Low-High-key Sưu tầm

Tác giả Bài
lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
Low-High-key Sưu tầm - 23.06.2010 05:01:44
Một vài ành tiêu biểu được giải thưởng về Low-High- key của một tạp chí chuyên ngành, xin giới thiệu cùng các bạn:
1. & 2.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/87215C10B49D470C8780B4A2F0DB04D8.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/9A4A54A4415947C5942FD408C174A77E.jpg[/image]
Attached Image(s)

lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
RE: Low-High-key Sưu tầm - 23.06.2010 05:02:50
3.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/C589662CC66D4005ADEB97153763EDBC.jpg[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2010 05:06:03 bởi lãng tử không tiền >
Attached Image(s)

lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
RE: Low-High-key Sưu tầm - 23.06.2010 05:07:01
4.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/9BBC9CABDBEE4580BC7F3C17F5E91673.jpg[/image]
Attached Image(s)

lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
RE: Low-High-key Sưu tầm - 23.06.2010 05:08:41
5. & 6.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/642C5760425E4C6F88BD6FF74CFE0EC6.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/BF87C852961D46738D5F85D24337594A.jpg[/image]
Attached Image(s)

lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
RE: Low-High-key Sưu tầm - 23.06.2010 05:10:14
7. & 8.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/B279738E12C84326A85FDBDF1E484FFA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/BABEADF6F2F54EB8B1EF306197114DE8.jpg[/image]
Attached Image(s)

lãng tử không tiền
 • Số bài : 61
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.03.2010
RE: Low-High-key Sưu tầm - 23.06.2010 05:11:51
9. & 10.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/D42E998ADAD64736BD7B8665CE2CA9E7.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/85288/834A50726B394684A7D76CFC786D988D.jpg[/image]
Attached Image(s)