Tranh làm bằng giấy

Tác giả Bài
Thanh Vân
 • Số bài : 3359
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Tranh làm bằng giấy - 25.10.2010 18:23:11

(The Paper Worlds of Jeff Nishinaka)
  0% 1  100% 2  0% 3  0% 4  100% 5
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3359
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
RE: Tranh làm bằng giấy - 25.10.2010 18:24:25

0% 6
 0% 7
 100% 8
 100% 9Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3359
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
RE: Tranh làm bằng giấy - 25.10.2010 18:25:55

% 10
 100% 11
 100% 12
 0% 13
 100% 14


Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3359
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
RE: Tranh làm bằng giấy - 25.10.2010 18:26:31

100% 15
 100% 16
 0% 17
 100% 18
 0% 19
 0% 20
 0% 21
 0% 22
 100% 23
 0% 24
 0% 25
 100% 26
 100% 27
[font="tahoma, 'new york', times, serif"]
http://2photo.ru/en/post/19092 (The Paper Worlds of Jeff Nishinaka)

Los Angeles-based artist Jeff Nishinaka is a sculptor of paper. He creates amazingly detailed 3D renderings for both the fine and commercial arts.

Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai