Bạn muốn đăng ký làm Thành viên của VN Thư quán?
Mars 30.07.2005 09:02:04 (permalink)
Trước tiên bạn hãy vào phần đăng ký (xem hình 01)


(Hình 01)


Tiếp theo là phần nội quy của diễn đàn VN Thư quán. Bạn hãy đọc kỹ trước khi tiến hành những bước tiếp theo. Và nếu bạn chấp nhận tuân thủ theo nội quy của VN Thư quán thì bạn đánh dấu vào "Tôi chấp nhận những điều khoản trong nội quy trên:" sau đó bấm vào "Gửi đi" (Xem hình 02)


(Hình 02)


Bạn hãy đền vào những phần có dấu hoa thị (*) là những phần bắt buộc.
Quan trọng là phần E-Mail, bắt buộc bạn phải đưa E-Mail có thực. (Xem Hình 03)


(Hình 03)


Sau đó bấm vào gửi đi, và một thông điệp tiếp theo sẽ hiện ra (Hình 04)


(Hình 04)


Bạn hãy mở hộp thư của bạn ra để lấy mật mã tạm thời và bấm vào đường dẫn ở trong thư để chứng thực về địa chỉ E-mail của bạn. (Hình 05)


(Hình 05)


Tiếp theo là một thông điệp mới hiện ra (Hình 06)


(Hình 06)


Đến đây thì bạn đã đăng ký thành công.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 20:56:12 bởi Mars >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9