thông báo lỗi

Tác giả Bài
quangluc
  • Số bài : 1098
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2010
thông báo lỗi - 29.10.2010 15:10:11
looixTooi pots bài thường xuyên bị lỗi mà khg thể sửa sđwocj.vậy đề nghijAdmin cho biết lý do và cách khác phục.cảm ơn nhiều.

Ct.Ly