ẢNH KÝ NHỮNG CHUYẾN ĐI-PERTH-AUSTRALIA
hoa quynh 11.06.2010 09:28:04 (permalink)
Đây là những hình ảnh thời gian mình lưu trú tại perth-AUSTRALIA

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/AF0BDF2BD6E840C08DA247363F44493B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/958854B5467343FFBC75EB4535B99191.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/3367172B103E4629B45844633478781A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/D2F67674033F410EAC0A9F7EEE82790D.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/AB755004FF7D4DC194ADFDD730EEBFA7.jpg[/image]
Attached Image(s)
#1
  hoa quynh 11.06.2010 09:29:17 (permalink)
  ẢNH KÝ NHỮNG CHUYẾN ĐI-PERTH-AUSTRALIA

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/2135928F94D64C8BB0D0D66BB32D5994.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/B61A4107D02146A8B6BE64D297A01BD8.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/FCD49AABFB114AF39EDCF481F3521AFE.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/EF89671EBE9A48048E9CA0C3086DDE39.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/875D111F123749C3A7F7F02E496B8477.jpg[/image]
  Attached Image(s)
  #2
   hoa quynh 11.06.2010 09:30:40 (permalink)
   ẢNH KÝ NHỮNG CHUYẾN ĐI-PERTH-AUSTRALIA

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/15E2849B7587426E8BA97DAD3E6D924F.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/29F3E1EAB9B248988699723AA266DF7E.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/B9E757BC7C5E4E73A3B7813ACE4078D0.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/8CE0DDBD413D4A8BB3DC6101C9401BA6.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/44C523FCB8A243D0A29B4D4ADD3F49CE.jpg[/image]
   Attached Image(s)
   #3
    hoa quynh 11.06.2010 09:31:49 (permalink)
    ẢNH KÝ NHỮNG CHUYẾN ĐI-PERTH-AUSTRALIA

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/EE98425253BC4AB58FE86DCCC9E5E31E.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/26A5F6AB55314E06BE17281060C7D529.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/2A5FF605B364477DB38BEB1A34FACDD3.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/E8E574B27A47423093F5794648931F62.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/35BB685784F342CD93C514D1CE97A9CB.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #4
     hoa quynh 11.06.2010 09:33:10 (permalink)
     ẢNH KÝ NHỮNG CHUYẾN ĐI-PERTH-AUSTRALIA

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/944676EE6EA64A64B2F17FFB68EFF103.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/8696E295F23F4350BE751B2A5208416C.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/FA06BA1910624B1389E737EE09AE84B4.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/DF99122977A44ABEA3F9373484F90F0C.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/3398A834E76E4052984918900C31940B.jpg[/image]
     Attached Image(s)
     #5
      hoa quynh 11.06.2010 09:34:33 (permalink)
      ẢNH KÝ NHỮNG CHUYẾN ĐI-PERTH-AUSTRALIA

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/2F697C14E48D4C7FA8B58131808EDAC7.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88944/4B43CAD1AA2D4EFB8BE44934998EE406.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #6
       Chuyển nhanh đến:

       Thống kê hiện tại

       Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
       Kiểu:
       2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9