10 Mỹ nhân được vẽ bằng Photoshop

Tác giả Bài
lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
10 Mỹ nhân được vẽ bằng Photoshop - 28.03.2010 19:25:11
Scarlett Johansson- Tác già: Calaymo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/4623588387894B56873078FE21E64565.jpg[/image]
Attached Image(s)

lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
RE: 10 Mỹ nhân được vẽ bằng Photoshop - 28.03.2010 19:27:09
Jessica Alba- Tác giả: Alessio Adice

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/FE1FA81643244159B0B7D58F88C113F8.jpg[/image]
Attached Image(s)

lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
RE: 10 Mỹ nhân được vẽ bằng Photoshop - 28.03.2010 19:29:25
Kate Winslet- Tác giả: Hasansgrafix

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/717A1301EFB44310845B9958E9BA4F3B.jpg[/image]
Attached Image(s)

lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
RE: 10 Mỹ nhân được vẽ bằng Photoshop - 28.03.2010 19:31:46
Keira Knightley-Tác già: BinaDog

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/94873C40E7CE4AFF88F3FBA5B36B696F.jpg[/image]
Attached Image(s)

lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
RE: 10 Mỹ nhân được vẽ bằng Photoshop - 28.03.2010 19:33:29
Liv Tyler- TÁc giả: Thesoulcanwait

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/28F558F09ECB4E89B6959A110D7CE57A.jpg[/image]
Attached Image(s)

lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
RE: 10 Mỹ nhân được vẽ bằng Photoshop - 28.03.2010 19:35:51
Cathe Blanchett-Tác giả: DevilishBat

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/DB696C8433CE4888A6233C243F4837BD.jpg[/image]
Attached Image(s)

lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
RE: 10 Mỹ nhân được vẽ bằng Photoshop - 28.03.2010 19:39:01
Bridget Catherine Regan-Tác giả: Alian22

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/E5507F67398E4FEAA3CDB0BFB2440234.jpg[/image]
Attached Image(s)

lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
RE: 10 Mỹ nhân được vẽ bằng Photoshop - 28.03.2010 19:43:06
Christina Allguilera- Tác giả: AlessioRadice

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/6056CF47B92F434199984EDF0BE6B5DE.jpg[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2010 19:46:53 bởi lãng tử không tiền >
Attached Image(s)

lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
RE: 10 Mỹ nhân được vẽ bằng Photoshop - 28.03.2010 19:52:05
Nancy Botwin- Tác giả: Glacier Fusion

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/DC4445B4003F4E27A5F1DF3721E01F8E.jpg[/image]
Attached Image(s)

lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
RE: 10 Mỹ nhân được vẽ bằng Photoshop - 28.03.2010 19:53:15
Natalie Portman-Tác giả: ShadCarlos

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/658307F7C7AC4D4BA24C38246F3A3242.jpg[/image]
Attached Image(s)