Bạn muốn gửi kèm tài liệu hoặc hình ảnh kèm theo bài viết?
Mars 30.07.2005 10:11:39 (permalink)
Bạn hãy làm theo các bước sau:

1. Bước 1 (Hình 01)

Bạn hãy bấm vào hàng chữ: Bấm vào đây để upload!


(Hình 01)


2. Bước 2 (Hình 02)

Bấm vào "Browse..." để tìm tài liệu ở dưới máy tính của bạn


(Hình 02)3. Bước 3 và bước 4 (Hình 03)

Bạn chọn tài liệu gửi kèm và bầm vào "Open"


(Hình 03)


4. Bước 5 (Hình 04)

Bạn bấm vào "Gửi đi" sau đó sẽ đợi cho tới khi thông điệp thông báo là Upload thành công.


(Hình 04)


5. Bước 6 (Hình 05)

Bạn đánh dấu vào ô vuông chỗ hàng chữ "Kèm tài liệu này vào bài"


(Hình 05)Xem tổng quát (Hình 06)


(Hình 06)


Chúc bạn thành công
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 20:52:10 bởi Mars >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9