Hội Tết San Francisco 2010
Lưu Vong 13.02.2010 15:03:34 (permalink)

Gởi đến các ACE hình ảnh về sinh hoạt vui chơi Xuân của người việt ở San Francisco.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/C21698BD9D9145CEA9171D843A7A5BDC.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83166/293F7C5E418B4E68ACF6565A807FF962.jpg[/image]
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9