CHIA BUỒN CÙNG HAI CẢNH thái san
thaisan 29.04.2010 06:04:57 (permalink)
Được tin:
Donbosco Đinh Hữu Lộc từ trần lúc 16 35’ ngày 27 tháng 04 (nhằm 14 tháng 03 năm Canh Dần).  hưởng dương 31 tuổi, Chúng tôi:
Gđ Ô Ngọ,
Gđ Ô Kiều,
Gđ tuấntivi,
Gđ Phan Vịnh,
Gđ Tiến May,
Ông Trùm Sâm, Ông trùm Thép,
Gđ ông trùm Thận, anh em thuộc giáo họ Mẹ lên trời và xứ Bùi chu, An chu.
Thành kính chia buồn cùng tang quyến Gđ ông bà Kinh,
 
Cầu xin Chúa sớm đón linh hồn Cháu về thiên đàng.
Được tin:
Phêrô Thân thành Minh từ trần lúc 17giờ ngày 25 tháng 04 (nhằm 12 tháng 03 năm Canh Dần). Hưởng dương 15 tuổi. Chúng tôi:
Gđ Ô Ngọ,
Gđ Ô Đông (Thanh hóa),
Gđ tuấntivi,
Gđ Phan Vịnh,
Gđ Tiến May,
Ông Trùm Sâm, Ông trùm Thép,
Gđ ông trùm Thận,
Anh chị Lộc, anh em thuộc giáo họ Giu se và ấp Bùi chun An chu,
cùng toàn ban cầu lông sân ông Qũy  Hạnh.
Thành kính phân ưu cùng chú Đàn (con ông SA).
Cầu xin Chúa đón linh hồn cháu về Thiên đàng
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9