(Sưu tầm)CÙNG XEM VÀ SUY NGẪM
Lai Ly Anh Van 06.08.2010 12:06:37 (permalink)
Mời bạn nghe và xem theo LINCK dưới đây:
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Thoi-su-suy-nghi/389305/Hay-biet-xau-ho.html
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9