Hội Tết San Francisco 2010

Tác giả Bài
Lưu Vong
 • Số bài : 8
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.02.2010
Hội Tết San Francisco 2010 - 13.02.2010 15:03:34

Gởi đến các ACE hình ảnh về sinh hoạt vui chơi Xuân của người việt ở San Francisco.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/C21698BD9D9145CEA9171D843A7A5BDC.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/293F7C5E418B4E68ACF6565A807FF962.jpg[/image]
Attached Image(s)

Lưu Vong
 • Số bài : 8
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.02.2010
RE: Hội Tết San Francisco 2010 - 13.02.2010 15:05:55
Lễ cầu nguyện và dâng hương[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/AB8289939E074D829D0FDCD0638E55A2.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/1B99746C02464F1CB9D7532047AAB4B4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 03:23:29 bởi Lưu Vong >
Attached Image(s)

Lưu Vong
 • Số bài : 8
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.02.2010
RE: Hội Tết San Francisco 2010 - 15.02.2010 03:14:56
Các gian hàng 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/F65204307A464BF1AD019D10A6A5112F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/2EEDBFCA1DC54A7AAD8DBC9EA3D70840.jpg[/image]
Attached Image(s)

Lưu Vong
 • Số bài : 8
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.02.2010
RE: Hội Tết San Francisco 2010 - 15.02.2010 03:17:40
Tiếp 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/3C8636DD14174025890A3046C51E427C.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/B6117B04CDF14E37BC86EA7A32B7CCC6.jpg[/image]
Attached Image(s)

Lưu Vong
 • Số bài : 8
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.02.2010
RE: Hội Tết San Francisco 2010 - 15.02.2010 03:19:35
tiếp
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/73FAED38732F4618A6C292FE37E9BFE8.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/B13DF53FFA754C75BB71E487F7C3B73B.jpg[/image]
Attached Image(s)

Lưu Vong
 • Số bài : 8
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.02.2010
RE: Hội Tết San Francisco 2010 - 15.02.2010 03:21:43
Ca sĩ Thanh Vân 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/84F07192EF7347BDBEEAEBF2F2A85A05.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/155955F8DE8C4CA89B34A52A55E47127.jpg[/image]
Attached Image(s)

Lưu Vong
 • Số bài : 8
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.02.2010
RE: Hội Tết San Francisco 2010 - 17.02.2010 14:48:17
Vừa hận vừa buồn..........có những điều muốn nói hay phát biểu nhưng sợ hãi vì Tự Do đã bị cướp mất rồi. Đời con cháu sau này sẽ ra sao? Người dân Việt yêu nước lại bị gán cho tội phản động và cầm tù. Nhìn quanh, bây giờ không còn đấu tố hay đánh tư bản, vì sao ? Vì chúng đã trở thành tư bản đỏ, dân đen ngóc đầu không nổi đúng là XHCN = Xiết Họng Con Người.


   

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/DE45C81EEF694FF3961CB7AD2DDB861A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/7F5BEDF0FBED44B4A9416DC0F6FD3863.jpg[/image]
Attached Image(s)