Hạnh phúc của Bà 01
Trần Huy Phụng 09.08.2010 22:44:58 (permalink)
Kỹ thuật chụp của tôi còn kém lắm, nhưng theo dõi tình của bà và cháu qua nhiều năm , tôi xin liều lĩnh trình làng 5 bức hình này.
Tràn Huy Phụng , phungthang_33@yahoo.com.vn
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9