Kiểu:
Xin chào !

 Những bài thơ tâm đắc

Thay đổi trang: < 12345678910 > | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 137 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tietkimquyduc

 • Số bài : 1461
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
 • Nơi: HCMC
 • Trạng thái: offline
Re:Những bài thơ tâm đắc 16.04.2013 06:40:37 (permalink)
36-Luân hồi muôn kiếp,
Chưa lại nên người;
Âm phủ dương gian,
Tử sinh thôi thúc.


37-Cha đà đến đấy,
Biết được lòng thương;
Bảo chúng con hay,
Ở thì làm phúc.


38-Lâm chung số hết,
Cho kẻo luân hồi;
Niệm bụt ăn chay,
Diêm vương mới phục.


39-Dầu phàm dầu thánh,
Miễn được an nhàn;
Trọng pháp kính thầy,
Thí bần tác phúc.


40-Cơm ăn phải bữa,
Ai đói thì cho;
Bớt miệng xui lòng,
Mỗi người một chút.

Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
Nguyễn Du
   
 
  tietkimquyduc

  • Số bài : 1461
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2006
  • Nơi: HCMC
  • Trạng thái: offline
  Re:Những bài thơ tâm đắc 30.04.2013 13:34:13 (permalink)
  41-Kim cương thường đọc,
  Bố thí làm duyên;
  Nghiệp dữ thì chừa,
  Lành thì tua cốc.

   
  42-Phô người quân tử,
  Mở miệng trái tai;
  Hễ kẻ tiểu nhân,
  Cưu lòng độc ác.


  43-Ai ai tham lợi,
  Phú quý nhiều bề;
  Cắp một tay không,
  Thấy đâu tiền bạc.

   
  44-Chớ còn lo lắng,
  Làm hại khốn dân;
  Sá cốc tu thân,
  Học đòi ông Mạc.


  45-Kẻ vào tù rạc,
  Những kẻ ngoan hung;
  Người ở thiên cung,
  Những người hiền thảo.

  Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
  "Thiện căn ở tại lòng ta
  Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
  Nguyễn Du
     
   
   tietkimquyduc

   • Số bài : 1461
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 09.07.2006
   • Nơi: HCMC
   • Trạng thái: offline
   Re:Những bài thơ tâm đắc 20.05.2013 12:16:54 (permalink)
   46-Lòng thương dạy bảo,
   Thu dữ về lành,
   Học đạo tu hành,
   Ăn chay thủ giới.


   47-Thịnh suy bĩ thái,
   Nào được bao lâu,
   Nhiều rể nhiều dâu,
   Nhiều oan gia nữa.


   48-Phiền não buộc ta;
   Tán cả ngựa cao,
   Ta xem bằng giặc.


   49-Anh em nội ngoại,
   Ân ái mẹ cha;
   Để lễ xuất gia,
   Báo ơn mới được.


   50-Hễ đường bạo ngược,
   Sát, đạo, tà dâm;
   Tội nặng muôn năm,
   Phải chừa phải bớt.

   Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
   "Thiện căn ở tại lòng ta
   Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
   Nguyễn Du
      
    
    tietkimquyduc

    • Số bài : 1461
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 09.07.2006
    • Nơi: HCMC
    • Trạng thái: offline
    Re:Những bài thơ tâm đắc 07.06.2013 21:29:35 (permalink)
    51-Đội ơn trời đất,
    Cha mẹ sinh thành;
    Cho gấp chớ chầy,
    Tu hành làm bụt.

    Hết.
     
    Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
    "Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
    Nguyễn Du
       
     
     tietkimquyduc

     • Số bài : 1461
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 09.07.2006
     • Nơi: HCMC
     • Trạng thái: offline
     Re:Những bài thơ tâm đắc 24.06.2013 06:33:46 (permalink)
      Bài kệ sám hối của vua Trần Thái Tông nói về nghiệp ngu si là :
      
     1-Căn tánh đần độn,
     Ý thức tối tăm,
     Chẳng hiểu tôn ti,
     Không phân thiện ác.

     2-Chặt cây hại mạng,
     Giết gấu gãy tay,
     Mắng Phật chuốc ương ,
     Phun trời ướt mặt.

     3-Quên ơn quên đức,
     Bội nghĩa bội nhân,
     Không tỉnh không xét,
     Đều do si nghiệp.

     4-Những tội như thế,
     Rất nặng rất sâu,
     Đến lúc mạng chung,
     Rơi vào địa ngục.

     5-Trải ngàn muôn kiếp,
     Mới được thọ sanh,
     Dù được thọ sanh,
     Lại mắc ngu báo.

     6-Nếu không sám hối,
     Đâu được tiêu trừ,
     Nay trước Phật đài,
     Thảy đều sám hối.
     Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
     "Thiện căn ở tại lòng ta
     Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
     Nguyễn Du
        
      
      tietkimquyduc

      • Số bài : 1461
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 09.07.2006
      • Nơi: HCMC
      • Trạng thái: offline
      Re:Những bài thơ tâm đắc 12.07.2013 06:13:01 (permalink)
       Kinh sách của các bậc tiên hiền
      (trích “Lịch Vạn niên thực dụng 1801-2100”                                     
      của Ngưu Tú Trân do Chu Trọng Thu dịch)
       
      Giáo nhi kinh

      Trong nhà bản sách dạy con
      Ngàn xưa để lại vẫn còn đến nay
      Vì ai cũng có sách này
      Trong nhà cơ nghiệp người người đua tranh
       
      Cháu con mọi chuyện rẽ rành
      Lời lời mẫu mực chân thành dễ ưa
      Sách này dạy kẻ trượng phu
      Những tuồng vô dụng mặc dầu rẻ khinh
       
      Mẹ cha nhọc sức sinh thành
      Chỉ mong con cái lớn lên nên người
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2013 15:46:18 bởi tietkimquyduc >
      Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
      "Thiện căn ở tại lòng ta
      Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
      Nguyễn Du
         
       
       tietkimquyduc

       • Số bài : 1461
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 09.07.2006
       • Nơi: HCMC
       • Trạng thái: offline
       Re:Những bài thơ tâm đắc 14.08.2013 15:44:56 (permalink)
       -Xin tiếp tuc... GIÁO NHI KINH
        
       Ba năm bú mốm mẹ nuôi                                                                 
       Tảo tần nắng gió ấp yêu bên mình                                                     
       Bao phen sài đẹn hôi tanh                                                            
       Bao phen bệnh tật khổ mình khổ con
                                                                
       Ví con nóng sốt vẫn còn                                                       
       Mẹ cha lo lắng mõi mòn ruột gan                                                 
       Sợ con nghịch nước ao làng                                                     
       Sợ trèo cây ngã kinh hoàng xót xa  
                                                                
       Khi cảm gió lúc ho gà                                                            
       Vội đưa con tới tận nhà lương y                                                                
       Trên nhà thầy hỏi tỉ tê                                                                   
       Ngồi bên cha mẹ lắng nghe từng lời  
                                                             
       Bệnh con qua quít thì thôi                                                              
       Chỉ e chứng nặng nối lời hỏi han                                                             
       Giận vì chẳng thể thế thân                                             
       Thuốc thang hâm nấu lo toan suốt ngày
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2013 15:50:08 bởi tietkimquyduc >
       Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
       "Thiện căn ở tại lòng ta
       Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
       Nguyễn Du
          
        
        tietkimquyduc

        • Số bài : 1461
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 09.07.2006
        • Nơi: HCMC
        • Trạng thái: offline
        Re:Những bài thơ tâm đắc 22.12.2013 08:47:55 (permalink)
        -Sưu tầm thơ CHÂN KHÁNH...
         
        -Làm thơ

                           1/-Kính gửi đa số… 
          
                                Làm thơ là để suy tư
                       Làm thơ là để lần dò lối ra
                           Làm thơ để tránh gian tà
                       Làm thơ để giúp rõ ta với người
         
                            Làm thơ để được tươi vui
                       Làm thơ mới thấy rạng ngời chữ TÂM
                           Thơ làm người được nâng tầm
                       Thơ làm mặc khách, tao nhân thắm tình…
                 
                           Thơ là văn hóa long lanh
                       Thơ là hạt ngọc lung linh trên đời
          
                 2/-Gửi thiểu số
         
                           Làm thơ “xuất khẩu” để cười
                       Thơ không mua bán kiếm lời*… nhé anh…
         
                           Thơ, người… như bóng với hình
                       Ngôn từ khiêm tốn… tỏ mình khuyết danh
                           Ba hoa, xích tốc… hợm mình**
                       “Nhà thơ” như thế, kẻ khinh người cười…                    (Sorry…)
         
         Chân Khánh -24/4/2013
        *  có nhiều tay kinh doanh thơ bạn ở môt số
                  CLB Thơ Quận Huyện,                                                                    
        **   cũng có nhiều tay khoe khoang kiểu này.
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2014 20:35:54 bởi tietkimquyduc >
        Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
        "Thiện căn ở tại lòng ta
        Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
        Nguyễn Du
           
         
         tietkimquyduc

         • Số bài : 1461
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 09.07.2006
         • Nơi: HCMC
         • Trạng thái: offline
         Re:Những bài thơ tâm đắc 04.01.2014 10:13:03 (permalink)
         Muôn sự tại người...

              Dòng đời xuôi ngược ngựa xe
         Con người đau khổ biết về nơi đâu
              Mấy ai không gặp cảnh sầu
         Tử sinh, số mệnh, lo âu suốt đời

              Ai nào luôn được thới lai
         Thăng trầm, bỉ cực, tiền tài, lợi danh
              Mục tiêu hạnh phúc đấu tranh
         Sao mà quả báo bóng hình nạn tai

              Khóc oa từ lúc nằm nôi
         Khóc than đến lúc buông xuôi xuống mồ
              Cuối cùng quả phúc vòng vo
         Ngẫm hay thế sự thắng thua nhãn tiền... 

         CK -18/12/2000

         <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2014 20:33:30 bởi tietkimquyduc >
         Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
         "Thiện căn ở tại lòng ta
         Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
         Nguyễn Du
            
          
          tietkimquyduc

          • Số bài : 1461
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 09.07.2006
          • Nơi: HCMC
          • Trạng thái: offline
          Re:Những bài thơ tâm đắc 12.01.2014 07:53:09 (permalink)
          -Mười điều trọng yếu trong học Phật
                                  (Ăn theo HT.Tịnh Không)
           
               Một là hiếu dưỡng mẹ cha
               Song thân là Phật trong nhà, tìm đâu!?
                         Hai là bổn phận cung cầu
               Làm tròn trách nhiệm nêu cao nghĩa tình
           
                         Ba là nhân quả tâm linh
               Tin sâu Phật pháp học hành đến nơi
                         Bốn là không giết hại đời
               Ăn chay niệm Phật an vui gia đình
           
                         Năm là việc thiện phóng sanh
               Ra tay cứu mạng, vong linh đáp đền
                         Sáu là tâm quyết chớ quên
               Từ bi, trí tuệ xây nền thành công
           
                         Bảy là phát khởi tâm đồng
               Bồ đề giác ngộ muôn lòng hữu duyên
                         Tám là lạy Phật bỏ phiền
               Chí thành sám hối nhãn tiền tạo nhân
           
                         Chín là Tịnh độ pháp môn
               Tín và nguyện, hạnh… ba cần vãng sanh
                         Mười là nổ lực thực hành
               Phật A Di Đà… đó hình Tây phương.
                 
               - Chân Khánh-13/1/2013
                -Rất tâm đắc vì thực tế và dễ thực hành.
           
          Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
          "Thiện căn ở tại lòng ta
          Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
          Nguyễn Du
             
           
           tietkimquyduc

           • Số bài : 1461
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 09.07.2006
           • Nơi: HCMC
           • Trạng thái: offline
           Re:Những bài thơ tâm đắc 08.02.2014 08:03:27 (permalink)
           Chuyện xưa-chuyện nay
            
           -GIẢ CẦY HIẾU NGHĨA

                Hôm rồi đi dự đám tang
           Cháu con hiếu thảo cả làng lại chê
                Lúc ông còn sống…bỏ bê
           Làm ma thật lớn để khoe với đời

                Nhạc ban tân cổ thật vui
           Linh đình mâm cổ thỉnh mời…cúng cha
                Kêu than thảm thiết qua loa (1)
           Một bầy khóc mướn chuyên gia có nghề

                Giả cầy hiếu nghĩa…thấy ghê!!!…

           (Theo bài viết của tác giả Phú Thụy)
           (1) nghĩa đen,nghĩa bóng
           -Đầu năm 2006, nhân dịp đọc lại Ca dao,Tục ngữ
           thấy có câu: “Sống thì con chẳng cho ăn
                          Chết thì xôi thịt, làm văn tế ruồi”
           Ông bà xưa cũng đã nói chuyện “Giả cầy” này rồi!
           ---------------------------
           -Những đứa con bất hiếu là vô đạo đức thì không thể là người tốt trong xã hội!!!
            
            
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2014 20:32:23 bởi tietkimquyduc >
           Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
           "Thiện căn ở tại lòng ta
           Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
           Nguyễn Du
              
            
            tietkimquyduc

            • Số bài : 1461
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 09.07.2006
            • Nơi: HCMC
            • Trạng thái: offline
            Re:Những bài thơ tâm đắc 15.02.2014 20:29:54 (permalink)
            Thơ nịnh vợ
             
                                    Cám ơn bà xã của tôi
                        Cả nhà hạnh phúc tuyệt vời quanh năm
                                    Cơm no, áo ấm, chỗ nằm
                        Yêu cầu đơn giản, chẳng cần cao sang
                                   
                                    Tinh thần, vật chất nhịp nhàng
                    Trong ngoài văn hóa, yêu thương thật lòng
                                    Tuổi cao gương mẫu sống chung
                        Cháu con, hàng xóm tưng bừng vui tươi
             
                                    Mừng Ngày Mười bốn tháng hai
                        Tháng ba Mùng tám kéo dài mộng mơ…
            Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
            "Thiện căn ở tại lòng ta
            Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
            Nguyễn Du
               
             
             tietkimquyduc

             • Số bài : 1461
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 09.07.2006
             • Nơi: HCMC
             • Trạng thái: offline
             Re:Những bài thơ tâm đắc 19.02.2014 20:29:59 (permalink)
             -Thơ sưu tầm lục bát của Chân Khánh.

             Chẳng thà không gặp

                  Nàng thơ tặng một cung sầu
             Hai nghìn lẽ sáu nỗi đau còn dài
                  Xuân tình ta đếm đắng cay
             Niềm riêng gói trọn gửi ai bây giờ!

                  Xuân đi...Xuân đến... Xuân chờ
             Xem tranh người đẹp như mơ... mãi tìm
                  Trúc xanh, áo trắng, hoa tim
             Khuôn trăng vành vạnh càng nhìn càng yêu

                  Nét ngài nào kém Thúy Kiều
             Hoa cười nghiêng nước dễ xiêu lòng người
                  Tóc mây ôm ấp bờ vai...
             Chẳng thà không gặp... gặp rồi khó quên...

             (Tặng người đẹp Trúc Xanh, Tiền Giang)

             <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2014 20:31:18 bởi tietkimquyduc >
             Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
             "Thiện căn ở tại lòng ta
             Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
             Nguyễn Du
                
              
              tietkimquyduc

              • Số bài : 1461
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 09.07.2006
              • Nơi: HCMC
              • Trạng thái: offline
              Re:Những bài thơ tâm đắc 26.02.2014 18:16:23 (permalink)
               BỒ TÁT .... VÀ..... LÒNG NGƯỜI
                                                                                             của  AIKIDO THU DUC
               
              Bồ tát nằm lăn dưới gốc cây
              Cớ sao Ngài lại ở nơi nầy?
              Chùa to, Phật đúc... sao không trú?
              Lại trốn nằm lăn dưới gốc cây?!!
               
              Say khói nhang đèn, ta sắp điên.
              Ngươi đừng hỏi nữa, để ta yên!
              Người ta chen lấn, xin ta đó.
              Quỳ lạy ngày đêm, quá xá phiền!!!
               
              Bá tánh bây giờ đến chỗ ta
              Ít tu, lại cúng để xin nhà,
              Xin tài, xin lộc, xin quan chức...!
              Không có. Ta đành phải chạy xa!!!
               
              Những thứ ta thừa...chúng chẳng xin.
              Từ, Bi, Hỷ, Xả... để nguyên rin.
              Sáu Ba La Mật trên bàn đó.
              Chúng chẳng hỏi han, cũng chẳng nhìn!!!
               
              Bồ tát về cư trú Niết bàn
              Không còn phiền não lại bình an
              Vì sao ngài chẳng về nơi ấy?
              Lại nói làm con rất ngỡ ngàng!!!
               
              Ngươi biết rằng ta khổ lắm không!?
              Đã dùng tất cả phép thần thông
              Cũng không cứu được người dương thế
              Kiệt sức, tàn hơi...quá nản lòng!!!
               
              Gian ác, tham tàn...muốn vãng sanh
              Từ bi cứu độ mãi không thành!
              Ăn chay, niệm Phật, tâm mê đắm
              Ta cứu làm sao được vãng sanh!!?
               
              Phước báu,duyên lành...ngươi gặp ta.
              Niết bàn hiện hữu chứ đâu xa!
              Nhân nào, quả ấy, đừng xin xỏ.
              Kiến tánh, định tâm! tức Phật Đà!
               
              Phật Pháp ứng dụng.
               
              Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
              "Thiện căn ở tại lòng ta
              Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
              Nguyễn Du
                 
               
               tietkimquyduc

               • Số bài : 1461
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 09.07.2006
               • Nơi: HCMC
               • Trạng thái: offline
               Re:Những bài thơ tâm đắc 23.03.2014 02:11:37 (permalink)
               -PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU
                
               Thầy giảng quá nhiều, khó tiếp thu
               Ông bà hạn chế, thấy càng mù
               Thiền sư, Hòa thượng hàng sư phụ
               Phật pháp nhiệm mầu… đệ tử mơ…
                
               Tam độc sinh ra lắm tội đồ
               Chúng sanh tăm tối chạy vòng vo
               “Lắm thầy ma thối”, trò càng dốt
               Phật đạo không hành… lỗi tại “you”…
                
               Một chân lý đã "ngộ" ra và luôn tôn thờ...
               "Thiện căn ở tại lòng ta
               Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
               Nguyễn Du
                  
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910 > | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 137 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9