"Phút Bình Yên"!

Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 160 bài trong đề mục
Tác giả Bài
quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: "Phút Bình Yên"! - 18.04.2011 17:11:22
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:12:40 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: "Phút Bình Yên"! - 18.04.2011 22:11:42
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:12:55 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: "Phút Bình Yên"! - 24.04.2011 21:03:47
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:13:21 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Căng Thẳng........."! - 26.04.2011 17:15:43
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:13:35 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Căng Thẳng........."! - 10.05.2011 16:23:25
 .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:13:59 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 13.05.2011 00:41:29
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:39:21 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 13.05.2011 22:07:47
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:39:33 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 21.05.2011 12:23:50
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:14:17 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 24.05.2011 16:26:57
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:40:05 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 03.06.2011 23:00:07
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:40:19 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 18.06.2011 19:13:14
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:14:34 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 24.06.2011 14:57:24
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:14:57 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 26.06.2011 15:30:30
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:15:14 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 30.06.2011 11:57:52
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:40:37 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 01.07.2011 00:05:47
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:15:30 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 09.07.2011 18:47:57
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:11:06 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 21.07.2011 11:22:53
Khóc đi T! Khóc khi mày cảm thấy thoải mái ở trong lòng. Đúng là đồ giản xảo, nó là bậc chị của mày đó, nó lợi dụng mày đủ cách để móc tiền từ mày, mày đâu "mù" mà ko thấy phải ko? Nhưng mày lúc nào cũng nhường họ, lúc nào cũng tôn trọng họ, ko muốn mình to tiếng hay mất lễ phép với họ. Bởi vậy cho nên 1 con cáo có thể muốn ăn thịt 1 con thỏ. Mày hiểu chứ! Cứ thế mày lại mệt mỏi, mày lại stress, hình như cuộc sống của mày phải hứng chịu mọi đắng cay, tủi hờn, và thật tệ hơn nếu như 1 mai mày chẳng thiết sống nữa,........ngay bây giờ tâm trạng mày rất tồi, mày nên tìm cho mình 1 không gian, cùng 1 khoảng thời gian đủ để cho mày vượt qua tất cả.

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 25.07.2011 11:29:53
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:11:23 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 27.07.2011 11:01:03
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:11:40 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 28.07.2011 23:44:06
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:12:01 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 03.08.2011 21:57:13
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2018 22:12:16 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
Buồn! - 15.08.2011 10:09:41

Hôm nay thứ 2 đầu tuần nhưng sao trong người bực bội và khó chịu đến lạ.

Mình phải cố gắng kiềm chế, chứ không cũng bùng nổ àh.

Mệt mỏi thật đó, đầu óc đang bị rối bời, chả hiểu mình đang làm gì và nghĩ gì nữa?

Nhiều vấn đề rắc rối quá thể...............

Thôi thì...............im lặng mà sống vậy!

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: Buồn! - 24.08.2011 08:29:48
Số ta là gì thế?
Quyết định ăn chay trường mà lại bị người này cản người khác cản.
Ta khổ tâm lắm rồi, mọi người hãy hiểu cho ta đi

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: Buồn! - 25.08.2011 21:39:11
Nghĩ nhiều cũng chẳng làm gì,
Đời nó ngắn ngủi là thế, mình còn vướng "bụi trần" lắm, ko tách duyên nợ được.
Chắc đây là cái phận mình phải chịu.
Than ôi trách phận làm sao được?

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 08.09.2011 11:18:08
Bình yên ư?
Bình yên đến đáng sợ,........sợ thật đó!
Bình yên đến nổi tách thế giới thực tại ra khỏi chính bản thân mình?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 00:18:15 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


Rei Hino
 • Số bài : 399
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 30.01.2010
 • Nơi: hcmc
RE: Lặng! - 08.09.2011 11:42:01
qctd cùng môn phái với "sư tỷ khó ưa" à ? sao cứ hết "bình yên" rồi "lặng" vậy ?
học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh

quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: " Phút Bình Yên "! - 16.09.2011 21:39:21
Mệt, buồn và hiu quạnh.
Muốn buông xuôi mọi thứ.
Liệu có phải bệnh từ tâm ko?
Ko có cách nào chữa trị được àh?
Đuối sức rồi, chắc ko vượt qua nổi?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 00:16:18 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


Leo*
 • Số bài : 1797
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.05.2009
 • Nơi: The best simple things
RE: Lặng! - 16.09.2011 22:39:29
Leo* cảnh cáo quycotuoidan lần này cũng như lần cuối. Nếu là tâm trạng thật của mình thì vào viết. Còn không thì đừng có vừa nghe nhạc xong đã viết lung tung. Vô ý thức
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: "Phút Bình Yên"! - 16.09.2011 23:03:04
Tỷ Leo àh!
QC hông hiểu?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 00:23:28 bởi quycotuoidan >

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


quycotuoidan
 • Số bài : 549
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.03.2010
 • Nơi: Sao chổi
RE: "Phút Bình Yên"! - 17.09.2011 00:25:41

Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo


Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 160 bài trong đề mục