14/7 Paris

Tác giả Bài
Ct.Ly
  • Số bài : 22713
  • Điểm thưởng : 0
14/7 Paris - 27.07.2010 04:42:08

Paris ngày 14/7
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/31BDDC135B724EC4A4BA74695E90462F.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/43F2F55AFC1C4E69AA5FE938F73DC97A.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/CD7F6DF7E3A2433286406EE6CDF2957C.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/3968A31432A14D1EBD08F9071D15A675.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/E6219418127E45ACAA48376DABC59DBA.JPG[/image]
Attached Image(s)

Ct.Ly
  • Số bài : 22713
  • Điểm thưởng : 0
RE: 14/7 Paris - 27.07.2010 04:44:29
Paris sáng rực với những ánh sáng của pháo bông

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/354D543A9B98452B9C9C8F7E49C9E808.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/180D809C407B457FBBB9F4D466D4A90B.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/E61E3EA3F14C4AEA9BC32BD2B0649894.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/73516965219D49A1AAE7CBFD3E849EDA.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/E7692CDF2BAE4CB6BF5D3C298536D35E.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 04:46:11 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)

Ct.Ly
  • Số bài : 22713
  • Điểm thưởng : 0
RE: 14/7 Paris - 27.07.2010 04:48:44
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/C2AB23E65477418288424023416012BF.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/BFA80C54ABD445B79609B66874B5C995.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/C44F36F6C64F44DA8D8019A57C3052FF.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/AF1271DBDD1F43419AD28853BA83403B.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/18A718C3B64546E9AA856ACC0B3AF78F.JPG[/image]
Attached Image(s)

Ct.Ly
  • Số bài : 22713
  • Điểm thưởng : 0
RE: 14/7 Paris - 27.07.2010 04:51:27
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/B5D43B8AF02847EDA296397A3B1DAB8F.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/1FF00F7B1180417E8F5B563D924D1434.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/E2F4D2DD4AB2487299AF7846724A2DCE.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/40B147775A454764A94E657C5E7B485E.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/6E068DFC3E5544E08321805D1A13B1D2.JPG[/image]
Attached Image(s)

Ct.Ly
  • Số bài : 22713
  • Điểm thưởng : 0
RE: 14/7 Paris - 27.07.2010 04:52:48
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/0B17FE0CB5334AFEB76FAE2401CC2313.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/333DD3E945374FE589C2B126FBF49239.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/1275901228134674AA370FAE35D5307B.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/CD107094DD4B406D9149EE4EBBEBE72C.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/91F6C96032A64AD1AEEDD26E31669AFC.JPG[/image]
Attached Image(s)