Đường hay chỗ chăn bò…? "Phóng sự ảnh"
ledoantai 25.03.2010 07:38:33 (permalink)
Học làm ảnh báo chí. Nhưng chưa qua một trường đào tạo. Rất mong anh chị nào trong diễn đàn có kinh nghiệm về vấn đề này mong được giúp đỡ. Còn đây là bức đầu đời.[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85123/1814B8E9C0EF44339FD1C07BE1D1883F.jpg[/image]
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9