Tranh làm bằng giấy
Thanh Vân 25.10.2010 18:23:11 (permalink)

(The Paper Worlds of Jeff Nishinaka)
  0% 1  100% 2  0% 3  0% 4  100% 5
#1
  Thanh Vân 25.10.2010 18:24:25 (permalink)

  0% 6
   0% 7
   100% 8
   100% 9  #2
   Thanh Vân 25.10.2010 18:25:55 (permalink)

   % 10
    100% 11
    100% 12
    0% 13
    100% 14


   #3
    Thanh Vân 25.10.2010 18:26:31 (permalink)

    100% 15
     100% 16
     0% 17
     100% 18
     0% 19
     0% 20
     0% 21
     0% 22
     100% 23
     0% 24
     0% 25
     100% 26
     100% 27
    [font="tahoma, 'new york', times, serif"]
    http://2photo.ru/en/post/19092 (The Paper Worlds of Jeff Nishinaka)

    Los Angeles-based artist Jeff Nishinaka is a sculptor of paper. He creates amazingly detailed 3D renderings for both the fine and commercial arts.

    #4
     Chuyển nhanh đến:

     Thống kê hiện tại

     Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
     Kiểu:
     2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9