Vô đề 3
biennguyen 29.06.2010 12:02:28 (permalink)
Như nỗi yêu thương quá nặng tràn
Tiếng reo có lúc giả lời than
Tình yêu những lúc mênh mông quá
Như hắt hiu xa bởi ngút ngàn
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9