Mừng thọ Đại tướng con làm thơ tặng người !

Tác giả Bài
Kiemkd
  • Số bài : 147
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
  • Nơi: Hà Nội - Việt Nam
Mừng thọ Đại tướng con làm thơ tặng người ! - 27.08.2010 14:05:46

BÁC LÀ ĐẠI TƯỚNG – BÁC LÀ ÔNG TIÊN !Đi qua hai thế kỷ
Sống trọn một kiếp người
Bác là vị Đại Tướng ?
Là Ông Tiên giữa đời !

Hà Nội nghìn năm rồi
Nghìn năm trong binh lửa
Bao máu xương đã đổ
Cho một ngày bình yên ?

Đại Tướng của lòng dân
Ông Tiên của trăm họ
Giữa đời thường có thật
Việt Nam bỗng rạng ngời !

Nhẫn vì dân, vì đời
Nhẫn vì non, vì nước
Ông Tiên – Võ Nguyên Giáp
Chữ Nhẫn hóa chữ Tâm ! *

Ôi mong sao nước Nam
Ông Tiên sẽ mãi mãi
Sáng soi tình nhân ái
Giữ bền cùng nước non !

Hà Nội, ngày 27.8.2010
Kiều Anh Hương

* Ý thơ của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp :"Chữ Tâm, chữ Nhân xem ra cũng gần" (trong bài thơ NHẪN !)
Sống là yêu, buồn cũng để yêu thôi !

Kiemkd
  • Số bài : 147
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
  • Nơi: Hà Nội - Việt Nam
RE: Mừng thọ Đại tướng con làm thơ tặng người ! - 27.08.2010 14:08:23

NHẪN


Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường tiến thân
Có khi nhẫn để chuyển vần
Thiên thời địa lợi nhân tâm hiệp hoà
Có khi nhẫn để vị tha
Có khi nhẫn để thêm ta bớt thù
Có khi nhẫn tỉnh giả ngu
Hơn hơn thiệt thiệt đường tu ai tường
Có khi nhẫn để vô thường
Không không sắc sắc đoạn trường trần ai
Có khi nhẫn để tăng tài
Khôn khôn dại dại nào ai tránh phòng
Có khi nhẫn để khoan dung
Ta vui người cũng vui cùng có khi
Có khi nhẫn để tăng uy
Có khi nhẫn để kiên trì bền gan
Có khi nhẫn để an toàn
Có khi nhẫn để rõ ràng đúng sai
Bạn bè giao thiệp nào ai?
Có khi nhẫn để kính người trọng ta
Kể ra cũng khó đó mà
Chữ Tâm, chữ Nhẫn xem ra cũng gần.


Võ Nguyên Giáp
Mùa thu- Quý Mùi
Sống là yêu, buồn cũng để yêu thôi !