Thử gửi hình

Tác giả Bài
Lưu Vong
  • Số bài : 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.02.2010
Thử gửi hình - 13.02.2010 13:08:55

Thử xem
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/05460201ACFC4FE9A83E4821F0DBE58B.jpg[/image]
Attached Image(s)