NHẠC CỦA TUI - TÔI CÓ NGƯỜI YÊU

Tác giả Bài
Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
NHẠC CỦA TUI - TÔI CÓ NGƯỜI YÊU - 27.08.2010 05:38:32

THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC

THƠ: TRẦN MẠNH HÙNG
NHẠC: NGUYỄN HAY
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1TvNSrVJuh


TÔI CÓ NGƯỜI YÊU

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hiền ngoan như buổi sang tinh sương.
Hồn nhiên như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu thương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
TRẦN MẠNH HÙNG

2006


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/331E478DBED34F52BD25B00E82B2ACF6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2012 22:42:15 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
NHẠC CUA TUI - TÔI CÓ NGƯỜI YÊU * THƠ TRẦN MẠNH HÙNG - NHẠC NGUYỄN HAY - 13.11.2012 14:28:14

THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC

THƠ: TRẦN MẠNH HÙNG
NHẠC: NGUYỄN HAY

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1TvNSrVJuh


TÔI CÓ NGƯỜI YÊU

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hiền ngoan như buổi sang tinh sương.
Hồn nhiên như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu thương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
TRẦN MẠNH HÙNG

2006


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/331E478DBED34F52BD25B00E82B2ACF6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2012 14:34:05 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
RE: NHẠC CUA TUI - TÔI CÓ NGƯỜI YÊU * THƠ TRẦN MẠNH HÙNG - NHẠC NGUYỄN HAY - 13.11.2012 14:30:37


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC

THƠ: TRẦN MẠNH HÙNG
NHẠC: NGUYỄN HAY

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1TvNSrVJuh


TÔI CÓ NGƯỜI YÊU

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hiền ngoan như buổi sang tinh sương.
Hồn nhiên như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu thương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
TRẦN MẠNH HÙNG

2006


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/331E478DBED34F52BD25B00E82B2ACF6.jpg[/image]

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
NHẠC CỦA TUI - TÔI CÓ NGƯỜI YÊU * THƠ TRẦN MẠNH HÙNG - NHẠC NGUYỄN HAY - 13.11.2012 14:34:49


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC

THƠ: TRẦN MẠNH HÙNG
NHẠC: NGUYỄN HAYhttp://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1TvNSrVJuh


TÔI CÓ NGƯỜI YÊU

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hiền ngoan như buổi sang tinh sương.
Hồn nhiên như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu thương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
TRẦN MẠNH HÙNG

2006


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/331E478DBED34F52BD25B00E82B2ACF6.jpg[/image]

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
NHẠC CỦA TUI - TÔI CÓ NGƯỜI YÊU * THƠ TRẦN MẠNH HÙNG - NHẠC NGUYỄN HAY - 13.11.2012 14:35:49

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC

THƠ: TRẦN MẠNH HÙNG
NHẠC: NGUYỄN HAY

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1TvNSrVJuh


TÔI CÓ NGƯỜI YÊU

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hiền ngoan như buổi sang tinh sương.
Hồn nhiên như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu thương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
TRẦN MẠNH HÙNG

2006


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/331E478DBED34F52BD25B00E82B2ACF6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2012 04:25:10 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng