Kiểu:
Xin chào !

 :: Cuộc Đời Đức Phật - Thơ Mặc Giang ::

Thay đổi trang: < 1234 > | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 58 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Viet duong nhan

 • Số bài : 6657
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.10.2004
 • Nơi: Suối Yêu Thương
 • Trạng thái: offline
:: An Trụ Nhà Xưa - Thơ Mặc Giang :: 06.06.2010 19:24:24 (permalink)
 
An Trụ Nhà Xưa
 
 
Phước như núi phong sương còn xây xát
Đức như biển sương gió còn lở bồi
Bãi phù sinh làm nhịp đập đưa thoi
Không tích tụ sẽ ngày cạn kiệt
 
Trời còn đọa khi tiêu ma phước đức
Tiên còn đày khi lầm lỗi đeo mang
Phàm con người trong lao khổ trần gian
Há không biết, sao gây nhiều nông nỗi
 
Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả
Hèn chi luôn vay trả những trầm mê
Căn nhà xưa thoái thát chẳng muốn về
Đường khổ ải chúi đầu lao đi mãi
 
Gần nhắm mắt mới giật mình hớt hãi
Lúc suy tàn mới thức tỉnh nguồn cơn
Quá muộn màng như ngựa đứt dây cương
Sa bốn vó trong ba đường sáu nẻo
 
Lời Phật dạy lại khinh lờn giải đãi
Nghiệp trầm kha lại trau chuốt phết son
Nên tử sinh lăn lộn mãi đường mòn
Trét đãi bôi trong Tam đồ, Bát nạn
 
Cá khô nước há hốc trên đồng cạn
Tôm lăn quay nghẹt thở dưới sông sâu
Cho tang thương nhồi nhét chật con tàu
Tàu đày đọa chạy trên đường thống khổ  
 
Phật từ mẫn chế An Cư Kiết Hạ
Rèn oai nghi, luyện giới đức tinh nghiêm
Sau Ba Tháng bồi bổ ngọn đèn tâm
Tiếp tục hành trình lục độ vạn hạnh
 
Đâu có dễ bước đi Đường Tứ Thánh
Không nhớ xưa chàng dũng sĩ xuống núi sao
Kính chiếu yêu soi rọi cho thỏa thích đi nào
Chiếu ngược lại chính mình thành ma quỷ
 
Diện mục đâu mà nhìn ra mặt mũi
Tâm đức đâu mà nhìn lại chân thân
Đài hư vinh vốn nghiệt ngã phong trần
Sao nhân thế khéo vẽ vời bào ảnh
 
Tỉnh mộng mau, kẻo thời gian quá muộn
Tỉnh mê mau, kẻo mạng sống không còn
Đừng đợi khi đã cạn kiệt sắt son
Nằm chờ chết mà than trời thổi bộng
 
Hãy sống đi khi con tim còn nóng
Hãy nhìn đi khi con mắt biết thương
Đừng lần lữa cho tới lúc cuối đường
Hầm gai góc chui u đầu bể trán
 
Tỉnh mộng đi khi suối nguồn chưa cạn
Tỉnh mê đi khi mạng mạch chưa khô
Đừng trơ trơ cho nứt nẻ ao hồ
Rồi hớt hãi trước lụn tàn khô khốc
 
Người biết tu, không ái ngại đồi dốc
Người biết tu, không lo sợ sơn khê
Đến hay đi, thật sự là lối về
Căn nhà xưa vẫn hằng nhiên an trụ.
 
Tháng 6 – 2010 TNT Mặc Giang 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 02:24:09 bởi Viet duong nhan >
 
#16
  Viet duong nhan

  • Số bài : 6657
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
  • Trạng thái: offline
  :: Mùa An Cư Kiết Hạ năm Canh Dần 2010 - Thơ Mặc Giang :: 10.06.2010 20:18:25 (permalink)
  Tuyển tập 15 bài 

  Xin viết, đóng góp và cúng dường
  Mùa An Cư Kiết Hạ năm Canh Dần 2010


  Nhân Mùa An Cư Kiết Hạ năm Canh Dần - 2010,
  Chúng tôi có viết một số bài chủ đề An Cư, kính gởi chung, nếu thấy thích hợp và hữu ích, lợi lạc, xin hoan hỷ và tùy nghi phổ biến. 
  Mọi công đức nếu có, xin thành tâm đóng góp cúng dường cho Mùa An Cư Kiết Hạ của toàn thể Phật Giáo đồ được thành tựu viên mãn.
   
  Trân trọng,
  TNT Mặc Giang
  macgiang@y7mail.com  
   
  01.   Theo chân Đức Phật
  02.   Tịch diệu chơn thường
  03.   Huyền nhiệm Đạo Mầu
  04.   Hoa Tạng huyền môn
  05.   Ba tháng An Cư
  06.   Cũng vì độ sanh
  07.   An Cư Kiết Hạ
  08.   An trụ Nhà Xưa
  09.   Bồ Đề độc chiếu
  10.   Tiếng nói Vô Ngôn
  11.   Cư trần lạc đạo
  12.   Tay trắng trắng tay!
  13.   Nhớ thời Đức Phật
  14.   Sống đời phụng sự
  15.   Nhớ về Đức Phật

  Theo chân Đức Phật

  Ôi nhớ làm sao thuở Phật tiền
  Y vàng rợp sắc trong Nhà Thiền
  Tăng Ni đệ tử đồng câu hội
  Kiết Hạ An Cư pháp bảo viên

  Ba tháng An Cư trụ một nơi
  Giới trường đã mở đâu cần mời
  Tăng Ni tự động xin tìm đến
  Trưởng tử Như Lai tự biết thôi

  Thúc liễm thân tâm rèn giới đức
  Trau dồi tánh thể luyện chơn kinh
  Nguyện Báo Phật ân gìn huệ mạng
  Truyền lưu thế thế độ mê tình

  Nhập thế, thật ra xuất thế thời
  Con thuyền Bát Nhã đã ra khơi
  Châu du bốn biển trong trần thế
  Cứu độ sinh linh, vớt vạn loài

  Xuất nhập phi thường chuyển hóa duyên
  Mau mau khách lữ bước lên thuyền
  Xa rời biển khổ trầm luân mãi
  Bờ Giác đây rồi ngự diệu liên

  Hoa Sen thơm ngát tỏa phương đài
  Hành giả du phương khách vãng lai
  Mặt mũi xưa nay đâu diện mục
  Minh châu rực sáng tựa ban mai

  An Cư Kiết Hạ luyện châu thân
  Giới đức tinh nghiêm tánh thể chân
  Đã đến nhà rồi đừng hỏi nữa
  Hư không đom đóm tựa phù vân

  Lông rùa sừng thỏ chẳng can chi
  Lìa ngữ lìa ngôn nắm ý hì
  Bản sở không xa rời tự tánh
  Tâm như khai mở lý huyền vi

  Chuyện xưa gió động phướng tơi bời
  Tứ chúng nhìn đi ai có lời
  Phướng động hay cho rằng gió động
  Chẳng vì phướng gió bởi tâm thôi

  An Cư là thế mới Cư An
  Lạc đạo cư trần vốn Lạc Bang
  Lục độ bản hoài tùy thế nhập
  Thật ra xuất thế bất thời khan

  Trưởng tử Như Lai rõ ý này
  Ba rừng giáo lý nắm trên tay
  Phật trao tâm ấn từ đây vậy
  Tổ Tổ truyền thừa chẳng đổi thay

  Có xưa mới có đến ngày nay
  Nay giữ mai gìn chẳng đổi thay
  Thế thế thời thời nhưng bất biến
  Truyền lưu quá khứ tận tương lai.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  Tịch diệu chơn thường

  An Cư Kiết Hạ giới trường
  Tăng Ni tứ chúng muôn phương tựu về
  Bảo ban sách tấn vỗ về
  Bước lên bờ giác, bến mê xa rời
  Đèn tâm đã mở khai rồi
  Đuốc tuệ thắp sáng thời thời dõi soi
  Ra đi vì đạo cứu đời
  Ra đi vì đạo cứu người trầm luân
  Lục độ vạn hạnh dấn thân
  Chúng sanh khổ hải ân cần thiết thi
  Thân sơ bất luận làm chi
  Người con của Đạo Từ Bi nhiệm mầu
  Nơi nào cần gọi ở đâu
  Châu thành đồng nội xa xôi không màng
  Nơi nào cần gọi lên đàng
  Khó khăn chẳng ngại gian nan chẳng sờn
  Bởi nhờ Kiết Hạ điểm son
  An Cư sở ngộ thường chơn hiển bày
  Giới chuyên, đó chính là Thầy
  Diện mục, đó chính mặt mày xưa nay
  Đã cầm bửu bối trên tay
  Bảo châu như ý tháng ngày tiêu dao
  Lợi tha, phát nguyện đi nào
  Như Lai áo mặc đi vào trần gian
  Đâu đâu cũng nhuận Đạo Vàng
  Đâu đâu cũng thấm lời ngàn pháp vương
  Con thuyền Bát Nhã thanh lương
  Nhập lưu Tứ Thánh lên đường độ sanh
  Đền ơn Phật Tổ Cha Lành
  Chúng con phát nguyện chân thành khắc ghi
  Vì đời, nhủ Đức Từ Bi
  Vì đạo, phụng hiến ra đi vô cùng.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  Huyền nhiệm Đạo Mầu

  Chớ hỏi ngày mai ta ở đâu
  Hôm nay chính thị chẳng tìm cầu
  Có nhân có quả xưa nay vậy
  Quá khứ tương lai đó Thoại Đầu

  Chớ hỏi ngày mai như thế nào
  Trước sân đã nở một cành đào
  Tới nhà còn hỏi đường chi nữa
  Chiếc gậy trên tay nện mấy hèo

  Bảo châu như ý cầm trên tay
  Tự tại thong dong theo tháng ngày
  Vào chợ thõng tay buông tất cả
  Ruộng đâu vướng bận hỡi trâu cày

  Mất ngưu nên hớt hãi tìm ngưu
  Ngưu mất vòng tròn chẳng vết lưu
  Tịch lắng châu viên hoàn tánh thể
  Ngưu còn ngưu mất chẳng cần ngưu

  Hoàn nguyên Bản sở tọa phương đài
  Gánh vác nhưng không để dính vai
  Hạnh nguyện cưu mang không ngã chấp
  Sen Vàng hàm tiếu diệu liên khai

  Đạo tuyệt siêu nhiên mới Đạo Vàng
  Cha Lành một thuở đã An Ban
  Người con Đức Phật nên Thủ Ý
  Phàm Thánh đồng cư tịnh độ nhàn

  Sống đời phụng sự thoát trầm mê
  Cứu độ chúng sanh mau trở về
  Lạc lối lầm đường chi thống nỗi
  Nhà Xưa đích thị Đạo Bồ Đề

  Bồ Đề Lan Nhã Đạo Tràng đây
  Tứ chúng đồng đăng câu hội nầy
  Báo Phật đền ơn vi diệu pháp
  Vì đời phụng hiến, ôi lành thay

  Phật ân cao cả sâu dày
  Chúng con phát nguyện từ nay lưu truyền
  Ra đi khắp chốn mọi miền
  Sen Vàng hiến tặng diệu liên cho đời
  Đạo mầu huyền nhiệm ai ơi…

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  Hoa Tạng huyền môn

  An Cư Kiết Hạ mở rồi
  Tăng Ni Phật tử thời thời bảo ban
  Nương theo rợp sắc y vàng
  Hàng hàng lớp lớp áo lam nối dài
  Bước đi từng bước khoan thai
  Thong dong tự tại lên đài diệu liên
  Từng bước chân, nở đóa sen
  Từng bước đi, vi tiếu lên, mỉm cười
  Ca Diếp xưa cũng thế thôi
  Sen Vàng diệu pháp thời thời điểm hoa
  Trung Tôn Phật ngự bảo tòa
  Đạo mầu huyền nhiệm chói lòa trần gian
  Băng đi thế giới ba ngàn
  Chúng sanh độ tận phước hàm sinh linh
  Tam đồ mở cửa chuyển mình
  Ba Thừa chuyên chở đạo tình thâm sâu
  An Cư Kiết Hạ nguyện cầu
  Phật ân vi diệu phổ châu Ta Bà
  Chúng sanh mong nhớ quê nhà
  Đưa đường dẫn lối gần xa trở về
  Trở về dưới cội Bồ Đề
  Nhiễm ô triền phược não nề tiêu tan
  Về đây, sống với Đạo Vàng
  Đẳng đeo quán trọ trần gian khổ đời
  Về đây, đạo lý tuyệt vời
  Bến mê chi nữa hỡi người thế nhân
  Bọt bèo giả ảnh phù vân
  Tứ sanh lục đạo trầm luân lâu rồi
  Kể từ vô thỉ lên ngôi
  Chúng sanh lưu lạc nổi trôi vô bờ
  Mau mau thức tỉnh bến mê
  Trở về Bờ Giác Bồ Đề diệu minh
  Tay cầm cam lộ tịnh bình
  Tay cầm nhành liễu chúng sinh độ đời
  Ra đi khắp chốn khắp nơi
  Làm người con Phật tuyệt vời trần gian
  Đâu đâu cũng Ánh Đạo Vàng
  Thõng tay vào chợ nhẹ nhàng bước đi
  Đâu đâu cũng Đạo Từ Bi
  Nhân gian an hưởng vô nghì độ sanh
  Ngưỡng tôn Từ Phụ Cha Lành
  Chắp tay đảnh lễ chân thành chuyên tâm
  Ngưỡng tôn Phật nhủ từ ân
  Tam Bảo thường trụ pháp âm trường tồn
  Sen vàng diệu hữu thường chơn
  Huyền Môn Hoa Tạng dấu son vô cùng.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang

  Ba Tháng An Cư

  Kể từ Phật Đản đến Vu Lan
  Ba tháng mùa mưa của mỗi năm
  Thời tiết thất thường nơi Ấn Độ
  Phật bèn chế pháp Chúng cư an

  Kiết Hạ một thời Phật đã tuyên
  Tăng Ni thất chúng đều đoàn viên
  Bốn phương tám hướng đều câu hội
  Đồng trụ An Cư dưới cửa thiền

  Tăng Ni hòa hợp sống an lành
  Khắc khắc thời thời hòa kệ kinh
  Chuông mõ trầm hùng vang pháp cổ
  Thiền môn tỏa thánh đức nghiêm minh

  Phật Tử tại gia hưởng phước nhờ
  Phát tâm tùng Hạ kết duyên sơ
  Chân thành học đạo nhuần mưa pháp
  Tự độ độ tha mau đến bờ

  Bỉ ngạn là đâu bát nhã thuyền
  Bờ nay sinh tử khổ triền miên
  Bờ kia giải thoát vô sinh tử
  Cửa Phật đợi chờ khách hữu duyên

  Hữu duyên hữu sự hữu sinh thời
  Vô phước vô duyên chìm nổi thôi
  Biển khổ không đường chen lấn mãi
  Thênh thang cửa Phật ít ai mời

  Chúng sanh vô lượng, Pháp vô biên
  Cửa Phật từ bi mở mọi miền
  Hóa độ tùy duyên nhưng bất biến
  Bánh xe diệu pháp chuyển tùy duyên

  Ta Bà quán trọ khách trần gian
  Lần lữa chi đau, kìa Đạo Vàng
  Của Đấng Cha Lành chung bốn loại
  Mau mau tìm đến sống bình an

  An Cư Kiết Hạ mở hàng năm
  Phật Đạo, trên, cầu thề nguyện hoằng
  Dưới, cứu Tam Đồ ly khổ hải
  Đêm thanh vời vợi ánh trăng rằm

  Phật diện chơn thân bóng Phật đài
  An Cư Kiết Hạ pháp môn khai
  Sen Vàng thơm tỏa trên Bờ Giác
  Thế thế truyền thừa chẳng đổi thay.

  Tháng 6 – 2010
  TNT Mặc Giang
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2010 20:21:33 bởi Viet duong nhan >
   
  #17
   Viet duong nhan

   • Số bài : 6657
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 25.10.2004
   • Nơi: Suối Yêu Thương
   • Trạng thái: offline
   :: Mùa An Cư Kiết Hạ năm Canh Dần 2010 - Thơ Mặc Giang :: 10.06.2010 20:20:05 (permalink)
   Cũng vì độ sanh

   Xe Tam Thừa lồng lộng
   Đường Tứ Thánh thênh thang
   Mang ánh đạo huy hoàng
   Muôn phương đi hóa độ

   Vì chúng sanh đau khổ
   Vì biển đục trầm mê
   Nhà xưa quên lối về
   Luân hồi trong sa đọa

   Vì tử sinh nghiệt ngã
   Vì nghiệp báo luân hồi
   Uế trược luôn đón mời
   Nổi chìm ba đường dữ

   Ta Bà muôn cuộc lữ
   Quán trọ khách trần gian
   Nên cứ mãi đi hoang
   Chưa biết dừng chân lại

   Phật bản hoài bản nguyện
   Thị hiện pháp môn khai
   Bốn lăm năm miệt mài
   Lưu ba rừng giáo lý

   Kinh Luật Luận tuyệt mỹ
   Phật Pháp Tăng tuyệt luân
   Mạng mạch đạo chơn thuờng
   Mãi truyền lưu bất diệt

   Chúng con nguyền tha thiết
   Nguyện sống đời dấn thân
   Nơi nào chúng sanh cần
   Nơi đó chúng con đến

   Không phân chia quốc độ
   Không chủng tộc màu da
   Giáo lý của Phật Đà
   Dung Tam Thừa Nhị Đế

   Không lậu thô vi tế
   Không ranh giới nghèo giàu
   Từ sắt thép chì thau
   Luyện minh châu bửu bối

   Thoát qua ba đường dữ
   Vượt sáu nẻo khổ đau
   Chỉ có Đạo nhiệm mầu
   Quay đầu là bỉ ngạn

   Như hoa sen thơm ngát
   Vươn lên từ bùn lầy
   Không ô nhiễm mảy may
   Chính là Đạo giải thoát

   Chờ gì, không dứt khoát
   Đợi gì, cứ dây dưa
   Hãy lên xe Ba Thừa
   Về nhà xưa an trụ

   Đừng lang thang du thủ
   Đừng phiêu ký dế mèn
   Dùng đuốc tuệ soi đèn
   Phá tan màn tăm tối

   Hỡi chúng sanh ba cõi
   Hỡi vạn loại sáu đường
   Đây, Ánh Đạo Pháp Vương
   Tam Thừa dung Nhị Đế

   Một tiếng chuông pháp cổ
   Trên, thấu triệt thiên đường
   Dưới, địa phủ thông thương
   Còn gì nữa vương vương

   Trầm mê biển khổ khôn lường
   Tam đồ bát nạn nhiểu nhương phân kỳ
   Ngưỡng tôn Đức Phật từ bi
   Pháp thân thường trụ cũng vì độ sanh.

   Tháng 10 – 2010
   TNT Mặc Giang

   An Cư Kiết Hạ

   An Cư Kiết Hạ mỗi hàng năm
   Pháp Phật chế ra nhất nhất hoằng
   Bất luận Nam Truyền hay Bắc Hệ
   Giới trường tổ chức thật trang nghiêm

   Phật sự từng nơi dù thiểu đa
   Một khi Trường Hạ được ban ra
   Tăng Ni lớn nhỏ đồng câu hội
   Sách tấn tựa nương Bóng Phật Đà

   Chẳng khác như thời Phật tại thế
   Chia nhau hành đạo khắp muôn phương
   An Cư ba tháng trong Mùa Hạ
   Tất cả đồng câu tại Giới Trường

   Dưới bóng từ nghiêm rợp đạo vàng
   Một màu hoại sắc hợp hòa mang
   Thân tâm thúc liễm cho nghiêm túc
   Giới đức trau dồi tự chỉnh trang

   “Nguyện ngày an lành đêm an lành
   Đêm ngày sáu thời thường an lành
   Tất cả các thời đều an lành
   Xin Đức Từ Bi thường gia hộ”

   Gia hộ chúng con nuơng Phật ân
   Trau dồi nội lực cho chuyên cần
   Mang đi trang trải đường du hóa
   Bát chánh tôn thờ nguyện dấn thân

   Tùy duyên bất biến nguyện viên thành
   Bất biến tùy duyên hạnh kỷ canh
   Đời Khổ, nguyện lên đường cứu khổ
   Đạo Vàng chuyên chở khắp quần sanh

   Ba tháng An Cư thật nhiệm mầu
   Ba rừng giáo lý thấm thâm sâu
   Tương chao dưa muối nâu sồng nhuận
   Chuông mõ thanh tao, kệ gối đầu

   Vàng thật phải cần luyện lửa nung
   Con đường Tứ Thánh lại cao hơn
   Trần gian không lấy gì so sánh
   Siêu tuyệt trinh nguyên Ánh Đạo Vàng

   Cảm cơ tâm niệm Mùa An Cư
   Đạo pháp truyền lưu đâu dễ ư
   Muốn được trường tồn hằng tấn phát
   Vô, vốn thường chơn mới hữu dư

   Ba tháng An Cư tại Giới trường
   Đoan nghiêm diện mạo, tướng đường đường
   Oai nghi tế hạnh châu viên thể
   Mới xứng làm con của Pháp Vương

   Tăng Ni, trưởng tử Đức Như Lai
   Gương sáng điểm tô bóng Phật đài
   Chiếu diệu hào quang soi pháp giới
   Tam thừa nhị đế pháp môn khai.

   Tháng 6 – 2010
   TNT Mặc Giang

   Bồ Đề độc chiếu

   Trong đầm mới có hoa sen
   Ngoài đầm đi kiếm khung thềm hoang vu
   Vén lên một áng mây mù
   Trăng trong sáng tỏa thiên thu đây rồi
   Trược ô phiền não đầy vơi
   Bồ Đề nẩy lộc đâm chồi trổ bông
   Nương sắc, hiển lộ tánh không
   Nương vô, diệu hữu tương đồng khác chi
   Không cần chữ nghĩa cao kỳ
   Sai ly biệt dặm một đi muôn ngàn
   Không cần nhung lụa giàu sang
   Nâu sồng áo vải thanh bần tương chao
   Hoa mai nhất dạ đêm nào
   Lại thêm trước ngõ cây đào còn nguyên
   Từ trong biển khổ não phiền
   Bồ đề tọa hạ châu viên chơn thường
   Trong đầm Sen ngát mùi hương
   Ngoài đầm trét phấn phơi sương nắng chiều
   Trong đầm Sen tỏa nguyên siêu
   Ngoài đầm bào ảnh bọt phiêu bụi mờ
   Chắp tay hai tiếng Nam Mô
   Càn khôn kinh ngạc hư vô rợn hồn
   Bồ Đề Vô Thọ ửng son
   Ngàn năm độc chiếu vẫn còn thiên thu.

   Tháng 6 – 2010
   TNT Mặc Giang

   Tiếng nói Vô Ngôn

   “Hữu sinh hữu tử hữu luân hồi
   Vô sinh vô tử vô khứ lai”
   Pháp thân diệu hữu chơn chơn thể
   Minh châu sương trắng ảnh ngân mai

   Sinh tử xưa nay chẳng tử sinh
   Sắc không vô nhị bóng lưu hình
   Suy tư trầm tích chi cho khổ
   Sừng thỏ lông rùa, chợt lặng thinh

   Nhà xưa bảo sở nói về nhà
   Nắm bắt thâm sâu ý Phật Đà
   Bèn nhắc nhà xưa lưu luyến vậy
   Pháp thân vi diệu đâu không nhà

   Ba ngàn thế giới kẽ chân lông
   Vũ trụ càn khôn hạt cải lồng
   Sắc tức thị không, không thị sắc
   Tuyệt luân phi mã nhẹ hơn bông

   Ba tâm, xin hỏi điểm tâm nào
   Không một, không ba, diễm tuyệt sao
   Đừng hỏi một tâm nào sẽ điểm
   Phướng bay gió động gởi chiêm bao

   Thiên thu vời vợi bóng trăng ngà
   Trăng gác đầu non bóng nguyệt tà
   Trăng có già non hay khuyết nguyệt
   Trăng cười, đi hỏi chị Hằng Nga

   Niêm hoa vi tiếu mỉm hoa cười
   Ca Diếp ấn tâm Nhất Tổ thôi
   Từ một nụ cười dung Nhị Đế
   Nói ra mắc kẹt mở chi lời

   Bồ đề vô thọ bồ đề chơn
   Lục Tổ Huệ Năng ấn dấu son
   Thần Tú giật mình còn ngoại giới
   Vào nhà im lặng nói vô ngôn.

   Tháng 6 – 2010
   TNT Mặc Giang

   Cư trần lạc đạo

   Người lên suối tắm trăng ngàn
   Ta vào trần thế trên đàng dạo chơi
   Người rung Hoa Tạng tuyệt vời
   Ta vào nhân ải nơi nơi thắm tình
   Người ngân diệu hữu chơn kinh
   Ta ngân pháp cổ thinh thinh Đạo Vàng
   Người lên rừng núi thênh thang
   Ta vào đồng nội xóm làng xa xôi
   Người vui phố thị sáng ngời
   Ta vui đom đóm soi đời đêm đen
   Chỉ một bấc lửa làm đèn
   Phiêu lưu chi mãi dế mèn đi đâu
   Dòng sông bến lở cát bồi
   Bắt nhau qua lại nhịp cầu thân thương
   Cái quan cũng một con đường
   Đi vào xóm nhỏ quê hương thái hòa
   Từ trong sỏi đá nở hoa
   Tiếng đau chợt bỗng chói lòa tinh anh
   Cam lồ nhành liễu trong lành
   Hương thơm vị ngọt treo cành tầm không
   Vô Ưu một đóa đơm bông
   Vô chung vô thỉ vô tâm vô nghì
   Nói lên hai tiếng Từ Bi
   Cư trần lạc đạo ai vì cho ai!

   Tháng 6 – 2010
   TNT Mặc Giang

   Tay trắng trắng tay!

   “Ba rừng giáo lý còn lưu lại
   Cho đến bây giờ vẫn trắng tay
   Trăng khuyết vì mây chưa vén trọn
   Hay trăng còn đợi bóng đêm rằm”

   Ba trăm pháp hội chuyển Tam Thừa
   Ba cổ xe chuyên chở đủ chưa
   Bát nhã thuyền từ đăng bỉ ngạn
   Chúng sanh khổ hải nói sao vừa

   Nhớ thương Đức Phật quá đi thôi
   Thị hiện độ sanh cả cuộc đời
   Cổ Thọ Sa La chừ vắng bóng
   Tám mươi năm Núi Tuyết đầy vơi

   Bốn lăm năm hóa độ du phương
   Chân đất đầu trần gội gió sương
   Ngày thọ một thời không quá ngọ
   Từ bi thánh đức thật phi thường

   Chánh pháp châu viên nhập Niết Bàn
   Từ đây đệ tử chia hai đàng
   Bắc Nam hai hướng truyền lưu vậy
   Bốn biển năm châu rợp Đạo Vàng

   Mang Đạo Từ Bi đi bốn phương
   Vì đời cứu khổ nguyện lên đường
   Trên đường lục độ đi đi mãi
   Cảm tạ thâm ân Đấng Pháp Vương

   Thỏng tay vào chợ trắng chi tay
   Nhạn quá tầng không chẳng mảy may
   Bóng nguyệt dòng sông vô dấu tích
   Chơn thường tịch tịnh gió ngàn bay

   Mây trắng thong dong giữa đất trời
   Trời xanh chẳng bận áng mây trôi
   Xưa nay trong vắt thiên thu vậy
   Mây trắng trời xanh vẫn thế thôi.

   Nhớ 4 câu của Ngài Thiện Hoa,
   xin viết bài này.
   Tháng 6 – 2010
   TNT Mặc Giang

   Nhớ thời Đức Phật

   Nhớ thời Ấn Độ xa xưa
   Vào ba tháng Hạ mùa mưa ngập tràn
   Mưa rơi trên đỉnh Tuyết băng
   Mưa sa man mác Sông Hằng nước dâng
   Phật Đà từ mẫn bi lân
   Bèn chế Diệu pháp ân cần thiết thi
   Khế cơ khế lý tức thì
   An Cư Kiết Hạ cũng vì quần manh
   Chư Tăng tránh phạm sát sanh
   Côn trùng vô số sôi sinh nở đầy
   Chỉ mành treo mạng buông dây
   Cũng là kiếp sống đọa đày sinh linh
   Phật ân từ ái thương tình
   Cho hàng đệ tử giữ mình trắng trong
   An Cư Kiết Hạ tuyên xong
   Chư Tăng hớn hở trong lòng hỷ hoan
   Khi thời Tịnh xá Kỳ Hoàn
   Khi thời Trụ xứ Đạo tràng Trúc Lâm
   Chư Tăng câu hội số ngàn
   Đệ tử tùng Hạ lại càng cao hơn
   Ngẫm rằng chỗ ngủ giản đơn
   Miếng ăn miếng uống cúng dường sao đây
   Vậy mà Pháp Phật sâu dày
   Đâu cũng vào đấy thiết bày trang nghiêm
   Chư Tăng câu hội đoàn viên
   Mỗi năm mới gặp cơ duyên một lần
   Trên thời báo bổ Phật ân
   Dưới thời thúc liễm thân tâm tinh tường
   Giới tánh giới tướng đường đường
   Phước sanh huệ mạng chơn thường pháp thân
   An Cư từ đó ân cần
   Kiết Hạ từ đó góp phần thực thi
   Truyền lưu Đạo lý Từ Bi
   Hăm sáu thế kỷ không gì đẹp hơn
   Phật Từ khắc dấu triện son
   Muôn đời gìn giữ trăng tròn thiên thu.

   Tháng 6 – 2010
   TNT Mặc Giang

   Sống đời phụng sự

   An Cư Kiết Hạ đạo trường
   Trên thời tạ lễ Pháp Vương
   Dưới thời từ bi tế độ
   Tinh nghiêm giới đức đường đường

   Mùa Hạ ba tháng An Cư
   Nhận chân hai chữ hữu dư
   Pháp thân thường hằng an trụ
   Không ngoài thuật ngữ Tâm Như

   Tăng Ni, Phật tử đồng câu
   Ngày đêm sáu khắc nguyện cầu
   Tiếng chuông hòa theo tiếng mõ
   Tam Thừa, Nhi Đế minh châu

   Đạo Phật là Đạo Từ Bi
   Thiêng liêng bất khả tư nghì
   Xa rời điên đảo vọng tưởng
   Tự mình thắp đuốc mà đi

   Tịnh Độ, Phàm Thánh đồng cư
   Nói thật, đừng nói cái hư
   Im lặng, nói năng, như pháp
   Chỉ còn có một chữ Như

   Như tâm, như ý, như thường
   Pháp âm, pháp vũ, pháp vương
   Như tướng, như thể, như dụng
   Có chi hỏi lối tìm đường

   Đã về an trụ nhà xưa
   Pháp luân vận chuyển Ba Thừa
   Dung thông chơn đế tục đế
   Lung linh mạng mạch Tào Khê

   An Cư, gieo rắc Đạo Vàng
   Kiết Hạ, hạnh nguyện cưu mang
   Nguyện sống cuộc đời phụng sự
   Đạo tình đạo vị chứa chan

   An Cư, gieo rắc Đạo Mầu
   Kiết Hạ, hạnh nguyện thâm sâu
   Mạnh bước lên đường cứu độ
   Khắp cùng bốn biển năm châu.

   Tháng 6 – 2010
   TNT Mặc Giang

   Nhớ về Đức Phật

   Ta ra đi Hoàng Cung đang ngái ngủ
   Ca Tỳ La ru giấc điệp Kinh Thành
   Sa Nặc ơi, hãy vượt thoát cho nhanh
   Kẻo trời sáng, chậm chân không kịp nữa

   A Nô Ma rì rào khua sóng vỗ
   Thái Tử tự mình cắt tóc xuất gia
   Ngươi trở về tâu lại với Vua Cha
   Cả thê nhi cùng hoàng thân quốc thích

   Ta xuất gia chỉ vì một mục đích
   Tầm cho ra đạo lý chứng vô sanh
   Độ mê tình, độ tất cả quần manh
   Sống lạc lõng trong đêm mờ tăm tối

   Sáu năm trường gội mình trên Núi Tuyết
   Đội nắng mưa sương gió giữa rừng già
   Tu khổ hạnh chỉ còn xương bọc da
   Nhìn châu thể chúng con rưng rưng giọt lệ

   Ni Liên Thuyền lại thì thầm muôn thuở
   Bồ Đề tòa đan cỏ kết nhất như
   Tại nơi đây nếu không chứng Đạo ư
   Thà thịt nát xương tan, chứ không rời tọa cụ

   Thất thất tham thiền, Ma Vương chế ngự
   Bốn chín ngày đêm, độc chiếu Vô Sinh
   Hào quang năm sắc, ngời sáng quang minh
   Lục thông chứng đắc, rọi soi kim cổ

   Bốn mươi lăm năm, vân du hóa độ
   Ba rừng giáo lý, vận chuyển Tam Thừa
   Đầu trần chân đất, dãi nắng dầm mưa
   Đi cùng khắp mọi miền bao la Ấn Độ

   Đại giác giác tha, giác hạnh viên mãn
   Thất chúng hàng hàng, ngưỡng phục đồng quy
   Ngài cũng đã tám mươi tuổi thọ suy vi
   Thời tịch tịnh Niết Bàn giờ đã điểm

   Sa La Song Thọ, núi rừng im tiếng
   Đệ tử, môn đồ, nín thở lặng thinh
   Tam thập tam thiên, thảng thốt giật mình
   Đấng Thiên nhơn Sư, sắp tịch băng thường chiếu

   Cùng khấu đầu xuống cõi Ta Bà nặng trĩu
   Đức Thế Tôn lòng từ mẫn bi lân
   Các con ơi hãy nghiêm mật tinh cần
   Như Lai dạy đã tận tường rốt ráo

   Giờ chỉ còn đôi lời, Ta Di Giáo
   Các con hãy lắng nghe, và thực hiện từ nay
   Giới luật trang nghiêm, đó chính là Thầy
   Thắp đuốc mà đi, chính là bạn lữ

   Ta trụ thế, cũng không còn một chữ
   Bởi Như Lai đã giảng dạy hết rồi
   Có còn gần nhau, trìu mến thế thôi
   Các con đã lớn, và giờ ta đi đã đến

   Đại Bát Niết Bàn, đất trời rung chuyển
   Sa La nhập diệt, rơi rụng trăng sao
   Các bậc Thánh Tăng, ướt đẫm lệ đào
   Huống chi Thất Chúng, Thế Tôn Thích Tử

   Tiếng tụng niệm Thích Ca Mâu Ni bùng vỡ
   Hòa nhịp vang rừng núi thắp linh thiêng
   Tiếng Nam Mô Từ Phụ lan tỏa mọi miền
   Lan đi mãi từ hai mươi sáu thế kỷ

   Xin ngưỡng nguyện Đức Ta Bà Giáo Chủ
   Gia hộ cho thế giới được hòa bình
   Gia hộ cho nhân loại sống hòa minh
   Cứu độ cửu hữu hàm linh, đăng bỉ ngạn

   Đức Từ Bi nguyện đời đời sáng lạng
   Ánh Đạo Vàng gieo rắc khắp muôn phương
   Ba ngàn thế giới, sáu nẻo ba đường
   Chắp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn Mâu Ni Phật

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
   ------------------------------------------------
   ------------------------------------------------

   Tháng 6 – 2010
   TNT Mặc Giang
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 02:41:13 bởi Viet duong nhan >
    
   #18
    Viet duong nhan

    • Số bài : 6657
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 25.10.2004
    • Nơi: Suối Yêu Thương
    • Trạng thái: offline
    :: Mở Trang Hiều Hạnh (Mùa Vu Lan) - Thơ Mặc Giang :: 11.06.2010 00:32:00 (permalink)
    20 bài – dành cho Vu Lan 2010 –
    TNT Mặc Giang
    (Từ bài số 01 đến số 20)
    macgiang@y7mail.com - thnhattan@yahoo.com.au

    01. Mở Trang Hiếu Hạnh
    02. Thông Điệp Vu Lan
    03. Hoa Trắng thiên thu
    04. Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời
    05. Vu Lan, Cha có buồn không ?
    06. Vu Lan nhớ Mẹ Hiền
    07. Còn đó quê tôi
    08. Quốc Lễ Thù Ân
    09. Còn đó Vu Lan
    10. Bông Trắng thôi cài
    11. Bông Hồng, một đóa em mang
    12. Bông Hồng, một đóa nâng niu
    13. Mẹ Cha là nhất trần gian
    14. Nhờ Hội Vu Lan
    15. Hoa Hồng muôn thuở
    16. Cánh Hoa thiên thu
    17. Ước vọng Vu Lan
    18. Vin Cành Hoa Trắng
    19. Hiếu Hạnh Đạo Phật
    20. Hoa Trắng Thù Ân
     
     

    Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

    Mở Trang Hiếu Hạnh

    Rằng xưa, có Mục Kiền Liên
    Tu hành giác ngộ, chứng liền lục thông
    « Thiên nhãn », « Thiên nhĩ » vô cùng
    « Tha tâm », « Thần túc » thỉ chung rõ ràng
    « Túc mệnh », « Lậu tận » vô can
    Đường xuôi lối ngược dọc ngang đi về
    Mục Liên bèn nhớ Mẫu hề
    Sinh tiền bất thiện Thanh Đề quá tay
    Nghiệp báo khó tránh đọa đày
    Có vay có trả mảy may không sờn
    Ngẫm tình mẫu tử nào hơn
    “Con không Cha Mẹ như đờn đứt dây”
    Nhà không nóc, cột không cây
    Làm sao con trẻ có ngày lớn lên
    Công cha nghĩa mẹ đáp đền
    Con hiền cháu thảo chớ quên Ân này
    Một Ân, còn khó trả thay
    Bốn Ân sâu nặng cao dày dễ đâu
    Suốt đời tận tụy cơ cầu
    Trăm năm trọn kiếp khấu đầu đền ơn
    Ngàn năm chưa thấm sắt son
    Muôn năm chưa cạn dấu mòn nghĩa ân
    Chứ đâu tính tháng tính năm
    Chứ đâu hơn thiệt nay thăm mai về
    Đứa này miệng nói môi trề
    Đứa kia lẩm bẩm não nề Song Thân
    Đức Phật chỉ dạy ân cần
    Một trong bốn tội, sẵn phần ngục ty
    Đức Phật chỉ dạy chi ly
    Làm con bất hiếu không gì tội hơn
    Rằng xưa, Mục Tử ấn son
    Tìm đường cứu Mẹ, lòng con mới đành
    Dù cho vượt thấu trời xanh
    Lao vào địa ngục tơ mành cho ra
    Dù cho vạn thể thiên hà
    Vô cùng thế giới hằng sa tinh cầu
    Mẹ ơi Mẹ ở nơi đâu
    Con đi tìm Mẹ dãi dầu ra sao
    Mẹ ơi Mẹ ở nơi nào
    Con thương nhớ Mẹ nát nhàu tâm can
    Băng đèo vượt núi không màng
    Sông sâu biển rộng không can hệ gì
    Dù cho tận ngục A Tỳ
    Hay Vô Gián ngục, không suy suyển lòng
    Dù con xuống biển tác sông
    Lên non đội núi, vượt vòng sơn khê
    Dù con vào cuối bờ mê
    Tận cùng bến mộng Tam Đồ phù sinh
    Quyết tìm cho được Mẹ mình
    Tận mắt nhìn thấy bóng hình Mẫu thân
    Rằng xưa, Mục Tử đền ân
    Đền như thế ấy cổ kim mấy người
    Mục Liên, chỉ một mà thôi
    Mở Trang Hiếu Hạnh cho người trần gian
    Một trong muôn pháp Đạo Vàng
    Vu Lan Thắng Hội đàn tràng báo ân
    Không những báo hiếu Song Thân
    Cửu huyền Thất Tổ thân sơ đều nhờ
    Cứu tế đến cả Tam Đồ
    Ba đường, sáu nẻo dại khờ ngóng trông
    Siêu thăng chiến sĩ trận vong
    Đồng bào tử nạn, chết oan, cừu thù
    Chết sông, chết biển, chết bờ
    Chết rừng, chết núi, chết hồ, chết ao
    Chết trôi bốn biển ba đào
    Thiên tai, nhân họa, binh đao, chiến trường
    Chết vì tao loạn nhiểu nhương
    Chết vì thống hận yêu thương não tình
    Chết từ tấm bé sơ sinh
    Chết trăm tuổi hạc thân hình xác xơ
    Vu Lan Thắng Hội đều nhờ
    Độ tận rốt ráo đến bờ Lạc Bang
    Không còn « địa ngục », « Thiên đàng »
    Không còn âm phủ, suối vàng điêu linh
    Không còn có một chúng sinh
    Trần lao nghiệp cảnh bặt hình mới thôi
    Rằng xưa, Liên Tử một đời
    Mở Trang Hiếu Hạnh muôn đời noi gương
    Rằng xưa, Liên Tử chơn phương
    Mở Trang Hiếu Hạnh muôn phương tôn thờ
    Rằng xưa, Liên Tử huyền cơ
    Mở Trang Hiếu Hạnh, tam đồ dung thông
    Rằng xưa, Liên Tử một thân
    Mở Trang Hiếu Hạnh, thù ân đáp đền
    Thuyền từ Bát Nhã thênh thênh
    Ba đường sáu nẻo ai quên lối về
    Về đây, bỉ ngạn đề huề
    Nhà xưa rộng mở, bỏ bê lâu rồi
    Về đây, Sen Quý lên ngôi
    Trùng trùng Hoa Tạng tuyệt vời pháp vương
    Về đây, lãng tử cùng đường
    Phiêu du quán trọ nghê thường trầm luân
    Mượn duyên Báo Hiếu Mẫu Thân
    Mở trang Diệu Pháp ân cần độ sanh
    Chư Phật tam thế đăng trình
    Mười phương ba cõi chúng sinh đều nhờ
    Vu Lan Thắng Hội huyền cơ
    Vu Lan Thắng Hội mượn cờ thế thôi
    Cảm ơn Mục Tử ai ơi
    Kiền Liên Hiếu Hạnh thời thời noi gương
    Cảm ơn Tôn Giả kính thương
    Mở Trang Hiếu Hạnh dẫn đường Thù Ân
    Cảm ơn Tôn Giả cơ cần
    Mở Trang Hiếu Hạnh Vu Lan nhiệm mầu
    Cảm ơn Tôn Giả thâm sâu
    Ngàn phương muôn hướng khấu đầu khắc ghi
    Đạo Vàng là Đạo Từ Bi
    Đạo Vàng là Đạo Vô Nghì thanh lương
    Đạo Vàng là Đạo Pháp Vương
    Vô Thượng Chánh Giác Chơn Thường Siêu Nhiên
    Đạo Vàng là Đạo diệu huyền
    Năm châu bốn biển mọi miền đồng quy
    « Độc tôn », chỉ Đạo Từ Bi
    « Thiên thượng, thiên hạ », vô nghì Pháp Vương
    Chúng con xin nguyện tỏ tường
    Hoằng chuyển diệu pháp trường tồn thế gian
    Chúng con xin nguyện lên đàng
    Hoằng xoay diệu pháp Đạo Vàng muôn phương
    Chúng con xin nguyện lên đường
    Đáp đền Ân trọng Pháp Vương muôn loài
    Vu Lan Thắng Hội ai ơi
    Mở Trang Hiếu Hạnh tuyệt vời Mục Liên
    Vu Lan Thắng Hội linh thiêng
    Mở Trang Hiếu Hạnh uyên nguyên muôn đời
    Chắp tay hàm tiếu hoa cười
    Vô Ưu thọ hạ, thời thời Pháp Thân
    Chắp tay ngưỡng phục thù ân
    Pháp vương, pháp vũ, pháp vân nhiệm mầu
    Chắp tay lễ lạy khấu đầu
    Truyền trao, chuyển tiếp phổ châu Ta Bà
    Nam Mô Phật Tổ Thích Ca
    Mở Trang Hiếu Hạnh về nhà Như Lai
    Nam Mô Từ Phụ Ân Sư
    Mở Trang Hiếu Hạnh “hữu-dư” đều thành
    Nam Mô Đức Phật Cha Lành
    Mở Trang Hiếu Hạnh, chúng sanh soi đường
    Nam Mô Đức Phật Pháp Vương
    Thích Ca Giáo Chủ Thế Tôn Ta Bà
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
    Nam Mô Từ Phụ Thích Già Mâu Ni
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

    Tháng 6 – 2010
    TNT Mặc Giang
    macgiang@y7mail.com


     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 00:42:52 bởi Viet duong nhan >
     
    #19
     Viet duong nhan

     • Số bài : 6657
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 25.10.2004
     • Nơi: Suối Yêu Thương
     • Trạng thái: offline
     :: Hoa Trắng Thiên Thu - Mặc Giang :: 11.06.2010 02:12:12 (permalink)
     Hoa Trắng thiên thu

     Cài Hoa Trắng, Ơn Hùng Vương Quốc Phụ
     Khai dựng cờ mở nước hiệu Văn Lang
     Cho đến nay nền Văn hiến năm ngàn
     Còn tiếp tục truyền lưu và sống mãi

     Cài Hoa Trắng, Ơn Âu Cơ Quốc Mẫu
     Tiên trên cao mang một bọc trăm con
     Từ đó khởi đi dòng giống Lạc Hồng
     Tọa thị tại đất trời Nam sừng sững

     Cài Hoa Trắng, ta tôn thờ Đức Mẹ
     Thét Biển Đông rào rạt hát trùng dương
     Ta xin mang tình thương Mẹ lên đường
     Xây tươi đẹp cho sông dài biển rộng

     Cài Hoa Trắng, ta lên đầu quan ải
     Hỏi Trường Sơn, núi Thái cao đến đâu
     Ơn của Cha, ta xin chất trên đầu
     Tôn thờ mãi và không hề phản bội

     Cài Hoa Trắng, ta mang hồn sông núi
     Da thịt này, chỉ xin trả quê hương
     Chứ không băng ngang, đánh đổ giữa đường
     Dù bất cứ thế thời, hay cuồng vong thác loạn

     Cài Hoa Trắng, ta mang hồn Tiên Tổ
     Giống Lạc Hồng huyết thống năm ngàn năm
     Ta luyện tôi những đức tính tinh anh
     Bước dõng dạc và ngẩng đầu đi tới

     Cài Hoa Trắng, ta đến bàn thờ Tổ Quốc
     Nguyện trắng trong, thanh bạch đức trung trinh
     Nguyện cho quê hương non nước quê mình
     Không phản bội những gì Tổ Tiên để lại

     Cài Hoa Trắng, ta xin cài mãi mãi
     Cài một lần, và cài đến thiên thu
     Việt Nam ta, định phận sẵn thế ư
     Trắng, cho toát cả thiên hà vũ trụ

     Cài Hoa Trắng, ta nhớ Cha Hồng Lạc
     Và ta mang công đức Mẹ Âu Cơ
     Con cháu Hùng Vương mãi mãi tôn thờ
     Giống Lạc Hồng, giống anh hùng nước Việt Nam.

     Tháng 6 – 2010
     Mặc Giang
     macgiang@y7mail.com

     *

     Mẹ, tặng phẩm duy nhất cuộc đời

     Bông Hồng cài áo em mang
     Em còn có mẹ với ngàn yêu thương
     Lối đi tình mẹ vấn vương
     Lối về tình mẹ bên nương ráng chiều
     Bông Hồng cài áo nâng niu
     Em còn có mẹ yêu kiều trần gian
     Thương em từng bước trên đàng
     Cho em từng bước dọc ngang đi về
     Bông Hồng cài áo mân mê
     Em còn có Mẹ vỗ về vĩnh nhiên
     Chỉ cần mẹ động tay tiên
     Là em tan hết muộn phiền trần ai
     Mẹ chưa kịp tiếng thở dài
     Là em an ổn phương đài phù sinh
     Bông Hồng cài áo xinh xinh
     Vẽ lên dấu ngọc bóng hình mẹ yêu
     Cho em nhẹ bước cầu kiều
     Phần sáng có sẵn, cơm chiều chờ trông
     Đóa Hồng cài áo thơm bông
     Đông thời hết lạnh, hạ nồng hết oi
     Thu về không tím lá rơi
     Xuân sang đợi sẵn nụ cười tinh anh
     Bông Hồng cài áo trong lành
     Em còn có mẹ bao quanh mẫu từ
     Đẹp hơn vạn thể thiên thư
     Cho em nhận diện thật hư phiêu bồng
     Em ơi trân quý Hoa Hồng
     Vừa cài trên áo là lòng mẹ yêu
     Em ơi gìn giữ nâng niu
     Cầu mong cho Mẹ bóng chiều chậm qua
     Em nên ấu yếm thiết tha
     Tóc Mẹ chậm trắng, thịt da chậm mồi
     Mẹ là tặng phẩm tuyệt vời
     Một lần duy nhất trong đời mà thôi
     Mẹ là tặng phẩm tinh khôi
     Cầu cho Mẹ sống suốt đời bên em.

     Tháng 6 – 2010
     TNT Mặc Giang
     macgiang@y7mail.com  
      
     #20
      Viet duong nhan

      • Số bài : 6657
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 25.10.2004
      • Nơi: Suối Yêu Thương
      • Trạng thái: offline
      Vu Lan, Cha có buồn không ? - Mặc Giang 11.06.2010 02:14:29 (permalink)
       
       Vu Lan, Cha có buồn không ?

      Mỗi Mùa Hiếu Hạnh Hội Vu Lan
      Thường nhắc nghĩa ân đức Mẹ hiền
      Thỉnh thoảng mới nêu tình Phụ Tử
      Làm Cha, xin hỏi có buồn không ?

      « Ba năm bồng ẵm cảm ơn Cha »
      Trụ cột nắng mưa đỡ cửa nhà
      Tuế nguyệt phong sương dày gió bụi
      Ngoài bình thiên hạ, trong yên gia

      Gót đỏ như son cho cháu con
      Thau chì cát đá chẳng hao mòn
      Đội trời đạp đất nhồi sinh lực
      Nào có nghĩa gì tiếng cảm ơn

      Nam giới, vẫy vùng chí dọc ngang
      Nam nhi chi chí phỉ anh hùng
      Tiểu nhân, tục tử làm sao sánh
      Vô số chim muông có đại bàng

      Cánh Bằng bay bổng khắp trời mây
      Vùng vẫy bốn phương thỏa chí này
      Dẫu có bào mòn thân rũ cánh
      Làm trai như thế mới nên trai

      Thế thì, trong Lễ Hội Vu Lan
      Đồng cảm tương lân thật nhẹ nhàng
      Việc khó có phần ta gánh vác
      Ra tay bất vụ mới thi ân

      Phụ thân nghiêm nghị Đấng Song Đường
      Một dựng tôn ti, hai vững cương
      Ba tạo thế thời, bốn nhiệt huyết
      Một đời không đổi mới tình thương

      Tình thương rộng lớn mới vô biên
      Như Núi Thái Sơn nhất mọi miền
      Chống đỡ rừng non cây cỏ mọc
      Ai nhìn, không khiếp đức oai thiêng

      Tình thương cao cả mới nghiêm đường
      Núi Thái bao giờ kể gió sương
      Ai hát Biển Đông ca đức Mẹ
      Cha cười phải phải, biết hiền lương

      Hãy dành cho Mẹ tiếng yêu thương
      Ngon ngọt thơm hương như mía đường
      Nếp một đầu mùa dâng hiến Mẹ
      Bông Hồng cài áo cam lồ vương

      Còn Cha vun với tạo Bông Hồng
      Tưới nước, bón phân, gai góc đâm
      Chồi mọc, mầm non, hoa mỉm nụ
      Tặng cho nhân thế đẹp nào hơn

      Mỗi Mùa Hiếu Hạnh Hội Vu Lan
      Đã có đức từ của Phụ Thân
      Đã có đức bi lồng trí dũng
      Ân, mà không nói mới là Ân

      Mỗi Mùa Hiếu Hạnh áo cài hoa
      Bông trắng bông hồng, đã có Cha
      Cha tạo nó ra, và cống hiến
      Thì Cha chính thị Một Đài Hoa

      Cha còn chuyển mạch thế tông gia
      Nội Ngoại Gia Tiên của cửa nhà
      Thất Tổ, cửu Huyền, và quyến thuộc
      Cha ơi, tột đỉnh phải không Cha

      Cha còn gìn giữ khí hùng thiêng
      Văn hiến ngàn năm của Tổ Tiên
      Bảo vệ cơ đồ trao thế hệ
      Việt Nam bền vững vĩnh uyên nguyên

      Tôi ít kể ra công đức người
      Văn chương chữ nghĩa bằng thừa thôi
      Cái tình Phụ Tử uyên thâm quá
      Chỉ ngó nhìn nhau Một Nụ Cười

      Mãn nguyện một đời Đức Phụ Thân
      Ân, không đáp hết, mới là Ân
      Ân, mà trả được, Ân còn nhỏ
      Cháu thảo con hiền, phải lựa lần

      Vu Lan tùy thuận Lễ cài hoa
      Nặng nhất, hoa này, gắn áo Cha
      Thương nhất, hoa này, dâng áo Mẹ
      Cho Mùa Hiếu Hạnh thật chan hòa

      Lời cuối, xin dâng Công đức Cha
      Vu Lan, Đức Phật giải bày ra
      « Tam đồ bát nạn câu ly khổ »
      Thế thế hoằng truyền Đạo Thích Ca.

      Tháng 6 – 2010
      TNT Mặc Giang
      macgiang@y7mail.com

      *

      Vu Lan nhớ Mẹ Hiền

      Nhắc đến Vu Lan nhớ Mẹ hiền
      Mẹ hiền là nét ngọc tay tiên
      Là xôi nếp một, thơm bông lúa
      Thoang thoảng hương cau, ngọt mía đường

      Nhắc đến Vu Lan nhớ Mẹ thương
      Quê nghèo một nắng với hai sương
      Thân cò lặn lội bên bờ vắng
      Mua gánh bán bưng khổ quá chừng

      Làm Mẹ nuôi con đãi dãi dầu
      Việc nhà việc cửa đổ mưa ngâu
      Việc đồng việc ruộng dày gian khó
      Tóc trắng viếng thăm sớm mái đầu

      Cái tiếng Mẫu Thân nghe ấm lòng
      Nhưng ai hiểu được những long đong
      Nhiều đêm không ngủ nhìn trời đất
      Khổ quá thân tôi đã mõi mòn

      Nhưng chẳng bao giờ Mẹ thở than
      Chồng con không thấy những vô vàn
      Giọt dài Mẹ giấu khi đêm xuống
      Giọt ngắn Mẹ nhìn ngày nắng lên

      Mẫu tử mẫu thân với mẫu từ
      Tình thương chảy mãi vẫn còn dư
      Biển Đông khó sánh được Lòng Mẹ
      Thiên phú ban cho, bộ dễ ư

      Mấy chục năm trường gánh nổi trôi
      Hỏi sao không tóc bạc da mồi
      Vết nhăn vết xếp thân còi cõm
      Thương quá là thương hỡi Mẹ ơi

      Nuôi con, lên ải để đèo non
      Xuống biển tác sông để kiếm còng
      Con cháu lớn lên khi hiểu được
      Mẹ già kiệt lực chờ đi đong

      Đến ngày Mẹ bước lên bàn thờ
      Cháu thảo con hiền khóc mắt mưa
      Mẹ bỏ chúng con đi sớm quá
      Từ nay, tập sống kiếp bơ vơ

      Báo Hiếu Vu Lan thấy Mẹ hiền
      Mẹ ơi, vẫn nét ngọc tay tiên
      Vẫn xôi nếp một, thơm mùi lúa
      Vị ngọt thanh thanh của mía đường

      Hướng vọng Vu Lan thấy Mẹ yêu
      Vòng tay của Mẹ như nâng niu
      Lệ dài của Mẹ không ngưng đọng
      Nước mắt Mẫu Từ cứ chảy xuôi

      Quyện khói làn hương thật tuyệt vời
      Mờ mờ ẩn hiện Mẹ nhìn tôi
      Mắt thương muôn thuở không thay đổi
      Tác phẩm trinh nguyên tặng cuộc đời

      Bóng Mẹ hiền ơi vạn nhớ thương
      Con mang tiếng hát Mẹ lên đường
      Tấm lòng của Mẹ trùm trời đất
      Chỉ một chữ YÊU với chữ THƯƠNG

      Dâng Mẹ Đóa Hồng đã đủ chưa
      Tượng trưng, không thể nói cho vừa
      Tình thương của Mẹ không cân được
      Đức Mẹ viên dung chẳng thiếu thừa

      Một đóa hồng tươi dâng Mẹ yêu
      Nhiệm mầu như Đức Mẹ cao siêu
      Thâm sâu như Lòng Mẹ trời biển
      Hiếu Hạnh mênh mông tỏa nhiểu điều

      Khép lại Vu Lan tiếng Tạ Từ
      Mẹ hiền dịu vợi cả thiên thu
      Mẹ yêu chan chứa trùm hoàn vũ
      Nhân thế hằng còn tiếng Mẹ ơi !

      Tháng 6 – 2010
      TNT Mặc Giang
      macgiang@y7mail.com  
       
      #21
       Viet duong nhan

       • Số bài : 6657
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 25.10.2004
       • Nơi: Suối Yêu Thương
       • Trạng thái: offline
       Còn đó quê tôi - Mặc Giang 11.06.2010 02:16:43 (permalink)
       Còn đó quê tôi

       Quê tôi còn đó dòng sông
       Nước đi nước đến chờ con nước về
       Quê tôi còn đó sơn khê
       Sắt son tô thắm ước thề không phai
       Ơn sâu nghĩa nặng tình dài
       Đường quê lối nhỏ hoa cài thơm hương
       Tin yêu hòa ái mến thương
       Chia mưa sẻ nắng gió sương không màng
       Quê tôi còn đó đò ngang
       Chờ người lữ thứ miên man chưa về
       Quê tôi còn đó tiếng ve
       Xót trong hạ nắng mùa hè kêu đau
       Xa mờ trắng mấy mùa cau
       Trôi dòng dĩ vãng phủ màu nhớ thương
       Đêm đêm nhạn vắng kêu sương
       Ngày ngày én liệng mây truông cuối trời
       Quê tôi từ thuở nằm nôi
       Chôn nhau cắt rốn nhớ lời mẹ cha
       Xẻ da xẻ thịt mới ra
       Trinh nguyên huyết thống cho ta nên người
       Quê tôi còn đó nụ cười
       Gắn trên môi héo da mồi tóc sương
       Kinh qua bao ải nghê thường
       Lênh đênh thời thế đoạn trường tóc tơ
       Nhưng tôi chẳng có bao giờ
       Cố quên quê cũ mịt mờ đời tôi
       Nếu tôi không có quê tôi
       Thì sao tôi có quê tôi trong đời
       Cho nên dù có cuối đời
       Vẫn thương vẫn nhớ mặn mòi tình quê
       Buông tay nhắm mắt gởi về…

       Tháng 6 – 2010
       Mặc Giang
       macgiang@y7mail.com

       *

       Quốc Lễ Thù Ân

       Quốc Lễ Thù Ân, dâng lên trước bàn thờ Tổ Quốc
       Xin khấu đầu lạy tạ Sông Núi Hồn Thiêng
       Đã khởi đi từ nguồn cội Rồng Tiên
       Trải lịch sử năm ngàn năm Văn Hiến

       Đức Hùng Vương phảng phất cờ bay khói quyện
       Nước Văn Lang tên khởi thủy Việt Nam
       Kết tinh thành dòng giống máu đỏ da vàng
       Sừng sững giữa trời Đông, như thành đồng vách núi

       Quốc Lễ Thù Ân, dâng theo dòng lịch sử
       Xin khấu đầu đảnh lễ các bậc tiền nhân
       Vì Quê hương, vì Dân tộc, vị Quốc vong thân
       Đem xương máu dựng xây Cơ đồ Tổ Quốc

       Ôi Cổ Loa, khí hùng tụ năm ngàn năm trước
       Ôi Thăng Long, chuyển hùng anh một ngàn năm xưa
       Đây Sài Gòn, ba trăm năm rực rỡ có thừa
       Đó Phú Xuân, vọng Cố Đô một thời cổ kính

       Quốc Lễ Thù Ân, dâng lên Hai Bà Trưng, Bà Triệu
       Nước trời Nam, rõ mặt những bậc anh thư
       Kiện tướng Phương Bắc phải khiếp đảm kinh người
       Đất Mê Linh còn vang danh sử tích

       Quốc Lễ Thù Ân, dâng lên Đức Ngô Quyền kiệt xuất
       Bạch Đằng Giang vỗ sóng sạch quân thù
       Một ngàn năm xâm thực, kết liễu thiên thu
       Đất nước ta hoàn toàn độc lập tự chủ

       Mở ra bốn Triều đại Đinh – Lê – Lý – Trần kỳ tú
       Xuất hiện những bậc Minh quân, Tướng sĩ kỳ tài
       Giặc Phương Bắc biết bao lần nhe vuốt ách tai
       Đều bỏ chạy trối chết, chui ống đồng ống cống

       Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên Đức Trần Hưng Đạo
       Xin dâng lên Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ Quang Trung
       Xin dâng lên thế thế tiền nhân các bậc anh hùng
       Quét sạch bóng dáng ngoại xâm, bảo toàn biên cương lãnh thổ

       Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên tất cả chiến sĩ vô danh không tên tuổi
       Tên của các anh đã hòa quyện với non sông
       Máu của các anh đã tưới tẩm khắp ruộng đồng
       Non nước Việt Nam mới thành quê hương gấm vóc

       Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên những chơn linh thiếu phụ
       Ôm con chờ để chết đứng vọng phu
       Hồn tử sĩ đã về với ngàn thu
       Nên các chị cũng hóa ra thiên cổ

       Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên chơn linh đồng bào tử nạn
       Chết dưới mọi vòm trời khói lửa, hay ngay chốn hậu phương
       Hòa với núi sông cùng mở nước mở đường
       Non nước Việt Nam mới thành sông dài biển rộng

       Quốc Lễ Thù Ân, xin dâng lên khắp mọi miền Tổ Quốc
       Bắc Nam Trung cùng lễ lạy Thù Ân
       Ân quốc gia, Ân dân tộc, Ân tiền nhân
       Ân Tổ Tiên, Ân cội nguồn, Ân sông núi

       Quốc Lễ Thù Ân, để tôn thờ Tiên Tổ
       Đức hùng anh thạch trụ vững Trường Sơn
       Mảnh cơ đồ xương máu của cha ông
       Nghiêm bóng cả khí hồn thiêng sông núi

       Quốc Lễ Thù Ân, nhớ người Cha nguồn cội
       Hỡi những đàn con thế hệ của Lạc Hồng
       Hãy cùng nhau gánh vác vẹn non sông
       Một tấc đất không bao giờ suy suyển

       Quốc Lễ Thù Ân, trần thiết từ Nam Quan giới tuyến
       Xuống Biển Đông đến tận mũi Cà Mau
       Việt Nam ta tay nắm vững con tàu
       Vượt tất cả mọi phong ba bão táp

       Quốc Lễ Thù Ân, dựng trên cơ ngơi sự nghiệp
       Đời đời Ông Cha ra sức đắp xây
       Đời đời con cháu tay nắm chặt tay
       Cho toàn vẹn nghĩa đáp ân đền Tình Sông Núi

       Rợp cờ bay lung linh Hồn Lịch Sử
       Khí hùng thiêng kết tụ giống Lạc Hồng
       Đỉnh Trường Sơn nghe triều sóng Biển Đông
       Mũi Cà Mau thấu Nam Quan cửa ải

       Liền biển liền bờ, nối liền biên giới
       Liền núi liền sông, thạch trụ giang sơn
       Năm ngàn năm trước, một tấc không mòn
       Năm ngàn năm sau, một ly không chuyển

       Quốc Lễ Thù Ân, triệu triệu con tim, đồng thanh lên tiếng
       Quốc Lễ Thù Ân, triệu triệu con người, dị khẩu đồng âm
       Quốc Lễ Thù Ân, toàn thể Dân tộc Việt Nam dõng dạc vang lên
       Đất nước nầy, Non sông nầy, đời đời bất diệt.

       Tháng 6 – 2010
       TNT Mặc Giang
       macgiang@y7mail.com

       *

       Còn đó Vu Lan

       Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại băng ngang
       Tôi đứng xa xa nhớ lạ lùng
       Nhìn thấy người ta dìu phụ mẫu
       Còn mình lành lạnh thoáng bâng khuâng

       Mỗi Mùa Hiếu Hạnh áo cài hoa
       Bông Đỏ xinh xinh mắt sáng lòa
       Bông Trắng rưng rưng tràn ngấn lệ
       Cũng Hồng cũng Trắng cũng cài hoa

       Thương Bông hồng Đỏ quá đi thôi
       Nhưng chẳng có ai cho nữa rồi
       Tôi tự tìm hoa ra viếng mộ
       Bông Hồng dâng Mẹ, Mẹ à ơi

       Tôi vào dự Lễ Hội Vu Lan
       Nghi ngút trầm hương quyện khói nhang
       Chuông mõ trang nghiêm hòa tụng niệm
       Cầu xin mẹ thoát cõi lầm than

       Tôi nghe tiếng vọng Hội Vu Lan
       Xin chắp tay hoa dâng trước thềm
       Khấn nguyện Mẹ, hoa khai Lạc Quốc
       Đền ơn muôn một nghĩa Từ Thân

       Thế rồi Mùa Hiếu Hạnh đi qua
       Tôi bước lang thang về đến nhà
       Đến trước bàn thờ nhìn ảnh Mẹ
       Mẹ ơi, xa Mẹ ngút ngàn xa

       Bếp lửa thắp lên chẳng đủ hồng
       Lạnh từ ngoài đến sâu trong lòng
       Lạnh băng đi xuống thềm băng giá
       Tuyết đóng cục hòn gõ vỡ toang

       Bông đỏ, Mẹ đem đi mất rồi
       Còn con bông trắng kiếp đơn côi
       Con mang đến cuối đời cô lữ
       Nhắm mắt còn kêu tiếng Mẹ ơi

       Nhắm mắt, nghĩa là hết Trắng Hồng
       Kìa xem bóng nguyệt giữa dòng sông
       Mẹ đi, con lại đi theo Mẹ
       Mẫu Tử đôi bờ, hỏi sắc không

       Nhưng đời còn đó Hội Vu Lan
       Cửa tử đi qua thật bẽ bàng
       Nghĩa đáp ân đền ơn hiếu hạnh
       Mong sao nhân thế hiểu, đừng quên !!!

       Tháng 6 – 2010
       TNT Mặc Giang
       macgiang@y7mail.com
        
       #22
        Viet duong nhan

        • Số bài : 6657
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 25.10.2004
        • Nơi: Suối Yêu Thương
        • Trạng thái: offline
        Hoa Trắng thôi cài - Mặc Giang 11.06.2010 02:18:23 (permalink)
         Hoa Trắng thôi cài

        Lại Bông hồng Trắng áo cài hoa
        Mắt chị rưng rưng thấm lệ nhòa
        Trông ánh mắt anh kỳ lạ quá
        Và em chằm chặm chiếc « mù soa »

        Bông Trắng là gì thế hở anh
        Buồn buồn chị lặng ngó loanh quanh
        Ngậm ngùi em cuốn tròn khăn lệ
        Màu Trắng hoa cài, trắng tuổi xanh

        Không ai chia sẻ hết niềm đau
        Mỗi một niềm đau khác sắc màu
        Anh, chị, em đều cùng mất Mẹ
        Mỗi người riêng rẽ một chiều sâu

        Màu Trắng hoa cài, áo trắng hoa
        Một Mùa Hiếu Hạnh lại đi qua
        Tâm hương, nguyện Đức Từ lân mẫn
        Cứu Mẹ chúng con thoát hải hà

        Bông Hồng, Bông Trắng, Trắng Hồng Hoa
        Hồng Trắng còn đâu những đậm đà
        Xin chắp tay hoa dâng trước Phật
        Từ bi cứu độ mọi can qua

        Nuôi con, chắc Mẹ khổ vì con
        Trần thế lao lung sống cõi còm
        Nghiệp dĩ chất chồng sao tránh khỏi
        Đàn con khôn lớn, tội cao hơn

        Đó là chưa nói sinh con ra
        Đau thấu trời xanh, xé thịt da
        Mở mắt chào đời con khóc ré
        Mẹ cười sung sướng con tôi a

        “Ba năm bồng ẵm cảm ơn Cha
        Chín tháng cưu mang nhờ Đức Mẹ”
        Khuyên răn giáo dưỡng tình Phụ Tử
        Chén cơm manh áo nghĩa Mẫu Từ

        Những tưởng đời mình diễm phúc thôi
        Có Cha có Mẹ mãi trong đời
        Nào ngờ sinh tử vừa khua nhịp
        Bông Trắng cài hoa, trắng cuộc đời

        Nói nữa làm chi nghĩa đáp đền
        Một còn không có, huống mông mênh
        Công Cha như Núi hơn trời đất
        Nghĩa Mẹ Biển Đông sóng gập ghềnh

        Hoa Trắng cài lên trên áo ai
        Như sương thấm lạnh trắng đêm dài
        Thao thức thâu canh thương nhớ Mẹ
        Nước mắt lưng tròng đẩy giọt cay

        Hoa Trắng sẻ chia với những ai
        Lệ mòn như áo đã mòn vai
        Hai vai tiếp tục xin gồng gánh
        Gánh kiếp đơn côi mãi tháng ngày

        Đã gọi là xin chia sẻ mà
        Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại đi qua
        Nói không sâu nặng làm sao thấm
        Càng thấm càng thương nhớ Mẹ Cha

        Ơn Cha như Núi, xin đừng quên
        Đức Mẹ biển Đông, nguyện đáp đền
        Ghi nhớ suốt đời, và cẩn trọng
        Hương hồn Cha Mẹ mới bằng an

        Hiểu rõ đủ rồi, hở chị nghe
        Còn em, thôi khóc nữa chi hè
        Và anh, hãy xứng là nam tử
        Hoa Trắng thôi cài cũng thế nha !!!

        Tháng 6 – 2010
        TNT Mặc Giang
        macgiang@y7mail.com  

        *

        Bông Hồng, một đóa em mang

        Bông Hồng một đóa em mang
        Còn Mẹ là nhất trần gian trên đời
        Ở gần hay ở xa xôi
        Thường xuyên hỏi Mẹ những lời Mẹ yêu
        Bông Hồng một đóa nâng niu
        Như ru khúc nhạc cầu kiều mến thương
        “Mẹ già như chuối ba hương
        Như xôi nếp một, như đường mía lau”
        Mẹ già như thể hương cau
        Như đồng lúa chín, như bàu hoa sen
        Mẹ già như gió trước đèn
        Em ơi, hãy giữ giữa thềm hoang vu
        Mẹ già như lá mùa thu
        Coi chừng Thần Tử lù lù lùa qua
        Mẹ già như ánh châu pha
        Sao kia rơi rụng ngân hà lạnh băng
        Bông Hồng một đóa em mang
        Mỗi Mùa Báo Hiếu Vu Lan lại về
        Tình Mẹ ôm ấp ủ ê
        Đói no ấm lạnh vỗ về nghe em
        Bông Hồng một đóa quen quen
        Em còn diễm phúc Mẹ Hiền em ơi
        “Đêm đêm thắp ngọn đèn trời
        Cầu cho Mẹ sống suốt đời với con”
        Nhớ nghe, nước chảy đá mòn
        Huống chi da thịt cõi còm phù sinh
        Nhớ nghe, nước chảy đầu ghình
        Tang thương bãi trắng, sập sình phù sa
        Nhớ nghe, một cõi ta bà
        Chẳng qua quán trọ la cà thế thôi
        Bông Hồng một đóa em ơi
        Nhớ thương yêu Mẹ suốt đời không phai
        Bông Hồng một đóa em cài
        Gắn trên tuyệt đỉnh phương đài Mẹ Thương
        Bông Hồng một đóa Song Đường
        Mẹ là tất cả tình thương con người
        Bông Hồng còn nở nụ cười
        Em còn có Mẹ, nhất đời nghe em !

        Tháng 6 – 2010
        TNT Mặc Giang
        macgiang@y7mail.com

        *

        Bông Hồng, một đóa nâng niu

        Bông Hồng một đóa nâng niu
        Em còn diễm phúc Mẹ yêu trong đời
        Chỉ cần thương mẹ mà thôi
        Không cần lựa tiếng lựa lời nghe em
        Thỉnh thoảng
        Em nên ngồi bên Mẹ
        Cầm tay Mẹ thật lâu
        Em im lặng cúi đầu
        Rồi nhìn vào mắt Mẹ
        Mẹ ơi
        Con muốn thưa Mẹ một tiếng
        Nói với Mẹ một câu
        Một câu
        Tưởng rằng bình thường
        Quen thuộc quá
        Xa lạ gì
        Mẹ sẽ bảo
        Con muốn nói gì
        Con cứ nói đi
        Em nắm tay Mẹ thật chặt
        Rồi nói
        Mẹ ơi, “Mẹ có biết rằng, con thương Mẹ lắm không”
        Mẹ sẽ nhìn em mỉm cười
        Và nước mắt của Mẹ sẽ ứa ra
        Em có ngạc nhiên không
        Tại sao như thế vậy cà
        Tại sao như thế vậy ta
        Bởi vì
        Mẹ thương biển rộng hải hà
        Tình Mẹ sâu nặng bao la đất trời
        Mẹ thương tuyệt đỉnh cao vời
        Tình Mẹ tuyệt tác không lời hết đâu
        Mẹ thương một cõi nhiệm mầu
        Luôn ghi nhớ mãi trong đầu nghe em
        Em đừng cho rằng sao tôi nói quá
        Tôi không nói quá đâu
        Nếu một mai, lỡ có gì thì em sẽ biết
        Thế nào cũng có một ngày
        Ngày ấy thật bất ngờ
        Không hẹn thời gian
        Không hẹn không gian
        Nhưng một khi đã tới là nó tới
        Trời chẳng cứu được
        Đất chẳng cứu được
        Chẳng có một vị thiêng liêng nào cứu được
        Huống chi y khoa, bác sĩ, y tá, thuốc thang
        Thuốc Bắc, thuốc Nam
        Hay mọi phương cách của trần gian và thế gian
        Đến lúc Mẹ đi là Mẹ phải đi
        Không từ tạ
        Không một lời
        Buông tay
        Nhắm mắt
        Vĩnh viễn
        Vĩnh biệt
        Muôn trùng
        Khi Mẹ em đã đi rồi
        Em không còn Mẹ nữa
        Kể từ giờ phút đó
        Ngay thời điểm hôm đó
        Em sẽ hiểu ra
        Em sẽ nhận ra
        Tôi nói chưa hết đâu
        Hỏi ai đếm được mưa ngâu
        Dù dài dù ngắn giọt châu chưa mòn
        Hỏi ai đếm được héo hon
        Dù rơi dù rụng tâm hồn nhớ thương
        Hỏi ai đếm được nghê thường
        Bên cầu Ái Tử mờ sương cuối chiều
        Ngồi trong quán trọ cô liêu
        Mỗi khi nhớ Mẹ, chín chiều ruột đau
        Chiều này Hoa Trắng phai màu
        Chiều kia Hoa Đỏ gởi tàu trần gian
        Chiều này gợn bóng suối vàng
        Chiều kia nhớ Mẹ gởi ngàn thiên thu
        Chiều này gợn áng mây mù
        Chiều kia mây trắng lù lù không tan
        Em tìm trên cõi Thiên Đàng
        Hay tìm trên cõi Lạc Bang nhiệm mầu
        Nhưng em chẳng thấy Mẹ đâu
        Bởi không còn Mẹ, hết rồi nghe em!

        Tháng 6 – 2010
        TNT Mặc Giang
        macgiang@y7mail.com  
         
        #23
         Viet duong nhan

         • Số bài : 6657
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 25.10.2004
         • Nơi: Suối Yêu Thương
         • Trạng thái: offline
         Mẹ Cha là nhất trần gian - Mặc Giang 11.06.2010 02:20:02 (permalink)
          Mẹ Cha là nhất trần gian

         Bao nhiêu sách vở viết về Tình Mẹ
         Bao nhiêu chữ nghĩa viết về Công Cha
         Dù có nhiều như vũ trụ bao la
         Cũng không thể diễn tả hết được Ơn Cha Nghĩa Mẹ
         Khi nhớ Mẹ, ta thầm kêu khe khẽ
         Mẹ ơi Mẹ, con nhớ Mẹ khôn nguôi
         Biển Đông dù cạn sóng mòi
         Nhưng con không cạn một đời Mẹ Thương
         Khi nhớ Cha, ta thầm vương Núi Thái
         Sông Núi kia, hỏi mấy ải sơn khê
         Trèo trên tột đỉnh ước thề
         Băng đèo vượt dốc không hề kêu than
         Nhớ Ơn Cha, ta dọc ngang trời rộng
         Nhớ Đức Mẹ, ta bương chải sông dài
         Bông Hồng một đóa thôi cài
         Bông Trắng rơi rụng phơi đài dặm băng
         Nhìn kia, con nước lăng tăng
         Trôi đi đâu nữa cũng căn cội nguồn
         Nhìn kia, én liệng mây truông
         Ai trông cánh én tỏ tường chi ai
         Chim có Tổ, hoa cài mấy đóa
         Người có Tông, mấy cánh hoa cài
         Bông Hồng một cánh trên tay
         Bông Trắng một đóa lệ dài thiên thu
         Trong vũ trụ, có một cõi nhiệm mầu nào đó
         Ta tôn thờ Đức Mẹ tận trên cao
         Trong càn khôn, có một cõi thiêng thiêng nào đó
         Ta tôn thờ Ơn Cha tận tột cùng
         Dù cho khắp cả thỉ chung
         Cũng không chứa hết vô cùng Mẹ Cha
         Dù cho vạn thể thiên hà
         Cũng không thế sánh Mẹ Cha tuyệt vời
         Mẹ Cha là nhất trên đời
         Mẹ Cha vượt cả đất trời mênh mông
         Mẹ Cha là nhất vô song
         Mẹ Cha vượt cả sắc dòng thời gian
         Mẹ Cha là nhất trần gian…

         Tháng 6 – 2010
         TNT Mặc Giang
         macgiang@y7mail.com

         *

         Nhờ Hội Vu Lan

         Mỗi độ Vu Lan nhớ Mẹ hiền
         Nhớ thương một mái ấm đoàn viên
         Không sao có được từ khi ấy
         Uống cạn biết bao nhiêu nỗi niềm

         Mỗi độ Vu Lan bỗng nhớ nhà
         Ôi chao nhớ quá nhũn lòng ta
         Nhũn mềm như bún đời phiêu lữ
         Quán trọ trần gian có đậm đà

         Mỗi độ Vu Lan bỗng nhớ quê
         Bao năm xa xứ vẫn chưa về
         Chuông chùa vang vọng khi còn bé
         Mấy chục năm trường tôi vẫn nghe

         Nghe, để biết rằng Mùa Hiếu Hạnh
         Cái Mùa Báo Hiếu của thiêng liêng
         Một khi đã mất thì vô vọng
         Hoa Trắng, trắng cành, trắng vĩnh miên

         Nghe, để biết rằng Mùa Thắng Hội
         Cái Mùa cứu độ mọi âm linh
         Tôi xin kính cẩn thành tâm nhất
         Trong đó có chung Cha Mẹ mình

         Nhớ xưa, chính Đức Mục Kiền Liên
         Đắc đạo chân thân thật diệu huyền
         Vận dụng thần thông không cứu nổi
         Còn tôi phước mỏng, tội vô biên

         Chân thành đảnh lễ Đức Từ Bi
         Phật Pháp nhiệm mầu, xin chứng tri
         Cứu tế hàm linh và tất cả
         Mẹ Cha thoát khỏi mọi A Tỳ

         Nguyện cầu quy hướng Hội Vu Lan
         Hiếu Hạnh hòa theo Ánh Đạo Vàng
         Sống trọn vẹn con hiền cháu thảo
         Từ bi thấm nhuận khắp nhân gian

         Nguyện cầu quy hướng Đạo Bồ Đề
         Đày ải lâu rồi đừng ngủ mê
         Biển khổ quay đầu là bỉ ngạn
         Đường xưa lối cũ dắt nhau về

         Nương nhờ từ Pháp Hội Vu Lan
         Pháp cổ trầm hùng đã vọng vang
         Trên thấu thiên đường, dưới địa ngục
         Chúng sanh thức tỉnh mọi nguy nàn

         Thầm cảm thâm ân Đức Phụ Từ
         Đàn con lạc lõng lại dễ duôi
         Lang thang lặn hụp trong ba cõi
         Đức Phật Từ Bi, mỉm miệng cười.

         Tháng 6 – 2010
         TNT Mặc Giang
         macgiang@y7mail.com

         *

         Hoa Hồng muôn thuở

         Hai tay ôm ấp Hoa Hồng
         Xin dâng cho Mẹ ấm nồng nghĩa ân
         Còn Mẹ, diễm phúc vô ngần
         Thiên Đường chẳng muốn, trần gian chẳng màng
         Hoa Hồng đỏ thắm con mang
         Tình thương của Mẹ chứa chan nhiệm mầu
         Trả đời tất cả minh châu
         Chỉ cần bên Mẹ, gục đầu ấp yêu
         Nhìn Mẹ, không cần nói nhiều
         Mà sao trời đất yêu kiều Mẹ ơi
         Kìa trông ánh mắt Mẹ tôi
         Ngàn sao lấp lánh, trăng soi thiên hà
         Nhìn Mẹ bằng thịt bằng da
         Kim ngân ẩn hiện, châu pha đong đầy
         Con ôm diễm phúc trong tay
         Để không vụt khỏi có ngày chia xa
         Đừng có ngày ấy Mẹ nha
         Dù ai đổi cả Ta Bà cũng không
         Đừng có ngày ấy nghe hông
         Dù ai đổi cả Tiên bồng chẳng cam
         Mẹ còn, hơn cõi Thiên Đàng
         Huống chi cái cảnh trần gian sá gì
         Cuộc đời sung sướng quá đi
         Tôi xin tất cả cũng vì Mẹ yêu
         Mẹ yêu, cần nói chi nhiều
         Nhìn Mẹ sẽ biết Mẹ yêu là gì
         Mẹ yêu, cần nói nhiều chi
         Ôm hai tay Mẹ, biết gì Mẹ Thương
         Tôi xin đổi cả vô thường
         Chỉ xin giữ lại Song Đường mà thôi
         Tôi xin đổi cả đất trời
         Chỉ xin giữ lại Mẹ tôi vô cùng
         Hai tay nâng đóa Hoa Hồng
         Hoa Hồng muôn thuở ấm lòng Mẹ Thương.

         Tháng 6 – 2010
         TNT Mặc Giang
         macgiang@y7mail.com

         *

         Cánh Hoa thiên thu

         Con xin nâng đóa Hoa Hồng
         Dâng lên cho Mẹ ấm lòng mẫu thân
         Mẹ là cao cả từ ân
         Cho con vững bước phong trần nhân gian
         Mẹ là cao quý muôn ngàn
         Cho con thước ngọc leo thang vào đời
         Hoa Hồng một đóa tuyệt vời
         Dâng lên cho Mẹ những lời Mẹ thương
         “Mẹ là hoa, Mẹ là hương
         Mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm mầu »
         Mẹ là vị ngọt nếp xôi
         Vị thanh hoa bưởi, vị bồi hoa cau
         Cho con từ thuở ban đầu
         Để con vững lái con tàu nghĩa ân
         Hoa Hồng dâng tặng Mẫu thân
         Cuộc đời còn Mẹ phước phần nào hơn
         Mẹ là dấu ngọc điểm son
         Cho con châu thể tâm hồn trinh nguyên
         Mẹ là mầu nhiệm tay tiên
         Cho con trọn vẹn bình yên an lành
         Hoa Hồng một đóa tinh anh
         Xin dâng lên Mẹ lòng thành cháu con
         Cuộc đời chẳng có gì hơn
         Bằng hình bóng Mẹ vẫn còn trần gian
         Con xin đánh đổi bạc vàng
         Con xin đánh đổi cả ngàn thiên thu
         Để cho còn Mẹ, dẫu dù
         Trời long đất lở mây mù bủa giăng
         Tình Mẹ không thể lượng cân
         Càn khôn vũ trụ phù vân sá gì
         Lòng Mẹ mà nhớ li ti
         Hư vô trùm khắp khắc ghi chưa đầy
         Nhân Mùa Hiếu Hạnh về đây
         Xin dâng lên Mẹ, Hoa này thiên thu.

         Tháng 6 – 2010
         TNT Mặc Giang
         macgiang@y7mail.com  
          
         #24
          Viet duong nhan

          • Số bài : 6657
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 25.10.2004
          • Nơi: Suối Yêu Thương
          • Trạng thái: offline
          Ước Vọng Vu Lan - Mặc Giang 11.06.2010 02:21:52 (permalink)
          Ước Vọng Vu Lan 

          Mỗi Mùa Thắng Hội Vu Lan
          Ai ai cũng cảm bàng hoàng tâm tư
          Một năm man mác còn dư
          Đến Mùa Thắng Hội thêm như thế này
          Phải rồi Tháng Bảy mưa bay
          Gió se se lạnh nỗi này tình kia
          Mưa sa nhỏ giọt chia lìa
          Công ơn Cha Mẹ hiện về giăng giăng
          Hòa theo Tháng Bảy Mùa Trăng
          Là Mùa Hiếu Hạnh nặng oằn thâm sâu
          Ra bờ Ái Tử đầu cầu
          Lăng tăng gợn sóng vũng nâu ru hời
          Võng đưa kẽo kẹt à ơi
          Cả hình bóng Mẹ một đời hiện ra
          Vọng nghe trên ải sơn hà
          Chim kêu quốc quốc gia gia canh trường
          Cấu thành hình bóng quê hương
          Có tình Phụ Tử vương vương cơ đồ
          Kệ kinh trầm bỗng Nam Mô
          Lung linh nghĩa địa cửa mồ tối om
          Kìa Cha kìa Mẹ chúng con
          Kìa anh kìa chị lon ton hiện về
          Chờ Mùa Hiếu Hạnh nằm nghe
          Rụng rơi trái chín não nề tấm son
          Chùn sâu thẩm thấu tâm hồn
          Động lên trí não lòng cồn ruột đau
          Thương Mẹ thì Mẹ còn đâu
          Thương Cha mấy lớp cỏ khâu xanh xì
          Anh em mỗi kẻ phân ly
          Ngày xa tháng vắng nói chi họ hàng
          Tình quê một nỗi mênh mang
          Tình non nghĩa nước lại càng lao lung
          Nhện giăng quán trọ đóng khung
          Ngẫm riêng mới thấy não nùng nghĩa ân
          Công ơn sinh dưỡng Song Thân
          Công ơn non nước ngàn cân ngập lòng
          Hiếu kia đền đáp sao xong
          Hạnh kia bù lấp sao mong cho cùng
          Nương Mùa Hiếu Hạnh bao dung
          Con hiền cháu thảo trĩu chùn lòng son
          Chân thành thắp nén tâm huơng
          Dâng Mùa Hiếu Hạnh nhớ thương tôn thờ
          Chắp tay niệm tiếng Nam Mô
          Dâng Mùa Hiếu Hạnh đến giờ linh thiêng
          Chứng tri con thảo cháu hiền
          Dù cho muôn một đáp đền nghĩa ân
          Trung nguyên tháng bảy hằng năm
          Là Mùa Thắng Hội Vu Lan nhiệm mầu
          Dù ai ở tận nơi đâu
          Đến Mùa Báo Hiếu mau mau tựu về
          Đàn tràng mở Hội đề huề
          Cho tròn Hiếu Hạnh nguyện thề Vu Lan.

          Tháng 6 – 2010
          TNT Mặc Giang
          macgiang@y7mail.com

          *

          Vin Cành Hoa Trắng

          Nhìn ai đó, đang cài bông hoa trắng
          Tôi biết rồi, anh trắng cả thiên thu
          Còn chị và em, trắng cả mịt mù
          Cha Mẹ mất rồi, còn gì mà nói

          Cài Hoa Trắng, là bầu trời khép lại
          Là không gian đóng khung cửa yêu thương
          Là thời gian gởi vĩnh viễn vô thường
          Cha Mẹ mất rồi, là mất tất cả

          Cài Hoa Trắng, màu xanh mờ lá mạ
          Màu úa vàng, lúa chín khóc ruộng nương
          Màu thu tím, cuốn lá rụng vương vương
          Màu của những ai không còn Cha Mẹ

          Cài Hoa Trắng, nhiều khi ta giật mình khe khẽ
          Nằm mơ gì mà lệ đẫm đêm qua
          Giọt lệ buồn hay giọt lệ châu pha
          Gối đã trũng biết bao lần thương Cha nhớ Mẹ

          Cài Hoa Trắng, ta ra đầu cửa bể
          Hỏi Biển Đông sao sóng vỗ mù sương
          Tiếng sóng kia không phải tiếng trùng dương
          Mà là tiếng của vô cùng nhớ Mẹ

          Cài Hoa Trắng, ta lên đầu quan ải
          Hỏi Trường Sơn, núi Thái cao đến đâu
          Ngó ngược lên chót vót cuối đỉnh đầu
          Công đức Cha vẫn nhìn chưa thấy hết

          Chứ không những chỉ đồng cao ruộng thấp
          Chứ không những chỉ manh áo chén cơm
          Vùng đất khô khan trâu kéo cõi còm
          Lúa mạ hao gầy cày lên sỏi đá

          Chứ không những chỉ nhà tranh gốc rạ
          Mái quê nghèo khốn khó đãi nhiêu khê
          Cho người dân tôi sống nỗi ê chề
          Thiếu trước hụt sau hai mùa mưa nắng

          Lại còn phải kinh qua bao thời chinh chiến
          Khói lửa tơi bời dày xéo quê hương
          Cho người dân tôi nát ruột đoạn trường
          Đổ nước mắt dập vùi trong sự sống

          Mỗi bước chân đi ta mang hình ảnh Mẹ
          Mỗi bước chân đi, ta mang vóc dáng Cha
          Trong thâm tâm luân lưu huyết thống đậm đà
          Trong tình tự chứa chan tình Dân tộc

          Chứ không có nghĩa dành riêng con trẻ
          Không Cha không Mẹ, mới gọi mồ côi
          Dù mình già cả, chết tới nơi rồi
          Nhưng nghĩ đến Tông Đường, bỗng thấy đời lạc lõng

          Áo cài Hoa Trắng
          Trắng một cành hoa
          Thức trắng đêm qua
          Nằm ru gối mộng

          Ôi Mùa Hiếu Hạnh
          Khép cửa đơn côi
          Trời đất rụng rơi
          Ngân hà ngưng đọng

          Thời gian nín thở
          Không gian lặng thinh
          Con đứng một mình
          Ôm rêu Hiếu Hạnh

          Cha không lên tiếng
          Mẹ cũng xa mờ
          Con đứng trơ vơ
          Vin cành Hoa Trắng.

          Tháng 6 – 2010
          TNT Mặc Giang
          macgiang@y7mail.com

          *

          Hiếu Hạnh Đạo Phật

          Hiếu đạo thường tình trong thế gian
          Mong sao cha mẹ được bình an
          Dưới hòa trên thuận và êm ấm
          Đủ mặc đủ ăn sống nhẹ nhàng

          Hiếu đạo thường tình của thế nhân
          Mong sao cha mẹ sống dư phần
          Giàu sang phú quý nhiều duyên phước
          Để lại đời sau cho cháu con

          Nhân tâm hiếu đạo của con người
          Hạnh phúc, sang giàu, đẹp tốt tươi
          Sung túc, dư thừa, và thọ hưởng
          Phì gia, vinh thế, phải hơn đời

          Mẹ Cha đắc thọ sống miên trường
          Con cháu đầy đàng cùng vấn vương
          Tráo đấu, lường đong, đãi phú quý
          Hiền lương, thiện ác, ít cân lường

          Suốt đời tận tụy kiếp nhân sinh
          Địa vị, quyền uy với lợi danh
          Tranh đoạt, gian tham và cố thủ
          Thời gian đâu nữa nói hư vinh

          Mấy chốc thoi đưa đã yếu già
          Đó là chưa kể bịnh tình đa
          Nghĩa trang đã lắm mồ hoang lạnh
          Còn lấn chen nhau, cãi, khóc, la

          Phật rằng, như thế mới thường tình
          Lục đạo, tam đồ lụy chúng sinh
          Nước mắt nhiều hơn bốn biển lớn
          Lộn nhào trong bóng dáng vô minh

          Phật rằng, ta tạm mấy lời khen
          Cháu thảo con hiền khá đáp đền
          Đã hết cuộc đời bên quán trọ
          Nhà xưa không biết cho nên quên

          Chư Thiên tuổi thọ thật không lường
          Thụ hưởng dư thừa rớt vải vương
          Phước cạn, đức khô, còn đọa xuống
          Huống chi nhân thế lắm tai ương

          Đạo Hiếu cao siêu, Phật tỏ bày
          Lắng nghe cho kỹ, kể từ nay
          Hành trì cẩn mật và truyền lại
          Kim cổ dung thông không đổi thay

          Đạo Hiếu Thế Tôn thì khác nhiều
          Sống thời tu tập, chết tiêu diêu
          Không sa tro bụi căn nhà lửa
          Hát khúc vô sanh đỉnh nguyên siêu

          Đạo Hiếu Như Lai, Phật dạy rằng
          Quá thời Cha Mẹ được siêu thăng
          Sống thời làm phước bồi tâm đức
          Tam thế nhàn cư mới vĩnh hằng

          Đạo Hiếu của ta vô thượng thừa
          Ba đường sáu nẻo cứ ra vô
          Chúng sanh tất cả đều con một
          Đưa đến Niết Bàn, khá biết chưa

          Đó là Hiếu Hạnh tuyệt trần gian
          Thánh đức từ bi của Đạo Vàng
          Vạn loại sinh linh đều tế độ
          Liên hoa chín phẩm tọa an ban.

          Tháng 6 – 2010
          TNT Mặc Giang
          macgiang@y7mail.com

          *

          Hoa Trắng Thù Ân

          Bông Hoa Trắng đang cài trên chiếc áo
          Mắt rưng rưng và lệ thắm mềm môi
          Lặng nhìn thôi và không nói một lời
          Sao kỳ lạ hỡi người trong nhân thế

          Hoa Màu Trắng, là màu gì như thế
          Em biết rồi, nói chi nữa thêm đau
          Chị biết rồi, nói chi nữa thêm sầu
          Anh biết rồi, nói chi nữa, ân hận

          Hoa Màu Trắng, là màu của cam phận
          Đeo một lần, là gắn cả thiên thu
          Mang một lần, là gắn cả mịt mù
          Thầm cầu nguyện thiết tha Mùa Hiếu Hạnh

          Hoa Màu Trắng, là màu của câm nín
          Không còn Cha một tiếng để mà kêu
          Không còn Mẹ để nũng nịu kèo nhèo
          Đổi cả trần gian cũng không bao giờ tìm được

          Hoa Màu Trắng, là màu của bất hạnh
          Không còn Cha, để núp bóng Song Đường
          Không còn Mẹ, để tắm gội yêu thương
          Đổi cả bạc vàng cũng không bao giờ mua được

          Hoa Màu Trắng, là màu của vĩnh biệt
          Màu tạ từ, màu vĩnh viễn, màu thiên thu
          Anh, chị, và em, sẽ không có nụ cười
          Khi nhìn người ta cài Hoa Hồng Trên Áo

          Hoa Màu Trắng, xin chia sẻ cơn ảo não
          Chắp tay cầu Mùa Thắng Hội Vu Lan
          Cửa A Tỳ, hãy rộng mở thênh thang
          Để con hiền cháu thảo đền ơn trong muôn một

          Hoa Màu Trắng, diễn tả cho cùng tột
          Chữ nghĩa của thế gian, cho cạn hết ngôn từ
          Công Đức Sinh Thành, vẫn chỗ thiếu chỗ dư
          Cho nước mắt cứ chảy, cho hoa cài trên áo

          Hoa Màu Trắng, cho tôi xin khép lại
          Mùa Báo Hiếu về, Thắng Hội Vu Lan
          Nguyện cầu sinh linh vạn loại siêu thăng
          Trong đó có Cha Mẹ, và cửu huyền Thất Tổ

          Hoặc lục thân quyến thuộc, những ai quá cố
          Đến chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn
          Hay bởi thiên tai, nạn tai, sơn hà hải địa oan vong
          Cũng được nương nhờ Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh

          Hoa Màu Trắng, cho tôi xin được gắn
          Gắn một lần, chứ không dám nữa đâu
          Bởi từ nay, và mãi mãi về sau
          Anh chị và em, hãy tự gắn, chứ không cần ai gắn nữa

          Kể từ đó, ta về hoang đảo nhỏ
          Khép khung trời đóng cửa tiếng Mẹ Cha
          Mỗi một năm, Mùa Báo Hiếu đi qua
          Ta lại gắn thêm một lần Hoa Trắng

          Kể từ đó, ta về căn quán trọ
          Của cuộc đời nhiễm thể kiếp phù sinh
          Nguyện pháp giới không còn Tam đồ, Lục đạo điêu linh
          Để nước mắt của con người, của tình dữ vô tình
          Biến thành nước Cam Lồ thanh lương giải thoát

          Đó, là ý nghĩa siêu tuyệt Vu Lan Thắng Hội cao nhất
          Đó, là ý nghĩa nêu gương Hiếu Hạnh Mục Kiền Liên
          Bao nhiêu tầng địa ngục còn giải cứu, chứ đừng nói hoàng tuyền
          Và, ta sẽ sung sướng mỉm cười
          Màu Hoa Trắng là màu Thù Ân cao cả.

          Tháng 6 – 2010
          TNT Mặc Giang
          macgiang@y7mail.com


          :: Những bài topic này đã đưa vào TV ::
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 03:30:39 bởi Viet duong nhan >
           
          #25
           Viet duong nhan

           • Số bài : 6657
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 25.10.2004
           • Nơi: Suối Yêu Thương
           • Trạng thái: offline
           Hoa Đạo Pháp từ 01 đến 10 - Mặc Giang 11.06.2010 03:40:13 (permalink)
           10 bài – Hoa Đạo Pháp 01

           Thơ Mặc Giang

           1. Hoa Ngũ Giới
           2. Hoa Bát Chánh Đạo
           3. Hoa Tứ Diệu Đế
           4. Hoa Diệu Liên
           5. Hoa Thanh Tịnh
           6. Hoa Thập Nhị Nhân Duyên
           7. Hoa Thập Thiện
           8. Hoa Lục Độ
           9. Hoa Niệm Phật
           10.Hoa Sám Hối
           Hoa Ngũ Giới
           Tháng 5 – 2008

           Hoa Ngũ Giới, nở năm màu sắc thắm
           Cho mọi người trên khắp cõi trần gian
           Đi đến đâu đều tỏa ánh đạo vàng
           Chan từ ái, hòa tin yêu, sự sống

           Hoa Ngũ Giới, thuở ban sơ qui ngưỡng
           Bước đầu tiên, và là nấc sau cùng
           Dù vào ra muôn kiếp đến vô chung
           Vẫn không ngại chốn tam đồ bát nạn

           Được thân người, tuy rằng thật rất khó
           Chỉ cần mang Hoa Ngũ Giới, là được thân người
           Mười lần một là mười, trăm lần một hay mười mươi
           Hơn đinh đóng cột, không trật mảy may tơ tóc

           Hoa Ngũ Giới, quyết nâng niu em nhé
           Dễ như chơi, ăn ớt vẫn còn cay
           Em biết không, hoa ngũ giới đây này
           Em gìn giữ cho trọn đời tươi đẹp

           Không sát sanh, là không giết, không tán đồng sự giết
           Đã có thân, có mạng, sao không đau
           Dù con người, con vật, cũng thế thôi
           Lớn hay nhỏ, vẫn mang danh một kiếp

           Không trộm cắp, vật chất có gì mà trộm cắp
           Ai không nghe, vật chất của ngoài thân
           Ngay cái thân, còn gìn giữ không xong
           Thì vật chất chỉ là phương tiện sống

           Không tà dâm, để làm đẹp chánh hạnh
           Sống trong đời, hạnh phúc, ai không mong
           Thì tà dâm như bèo bọt trôi sông
           Tội tình chi mà nổi chìm sóng gió

           Không nói dối, thật dễ, đâu có khó
           Đời có sao nói vậy, chẳng ba hoa
           Chẳng nói thêm, nói bớt, thêu dệt, chua ngoa
           Hoa ái ngữ, nằm trên đầu môi chót lưỡi

           Không uống rượu, là không say sưa lúy túy
           Không tạc thù lựa nhựa sớm tối lê thê
           Gục ngã trong nhà, mà lè nhè không biết đường về
           Bất cứ chất men gì, cũng làm mờ trí tuệ

           Hoa Ngũ Giới, tức sát, đạo, dâm, vọng, tửu
           Một rằng không, mà hai cũng rằng không
           Ba rằng không, mà bốn cũng chẳng mong
           Năm biến mất, hũ chìm không mở nắp

           Hoa Ngũ Giới tặng cuộc đời tươi đẹp
           Chuyển con người thành mẫu mực noi gương
           Giàu lòng nhân, mở từ ái yêu thương
           Mang hạnh phúc, trao tin yêu nhân thế.

           Hoa Bát Chánh Đạo
           Tháng 5 – 2008

           Hoa Bát Chánh Đạo, nở trên đường bát chánh
           Toát thanh hương, vượt ba thế, tam đồ
           Cỡi chơn không vờn vũ trụ hư vô
           Có nghĩa gì Dục giới - Sắc giới - Vô Sắc giới

           Chánh kiến, là thấy không hư dối
           Chánh tư duy, một nghĩ chẳng sai lầm
           Chánh ngữ, một lời nặng ngàn cân
           Chánh nghiệp, thân này không tác phạm

           Kiến, duy, ngữ, nghiệp : làm nền tảng tiến tới
           Chánh mạng, một đời này quyết làm nên
           Chánh tinh tấn, đi đi mãi vô cùng
           Niệm và Định, không mông lung thất tán

           Có khó không, mà chần chừ hứa hẹn
           Hèn chi, từ vô thỉ đã trầm luân
           Đến hôm nay, còn lần lữa bâng khuâng
           Con đường đạo, tuy bằng, song khó dắt

           Là chánh đạo, không có con đường tắt
           Không nói xuôi, không nói ngược, dọc ngang
           Giữa thanh thiên bạch nhựt, thật rõ ràng
           Không mê hoặc ỡm ờ ru bóng tối

           Hoa Bát Chánh Đạo, muôn đời diệu vợi
           Đức từ bi, muôn thuở, ngát thơm hương
           Cứu chúng sanh trên sáu nẻo ba đường
           Khi tới đích, đều dung thông quy nhất

           Hoa Bát Chánh Đạo, em gắn lên mái tóc
           Sen tám cánh, chị gắn trên nụ cười
           Đường chánh đạo, xin hiến tặng mọi người
           Cho đến lúc không còn ai thống khổ.

           Hoa Tứ Diệu Đế
           Tháng 5 – 2008

           Hoa Tứ Diệu Đế bắt đầu vườn Lộc Uyển
           Xoay bánh xe chánh pháp, chuyển pháp luân
           Độ năm anh em Ông Kiều Trần Như
           Dần lan rộng thành Ba rừng Giáo Lý

           Đây là khổ, đây là khổ đế
           Đó là tập, đó là tập đế
           Đây là diệt, đây là diệt đế
           Đó là đạo, đó là đạo đế

           Khổ là gì, cuộc đời tại sao là biển khổ
           Bởi nhiễm ô, huân tập tự xưa nay
           Tập càng huân, thì khổ lại càng dày
           Như bóng theo hình, như vang theo tiếng

           Diệt là gì, cái gì là diệt đế
           Đạo là đường, do kẻ quyết lòng đi
           Khi đã đi, đừng có móng cầu chi
           Đi đến chỗ không đi, sẽ không còn hỏi nữa

           Mười phương tam thế, Ba đời Chư Phật, cũng thế
           Lục phàm, Tứ Thánh, vốn chẳng khác chi nhau
           Khi bắt đầu tu, thì có trước có sau
           Nhưng khi chứng ngộ, thì không sau không trước

           Hoa Tứ Diệu Đế, không tìm cầu, vướng mắc
           Không tam đồ, bát nạn khổ cu ly
           Biết nhận chân trước mắt, cứ như thế mà đi
           Hoa Tứ Diệu Đế thơm hương đường giải thoát.

           Hoa Diệu Liên
           Tháng 5 – 2008

           Hoa Diệu Liên giữa hằng sa pháp giới
           Không nơi nào, không hiện hữu pháp thân
           Không nơi nào, không tánh thể toàn chân
           Bất luận thượng hạ, đông tây, nam bắc

           Hoa Diệu Liên nở giữa đầm lầy nước đọng
           Giữa sông sâu, biển cả, ao hồ
           Giữa núi rừng, sa mạc, đồng khô
           Xuân hạ thu đông, bốn mùa thơm ngát

           Hoa Diệu Liên, không giàu nghèo tiểu tiết
           Không sang hèn, học vị, quan dân
           Diện mục xưa nay, ai cũng có phần
           Không thưởng phạt, xin cho, ban phát

           Hoa Diệu Liên, chứng đạo ca, gió hát
           Ngát hương lành vi diệu bóng từ quang
           Thoát lằn ranh giới tuyến, phủ ba ngàn
           Ao báu hay Liên Trì, chỉ là ngôn từ tùy thế

           Em vốn có một bông hoa chơn thể
           Anh vốn có một bông hoa chơn thường
           Chị vốn có một bông hoa ngát hương
           Đó chính là Hoa Diệu Liên hằng hữu

           Đừng tìm kiếm nơi thâm sơn cùng cốc
           Đừng kiếm tìm giữa phố thị giàu sang
           Chỉ cần trụ tâm, phản kỷ hồi quan
           Là đã ngự Đài Diệu Liên vô nhiễm.

           Hoa Thanh Tịnh
           Tháng 5 – 2008

           Hoa Thanh Tịnh mọc trên đầm lầy tam thế
           Không nhiễm ô triền phược những vô thường
           Không phiêu trầm hôn ám những tang thương
           Vẫn an nhiên tỏa thanh hương bát ngát

           Hoa Thanh Tịnh vào tam đồ bát nạn
           Làm tấm gương vạn hữu rọi chân như
           Dẫm phù sinh, lộ chân tướng thật – hư
           Trang trải hạnh độ tha reo pháp giới

           Hoa Thanh Tịnh vượt không thời ba cõi
           Không giảm tăng, cũ mới, trong ngoài
           Không biển sông, cát đá, núi đồi
           Vô nhiễm trước nhân ngã, kệch thô, vi tế

           Hoa Thanh Tịnh hằng châu viên tánh thể
           Vốn chơn thường miên viễn tự xưa nay
           Bởi phù sinh quên bẵn mất mặt mày
           Nên lặn lội tìm bản tâm vô trụ

           Hoa Thanh Tịnh ngát hương tòa điều ngự
           Tỏa thường lạc ngã tịnh tánh Như Lai
           Trùm pháp giới, vốn tịch tịnh, không hai
           Không bỉ thử giữa mất còn, sinh diệt

           Hoa Thanh Tịnh, rộ Liên Trì, ao báu
           Mỗi hành giả đều có sẵn diệu liên
           Tùy căn cơ, tạm gọi vàng, đỏ, trắng, xanh
           Đưa tất cả chúng sanh, về Lạc Bang pháp giới.

           Hoa Thập Nhị Nhân Duyên
           Tháng 5 – 2008

           Nhân duyên, thập nhị, mười hai
           Nhân sinh, vũ trụ, kéo dài vô biên
           Mười hai móc xích oan khiên
           Đã từ vô thỉ, nối liền vô chung
           Vô minh, tự thuở vô cùng
           Hành, vi tác tạo, điệp trùng trầm kha
           Thức, như tâm ý là nhà
           Danh sắc, tên gọi vào ra luân hồi
           Lục nhập, cứ thế lên ngôi
           Xúc, khơi mộng mị tô bồi lợi danh
           Thọ, nhận, thụ hưởng tranh giành
           Ái, yêu, nhân ảnh, treo cành tầm không
           Thủ, thừa bèo bọt trôi sông
           Hữu, không với có, bềnh bồng trôi đi
           Sanh, dù bất cứ thân gì
           Lão tử, cát bụi, tư nghì hồn ai
           Nhân duyên, thập nhị, mười hai
           Trầm luân biển khổ miệt mài xưa nay
           Chỉ cần một móc, lìa ngay
           Mười hai đứt đoạn, tỏ bày nào hơn
           Cánh hoa Thập Nhị điểm son
           Như trăng mười sáu vuông tròn nhân duyên
           Tinh anh nét ngọc tay tiên
           Phiêu du cỡi hạc khắp miền tử sinh
           Kìa ai đứng đó vương hình
           Nhân duyên thập nhị như mình với ta.

           Hoa Thập Thiện
           Tháng 5 – 2008

           Hoa Thập Thiện nở trên đường thiên giới
           Hưởng thanh nhàn tiên cảnh chốn thiên thai
           Sống lạc an thượng thặng cõi phương đài
           Kiếp kiếp thọ cho đến khi phước tận

           Hoa Thập Thiện phát sinh từ cội gốc
           Thân có ba, miệng bốn, ý cũng ba
           Mười nấc thang, ôi là lá là hoa
           Ai thực hiện, được người người thương mến

           Thân có ba, đi tới bờ tới bến
           Không sát đạo dâm, làm cây hạnh tu thân
           Mang tin yêu hòa ái cho thế nhân
           Không còn những tương tàn, thương đau, đổ nát

           Miệng có bốn, là cung đàn ca hát
           Vút cao ngần, bốn âm hưởng triệt tiêu
           Nói dối, nói ác, thêu dệt, hai chiều
           Không động tới, là thanh âm vi diệu

           Ý có ba, chính là nguồn căn đồng điệu
           Tham sân si, cội gốc để phát sanh
           Chặt đứt rồi, không còn một tơ mành
           Cả nhơn thiên đều xưng dương tán thán

           Hoa Thập Thiện, anh vẫy vùng bốn biển
           Chị cưu mang, đem trang trải cho đời
           Em tươi cười tô thắm khắp nơi nơi
           Cõi trần gian sẽ an lành muôn thuở

           Hoa Thập Thiện, xin người người ghi nhớ
           Thân có ba, miệng bốn, ý cũng ba
           Thì thế nhân không còn thống nỗi ta bà
           Nẻo thiên thai vén khung rèm mở cửa.

           Hoa Lục Độ
           Tháng 5 – 2008

           Hoa Lục Độ nở trên đường Bồ Tát
           Kết tinh hoa vạn hạnh cứu muôn loài
           Dong thuyền từ trên vạn lý trùng khơi
           Đưa tất cả chúng sanh về bờ giác

           Hoa Lục Độ, trên thượng cầu Phật đạo
           Mang hạnh nguyền, dưới hạ hóa chúng sinh
           Càng giác tha, càng tự độ chính mình
           Hai công hạnh, duyên tròn đầy viên mãn

           Bố thí độ, không còn người nhận người cho, mới là bố thí
           Trì giới độ, nhiếp luật nghi, thiện pháp, nhiêu ích hữu tình
           Nhẫn nhục độ, lửa càng nung, vàng càng sáng lung linh
           Ba độ tựu, chuyển thành sen ba cánh

           Ba độ nữa, thành lục độ vạn hạnh
           Tinh tấn đi, không còn đích sau cùng
           Thiền định chuyên, không còn điểm mông lung
           Trí tuệ chiếu khắp ba ngàn thế giới

           Hoa Lục Độ kết đài sen sáu nẻo
           Ngát hương thơm, tỏa diệu lý ba đường
           Phủ đức từ, ban pháp nhủ thanh lương
           Chúng sanh vô số lượng đều bạn lữ

           Hoa Lục Độ gắn châu thân kỳ tú
           Trụ tâm như, tròn thể tánh châu viên
           Ta bước đi trong diệu hữu vô biên
           Reo tiếng hát vô ưu Bồ Tát đạo.

           Hoa Niệm Phật
           Tháng 5 – 2008

           Hoa Niệm Phật nở vườn tâm em nhé
           Nở ngày đêm, sáng tối, đủ sáu thời
           Nở mọi nơi, dù đi đứng nằm ngồi
           Bỏ chữ quên, chỉ còn một chữ nhớ

           A Di Đà, gắn liền theo hơi thở
           Phật A Di, niệm niệm trên làn môi
           Nhớ trong tâm, trong lời nói tiếng cười
           Niệm vô niệm, đó là tâm thất tán

           Anh niệm tiếng Di Đà trên ghềnh ráng
           Chị niệm tiếng Di Đà giữa bờ dâu
           Em niệm tiếng Di Đà buổi kinh cầu
           Là kết tạo duyên lành sen chín phẩm

           Hoa Niệm Phật nở một đời tinh tấn
           Một kiếp này xin gìn giữ nâng niu
           Thật trong lành và tròn vẹn tin yêu
           Ta bà khổ biến thành Tây Phương cảnh

           Hoa Niệm Phật ươm trong vườn thể tánh
           Chỉ một câu : lục tự Di Đà
           Là xa lìa phiền não trần sa
           Thoát sinh tử, liễu sanh bờ bỉ ngạn

           Hoa Niệm Phật tựu liên trì ao báu
           Cùng Bồ Tát bạn hữu kết đài sen
           Hởi chúng sanh trên khắp nẻo mọi miền
           Hoa Niệm Phật, chắp tay hoa đồng niệm

           Nam Mô A Di Đà Phật
           Nam Mô A Di Đà Phật
           A Di Đà Phật
           A Di Đà Phật, Nam Mô …

           Hoa Sám Hối
           Tháng 5 – 2008

           Hoa Sám Hối, nở trên cây nghiệp chướng
           Ba gốc phần căn cội tự xưa nay
           Không sám năng, hối quá, tội càng dày
           Sâu thăm thẳm khởi từ thân miệng ý

           Hoa Sám Hối, tỏa hương thơm tàm quý
           Đời, không biết tàm biết quý, khổ lắm thay
           Người, không biết tàm biết quý, oan nghiệt thay
           Lương tâm đã dày vò, nghiệp báo tránh đâu thoát

           Sao không biết gieo nhân là gặt quả
           Sao không lường nghiệp dĩ vốn đeo mang
           Khói theo lửa, bóng theo hình, tiếng theo vang
           Đã gây tạo, chạy trời, sao khỏi nắng

           Mình gây ra thì tự mình phải gánh
           Không ai mang, ai gánh thế, được đâu
           Dù thân sơ, cũng không thể mong cầu
           Đến khi trả, đành khoanh tay đứng ngó

           Đừng cho rằng tội lỗi mình không có
           Từ xưa nay vốn chồng chất hằng sa
           Lại còn gây bao thống nỗi ta bà
           “Thiện ác, đáo đầu, chung hữu báo”

           Xin chắp tay, nâng đóa Hoa Sám Hối
           Tội tâm làm, xin sám hối từ tâm
           Sám hối miệng, rồi sám hối đến thân
           Ba cửa ngõ sáng ngần trăng mười sáu

           Hoa Sám Hối kết liên trì ao báu
           Tâm tịnh rồi. tội chướng tất liền tiêu
           Một đài sen vút trên đỉnh nguyên siêu
           Cao đẹp quá, ôi đài sen mầu nhiệm.

           Mặc Giang
            
           #26
            Viet duong nhan

            • Số bài : 6657
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 25.10.2004
            • Nơi: Suối Yêu Thương
            • Trạng thái: offline
            Hoa Đạo Pháp từ 01 đến 10 - Mặc Giang 11.06.2010 03:42:02 (permalink)
            10 bài – Hoa Đạo Pháp 02
            Thơ Mặc Giang

            1. Hoa Quy Y
            2. Hoa Tam Bảo
            3. Hoa Ăn Chay
            4. Hoa Bát Phong
            5. Hoa Lục Hòa
            6. Hoa Tứ Nhiếp Pháp
            7. Hoa Ngũ Căn
            8. Hoa Ngũ Lực
            9. Hoa Tứ Niệm Xứ
            10. Hoa Tứ Chánh Cần

            Hoa Quy Y
            Tháng 5 – 2008

            Hoa Quy Y nở trên núi vi diệu
            Đỉnh Linh Sơn chót vót khỏi ba ngàn
            Đỉnh Diệu Cao tỏa rạng ánh đạo vàng
            Đỉnh Tu Di trùm hằng sa thế giới

            Quy y Phật, Đấng Cha Lành muôn loại
            Quy y Pháp, ngời đuốc tuệ pháp vương
            Quy y Tăng, hòa đại chúng tựa nương
            Reo ánh Đạo Từ Bi đường chuyển hóa

            Hoa Quy Y nở trên thuyền bát nhã
            Đưa chúng sanh vượt thoát biển trầm luân
            Không còn mang những phiền não nghiệp duyên
            Bờ bỉ ngạn kết đài sen bát ngát

            Quy y Phật, chặt đứt đường địa ngục
            Quy y Pháp, lánh xa đường ngạ quỉ
            Quy y Tăng, chấm dứt nẻo súc sanh
            Ba Quy Y đoạn lìa ba đường dữ

            Hoa Quy Y tỏa sắc màu rực rỡ
            Màu vô nhiễm đẹp nhất cõi trần gian
            Ngát hương thơm trong sắc thể đạo vàng
            Mang gương hạnh vào ra trong ba cõi

            Hiến cuộc đời chân thiện mỹ
            Tặng người người biết yêu thương
            Hoa Quy Y đẹp phi thường
            Hướng về ba ngôi Tam Bảo

            Không còn bi thương áo não
            Không còn ai oán sầu đau
            Nắm tay dìu dắt qua cầu
            Biển khổ sông mê tan biến

            Em hãy mang Hoa Quy Y, lên thuyền từ hóa chuyển
            Chị hãy mang Hoa Quy Y, đi phụng hiến cho đời
            Anh hãy mang Hoa Quy Y, đi khắp mọi vòm trời
            Cùng gieo rắt Ánh Đạo Vàng cho khắp lòng nhân thế.

            Hoa Tam Bảo
            Tháng 5 – 2008

            Hoa Tam Bảo ngát hương Ba Ngôi Báu
            Khắp mười phương pháp giới đều tôn thờ
            Khắp nhân thiên đều hướng vọng Nam Mô
            Đồng rung chuyển trên ba đường sáu nẻo

            Hoa Tam Bảo, gắn trên tòa Điều Ngự
            Phật, từ bi hàm tiếu đóa vô ưu
            Pháp, con đường chánh đạo mãi truyền lưu
            Tăng, tập thể của những ai quay về tỉnh thức

            Phật, tự giác giác tha giác hạnh, qui nhất
            Pháp, ba rừng giáo lý tuyệt diệu, pháp vương
            Tăng, tứ thánh lục phàm ngưỡng nguyện, lên đường
            Tự độ, độ tha, châu viên quả mãn

            Hoa Tam Bảo, mười phương ba cõi tán thán
            Hoa Tam Bảo, sáu nẻo ba đường đồng quy
            Phật Pháp Tăng, ba ngôi báu vô nghì
            Không một bông hoa nào trên trần gian có thể sánh

            Quỷ dữ, ma vương, còn đê đầu đảnh lễ
            Thiên thần, quỉ vật, còn khuất phục quy y
            Tam đồ, bát nạn, nào có nghĩa lý gì
            Hỡi chúng sanh, hãy mau mau tỉnh ngộ

            Vì bất giác, nên khổ đau từ độ
            Khởi vọng tâm, vọng niệm thuở vô minh
            Đã quên mình, quên mất cả tánh linh
            Nổi chìm mãi trên dọc đường sinh tử

            Vì bất giác, khổ đau từ vô thỉ
            Không biết nghe, đau khổ đến vô chung
            Không biết tu, đau khổ đến vô cùng
            Nghiệp dĩ gây, chạy trời sao khỏi nắng

            Xin tặng đời, một bông hoa sen trắng
            Xin tặng người, một đóa ngát diệu liên
            Xin trao nhau Hoa Tam Bảo châu viên
            Ba Ngôi Báu kết đài vô thượng giác.

            Hoa Ăn Chay
            Tháng 5 – 2008

            Hoa Ăn Chay, không vương mùi thịt cá
            Tỏa đức từ, ban hương vị hiếu sinh
            Mạng sống của ai, cũng giống như mình
            Không vì nuôi thân, vô tình xúc phạm

            Hoa Ăn Chay, dù núi sâu rừng thẳm
            Dù biển sông, ao lạch, ruộng đồng
            Cái nghiệp sát, sẽ đứng lại, quay lưng
            Người và vật, xin ngừng tay vấy máu

            Hoa Ăn Chay lan xa qua bờ dậu
            Mang tin yêu hòa ái đến mọi nhà
            Toát hương lành dịu ngọt khắp gần xa
            Ai ai cũng thấm từ bi đức độ

            Hoa Ăn Chay, Thân, tỏa đức từ cứu khổ
            Miệng, tỏa đức từ, ái ngữ, hiền lương
            Ý, tỏa đức từ, cam lộ pháp vương
            Làm động lực trên hành trình thánh đức

            Xin cho em một bông hoa đẹp nhất
            Xin cho anh một bông hoa dấu yêu
            Mỗi tháng đều chưng, cẩn trọng nâng niu
            Dù hai, bốn, sáu, hay càng nhiều càng quý

            Hoa Ăn Chay, đưa em về thiện mỹ
            Đưa anh về, tìm lại mái nhà xưa
            Đã lâu rồi để nắng đổ dầm mưa
            Dắt dìu nhau, ôi, nhà xưa ta đó !

            Hoa Bát Phong
            Tháng 5 – 2008

            Ngọn bát phong trước tám chiều lộng gió
            Làm ngửa nghiêng, điên đảo cõi trần gian
            Mang tỵ hiềm, cừu hận khắp nhân gian
            Chỉ những ai trượng phu mới thoát khỏi

            Cao quý thay, bát phong không động tới
            Hạnh phúc thay, bát phong thoảng hư không
            An lành thay, bát phong tựa lông hồng
            Thọ lạc thay, bát phong, hoa đom đóm

            LỢI, đứng ngoài cửa, không móng cầu chào đón
            SUY, giảm thiệt thua, không cất bước vào nhà
            HUỶ, bán sau lưng, mất hút tự ngàn xa
            DỰ, khen sau lưng, như bèo mây nhân ảnh

            XƯNG, khen trước mặt, gởi bên bờ rau đắng
            CƠ, chê trước mặt, nằm lại cuối vườn cay
            KHỔ, đau có gì đâu, như gió thoảng mây bay
            LẠC, vui có gì đâu, như bèo trôi mây nước

            Ngọn bát phong sẽ quy đầu bái phục
            Trên đồi cao, ca hát gió bát phong
            Cuộc đời ta sẽ thánh thoát đẹp trong
            Giữa lồng lộng trăng vàng, ngàn sao lấp lánh

            Hoa Bát Phong không bán
            Hoa Bát Phong không mua
            Thong dong khắp bốn mùa
            Như trời xanh mây trắng.

            Hoa Lục Hòa
            Tháng 5 – 2008

            Lục Hòa, sáu pháp mở ra
            Bảo ban tứ chúng trong nhà Như Lai
            Tăng Ni thanh thoát phương đài
            Thiền môn nghiêm tịnh, thiện tai thời thời
            Thân Hòa Đồng Trụ, một nơi
            Nâu sồng áo vải, mặn mòi tương chao
            Giới Hòa Đồng Tu, đẹp sao
            Giữ gìn tánh thể thanh cao trong ngần
            Khẩu Hòa Vô Tránh, tương lân
            Hư danh giả tướng, phong trần bụi bay
            Kiến Hòa Đồng Giải, tỏ bày
            Trao nhau, đón nhận lời hay trau mình
            Ý Hòa Đồng Duyệt, quang minh
            Vị thân không nệ, vị tình không câu
            Lợi Hòa Đồng Quân, cơ cầu
            Hạt muối cũng sẻ, hạt châu cũng đồng
            Sáu điều, như tiếng chuông ngân
            Hỷ hoan tứ chúng, dự phần tiến tu
            Lục Hòa, như cánh thiên thư
            Vô nhiễm trần cấu, vô dư niết bàn
            Phật Đà răn dạy bảo ban
            Thượng hoằng Phật đạo, hạ hoằng chúng sanh
            Một phương thế giới an lành
            Mười phương thế giới thanh thanh vô cùng
            Lục Hòa, tứ chúng chia chung
            Trên đường giải thoát tương dung Thánh – phàm
            Trao nhau một đóa hoa Đàm
            Ngàn năm rực sáng Đạo Vàng Từ Bi.

            Hoa Tứ Nhiếp Pháp
            Tháng 5 – 2008

            Hoa Tứ Nhiếp Pháp, tuyệt vời
            Thăng hoa đạo lý, thuyền đời đơm bông
            Đẹp như nước chảy muôn sông
            Trong như nắng sớm, hoa đồng ngậm sương
            Một là BỐ THÍ, vô lường
            Tài thí, pháp thí, tỏ tường thâm sâu
            Còn Vô Úy Thí nhiệm mầu
            Đến đi không ngại thuẫn mâu ta bà
            Hai là ÁI NGỮ, tinh hoa
            Nhất ngôn ký xuất, hằng sa vui mừng
            Pháp âm, pháp vũ, pháp vân
            Một cơn mưa pháp, đức ân vô vàn
            Ba là LỢI HÀNH, chứa chan
            Đói no, ấm lạnh, cơ hàn, phồn vinh
            Sợi tơ, cũng sẻ đồng tình
            Sợi tóc, cũng sẻ cho mình cùng ta
            Bốn là ĐỒNG SỰ, gần xa
            Đồng thuyền, đồng đội trong nhà Như Lai
            Khi thời, nhập thế chẳng phai
            Khi thời, xuất thế hoa cài điểm son
            Hoa Tứ Nhiếp Pháp vẹn toàn
            Hỡi người hành giả, trăng tròn thiên thu.

            Hoa Ngũ Căn
            Tháng 5 – 2008

            Hoa Ngũ Căn, gốc đây rồi
            Nếu không có gốc, sóng mòi biển đông
            Hỏi rùa, thử có mấy lông
            Hỏi thỏ, thử có sừng không, lạ kỳ
            Ngũ căn, năm gốc là chi
            TÍN, vững chắc, không có gì đổi thay
            TẤN, cột trụ, không lung lay
            NIỆM, kiên cố, không mảy may hôn trầm
            ĐỊNH, nhất tâm, đến vô tâm
            HUỆ, tự chiếu, tỏa sáng ngần hư vô
            Vũ trụ kia, vẫn hằng mơ
            Trăng sao kia, vẫn trông chờ, từ lâu
            Hoa Ngũ Căn, thật nhiệm mầu
            Mười phương thế giới bắc cầu lại qua
            Hoa Ngũ Căn, chính là nhà
            Khởi từ nguồn cội, vào ra vô cùng
            Hoa Ngũ Căn, vượt thỉ chung
            Đến khi khép cửa muôn trùng hư vô
            Ngũ Căn xếp gốc tàn khô
            Rụng rơi năm cánh, vô bờ Tạng Hoa.

            Hoa Ngũ Lực
            Tháng 5 - 2008

            Ngũ Lực, sức tỏa tinh hoa
            Ươm mơ, kết nụ, phát lòa, thơm hương
            Chính là động lực lên đường
            Một phương không ngại, mười phương không màng
            Nội công thâm hậu điểm trang
            Muôn trùng thiên lý, băng ngàn sá chi
            TÍN LỰC, sắt đá vô nghì
            Kim cương chẳng bể, thau chì chẳng hoen
            TẤN LỰC, dũng mãnh vô song
            Núi cao không khuất, biển đông không sờn
            NIỆM LỰC, dấu ấn sắt son
            Vòng tròn còn thẹn, trăng tròn còn e
            ĐỊNH LỰC, bất động im re
            Chín năm diện bích, nín khe núi rừng
            HUỆ LỰC, phổ chiếu vô cùng
            Cửa tùng mở toát muôn trùng thiều quang
            Bông Hoa Ngũ Lực, óng vàng
            Ngàn năm xưa cũng như ngàn năm sau
            Kinh qua vạn lý tinh cầu
            Hằng sa pháp giới trên đầu hạt sương
            Rạng soi đạo lý chơn thường
            Du thuyền bát nhã thanh lương tuyệt vời
            Dâng Hoa Ngũ Lực độ đời
            Trầm mê biển khổ, hỡi người thế nhân.

            Hoa Tứ Niệm Xứ
            Tháng 5 – 2008

            Hoa Tứ Niệm Xứ nhiệm mầu
            Bao trùm vũ trụ, gồm thâu ta bà
            Mười phương thế giới hằng sa
            Sắc không còn mất sương pha đầu cành
            Lậu thô vi tế mong manh
            Ba đường sáu nẻo loanh quanh luân hồi
            Bông Hoa Niệm Xứ nhiệm mầu
            Nhận chân tỉnh ngộ bắc cầu lại qua
            Quán Thân Bất Tịnh, trầm kha
            Bao nhiêu cấu uế đẫy đà bi thương
            Lại đeo Tâm ý Vô Thường
            Tâm viên ý mã, biết lường sao đây
            Quán Pháp Vô Ngã, gió bay
            Muôn phương ngàn hướng lay lay vô chừng
            Quán Thọ Thị Khổ, điệp trùng
            Vô thỉ cũng thế, vô chung khác gì
            Đóa hoa Niệm Xứ vô nghì
            Gắn trên chơn thể đến đi vô cùng
            Không còn trước mặt sau lưng
            Không còn vọng niệm mông lung hão huyền
            Cỡi trên sóng bạc du thuyền
            Vào ra bốn biển, chim chuyền xa đưa
            Bức thềm vũ trụ mành thưa
            Đeo Hoa Niệm Xứ còn thừa không gian
            Ngàn xưa pháp cổ âm vang
            Ngàn sau vang vọng đạo vàng từ bi.

            Hoa Tứ Chánh Cần
            Tháng 5 – 2008

            Chánh Cần thẳng tắp lên đường
            Bước trên đại lộ lo lường mà chi
            Chánh Cần thăng tiến cứ đi
            Muôn phương ngàn hướng một ly không màng
            Con đường Tứ Thánh thênh thang
            Con đường cứu khổ mênh mang vô bờ
            Chánh Cần đừng có vật vờ
            Điều ác tận diệt từ thời đã sanh
            Đến thời có thể sẽ sanh
            Cũng đem cắt đứt chỉ mành treo chuông
            Căn lành vốn ở tình thương
            Đã, đang, và sẽ vun trồng tinh chuyên
            Đò ngang, sẵn có con thuyền
            Tay chèo bát nhã trùng tuyên vô cùng
            Chánh Cần rực sáng sắt nung
            Tuy một mà bốn viên dung châu toàn
            Thời gian sắc thể hao mòn
            Tâm như pháp trụ không sờn một ly
            Trên đường thánh đạo từ bi
            Chánh Cần ghi nhớ, không gì đổi thay
            Chánh Cần hoa quý trao tay
            Kết tinh châu thể tháng ngày thơm hương
            Chánh Cần hoa quý thanh lương
            Dấu son điểm ngọc trên đường ta đi.

            Mặc Giang
             
            #27
             Viet duong nhan

             • Số bài : 6657
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 25.10.2004
             • Nơi: Suối Yêu Thương
             • Trạng thái: offline
             Hoa Đạo Pháp từ 01 đến 10 - Mặc Giang 11.06.2010 03:43:31 (permalink)
             10 bài – Hoa Đạo Pháp 03
             Thơ Mặc Giang

             1. Tứ Như Ý Túc
             2. Hoa Thất Giác Chi
             3. Hoa Cứu Khổ
             4. Hoa Phước Đức
             5. Hoa Hạnh Phúc
             6. Hoa Lục Thân
             7. Hoa Tổ Tông
             8. Hoa Luân Hồi
             9. Hoa Lục Phàm
             10. Hoa Xuất Gia

             Hoa Tứ Như Ý Túc
             Tháng 5 – 2008

             Người xưa có nói :
             “Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc
             Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn”

             Thế gian còn thế, huống chi xuất thế gian
             Ba nẻo sáu đường, bước vào ra, như ý

             Dục như ý túc, thật vô cùng tuyệt mỹ
             Đủ và đúng, còn gì nữa mong cầu
             Ngày có nắng, đêm đến có canh thâu
             Hè oi bức, đông về sao bảo lạnh

             Ý như ý túc, đường bay chim vỗ cánh
             Phương trời xa, tổ ấm biết nẻo về
             Ở trên cao, còn hỏi đỉnh sơn khê
             Thương biết mấy phong trần bao cuộc lữ

             Tấn như ý túc, đã từ lâu du thủ
             Bởi lầm mê, không biết khổ trầm luân
             Hoa trên tay, lại mong mỏi mùa xuân
             Nên sáu nẻo ba đường lênh đênh mãi

             Định như ý túc, vũ trụ trong hạt cải
             Vẫn còn dư, nhiều chỗ trống chưa đầy
             Bởi vì không, không đến cả mảy may
             Không không hữu, lấy gì mà để có

             Tứ Như Ý Túc, treo trên đầu ngọn gió
             Nhìn phướng bay, bởi gió hay phướng bay
             Chùy trên tay, vỗ cái đét, im ngay
             Biết mặt mũi rồi, niêm hoa vi tiếu.

             Hoa Thất Giác Chi
             Tháng 5 – 2008

             Hoa Thất Giác Chi, cây bồ đề bảy nhánh
             Vô lượng pháp môn, duy chỉ một mà thôi
             Đường đi vô cùng, nhưng đến chỉ một nơi
             Muôn hướng ngàn phương, nhưng điểm về không khác

             Hoa Thất Giác Chi, bất luận cao thấp
             Tùy căn cơ thích hợp để mà đi
             Đừng loanh quanh lẩn quẩn chẳng ra gì
             Loay hoay mãi, như dậm chân một chỗ

             Hoa Thất Giác Chi, bảy cánh hoa bừng nở
             TRẠCH PHÁP, là cánh chọn lựa rõ ràng
             TINH TẤN, là cánh vượt vạn đèo ngang
             HỶ, vui lên đi, cỡi sóng bạc mây ngàn
             KHINH AN, nhẹ ru giữa cánh bèo không sắc

             NIỆM, ghi nhớ mãi, đưa ta lên bờ giác
             ĐỊNH, không một giây, chìm đắm bến sông mê
             XẢ, đã đến nơi, hỏi chi nữa đường về
             Thất Bồ Đề Phần, hay Thất Giác Chi, là thế

             Xin tặng em, một bông hoa muôn thuở
             Xin tặng anh, một bông hoa trọn đời
             Ta còn nhau, trong mọi chốn mọi nơi
             Bởi vì ta, còn pháp thân bất hoại

             Hoa Thất Giác Chi, nhập thế vô cấu
             Hoa Thất Giác Chi, xuất thế vô cầu
             Đêm tàn, trăng rụng nơi đâu
             Cành hoa trước ngõ kê đầu gối trăng !

             Hoa Cứu Khổ
             Tháng 6 – 2008

             “Chúng sanh khổ, nguyền xin cứu khổ
             Chúng sanh khổ, nguyền xin tự độ”
             Mang tin yêu giúp ích cho đời
             Mang thân thương từ ái cho người
             Nơi nào thiếu vắng nụ cười
             Bước đi cứu khổ cho người được vui
             Nơi nào gió táp mưa vùi
             Bước đi chia sẻ ngậm ngùi lầm than
             “Sao vui được khi trần gian còn khổ
             Người nhân gian vui trước, ta vui sau”
             Một câu thâm thúy thật sâu
             Người nghe rung cảm cơ cầu tương lân
             Phong trần đãi lọc phong trần
             Tương ái nắng gội tương thân mưa nhuần
             Đêm dài vang vọng tiếng chuông
             Đá vàng cơ cảm tròn vuông vuông tròn
             Cứu nhân lòng trải không sờn
             Độ thế đức tỏa không mòn từ tâm
             Ba mươi lại đến trăng rằm
             Còn trăng mười sáu trên ngàn thanh thanh
             Cuộc đời nhân ngã treo cành
             Dòng đời phù phiếm bức tranh úa màu
             Đi vào cửa ngõ thương đau
             Dịu xoa bãi biển nương dâu bẽ bàng
             Đi vào những chốn lầm than
             Lắng nghe tiếng nói cơ hàn trần lao
             Bông hoa cứu khổ vươn cao
             Đỡ tia nắng hạn, mưa rào xót thương
             Bông hoa cứu khổ bên đường
             Phất phơ chiếc lá mùi sương nặng tình.

             Hoa Phước Đức
             Tháng 6 – 2008

             Hoa Phước Đức thơm hương lành diễm phúc
             Cho những người trồng căn cội thiện duyên
             Đức đã gieo từ thuở trước châu viên
             Phước tiếp nối trong hiện tiền không dứt

             Hoa Phước Đức thoảng hương bay ngào ngạt
             Cây sum suê chim đậu hót reo cành
             Dù nắng mưa che bóng mát tươi xanh
             Ngọn cỏ non đỡ sương sa gió táp

             Thiếu phước đức như cỗi cằn sỏi đá
             Trông khô khan hạ nắng cháy điêu tàn
             Trông lạnh lùng buốt giá kéo mùa đông
             Nhựa khô cây chai sần da nức nẻ

             Hoa phước đức tự nhiên hương lướt gió
             Làm đơn sơ kết quả dễ tựu thành
             Trải phong ba chẳng mấy lúc nhọc nhằn
             Những nạn tai chẳng mấy khi tan tác

             Chợt nhớ ca dao ai hát
             “Người trồng cây hạnh người chơi
             Ta trồng cây phúc để đời mai sau”
             Người vui nước chảy qua cầu
             Ta vui đức độ đêm thâu không tàn
             Người đưa khách đợi đò ngang
             Ta đưa cô lữ trên đàng phù sinh
             Người reo phố thị phồn vinh
             Ta reo thôn vắng tự tình hồn quê
             Người trông lối cũ đi về
             Ta trông đường mới bốn bề đi qua
             Người hong sưởi ấm mái nhà
             Ta hong mưa nắng ta bà thế nhân
             Bông hoa phước đức ai trồng
             Cội căn gốc rễ có phần thế thôi.

             Hoa Hạnh Phúc
             Tháng 6 – 2008

             Hoa Hạnh Phúc nở trên cây hạnh phúc
             Cho những người diễm phúc cõi trần gian
             Hưởng an vui trong cuộc sống nhân gian
             Không đau khổ úa tàn pha sắc tím

             Hoa Hạnh Phục, không tự nhiên mà có
             Phải do người biết bảo bọc dựng xây
             Biết thắm tô, biết vun vén, từng ngày
             Câu “Nhất sân, chi hỏa năng thiêu
             vạn khoảnh công đức chi sơn”, nên nhớ

             Hoa Hạnh Phúc, trải thời gian khốn khó
             Nhưng đánh đổ, chốc lát, thế là xong
             Còn nhanh hơn nước cuốn chảy trôi sông
             Còn bèo hơn lục bình phơi sóng gió

             Hoa Hạnh Phúc, trăm năm, đẹp nhĩ
             Biết hổ tương, biết trân quý, nâng niu
             Một cũng thế, dù cho đến chín chiều
             Đừng quá quắc, đèn nhà ai nấy sáng

             Hoa Hạnh Phúc, có khi đeo ghềnh ráng
             Có khi vượt sườn dốc quanh co
             Sông cách ngăn, mới quí những chuyến đò
             Chèo đưa đẩy, con thuyền reo bến nước

             Hoa Hạnh Phúc nở trên cây hạnh phúc
             Ai là người diễm hạnh cõi trần gian
             Ai là người bất hạnh chốn nhân gian
             Tự thân mình biết vun trồng tô thắm.

             Hoa Lục Thân
             Tháng 6 – 2008

             Hoa Lục Thân nở trên cây quyến thuộc
             Từ ông bà, kế đến tới mẹ cha
             Từ mẹ cha, mới có anh em ta
             Rồi, một đàn cháu con mai sau nữa

             Thương biết mấy, nơi chôn nhau cắt rốn
             Nhớ biết mấy, nơi tổ ấm một nhà
             Vì trường đời, nên muôn nẻo chia xa
             Nhưng ấm lạnh từng cơn tình ruột thịt

             Dưới mái nhà, thuở chào đời, mở mắt
             Em đã kêu tình máu mủ “u…oa”
             Anh đã kêu tình cốt nhục “má…ba”
             Nên đi đâu, cũng nhớ nhau khúc ruột

             Dòng sông kia, có khi ròng khi siết
             Từ đầu nguồn cho đến tận cuối sông
             Em thấy không, vẫn nước một dòng sông
             Anh biết không, vẫn một dòng tuôn chảy

             Ông Bà, ngồi trên ngôi cao thờ tự
             Mẹ Cha, đêm đêm xin thắp hương nguyền
             Anh Em, nhiều khi trời nắng sao đêm
             Mong ước sao cho con hiền cháu thảo

             Hoa Lục Thân, ôi vô cùng quý báu
             Biết bao nhiêu người tứ cố vô thân
             Họ thắp đuốc tìm khắp cõi hồng trần
             Tìm một người thân, không bao giờ có được

             Thế thì anh, đừng nhìn sau ngó trước
             Thế thì em, đừng ngại thiệt e hơn
             Xin trọn lòng, miễn sao được vuông tròn
             Hoa Lục Thân, phát tâm nguyền bồi đắp.

             Hoa Tổ Tông
             Tháng 6 – 2008

             Hoa Tổ Tông nở từ cây nguồn cội
             Làm người, ai không có tổ có tông
             Gỗ đá kia, chưa hẳn ở dưới đất chui lên
             Cát bụi kia, chưa hẳn ở trên trời rớt xuống

             Chim bạt gió bay về tìm tổ ấm
             Lá phất phơ, còn diệp lạc quy căn
             Làm con người mà quên tổ quên tông
             Đánh dấu hỏi cho những ai mất gốc

             Hoa Tổ Tông, khởi cội nguồn đẹp nhất
             Từ ngàn xưa thừa tiếp đến hôm nay
             Từ hôm nay lưu lại đến ngày mai
             Xin gìn giữ, nâng niu, phụng thờ, trân quý

             Ải Nam Quan, từ ngàn xa xưa ấy
             Mũi Cà Mau, cũng đã mấy trăm năm
             Dòng Lạc Hồng ươm mộng đẹp tơ tằm
             Giống Rồng Tiên chuyển trao bao thế hệ

             Anh hát khúc ngàn đời trên núi nhớ
             Em ca lời muôn thuở bến sông thương
             Tình đồng bào, nghĩa ruột thịt quê hương
             Ngân vang mãi vạn lời ca tình tự

             Làm người, ai không có Tông có Tổ
             Thì em ơi, uống nước phải nhớ nguồn
             Thì anh ơi, thấm nhuận mảnh giang sơn
             Bao gấm vóc son vàng thêu lịch sử

             Hoa Tổ Tông, xin dâng lên Quốc Tổ
             Cúi đầu về, xin lạy Đức Hùng Vương
             Ôi, Mẹ Âu, Cha Lạc, đấng nghiêm đường
             Xin phủ phục trước hồn thiêng sông núi.

             Hoa Luân Hồi
             Tháng 6 – 2008

             Luân hồi mới có thăng hoa
             Xuống lên qua lại kết tòa thiên thư
             Nếu không, chết dí một nơi
             Dậm chân tại chỗ, muôn đời biết không
             Thế, sao lại sợ hồi luân
             Bởi mê, nên sợ điệp trùng trầm kha
             Ba đường sáu nẻo là nhà
             Không tu, nên mới ta bà thế thôi
             Đã từ vô thỉ nổi trôi
             Vô chung biết mấy lở bồi chờ ta
             Biết tu, chỉ một sát na
             Hốt nhiên có mặt trong nhà Như Lai
             Luân Hồi, mang hạnh hoa cài
             Vào ra sinh tử kết đài độ sanh
             Luân Hồi, mang hạnh tinh anh
             Ba đường sáu nẻo reo cành thùy dương
             Luân Hồi, cam lộ pháp vương
             Ban ân tế độ thanh lương vô cùng
             Khi nào khép cửa thỉ chung
             Thì ta kết thúc điệp trùng hư vô.

             Hoa Lục Phàm
             Tháng 6 – 2008

             Lục Phàm, biết nở tâm hoa
             Thì không còn nữa tam đồ khổ đau
             Vô minh cuốn mất bờ dâu
             Đọa đày cắt đứt nhịp cầu tử sinh
             Tự mình có sẵn tánh linh
             Bởi không tỉnh giác, quên mình thế thôi
             Trên cao, dù mấy Từng Trời
             Một khi phước tận, rụng rơi phiêu trầm
             Dưới kia, Địa Ngục mấy tầng
             Một khi giác ngộ, thoát vòng điêu linh
             Ngạ Quỷ, ráo mán cạn tình
             Bởi đeo thống hận tranh giành mà ra
             Vì đâu mà có Tu La
             Ma đầu biện xảo, thật thà lãng quên
             Thế nào mang kiếp Súc Sinh
             Hẹp hòi ích kỷ tơ tình nhỏ nhen
             May mà mang kiếp Phàm Nhân
             Nhờ tu năm giới được thân con người
             Lục Phàm nên nhớ, ai ơi
             Còn hơn cát bụi dập vùi xưa nay
             Biết tu, khai ngộ hiển bày
             Bản lai diện mục có ngày trổ bông
             Biết tu, giải tỏa sắc không
             Hai bờ không có, sắc không có gì
             Bởi vùi biển khổ mê si
             Nên không biết được đường đi lối về
             Bờ giác nằm cạnh bến mê
             Lục Phàm - Tứ Thánh cận kề tấc gang
             Bên này, thống khổ lầm than
             Bên kia, thanh thoát băng ngàn vô sinh.

             Hoa Xuất Gia
             Tháng 6 – 2008

             Hoa Xuất Gia nở trên đường tứ thánh
             Ngát hương lành dưới bóng cả từ quang
             Mang hương thơm thấm nhuận ánh đạo vàng
             Gieo rắc khắp cõi ta bà kham nhẫn

             Hoa Xuất Gia tùy căn cơ kiếp trước
             Còn nếu chưa, tạo duyên hợp kiếp này
             Chí xuất trần cao đẹp quá, thương thay
             Đường thánh đức rộng thênh thang tiến bước

             Xuất Thế Tục Gia, căn nhà ô trược
             Đã từ lâu chìm đắm biết bao lần
             Tranh hư huyễn vẽ ảo ảnh phù vân
             Dây ái dục buộc ràng vô số kiếp

             Xuất Phiền Não Gia, trùng trùng oan nghiệt
             Cõi hồng trần tan tác bụi trần sa
             Thì làm sao không thống nỗi trầm kha
             Có thấy không, rùa mù trong biển lớn

             Xuất Tam Giới Gia, lên bờ bỉ ngạn
             Giã từ nghe bát nạn với tam đồ
             Mở tung rồi cánh cửa của hư vô
             Hoa chân lý nở vô sanh pháp nhẫn

             Hoa Xuất Gia, vào nhà Như Lai tự tánh
             Chứng pháp thân, nhập hoa tạng huyền môn
             Trăng rằm kia, còn mười sáu trăng tròn
             Thanh thoát quá, bóng đêm dài đâu nữa.

             Mặc Giang
              
             #28
              Viet duong nhan

              • Số bài : 6657
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 25.10.2004
              • Nơi: Suối Yêu Thương
              • Trạng thái: offline
              Hoa Đạo Pháp từ 01 đến 10 - Mặc Giang 11.06.2010 03:44:40 (permalink)
              10 bài – Hoa Đạo Pháp 04
              Thơ Mặc Giang

              1. Hoa Nhập Thế
              2. Hoa Tứ Thánh
              3. Hoa Năm Hạnh
              4. Hoa Màu Cờ Phật Giáo
              5. Hoa Lục Thông
              6. Hoa Bát Khổ
              7. Hoa Tứ Ân
              8. Hoa Tha Nhân
              9. Hoa Xá Lợi
              10. Hoa Nghiệp Báo

              Hoa Nhập Thế
              Tháng 6 – 2008

              Hoa Nhập Thế vào trần gian hư huyễn
              Cứu muôn loài trong biển khổ phù sinh
              Nhuộm phong sương dục nhiễm quên tánh linh
              Lênh đênh mãi giữa bọt bèo mây nước

              Hoa Nhập Thế vào dòng đời uế trược
              Cho người người biết bến đục bến trong
              Nhân ảnh kia, như bèo dạt trôi sông
              Đừng vùi dập giữa bùn nhơ quện cáu

              Đừng dễ duôi mà hẹn lần hẹn lữa
              Đừng móng cầu mà mai đợi mốt trông
              Cuộc tử sinh còn mất có rồi không
              Đầu bạc hếu biết bao lần tóc trắng

              Nghĩa địa kia, trông hoang mờ giá lạnh
              Đêm đêm dài, vất vưởng bóng hồn ma
              Thương sinh linh, thương cả đến thân ta
              Họ với ta, cách lằn ranh bé nhỏ

              Hoa Nhập Thế vào cuộc đời tế độ
              Sống an lành trang trải vạn tình thương
              Dìu dắt nhau trên thiên lý đường trường
              Một khi biết quay đầu là bỉ ngạn

              Hoa Nhập Thế vào trần gian cứu khổ
              Đưa người người mất hút nẻo đường xa
              Đã từ lâu lưu lạc bỏ quên nhà
              Đưa nhau về, mái hồng tươi bếp lửa.

              Hoa Tứ Thánh
              Tháng 6 – 2008

              Hoa Như Lai, kết tòa vô thượng giác
              Khắp mười phương tam thế đến vô cùng
              Đạo nhiệm mầu, bất luận vô thỉ vô chung
              Độ độ tận chúng sanh, là bản hoài Chư Phật

              Hoa Bồ Tát, cứu muôn loài giải thoát
              Mang lục độ vạn hạnh đi muôn phương
              Cứu chúng sanh không còn tiếng kêu thương
              Đáo bỉ ngạn, vượt qua thuyền bát nhã

              Hoa Duyên Giác, tự chứng ngộ, vô học
              Quán duyên sinh độc chiếu vô thượng thừa
              Mây chập chùng trĩu nặng tự nhiên mưa
              Bóng đêm tắt, vầng dương bừng tỏa nắng

              Hoa Thanh Văn, sống độc cư, thiền quán
              Từ hữu tâm, thấu suốt đến vô tâm
              Đêm mười lăm, còn hỏi chi trăng rằm
              Nghe thanh thoát tiếng bài ca chứng đạo

              Hoa Tứ Thánh, cửa huyền vi uyên áo
              Chứng lục thông, vượt sáu nẻo ba đường
              Thương hữu tình bao triền phược nhiểu nhương
              Nên ẩn hiện vào hữu dư miên viễn

              Hoa Tứ Thánh nở trên đường Tứ Thánh
              Lục Phàm kia, cũng có thể bước đi
              Đã bước đi, đừng có ngại ngùng gì
              Quyết lòng đi, một ngày kia tới đích

              Hoa Tứ Thánh, đều dung thông quy nhất
              Tùy căn cơ, bổn tánh, bổn hoài
              Kết chung tòa, chỉ một mà thôi
              Hỡi chúng sinh, phụng thờ chí hướng.

              Hoa Năm Hạnh
              Tháng 6 – 2008

              Hoa Năm Hạnh, hỡi những ai là người Phật tử
              Biết tiến tu, ngào ngạt thơm hương
              Nhuần pháp âm, đạo lý chơn thường
              Tỏa đức từ, trang trải tình thương

              Hoa Năm Hạnh, hỡi những ai là người Phật tử
              Hãy tiến tu, ngày đêm sáu thời
              Sống vị tha, nội lực tô bồi
              Mang hạnh nguyền đi khắp nơi nơi

              Hạnh thứ nhất, không ngừng Tinh Tấn
              Thăng tiến lên, tới đích vô cùng
              Dù phong ba biển khổ muôn trùng
              Không chùn lòng phút giây sơ tán

              Hạnh thứ hai, Thanh Tịnh trong sáng
              Trong đầm kia, mới có bông sen
              Sống trong bùn, không chút hôi tanh
              Vào trong bếp lửa hồng không cháy

              Hạnh thứ ba, sống đời Hỷ Xả
              Biết vị tha, từ ái, chan hòa
              Đi đến đâu, là lá là hoa
              Sông biển rộng, thuyền từ chuyên chở

              Hạnh thứ tư, rạng ngời Trí Tuệ
              Đốt vô minh, phiền não xưa nay
              Tâm nhất như hoa tạng tỏ bày
              Đã đánh mất từ khi bất giác

              Hạnh thứ năm, Từ Bi thơm ngát
              Chuyển hóa đời, cam lộ pháp vương
              Muôn đường trường vạn lý tình thương
              Đạo từ bi bản hoài dung nhiếp

              Hoa Năm Hạnh, một bông hoa năm cánh
              Tinh Tấn, Thanh Tịnh, Hỷ Xả, Trí Tuệ, Từ Bi
              Người Phật tử tiến tu, cứ như thế mà đi
              Đi đi khắp muôn phương ngàn hướng

              Hoa Năm Hạnh, một bông hoa năm cánh
              Ngát hương lành tỏa chiếu trần gian
              Đâu đâu cũng thấm nhuận đạo vàng
              Quốc độ này là cõi Lạc Bang.

              Hoa Màu Cờ Phật Giáo
              Tháng 6 – 2008

              Năm màu Cờ Phật Giáo
              Tượng trưng cho năm màu hào quang Đức Phật
              Dùng ngũ căn xuất phát, ngũ lực tới đích sau cùng
              Vũ trụ, nhân sinh, từ vô thỉ, đến vô chung
              Tất cả là một, mà một là tất cả

              Năm Màu Cờ Phật Giáo
              Tượng trưng cho năm hạnh người con Đức Phật
              Tinh tấn, hỷ xả, thanh tịnh, trí tuệ, từ bi
              Chúng sanh vô biên, thì Bồ Tát hạnh vô nghì
              Chúng sanh thống khổ, ta quyết lên đường cứu khổ

              Năm Màu Cờ Phật Giáo
              Tượng trưng cho năm châu trên thế giới
              Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Âu
              Nhân loại tương lân, dù sống bất cứ nơi đâu
              Khác tiếng nói, màu da, nhưng chung tình người nhân thế

              Thuyền Bát Nhã vượt trùng khơi bốn bể
              Đạo Từ Bi chiếu rọi khắp muôn phương
              Sống tin yêu, hiểu biết, hòa ái, thanh lương
              Không chỉ thương con người, mà còn thương vạn loại

              Cờ Phật Giáo tung bay khắp cùng thế giới
              Ánh từ quang tỏa chiếu khắp nẻo đường
              Bóng Cha Lành tỏa rạng Đấng Pháp Vương
              Đưa chúng sanh thoát ba đường sáu nẻo

              Cờ Phật Giáo, năm màu cờ ngũ sắc
              Huy hoàng thay, vi diệu bóng từ quang
              Hạnh phúc thay, Phật quốc độ lạc bang
              Thanh thoát thay, lục phàm lên tứ thánh

              Màu cờ Phật Giáo tung bay
              Màu cờ ngũ sắc lành thay
              Chúng sanh bốn phuơng tám hướng
              Hoan hân chào đón vui vầy

              Màu cờ Phật Giáo nơi nơi
              Màu cờ ngũ sắc tuyệt vời
              Nhân loại cùng nhau quy hướng
              Dựng xây sức sống cuộc đời

              Màu cờ Phật Giáo thanh lương
              Màu cờ ngũ sắc thơm hương
              Nhất tâm hoằng dương tán thán
              Đạo vàng tỏa chiếu muôn phương.

              Hoa Lục Thông
              Tháng 6 – 2008

              Hoa Lục Thông vượt tam thiên thế giới
              Sáng vô ngần chiếu tam thế hằng sa
              Tỏa minh châu rọi mấy cõi ta bà
              Dãi ngân hà như ngấn sương ngọn cỏ

              Thiên Nhãn Thông, thấy tận cùng quốc độ
              Trên, thượng thượng thiên, dưới đáy vực A Tỳ
              Thấy tỏ tường từng thô tế lậu vi
              Vượt qua khỏi Dục - Sắc – Vô Sắc Giới

              Thiên Nhĩ Thông, nghe không còn chỗ nghe nữa
              Âm vọng nào không động đến vành tai
              Nghe khắp mười phương, nghe thấu tuyền đài
              Thời đương đại tinh vi, không thể sánh

              Túc Mệnh Thông, biết tự thân muôn ngàn kiếp trước
              Biết về đâu đến muôn vạn kiếp sau
              Không như nhân sinh, hát ngân vang, một cõi đi về
              Nhưng hỏi về đâu, thì ngậm tăm bí lối

              Tha Tâm Thông, chưa nhìn đã biết, không cần thưa gởi
              Không cầu cơ, bói toán, đoán quẻ, xin xăm
              Biển vô minh tìm kiếm cá lặng tăm
              Thế đạo, nhân tâm, tránh sao điên đảo

              Lậu Tận Thông, nghiệp dĩ nào đưa đẩy
              Nghiệp dĩ nào đày đọa tự xưa nay
              Còn kéo dài trầm thống đến ngày mai
              Chứ không có ai ban bố, định phân, thưởng phạt

              Thần Túc Thông,
              phi thuyền vũ trụ còn nghiêng nghiêng cánh quạt
              Phi cơ, phi tiễn, mất hút tận phía sau
              Thần Túc Thông, vút một cái đã gồm thâu
              Cả pháp giới, nơi nào cũng có mặt

              Hoa Lục Thông, nâng bước chân chứng đắc
              Đỡ những bậc thượng thừa Tứ Thánh mười phương
              Phàm con người biết theo dấu chơn phương
              Khi cuối đích, sẽ hốt nhiên đại ngộ

              Hoa Lục Thông, mở thuyền từ tế độ
              Đưa chúng sanh vào biển tuệ Như Lai
              Ôi đài sen, ngát bửu tọa liên đài
              Hỡi hành giả, quyết một lòng thẳng tiến.

              Hoa Bát Khổ
              Tháng 6 – 2008

              Hoa Bát Khổ trên dòng đời mộng mị
              Khách phong trần trong biển khổ sông mê
              Trôi lang thang không biết nẻo đường về
              Lặn hụp mãi giữa phù sinh ba cõi

              Bởi Sinh Khổ, vừa chào đời, khóc chóe
              Mắt nhắm nghiền, miệng mở toát : khổ qua
              Như nhận chân cái thống nỗi ta bà
              Sẽ ụp phủ bẽ bàng thêm một kiếp

              Bởi Lão Khổ, đeo cõi còm tội nghiệp
              Cái già nua chồng chất tấm thân tàn
              Đi, đứng, nằm, ngồi, thở dốc leo thang
              Chống cây gậy còn ngã lên ngã xuống

              Bởi Bịnh Khổ, không màng đến ăn uống
              Muốn nằm yên nhưng đau đớn đọa đày
              Còn nói chi cửa nhà, danh lợi bèo mây
              Nào có nghĩa bạc vàng, giàu nghèo, phú quí

              Bởi Tử Khổ, dù trăm năm cuộc lữ
              Nghĩa địa kia đã đầy ắp sinh linh
              Lại phế thêm chút cát bụi tuyệt tình
              Bãi tha ma càng lạnh lùng sương khói

              Ái Biệt Ly Khổ, ai không thống thiết
              Khi thân thương mới thấm thía hợp tan
              Những cách ngăn bao đứt đoạn phũ phàng
              Sóng xô đẩy trôi dòng, sông mấy khúc

              Cầu Bất Đắc Khổ, đêm dài thao thức
              Thắp xa mờ leo lét ngọn đèn khuya
              Càng ước mong càng ray rức nọ kia
              Bức nhân ảnh trần gian loang sắc tím

              Oán Tắng Hội Khổ, gặp nhau chi rứa
              Không thích nhau, lại thường gặp, mới đau
              Cho cuộc đời càng da thấm thịt thau
              Nỗi ta bà chất chồng thêm vôi bạc

              Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ, còn xa xót
              Mảnh tang thương tàn tạ tấm thân gầy
              Trong cuộc đời, ai thấu hiểu niềm tây
              Người nhân thế, được mấy ai tri kỷ

              Hoa Bát Khổ, phơi bày, không hoa mỹ
              Khách phong trần bạc đãi kiếp phù sinh
              Tỉnh ngộ mau, kẻo bi lụy tuyệt tình
              Màu sắc úa điêu tàn Hoa Bát Khổ.

              Hoa Tứ Ân
              Tháng 6 – 2008

              Ân Tam Bảo, muôn đời xin gìn giữ
              Đốt tâm nguyền, thế thế mãi truyền lưu
              Ba Ngôi Báu, tuyệt tác đến thiên thu
              Hương trầm tỏa liên đài vô thượng giác

              Ân Quốc Gia, nhớ qui căn nguồn gốc
              Phàm con người, phải biết Tổ biết Tông
              Thời thế kinh qua, lịch sử theo dòng
              Đừng mất gốc quên nguồn, thua gỗ đá

              Ân Cha Mẹ, đấng song đường cao cả
              Trời đất kia, không thể sánh được đâu
              Vũ trụ kia cũng không thể tìm cầu
              Hãy chuẩn mực, phận con hiền cháu thảo

              Ân Thầy Bạn, không cho ta cơm áo
              Nhưng cho ta trang bị để vào đời
              Lướt con thuyền khắp biển rộng trùng khơi
              Quên thầy bạn, bạc tình hơn triều sóng

              Hoa Tứ Ân, đẹp vô ngần bất biến
              Xin cưu mang trân trọng cả cuộc đời
              Luôn đáp đền, tô thắm khắp nơi nơi
              Và xuyên suốt mọi không thời miên viễn

              Hoa Tứ Ân, là núi đồi sông biển
              Là thiền môn, thánh thất, giáo đường
              Là suối nguồn muôn vạn yêu thương
              Xin tận hưởng trao nhau cùng nhân thế.

              Hoa Tha Nhân
              Tháng 6 – 2008

              Tha nhân mở cõi thương lòng
              Nhìn trông thiên hạ khắp trong cuộc đời
              Nơi nào khổ ải chơi vơi
              Ta xin đến đó cho đời bớt đau
              Nơi nào bãi biển nương dâu
              Ta xin đến đó bắc cầu lại qua
              Đi trong bốn biển là nhà
              Người trong nhân loại là ta với mình
              Tha nhân tiếng nói tự tình
              Reo lên khúc nhạc đăng trình vị tha
              Tha nhân tiếng gọi đậm đà
              Ngân lên âm vọng lời ca thương người
              Lắng nghe tiếng khóc câu cười
              Sẻ chia xoa dịu đẹp tươi trong lành
              Lắng nghe cơ cảm đoạn đành
              Sẻ chia mây trắng trời xanh đong đầy
              Tha nhân một đóa trao tay
              Từ tâm rộng lượng ngày ngày thơm hương
              Tha nhân một đóa tình thương
              Lòng vàng trang trải trên đường ta đi
              Thương đời ai nhớ ai vì
              Thương người ai nhớ ai vì tha nhân.

              Hoa Xá Lợi
              Tháng 6 – 2008

              Xá Lợi là những tinh anh
              Của bậc chứng đạo vô sanh để đời
              Xá Lợi là những tuyệt vời
              Của bậc thánh đức ba ngôi tôn thờ
              Xá Lợi là những tinh hoa
              Của bậc liễu ngộ trên tòa pháp vương
              Cái thời pháp nhược ma cường
              Tôi nghe đủ thứ, xót thương vô ngần
              Cái thời nghiệt ngã phiêu trầm
              Tôi nghe đủ thứ, lầm bầm mang tai
              Mới tu, ngày một ngày hai
              Suốt đời tráo đấu miệt mài lợi danh
              Mới tu, chưa tỏ ngọn ngành
              Suốt đời ma mị tranh giành hơn thua
              Lộng ngôn xảo thuật chưa vừa
              Chết đi thiêu đốt, hốt bừa bụi tro
              Kêu ầm xá lợi một mo
              La lên chí chóe nhỏ to dàn chào
              Lạm xưng tán tụng xôn xao
              Quảng cáo rao bán, ôi chao xót lòng
              Vô tình đánh lận con đen
              Ô danh xá lợi, vứt thềm vực sâu
              Pháp thân bất hoại nhiệm mầu
              Tứ Thánh lưu lại bắt cầu độ sanh
              Phàm nhân trong cõi hồng trần
              Chớ nên mạo phạm tội phần biết chưa ?

              Hoa Nghiệp Báo
              Tháng 6 – 2008

              “Đã mang lấy nghiệp vào thân
              Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
              Thiện căn ở tại lòng ta
              Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
              Có tài đừng cậy chi tài
              Chữ tài liền với chữ tai một vần”
              “Bắt phong trần, phải phong trần
              Sao cho sỉ nhục mấy lần mới thôi”
              Đó là nghiệp báo ai ơi
              Đã mang thì phải chịu đời chớ sao
              Một khi tác tạo tơ hào
              Ba mươi sáu chước, chước nào chẳng xong
              Nghiệp kia đưa đẩy rối bòng
              Báo kia đập dũa xoáy tròng không tha
              Cứ xem cái nỗi ta bà
              Mỗi người vay trả biết là bao nhiêu
              Bởi nghiệp gây nặng chín chiều
              Nên báo đón nhận trăm điều đắng cay
              Bông hoa nghiệp báo xéo dày
              Thân tàn ma dại, mặt mày xác xơ
              Nửa đời, đã lắm bơ phờ
              Suốt đời, thì hỏi mịt mờ nữa chi
              Nghiệp lao nghiệp tác đen sì
              Báo đời báo kiếp, có gì mà than
              Người khôn trong cõi trần gian
              Nhớ nghe, nghiệp báo đa mang chi nào
              Cao phi viễn tẩu nan tào
              Trời cao đất rộng chỗ nào dung thân
              “Bắt phong trần, phải phong trần
              Sao cho sỉ nhục mấy lần mới thôi”
              Đã gây nghiệp dĩ ngút trời
              Khổ đau lận đận suốt đời biết chưa
              Chạy trời sao khỏi nắng mưa
              Nhân gian biết sợ biết chừa hay không
              Khổ đời nghiệp báo đeo gông
              Nghiệp ơi, báo hỡi mà bông hoa gì
              Từ nay, quẳng gánh trôi đi !!!

              Mặc Giang
               
              #29
               Viet duong nhan

               • Số bài : 6657
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 25.10.2004
               • Nơi: Suối Yêu Thương
               • Trạng thái: offline
               Hoa Đạo Pháp từ 01 đến 10 - Mặc Giang 11.06.2010 03:45:57 (permalink)
               10 bài – Hoa Đạo Pháp 05
               Thơ Mặc Giang

               1. Hoa Nhân Quả
               2. Hoa Tam Vô
               3. Cửa Chùa
               4. Chuyến Xe Tam Thừa
               5. Giọt lệ sầu mầu nhiệm
               6. Người và tôi đã thấy
               7. Cuộc đời nào đau khổ!
               8. Trên đường ta đi
               9. Tôi tìm em
               10. Vì em, nên tôi


               Hoa Nhân Quả
               Tháng 6 – 2006

               Đã gieo nhân thì làm sao không có quả
               Đã có quả thì làm sao không có nhân
               Hỡi nhân sinh trong cuộc sống hồng trần
               Đừng lẩn thẩn buông lung mà đọa lạc

               Mỗi hành động trong hành vi tạo tác
               Mỗi ý niệm vừa phát khởi trong tâm
               Tất cả đều đã gieo một hạt nhân
               Mới băng qua là trở thành quá khứ

               Có quá khứ thì phải có hiện tại
               Có hiện tại thì phải có tương lai
               Một là ba, ba là một nối dài
               Móc thời gian ba thì treo bất tận

               Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả
               Nên Thánh Phàm, từ nơi đó mà ra
               Đâu phải riêng chỉ một cõi ta bà
               Mà tám hướng mười phương đều như thế

               Hoa Nhân Quả phát sinh từ vô thỉ
               Kết phan duyên hiện hữu đến vô chung
               Chúng sanh ơi, cẩn thận, chớ lao lung
               Đã tác tạo thì trước sau phải gánh

               Hoa Nhân Quả biết rồi thì phải tránh
               Tặng cho em mang nét đẹp thanh lương
               Tặng cho anh mang sắc thắm lên đường
               Tặng cho đời vun trồng chân thiện mỹ.

               Hoa Tam Vô
               Tháng 6 – 2008

               Hoa Tam Vô nở trên thềm giải thoát
               Tặng cho người Vô Tác cõi trần gian
               Làm không làm như gió mát trăng ngàn
               Bước thong dong giữa trời xanh mấy trắng

               Hoa Tam Vô, cửa thiền môn mở rộng
               Tặng cho người Vô Niệm cõi phiêu bồng
               Nhớ đến vô, lồng lộng tựa hư không
               Tuy trống rỗng nhưng cái gì cũng có

               Hoa Tam Vô, cửa thinh không bỏ ngỏ
               Tặng cho người Vô Trụ hữu – vô dư
               Mang pháp thân trùm khắp cả thái hư
               Không dính mắc một nơi nào tụ điểm

               Từ vô thỉ không màu hồng màu tím
               Đến vô chung không màu trắng màu xanh
               Mà là màu hoại sắc đẹp nguyên trinh
               Diệu diệu hữu trong chơn như hoa tạng

               Vì chúng sanh trùng trùng vô số lượng
               Hoa Tam Vô bừng nở khắp ba thừa
               Duy một thừa nhưng nói rộng thành ba
               Ba thừa chuyển đến tam vô bất hoại

               Hoa Tam Vô, cửa chùa thân thương quá
               Khói hương trầm quyền quyện cứu hàm linh
               Tiếng chuông ngân thánh thoát đến vô thinh
               “Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ”

               Hoa Tam Vô, tặng cho người Vô Trụ
               Tặng cho người Vô Niệm ngát hoa tâm
               Tặng cho người Vô Tác tuyệt thậm thâm
               Cùng chuyển xe tam thừa vi diệu pháp.

               Cửa Chùa
               Tháng 6 – 2008

               Cửa chùa là cánh cửa Không
               Vào trong Hoa Tạng trùng trùng huyền vi
               Không Tướng, không cả li ti
               Ẩn trong diệu hữu tư nghì hồn ai
               Không Nguyện, không cả một hai
               Trùm lên tánh thể phương đài đơm hoa
               Sắc không vô nhị kết tòa
               Nương hình gợn bóng giao thoa diễm hằng
               Không đêm mà có ánh trăng
               Không ngày mà có nắng vàng mênh mang
               Thấu trời còn hỏi chi thang
               Chạm đất còn hỏi địa đàng làm chi
               Cửa chùa là cửa huyền vi
               Từ không thành có diệu kỳ ai hay
               Cửa chùa, ba cánh hiển bày
               Vô môn biến hiện lay lay pháp trần
               Cửa chùa, ba cánh tương lân
               Vô Nguyện, Vô Tướng, hỏi Không sao tìm
               Vụt qua, đâu nữa cánh chim
               Tịch chơn, cật vấn nổi chìm phù vân
               Cửa chùa, là cửa tam quan
               Mở ra, không lối dọc ngang đi về
               Cửa chùa, là cửa giải mê
               Mở ra, chót đỉnh Tào Khê mỉm cười
               Cửa chùa, chào khách ngược xuôi
               Bước qua, biến mất, hỡi người thế nhân !

               Chuyến Xe Tam Thừa
               Tháng 7 – 2008

               Ta ra đi trên chuyến xe Tam Thừa lồng lộng
               Khắp muôn phương ngàn hướng cỡi phù sinh
               Trên ba đường sáu nẻo kiếp sinh linh
               Trong vạn hữu, ai không là bạn lữ

               Ta ra đi trên chuyến xe Tam Thừa kỳ thú
               Xe nhỏ này, ai thích, hãy bước lên
               Xe trung này, ai hợp, nhớ đừng quên
               Còn xe lớn, rộng thênh thang đại hải

               Xe Tam Thừa vượt muôn ngàn cửa ải
               Băng dốc đèo trên vạn lý sơn khê
               Đi bốn phương, nhưng đến, chỉ một lồi về
               Rừng hoa tạng chứng đạo ca gió hát

               Xe Tam Thừa vượt muôn ngàn ghềnh thác
               Băng vực sâu, luớt hải lý trùng dương
               Khép thỉ chung, im bặt mọi con đường
               Hỏi sinh tử, ngại ngùng, không dám thở

               Đưa nhau về căn nhà xưa ta đó
               Đón nhau về trong diệu hữu pháp thân
               Mây trắng kia, tiễn biệt nẻo phù vân
               Trời xanh kia, vẫy chào màn sương bạc

               Bờ suối reo, con nai vàng ngơ ngác
               Tổ ấm nồng, chim rủ cánh thôi bay
               Giữa ngàn cây, hoa khép lá, lung lay
               Đêm chấm dứt, không chờ ngày gọi nắng

               Xe Tam Thừa một chuyến
               Thuyền bát nhã thanh lương
               Đưa nhau một đoạn đường
               Khép đôi bờ sinh tử

               Xe Tam Thừa một chuyến
               Cửa hoa tạng huyền môn
               Đưa tay đỡ càn khôn
               Vô sanh reo pháp nhẫn.

               Giọt lệ sầu mầu nhiệm
               Tháng 7 – 2008

               Hãy khóc đi, cho lệ sầu tuôn chảy
               Cho sông thương tràn ngập bến bờ đau
               Rồi bước lên, hóng gió mát trên cầu
               Ta sẽ vơi những nỗi niềm than thở

               Hãy khóc đi, cho bờ mi đẫm lệ
               Kẻo khô khan, ánh mắt bớt long lanh
               Khóc để cho những giọt lệ tinh anh
               Tô sức sống được hồi sinh đổi mới

               Đừng nén lòng rồi dập vùi tức tưởi
               Ngày tháng dài tê tỉ khép hồn đau
               Tội tình chi mà trằn trọc đêm thâu
               Hãy nhìn xem những vì sao lấp lánh

               Trời đổ mưa, hết rồi thì quang đãng
               Chứ nếu không vần vũ bóng mây mù
               Đó là chân lý ngàn đời, vĩnh viễn, thiên thu
               Hai khóe mắt để làm chi không khóc

               Hãy khóc đi, buồn đau sẽ biến mất
               Hãy khóc đi, khô cạn những sầu thương
               Khi nhìn lại, đã tan hết chán chường
               Muốn khóc nữa, nhưng làm sao khóc được

               Ta mỉm cười, nhìn về phía trước
               Ta nhủ thầm, quay lại phía sau
               Ồ, thì ra, đâu có gì đâu
               Xin cảm ơn giọt lệ sầu mầu nhiệm.

               Người và tôi đã thấy
               Tháng 7 – 2008

               Người và tôi đã thấy
               Người nhân gian, khi khóc khi cười
               Theo thế thường, lúc buồn lúc vui
               Khi im lặng, khi huyên thuyên không dứt

               Người và tôi đã thấy
               Người nhân gian, hay oán hay hờn
               Theo thế thường, nói thiệt nói hơn
               Khi hỷ xả, khi vùng vằng quay quắt

               Muốn cuộc đời không còn ô trọc
               Kiếp nhân sinh không lắm đoạn trường
               Cùng ngân vang khúc hát tình thương
               Reo cung đàn thử hòa điệu sống

               Góp bàn tay tin yêu xây dựng
               Góp tấm lòng trang trải từ tâm
               Cùng dạo chơi dưới ánh trăng rằm
               Đêm trần gian không còn tăm tối

               Người và tôi đã thấy
               Người nhân gian, nặng cảm tình người
               Nếu biết đeo hoa tuệ xinh tươi
               Và dung chứa đức từ bi thanh thoát

               Người và tôi đã thấy
               Thế từ nay nhịp bước qua cầu
               Những giã nhân vắng bóng chìm sâu
               Chim thánh thiện hòa vui ca hát.

               Cuộc đời nào đau khổ
               Tháng 7 – 2008

               Cuộc đời nào đau khổ
               Nhìn cho cùng, ta có khổ gì đâu
               Trời đất kia còn nắng dãi mưa dầu
               Vũ trụ kia còn lăn quay nghiêng ngửa

               Cuộc đời ta, đâu có gì đau khổ
               Hết uống ăn, đi đứng, lại nằm ngồi
               Mệt ngủ khò, đánh một giấc tinh khôi
               Bừng mắt ra thêm một ngày đang tới

               Những ngày xưa, khi ta còn bé nhỏ
               Đến hôm nay, ta vẫn thế cơ mà
               Đời có chi đau khổ mà kêu ca
               Bởi nhân thế hay thổi phồng lắm chuyện

               Mùa thu nào là mùa thu tím
               Mùa hạ nào nắng cháy điêu tàn
               Mùa đông nào lạnh lẽo mênh mang
               Mùa xuân nào hoa cười gọi gió

               Lòng tự hỏi, có gì đau khổ
               Đau khổ đâu hãy đưa ra xem
               Bóng phù vân vung vãi xuống thềm
               Tranh giả huyễn còn đâu nhân ngã

               Cuộc đời nào đau khổ
               Bởi đom đóm hư không
               Ta khép lại một vòng
               Hình tròn kia đan kín

               Mùa thu nào thu tím
               Mùa hạ nào hạ nồng
               Mùa đông nào đêm đông
               Mùa xuân nào hoa nở

               Cuộc đời nào đau khổ
               Bởi ta nói sầu đau
               Thật mộng mị mơ hồ
               Khổ đau không thật có

               Phải không người nhân thế
               Hãy vui sống với đời
               Đến lúc ta lìa hơi
               Lại đăng trình kiếp nữa.

               Trên đường ta đi
               Tháng 7 – 2008

               Từ trong thanh vắng trăng sao
               Lắng nghe vũ trụ kêu gào hư vô
               Từ trong hố thẳm xa mờ
               Lắng nghe xác lá tàn khô thì thầm
               Từ trong vi diệu thậm thâm
               Nhìn trông vạn hữu pháp thân vô cùng
               Chắn ngang một nét đường tung
               Đường hoành mở cửa điệp trùng hiển sinh
               Ta đâu chỉ có một mình
               Biết bao khách lữ đăng trình cùng ta
               Nên đâu không phải là nhà
               Vào ra muôn kiếp ta bà dạo chơi
               Lại còn ba nẻo tinh khôi
               Sáu đường chào đón tô bồi điểm son
               Lo chi nước chảy đá mòn
               Ngại chi trăng khuyết trăng tròn đầy vơi
               Dù cho nay lở mai bồi
               Thác reo sóng vỗ sông ngòi biển đông
               Dù cho khô lá rụng bông
               Xuân thu đông hạ ngóng trông làm gì
               Trên đường ta đã bước đi
               Xưa nay vẫn thế tư nghì hồn ai !

               Tôi tìm em
               Tháng 7 – 2008

               Tôi tìm em, nơi thâm sơn cùng cốc
               Núi rừng khuya đánh thức nẻo hoang vu
               Tiếng vô thinh gõ cửa chốn mịt mù
               Em bừng sáng như minh châu diễm ảo

               Tôi tìm em, con đường xưa thạch thảo
               Cỏ xanh non óng ả ngậm ngân sương
               Bóng ngô khôi ảnh hiện thật tinh tường
               Em tự tại nguyên trinh từ muôn thuở

               Tôi tìm em, cõi phiêu bồng gian khổ
               Vốn tan hoang biết bao kiếp phù sinh
               Cát bụi nào vương vấn bước đăng trình
               Tôi đã xa em từ khi bất giác

               Có khi, tôi viết tên em trên bờ cát
               Có khi, tôi viết tên em giữa đêm mơ
               Như một bức tranh diễm tuyệt nên thơ
               Không vết tích nhưng tròn đầy nguyên vẹn

               Khi không mong thì sao em lại đến
               Khi kiếm tìm thì em lại ra đi
               Hai động thái, thử hỏi, đó là gì
               À, thì ra, thế mà ai có biết

               Thôi từ nay, ta không tìm em nữa
               Vì càng tìm, càng mất phải không em
               Ta là ta, mà em vẫn là em
               Luôn có mặt sao đi tìm còn mất

               Bởi vì mây, nên trăng mờ trăng khuất
               Bởi vì đêm, nên bóng tối ngàn sao
               Ta ca vang trên chót đỉnh Diệu Cao
               Em đứng đó tự bao giờ, bất biến.

               Vì em, nên tôi
               Tháng 7 – 2008

               Vì em, hình bóng nguyên trinh
               Nên tôi muôn kiếp đăng trình ra đi
               Vì em, tuyệt thể tinh kỳ
               Nên tôi dong ruổi chẳng chi ngại ngần
               Vì em, tuyệt diệu chơn thân
               Nên tôi xây xát phong trần nắng mưa
               Đan tâm mấy độ chưa vừa
               Đan tay mấy thuở còn thừa không gian
               Tôi đi cuối nẻo đường ngang
               Tôi về ngược lối băng ngàn trăng sao
               Đầu ghềnh bọt sóng lao xao
               Cuối sông nước chảy xô vào trùng dương
               Nơi đâu cũng có con đường
               Nơi nào cũng có tình thương xót lòng
               Vì em, chẳng tiếng ước mong
               Nên tôi mải miết khắp vòng hư vô
               Vì em, chẳng chút trông chờ
               Nên tôi chưa cạn bến bờ tử sinh
               Trong ta như bóng với hình
               Đi đâu cũng thế như mình với ta
               Xa thì nào có chi xa
               Gần thì sao hỏi nào ta với mình
               Em nhìn, không nói, lặng thinh
               Để tôi dấn bước đăng trình nghe em.

               Mặc Giang
                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 1234 > | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 58 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9