiên tai làm nhân loại lao đao!
              Chỉ sợ một lần nữa mất đi quyền thống trị!
              Chúng ta sẽ giống loài khủng long ngày ấy
              Trao địa cầu cho sinh vật khác đến thay!!

               
              Hạnh phúc loài người nằm ở tương lai!
              Nhưng đau khổ thì hiện nơi nào cũng có!
              Nam Á,Trung cận Đông,máu từng ngày vẫn đổ!
              Sừng châu Phi,hải tặc cứ hoành hành!!

               
              Ba mươi năm,thời gian thật là nhanh
              Có ai nhớ,thành phố Đường Sơn ngày ấy? (1)
              Hai mươi vạn sanh linh không bao giờ thức dậy!
              Chỉ sau một đêm địa chấn kinh hoàng!!

               
              Năm ngàn người đảo Phuket Thái lan
              Bị quét sạch,bỡi một cơn hồng thủy!
              Tòa tháp đôi oai hùng trên đất Mỹ!
              Trong nửa giờ,thành tro bụi đau thương!!
               

              Cận kề bên ta,ngàn vạn tai ương!
              Chỉ chờ chực cướp đi mạng sống!
              Nhưng không thể nào lấy đi khát vọng
              Ôm trong lòng,một trái đất bình yên!!

               
              Bão Agatha,nhắc ta nhớ đừng quên!
              Hố Địa Ngục đã mở ra trước mắt! (2)
              Hãy sống hòa bình,đừng hơn thua,được mất!
              Ngàn vạn thiên hà,không có trái đất thứ hai!!!

                                                              Tiền Giang

              1.Ngày 28/7/1976 trận động đất 7.1 độ richter đã san bằng
              Thành phố Đường Sơn,Trung Quốc giết chết hơn 240 ngàn
              Người.
              2.Ngày 29.5.2010 bão Agatha càn quét nhiều nước vùng Caribe
              Chôn vùi làng mạc nhà cửa,làm hàng trăm người thương vong.
              Bão còn tạo ra một hố tròn rất to và sâu tại thủ đô nước cộng hòa
              Guatemala.

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/B49D132669B04101ACB7E6CA728385A9.jpg[/image]

               
              chào Tiền Giang, nhabe xin họa bài trên...
               
              bể khổ
               
              chung quanh ta biết bao cảnh khổ..
              tai họa...tật bệnh...chiến tranh...
              luôn sẵn sàng cướp mạng sống mong manh...
              làm sao biết ...chuyện gì sẽ đến...
              thôi cứ sống sao cho phải đạo
              khi ra đi tâm thức nhẹ nhàng...
               
              nhabe
               
              #29
               Tiền Giang

               • Số bài : 1563
               • Điểm: 4
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 26.12.2009
               • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
               • Trạng thái: offline
               RE: NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 12.07.2010 09:02:07 (permalink)
               0
               BỮA TIỆC CUỐI CÙNG
               *Xin cùng với Người chia tay WC!
               Tối nay, ngồi xem trận quyết chiến cuối cùng!
               Anh biết em đang ở phía Đông,và hết giận!
               El-Nino khiến địa cầu phát nóng!
               Khí hậu bất thường,không phải tại World cup,đâu em!!
                

               Phố Núi bây giờ,đang quá nửa đêm!
               Trận chung kết,chẳng còn ai muốn ngủ!
               Cơ hội trăm năm,chỉ một lần hoa nở!(1)
               Là hôm nay,hoặc sẽ chẳng bao giờ!!

                
               Đường banh hay,nào khác chi vần thơ!
               Cái đẹp khiến con người thành đồng cảm!
               Khắp bốn phương trời,chúng ta đều là bạn!
               Là trò đùa,sao em quá vội tin??

                
               Tây Ban Nha đã đổi áo màu xanh!
               Năm chiếc thẻ vàng,chỉ trong vòng một hiệp!
               Sự căng thẳng làm bớt đi cái đẹp!
               Ngã giả vờ và luôn phạm lỗi lẫn nhau!!
                

               Những muộn phiền,làm héo “Hoa tình yêu”!
               Họ nói thế!Em cũng tin!Thật lạ!
               Nếu em được cầm còi trên sân cỏ
               Chắc thường xuyên bị cầu thủ đánh lừa!!
                

               Trong tình yêu,sao có chuyện thắng thua?
               Tình không trọn, làm tổn thương hai phía!
               Thơ không có em sẽ hoàn toàn vô nghĩa!
               Như trận cầu không bàn thắng,em biết không??

                
               Soccer City giờ đang là mùa Đông!
               Một chốc nữa sẽ trở thành vắng lặng!
               Chiếc cúp có chủ rồi,những con người lảng mạn
               Lại đợi chờ,và hẹn gặp lại,bốn năm sau!!

                
               Tiệc tan rồi là hết chuyện,em ơi!
               Bò Tót đã dẫm lên Hoa Tulip!
               Cơn mưa thẻ làm cả hai thấm mệt!
               Nhưng vinh quang nào mà chẳng mướt mồ hôi??
                

               Người thì vui cười,còn kẻ khác đớn đau!
               Yêu là vậy,mà Túc Cầu cũng thế!
               Anh,Em,và Người ấy,đều chỉ là “dâu bể”!
               Làm vui lòng ai đó.phút giây thôi!!!

                                                     Tiền Giang

               1.Cả TBN và HL đều chưa một lần nào vô địch.Bên nào cũng đang sở hữu giàn cầu thủ tinh nhuệ nhất nên đều xem đây là cơ hội khó lòng lập lại!
                
               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/113AC20BDBA14B5F8164F5D1EAFB14D7.jpg[/image]
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2010 09:14:17 bởi Tiền Giang >
               Attached Image(s)
               Tiền Giang
                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 2 của 31 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 456 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9