ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Đoạn_Trường 31.01.2010 00:31:18 (permalink)
0
Lời Mở Đầu


Vì để thoả mãn tính ham vui, dí dỏm của mình, Đoạn Trường tui xin mở ra trang thơ này.  Mạn phép dành riêng cho xướnghoạ thơ Đường Luật.


Đường Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 14:46:08 bởi Đoạn_Trường >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9