Kiểu:
Xin chào !

 Dòng thơ cổ

Thay đổi trang: < 12345 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 65 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Anh Nguyên

 • Số bài : 1744
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: offline
RE: Dòng thơ cổ 09.02.2012 10:25:24 (permalink)
13/- Thúc Sinh duyên kết nàng Kiều

Cùng nhau căn dặn đến điều
Chỉ non, thề bể, nặng gieo đến lời
Nỉ non đêm ngắn tình dài
Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương
Mượn điều trúc viện thừa lương
Rước về hãy tạm giấu nàng một nơi
Chiến, hòa, sắp sẵn hai bài
Cậy người thầy thợ, mượn người dò la
Bán tin đến mụ Tú Bà

Thua cơ, mụ cũng cầu hòa, dám sao
Rõ ràng của dẫn tay trao
Hoàn lương một thiếp, thân vào cửa công
Công tư đôi lẽ đều xong
Gót tiên phút đã thoát vòng trần ai
Một nhà sum hợp trúc mai
Càng sâu nghĩa bể, càng dài tình sông
Hương càng đượm, lửa càng nồng
Càng xôi vẻ ngọc, càng lồng màu sen

Nửa năm hơi tiếng vừa quen
Sân ngô cành biếc đã chen lá vàng
Giậu thu vừa nảy giò sương
Gối yên đã thấy xuân đường đến nơi
Phong lôi nổi trận bời bời
Nặng lời e ấp, tính bài phân chia
Quyết ngay biện bạch một bề
Dạy cho má phấn lại về lầu xanh
Thấy lời nghiêm huấn rành rành
Đánh liều Sinh mới lấy tình nài kêu

Rằng: Con biết tội đã nhiều
Dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam
Trót vì tay đã nhúng chàm
Dại rồi còn biết khôn làm sao đây!
Cùng nhau vả tiếng một ngày
Ôm cầm ai nỡ đứt dây cho đành?
Lượng trên quyết chẳng thương tình
Bạc đen thôi có tiếc mình làm chi!
Thấy lời sắt đá tri tri
Sốt gan, ông mới cáo quì cửa công

Đất bằng nổi sóng đùng đùng
Phủ dường sai lá phiếu hồng thôi tra
Cùng nhau theo gót sai nha
Song song vào trước sân hoa lạy quì
Trông lên mặt sắt đen sì
Lập nghiêm trước đã, ra uy nặng lời
Gã kia dại nết chơi bời
Mà con người thế là người đong đưa
Tuồng gì hoa thải, hương thừa
Mượn màu son phấn đánh lừa con đen!
Suy trong tình trạng bên nguyên

Bề nào thì cũng chưa yên bề nào
Phép công chiếu án luận vào
Có hai đường ấy, tính sao mặc mình
Một là cứ phép gia hình
Một là lại cứ lầu xanh phó về!
Nàng rằng: Đã quyết một bề
Nhện này vương lấy tơ kia mấy lần!
Đục trong thân cũng là thân
Yếu thơ, vâng chịu trước sân lôi đình
Dạy rằng: Cứ phép gia hình!

Ba cây chập lại một cành mẫu đơn
Phận đành chi dám kêu oan
Đào hoen quyên má, liễu tan tác mày
Một sân lầm cát đã đầy
Gương lờ nước thủy, mai gầy vóc sương
Nghĩ tình chàng Thúc mà thương
Nẻo xa trông thấy lòng càng xót xa
Khóc rằng: Oan khốc vì ta!
Có nghe lời trước, chớ đà lụy sau
Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu

Để ai trăng tủi, hoa sầu vì ai?
Phủ đường nghe thoảng vào tai
Động lòng lại gạn đến lời riêng tây
Sụt sùi chàng mới thưa ngay
Đầu đuôi kể lại sự ngày cầu thân:
Nàng đà tính trước xa gần
Từ xưa nàng đã biết thân có rày!
Tại tôi hứng lấy một tay
Để nàng cho đến nỗi này vì tôi!
Nghe lời nói cũng thương lời

Dẹp uy mới dạy mở bài giải vi
Rằng: Như hẳn có thế thì
Trăng hoa, song cũng thị phi biết điều!
Sinh rằng: Chút phận bọt bèo
Theo đòi vả cũng ít nhiều bút nghiên.
Cười rằng: Đã thế thì nên!
Mộc già hãy thử một thiên trình nghề.
Nàng vâng cất bút tay đề
Tiên hoa trình trước án phê xem tường
Khen rằng: Giá lợp Thịnh Đường
Tài này sắc ấy nghìn vàng chưa cân!

Thật là tài tử giai nhân
Châu Trần còn có Châu Trần nào hơn?
Thôi đừng rước dữ cưu hờn
Làm chi lỡ nhịp cho đờn ngang cung?
Đã đưa đến trước cửa công
Ngoài thì là lý, song trong là tình
Dâu con trong đạo gia đình
Thôi thì dẹp nỗi bất bình là xong!
Kíp truyền sắm sửa lễ công
Kiệu hoa cất gió, đuốc hồng điểm sao.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 11:29:10 bởi Anh Nguyên >
 
#46
  Anh Nguyên

  • Số bài : 1744
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2008
  • Trạng thái: offline
  RE: Dòng thơ cổ 25.02.2012 10:48:05 (permalink)
  14/Hoạn Thư ngấm ngầm mưu kế
  đầy đoạ Thuý Kiều


  Bày hàng cổ xúy xôn xao
  Song song đưa tới trướng đào sánh đôi
  Thương vì hạnh, trọng vì tài
  Thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba
  Huệ lan sực nức một nhà
  Từng cay đắng lại mặn mà hơn xưa
  Mảng vui rượu sớm cờ trưa
  Đào đà phai thắm, sen vừa nảy xanh
  Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh
  E tình, nàng mới bày tình riêng chung:
  Phận bồ từ vẹn chữ tòng
  Đổi thay nhạn yến đã hòng đầy niên
  Tin nhà ngày một vắng tin
  Mặn tình cát lũy, lạt tình tao khang
  Nghĩ ra thật cũng nên đường
  Tăm hơi, ai kẻ giữ giàng cho ta?

  Trộm nghe kẻ lớn trong nhà
  Ở vào khuôn phép, nói ra mối giường
  E thay những dạ phi thường
  Dễ dò rốn biển, khôn lường đáy sông!
  Mà ta suốt một năm ròng
  Thế nào cũng chẳng giấu xong được nào
  Bấy chầy chưa tỏ tiêu hao
  Hoặc là trong có làm sao chăng là?
  Xin chàng liệu kíp lại nhà
  Trước người đẹp ý, sau ta biết tình

  Đêm ngày giữ mực giấu quanh
  Rày lần, mai lữa, như hình chưa thông!
  Nghe lời khuyên nhủ thong dong
  Đành lòng Sinh mới quyết lòng hồi trang
  Rạng ra gửi đến xuân đường
  Thúc ông cũng vội giục chàng ninh gia
  Tiễn đưa một chén quan hà
  Xuân đình thoát đã dạo ra Cao đình
  Sông Tần một giải xanh xanh
  Lôi thôi bờ liễu mấy cành Dương quan

  Cầm tay dài ngắn thở than
  Chia phôi ngừng chén, hợp tan nghẹn lời
  Nàng rằng: Non nước xa khơi
  Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm
  Dễ lòa yếm thắm trôn kim
  Làm chi bưng mắt bắt chim khó lòng!
  Đôi ta chút nghĩa đèo bòng
  Đến nhà, trước liệu nói sòng cho minh
  Dầu khi sóng gió bất tình
  Lớn ra uy lớn, tôi đành phận tôi

  Hơn điều giấu ngược, giấu xuôi
  Lại mang những việc tầy trời đến sau
  Thương nhau xin nhớ lời nhau
  Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy!
  Chén đưa nhớ bữa hôm nay
  Chén mừng xin đợi ngày này năm sau.
  Người lên ngựa, kẻ chia bào
  Rừng phong, thu đã nhuốm màu quan san
  Dặm hồng bụi cuốn chinh an
  Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh

  Người về chiếc bóng năm canh
  Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi
  Vầng trăng ai xẻ làm đôi?
  Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường

  Kể chi những nỗi dọc đường
  Buồng trong này nỗi chủ trương ở nhà
  Vốn dòng họ Hoạn danh gia
  Con quan Lại bộ tên là Hoạn Thư
  Duyên Đằng thuận nẻo gió đưa
  Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày
  Ở ăn thì nết cũng hay
  Nói điều ràng buộc thì tay cũng già
  Từ nghe vườn mới thêm hoa
  Miệng người đã lắm, tin nhà thì không
  Lửa tâm càng giập càng nồng

  Trách người đen bạc ra lòng trăng hoa
  Ví bằng thú thật cùng ta
  Cũng dong kẻ dưới mới là lượng trên
  Dại chi chẳng giữ lấy nền
  Tốt chi mà rước tiếng ghen vào mình?
  Lại còn bưng bít giấu quanh
  Làm chi những thói trẻ ranh nực cười!
  Tính rằng cách mặt, khuất lời
  Giấu ta, ta cũng liệu bài giấu cho
  Lo gì việc ấy mà lo
  Kiến trong miệng chén có bò đi đâu?
  Làm cho nhìn chẳng được nhau
  Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên!
  Làm cho trông thấy nhỡn tiền
  Cho người thăm ván, bán thuyền, biết tay!
  Nỗi lòng kín chẳng ai hay
  Ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài
  Tuần sau bỗng thấy hai người
  Mách tin, ý cũng liệu bài tâng công
  Tiểu thư nổi giận đùng đùng:
  Gớm tay thêu dệt ra lòng trêu ngươi!

  Chồng tao nào phải như ai
  Điều này hẳn miệng những người thị phi!
  Vội vàng xuống lệnh ra uy
  Đứa thì vả miệng, đứa thì bẻ răng
  Trong ngoài kín mít như bưng
  Nào ai còn dám nói năng một lời!
  Buồng đào khuya sớm thảnh thơi
  Ra vào một mực nói cười như không
  Đêm ngày lòng những giận lòng
  Sinh đà về đến lầu hồng, xuống yên

  Lời tan hợp, nỗi hàn huyên
  Chữ tình càng mặn, chữ duyên càng nồng
  Tẩy trần vui chén thong dong
  Nỗi lòng, ai ở trong lòng mà ra?
  Chàng về xem ý tứ nhà
  Sự mình cũng rắp lân la giãi bày
  Mấy phen cười nói tỉnh say
  Tóc tơ bất động mảy may sự tình
  Nghĩ: Đà bưng kín miệng bình
  Nào ai có khảo mà mình lại xưng?

  Những là e ấp dùng dằng
  Rút dây sợ nữa động rừng, lại thôi
  Có khi vui chuyện mua cười
  Tiểu thư lại giở những lời đâu đâu
  Rằng: Trong ngọc đá vàng thau
  Mười phần ta đã tin nhau cả mười
  Khen cho những miệng rông dài
  Bướm ong lại đặt những lời nọ kia
  Thiếp dầu vụng, chẳng hay suy
  Đã dơ bụng nghĩ, lại bia miệng cười!

  Thấy lời thủng thỉnh như chơi
  Thuận lời, chàng cũng nói xuôi đỡ đòn
  Những là cười phấn cợt son
  Đèn khuya chung bóng, trăng tròn sánh vai
  Thú quê thuần hức bén mùi
  Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô
  Chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ
  Một niềm quan tái, mấy mùa gió trăng
  Tình riêng chưa dám rỉ răng
  Tiểu thư trước đã liệu chừng nhủ qua:

  Cách năm, mây bạc xa xa
  Lâm Chuy cũng phải tính mà thần hôn
  Được lời như cởi tấc son
  Vó câu thẳng ruổi nước non quê người
  Long lanh dáy nước in trời
  Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng
  Roi câu vừa gióng dặm trường
  Xe hương nàng cũng thuận đường qui ninh.
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 05:23:24 bởi Anh Nguyên >
   
  #47
   Anh Nguyên

   • Số bài : 1744
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.10.2008
   • Trạng thái: offline
   RE: Dòng thơ cổ 28.02.2012 05:33:49 (permalink)
   15/Hoạn Thư thực hành mưu kế
   bắt cóc Thuý Kiều.

   Thưa nhà huyên hết mọi tình

   Nỗi chàng ở bạc, nỗi mình chịu đen
   Nghĩ rằng: Ngứa ghẻ, hờn ghen

   Xấu chàng mà có ai khen chi mình!
   Vậy nên ngảnh mặt làm thinh
   Mưu cao vốn đã rắp ranh những ngày
   Lâm Chuy đường bộ tháng chầy
   Mà đường hải đạo sang ngay thì gần
   Dọn thuyền lựa mặt gia nhân
   Hãy đem dây xích buộc chân nàng về
   Làm cho, cho mệt, cho mê
   Làm cho đau đớn, ê chề cho coi!
   Trước cho bõ ghét những người

   Sau cho để một trò cười về sau!
   Phu nhân khen chước rất mầu
   Chiều con, mới dạy mặc dầu ra tay
   Sửa sang buồm gió, lèo mây
   Khuyển, ưng lại lựa một bầy côn quang
   Dặn dò hết cả mọi đường
   Thuận phong một lá, vượt sang bên Tề

   Nàng từ chiếc bóng song the

   Đường kia nỗi nọ như chia mối sầu
   Bóng dâu đã xế ngang đầu
   Biết đâu ấm lạnh, biết đâu ngọt bùi
   Tóc thề đã chấm ngang vai
   Nào lời non nước, nào lời sắt son
   Sắn bìm chút phận cỏn con
   Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng?
   Thân sao nhiều nỗi bất bằng
   Liều như cung Quảng ả Hằng, nghĩ nau!
   Đêm thu gió lọt song đào

   Nửa vành trăng khuyết, ba sao giữa trời
   Nén hương đến trước thiên đài
   Nỗi lòng khấn chứa cạn lời vân vân...
   Dưới hoa dậy lũ ác nhân
   Ầm ầm khóc quỉ, kinh thần mọc ra
   Đầy sân gươm tuốt sáng lòa
   Thất kinh nàng chửa biết là làm sao
   Thuốc mê đâu đã tưới vào
   Mơ màng như giấc chiêm bao biết gì!
   Vực ngay lên ngựa tức thì
   Phòng đào, viện sách, bốn bề cửa dong;

   Sẵn thây vô chủ bên sông
   Đem vào để đó lận sòng ai hay
   Tôi đòi phách lạc, hồn bay
   Pha càn bụi cỏ, gốc cây ẩn mình
   Thúc ông nhà cũng gần quanh
   Chợt trông ngọn lửa, thất kinh rụng rời
   Tớ thầy chạy thẳng đến nơi
   Tơi bời tưới lửa tìm người lao xao
   Gió cao, ngọn lửa càng cao
   Tôi đòi tìm đủ, nàng nào thấy đâu!
   Hớt hơ, hớt hãi, nhìn nhau

   Giếng sâu, bụi rậm, trước sau tìm quàng;
   Chạy vào chốn cũ phòng hương
   Trong tro, thấy một đống xương cháy tàn
   Ngay tình ai biết mưu gian
   Hẳn nàng, thôi lại còn bàn rằng ai!
   Thúc ông sùi sụt ngắn dài
   Nghĩ con vắng vẻ, thương người nết na
   Di hài nhặt sắp về nhà
   Nào là khâm liệm, nào là tang trai

   Lễ thường đã đủ một hai

   Lục trình chàng cũng đến nơi bấy giờ
   Bước vào chốn cũ lầu thư
   Tro than một đống, nắng mưa bốn tường
   Sang nhà cha, tới trung đường
   Linh sàng, bài vị, thờ nàng ở trên
   Hỡi ôi! Nói hết sự duyên
   Tơ tình đứt ruột, lửa phiền cháy gan
   Gieo mình vật vã khóc than:
   Con người thế ấy, thác oan thế này!
   Chắc rằng mai trúc lại vầy

   Ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau!
   Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau
   Dễ ai rấp thảm, quạt sầu cho khuây
   Gần miền nghe có một thầy
   Phi phù trị quỷ, cao tay thông huyền
   Trên tam đảo, dưới cữu tuyền
   Tìm đâu thì cũng biết tin rõ ràng
   Sắm sanh lễ vật rước sang
   Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han

   Đạo nhân phục trước tĩnh bàn

   Xuất thần giây phút chưa tàn nén hương
   Trở về minh bạch nói tường:
   Mặt nàng chẳng thấy, việc nàng đã tra:
   Người này nặng kiếp oan gia
   Còn nhiều nợ lắm, sao đà thác cho!
   Mệnh cung đang mắc nạn to
   Một năm nữa mới thăm dò được tin
   Hai bên giáp mặt chiền chiền
   Muốn nhìn mà chẳng được nhìn lạ thay!
   Nghe lời nói, lạ dường này!

   Sự nàng đã thế, lời thầy dám tin?
   Chẳng qua đồng cốt quàng xiên
   Người đâu mà lại thấy trên cõi trần?
   Tiếc hoa những ngậm ngùi xuân
   Thân này dễ lại mấy lần gặp tiên!
   Nước trôi hoa rụng đã yên
   Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian!

   Khuyển, ưng đã rắp mưu gian

   Vực nàng đưa xuống để an dưới thuyền
   Buồm cao, lèo thẳng cánh suyền
   Đè chừng huyện Tích, băng miền vượt sang
   Dỡ đò, lên trước sảnh đường
   Khuyển, ưng, hai đứa nộp nàng dâng công
   Vực nàng tạm xuống môn phòng
   Hãy còn thiêm thiếp giấc nồng chưa phai
   Hoàng lương chợt tỉnh hôm mai
   Cửa nhà đâu mất, lâu đài nào đây?
   Bàng hoàng giở tỉnh giở say

   Sảnh đường mảng tiếng đòi ngay lên hầu
   Ả hoàn liền xuống giục mau
   Hãi hùng nàng mới theo sau một người
   Ngước trông tòa rộng, dãy dài
   Thiên quang Chủng tể có bài treo trên
   Ban ngày, sáp thắp hai bên
   Giữa giường thất bảo, ngồi trên một bà
   Gạn gùng ngọn hỏi, ngành tra
   Sự mình, nàng đã cứ mà gửi thưa

   Bất bình nổi trận mây mưa

   Dức rằng: Những giống bờ thờ quen thân!
   Con này chẳng phải thiện nhân
   Chẳng màu trốn chúa, thì quân lội chồng
   Ra tuồng mèo mả, gà đồng
   Ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào
   Đã đem mình bán cửa tao
   Lại còn khủng khỉnh làm cao thế này!
   Nào là gia pháp nọ bay!
   Hãy cho ba chục, biết tay một lần!
   A hoàn trên dưới dạ rân

   Dẫu rằng trăm miệng khôn phân lẽ nào!
   Trúc côn ra sức đập vào
   Thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng kinh!
   Xót thay đào lý một cành
   Một phen mưa gió tan tành một phen!
   Hoa nô, truyền dạy đổi tên
   Buồng the, dạy ép vào phiên thị tì
   Ra vào theo lũ thanh y
   Dãi dầu tóc rối, da chì quản bao!
   Quản gia có một mụ nào
   Thấy người, thấy nết, ra vào mà thương

   Khi chè chén, khi thuốc thang
   Đem lời phương tiện mở đường hiếu sinh
   Dạy rằng: May rủi đã đành
   Liễu bồ mình giữ lấy mình cho hay
   Cũng là oan nghiệp chi đây
   Sa cơ mới đến thế này, chẳng dung
   Ở đây tai vách mạch rừng
   Thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi
   Kẻo khi sấm sét bất kỳ
   Con ong, cái kiến, kêu gì được oan!

   Nàng càng giọt ngọc như chan
   Nỗi lòng luống những bàn hoàn niềm tây
   Phong trần kiếp đã chịu đày
   Lầm than, lại có thứ này bằng hai!
   Phận sao bạc chẳng vừa thôi?
   Khăng khăng buộc mãi lấy người hồng nhan!
   Đã đành túc trái tiền oan
   Cũng liều ngọc nát, hoa tàn mà chi!
   Những là nương náu qua thì
   Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia

   Mẹ con trò chuyện lân la
   Phu nhân mới gọi nàng ra dạy lời:
   Tiểu thư dưới trướng thiếu người
   Cho về bên ấy, theo đòi lầu trang.
   Lĩnh lời, nàng mới theo sang
   Biết đâu dịa ngục, thiên đường là đâu?
   Sớm khuya khăn mặt, lược hầu
   Phận con hầu, giữ con hầu, dám sai!
   Phải đêm êm ả chiều trời
   Trúc tơ, hỏi đến nghề chơi mọi ngày

   Lĩnh lời, nàng mới lựa dây
   Nỉ non thánh thót, dễ say lòng người
   Tiểu thư xem cũng thương tài
   Khuôn uy dường cũng bớt vài bốn phân
   Cửa người đày đọa chút thân
   Sớm năn nỉ bóng, đêm ngơ ngẩn lòng
   Lâm Chuy chút nghĩa đèo bòng
   Nước non để chữ tương phùng kiếp sau!
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 19:54:34 bởi Anh Nguyên >
    
   #48
    Anh Nguyên

    • Số bài : 1744
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.10.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: Dòng thơ cổ 02.03.2012 21:05:23 (permalink)
    16/Hoạn-Thư đầy đoạ Thuý Kiều trước
    mắt Thúc Sinh.

    Bốn phương mây trắng một màu

    Trông vời cố quốc, biết đâu là nhà?
    Lần lần tháng trọn ngày qua
    Nỗi gần nào biết đường xa thế này.
    Lâm Chuy từ thuở uyên bay,
    Buồng không, thương kẻ tháng ngày chiếc thân
    Mây xanh, trăng mới in ngần
    Phấn thừa, hương cũ, bội phần xót xa
    Sen tàn, cúc lại nở hoa
    Sầu dài, ngày ngắn, đông đà sang xuân
    Tìm đâu cho thấy cố nhân?
    Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương
    Trạnh niềm nhớ cảnh gia hương
    Nhớ quê, chàng lại tìm đường thăm quê

    Tiểu thư đón cửa dã dề

    Hàn huyên vừa cạn mọi bề gần xa
    Nhà hương cao cuốn bức là
    Buồng trong, truyền gọi nàng ra lạy mầng
    Bước ra một bước một ngừng
    Trông xa, nàng đã tỏ chừng nẻo xa:
    Phải rằng nắng quáng, đèn lòa
    Rõ ràng ngồi đó chẳng là Thúc Sinh?
    Bấy giờ, tình mới tỏ tình
    Thôi thôi đã mắc vào vành, chẳng sai!

    Chước đâu, có chước lạ đời!

    Người đâu mà lại có người tinh ma!
    Rõ ràng thật lứa đôi ta
    Làm cho con ở, chúa nhà đôi nơi!
    Bề ngoài thơn thớt nói cười
    Mà trong nham hiểm, giết người không dao
    Bây giờ đất thấp trời cao
    Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ?
    Càng trông mặt, càng ngẩn ngơ
    Ruột tằm đòi đoạn như tơ rối bời
    Sợ uy dám chẳng vâng lời

    Cúi đầu nép xuống sân mai một chiều

    Sinh đà phách lạc, hồn xiêu:
    Thương ôi! Chẳng phải nàng Kiều ở đây?
    Nhân làm sao đến thế này?
    Thôi thôi ta đã mắc tay ai rồi!
    Sợ quen dám hở ra lời
    Khôn ngăn giọt ngọc, sụt sùi nhỏ sa
    Tiểu thư trông mặt hỏi tra:
    Mới về có việc chi mà động dong?
    Sinh rằng: Hiếu phục vừa xong

    Suy lòng trắc dĩ, đau lòng chung thiên!

    Khen rằng: Hiếu tử đã nên!
    Tẩy trần, mượn chén giải phiền đêm thu.
    Vợ chồng chén tạc chén thù
    Bắt nàng đứng chực trì hồ hai nơi
    Bắt khoan, bắt nhặt, đến lời
    Bắt quì tận mặt, bắt mời tận tay
    Sinh càng như dại như ngây
    Giọt dài, giọt ngắn, chén đầy, chén vơi
    Ngảnh đi, chợt nói, chợt cười

    Cáo say, chàng đã giạm bài lảng ra

    Tiểu thư vội thét: Con Hoa!
    Khuyên chàng chẳng cạn thì ta có đòn!
    Sinh càng nát ruột tan hồn
    Chén mời, phải ngậm bồ hòn, ráo ngay!
    Tiểu thư cười nói tỉnh say
    Chửa xong cuộc rượu, lại bày trò chơi
    Rằng: Hoa nô đủ mọi tài
    Bản đàn thử giạo một bài chàng nghe!
    Nàng đà tán hoán, tê mê

    Vâng lời, ra trước bình the vặn đàn

    Bốn dây như khóc, như than
    Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng!
    Cũng trong một tiếng tơ đồng
    Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm
    Giọt châu lã chã khôn cầm
    Cúi đầu, chàng những gạt thầm giọt sương
    Tiểu thư lại thét lấy nàng:
    Cuộc vui gẩy khúc đoạn tràng ấy chi?
    Sao chẳng biết ý tứ gì?
    Cho chàng buồn bã, tội thì tại ngươi!


    Sinh càng thảm thiết bồi hồi
    Vội vàng gượng nói, gượng cười cho qua
    Giọt rồng canh đã điểm ba
    Tiểu thư nhìn mặt, dường đà cam tâm
    Lòng riêng tấp tểnh mừng thầm:
    Vui này đã bõ đau ngầm xưa nay!
    Sinh thì gan héo, ruột đầy
    Nỗi lòng, càng nghĩ càng cay đắng lòng
    Người vào chung gối loan phòng
    Nàng ra tựa bóng đèn giong canh dài


    Bây giờ mới rõ tăm hơi
    Máu ghen, đâu có lạ đời nhà ghen!
    Chước đau rẽ thúy chia uyên!
    Ai ra đường nấy, ai nhìn được ai
    Bây giờ một vực một trời
    Hết điều khinh trọng, hết lời thị phi
    Nhẹ như bấc, nặng như chì
    Gỡ cho ra nữa, còn gì là duyên!
    Lỡ làng chút phận thuyền quyên
    Bể sâu, sóng cả, có tuyền được vay?
    Một mình âm ỷ đêm chầy
    Đĩa dầu vơi, nước mắt đầy năm canh

    Sớm khuya hầu hạ đài doanh

    Tiểu thư chạm mặt, dè tình hỏi tra
    Lựa lời, nàng mới thưa qua:
    Phải khi mình lại xót xa nỗi mình.
    Tiểu thư hỏi lại Thúc sinh:
    Cậy chàng tra lấy thực tình cho nao!
    Sinh đà rát ruột như bào
    Nói ra chẳng tiện, trông vào chẳng đang!
    Những e lại lụy đến nàng
    Đánh liều mới sẽ lựa đường hỏi tra

    Cúi đầu quì trước sân hoa

    Thân cung nàng mới dâng qua một tờ
    Diện tiền trình với tiểu thư
    Thoắt xem dường có ngẩn ngơ chút tình
    Liền tay trao lại Thúc sinh
    Rằng: Tài nên trọng, mà tình nên thương!
    Ví chăng có số giàu sang
    Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên!
    Bể trần, chìm nổi thuyền quyên
    Hữu tài, thương nỗi vô duyên lạ đời!

    Sinh rằng: Thật có như lời

    Hồng nhan bạc mệnh, một người nào vay
    Nghìn xưa âu cũng thế này
    Từ bi âu liệu bớt tay mới vừa.
    Tiểu thư rằng: Ý trong tờ
    Rắp đem mệnh bạc, xin nhờ cửa Không
    Thôi thì thôi, cũng chiều lòng
    Cũng cho nghỉ nghị trong vòng bước ra
    Sẵn Quan âm các vườn ta
    Có cây trăm thước, có hoa bốn mùa.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 19:58:13 bởi Anh Nguyên >
     
    #49
     Anh Nguyên

     • Số bài : 1744
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.10.2008
     • Trạng thái: offline
     RE: Dòng thơ cổ 05.03.2012 10:36:47 (permalink)
     17/Thúc Sinh mạo hiểm gặp mặt
     Thuý Kiều ở Quán Âm các.


     Có cổ thụ, có sơn hồ
     Cho nàng ra đó giữ chùa tụng kinh.
     Tang tảng, trời mới bình minh
     Hương hoa, ngũ quả, sắm sanh lễ thường
     Đưa nàng đến trước Phật đường
     Tam qui, ngũ giới, cho nàng xuất gia
     Áo xanh đổi lấy cà sa
     Pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền
     Sớm khuya tính đủ dầu đèn
     Xuân, Thu, cắt sẵn hai tên hương trà

     Nàng từ lánh gót vườn hoa
     Dường gần rừng tía, dường xa bụi hồng
     Nhân duyên đâu lại còn mong?
     Khỏi điều thẹn phấn, tủi hồng thì thôi
     Phật tiền thảm lấp sầu vùi
     Ngày phò thủ tự, đêm nhồi tâm hương
     Cho hay giọt nước cành dương
     Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần duyên
     Nâu sồng từ trở màu thuyền
     Sân thu trăng đã vài phen đứng đầu

     Quan phòng, then nhặt, lưới mau
     Nói lời trước mặt, rơi châu vắng người
     Gác kinh, viện sách, đôi nơi
     Trong gang tấc, lại gấp mười quan san
     Những là ngậm thở nuốt than
     Tiểu thư phải buổi vấn an về nhà
     Thừa cơ, Sinh mới lẻn ra
     Xăm xăm đến mé vườn hoa với nàng
     Sụt sùi, dở nỗi đoạn tràng
     Giọt châu tầm tã đẵm tràng áo xanh

     Đã cam chịu bạc với tình
     Chúa xuân để tội một mình cho hoa
     Thấp cơ, thua trí đàn bà
     Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời
     Vì ta cho lụy đến người
     Cát lầm ngọc trắng, thiệt đời xuân xanh!
     Quản chi lên thác xuống ghềnh
     Cũng toan sống thác với tình cho xong
     Tông đường, chút chửa cam lòng
     Nghiến răng bẻ một chữ đồng làm hai

     Thẹn mình đá nát vàng phai
     Trăm thân dễ chuộc một lời được sao?
     Nàng rằng: Chiếc bách song đào
     Nổi chìm cũng mặc lúc nào rủi may
     Chút thân quằn quại vũng lầy
     Sống thừa còn tưởng đến rày nữa sao?
     Cũng liều một giọt mưa đào
     Mà cho thiên hạ trông vào cũng hay!
     Xót vì cầm đã bén dây
     Chẳng trăm năm, cũng một ngày duyên ta

     Liệu bài mở cửa cho ra
     Ấy là tình nặng, ấy là ân sâu!
     Sinh rằng: Riêng tưởng bấy lâu
     Lòng người nham hiểm, biết đâu mà lường
     Nữa khi giông tố phủ phàng
     Thiệt riêng đấy, cũng lại càng cực đây
     Liệu mà xa chạy cao bay
     Ái ân ta có ngần này mà thôi!
     Bây giờ kẻ ngược người xuôi
     Biết bao giờ lại nối lời nước non?

     Dẫu rằng sông cạn đá mòn
     Con tằm đến thác cũng còn vương tơ!
     Cùng nhau kể lể sau xưa
     Nói rồi lại nói, lời chưa hết lời
     Mặt trông, tay chẳng nỡ rời
     Hoa tì đã động tiếng người nẻo xa
     Ngập ngừng, nuốt tủi, đứng ra
     Tiểu thư đâu đã rẽ hoa bước vào
     Cười cười nói nói ngọt ngào
     Hỏi chàng mới ở chốn nào lại chơi?
     Dối quanh, Sinh mới liệu lời:

     Tìm hoa quá bước, xem người viết kinh.
     Khen rằng: Bút pháp đã tinh
     So vào với thiếp Lan đình nào thua!
     Tiếc thay lưu lạc giang hồ
     Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài!
     Thuyền trà cạn nước hồng mai
     Thong dong nối gót thư trai cùng về

     Nàng càng e lệ ủ ê
     Rỉ tai, hỏi lại Hoa tì trước sau
     Hoa rằng: Bà đến đã lâu
     Rón chân đứng nấp độ đâu nủa giờ
     Rành rành kẽ tóc chân tơ
     Mấy lời nghe hết, đã dư tỏ tường
     Bao nhiêu đoạn khổ tình thương
     Nỗi ông vất vả, nỗi nàng thở than
     Dặn tôi đứng lại một bên
     Chán tai rồi mới bước lên trên lầu.

     Nghe thôi kinh hãi xiết đâu
     Đàn bà thế ấy, thấy âu một người!
     Ấy mới gan! ấy mới tài!
     Nghĩ càng thêm nỗi sởn gai rụng rời!
     Người đâu sâu sắc nước đời
     Mà chàng Thúc phải ra người bó tay!
     Thực tang bắt được dường này
     Máu ghen, ai cũng chau mày nghiến răng
     Thế mà im chẳng đãi đằng
     Chào mời vui vẻ, nói năng dịu dàng!
     Giận dầu ra dạ thế thường
     Cười dầu mới thực khôn lường hiểm sâu
     Thân ta, ta phải lo âu
     Miệng hùm, nọc rắn, ở đâu chốn này!

     Ví chăng chắp cánh cao bay
     Trèo cây lâu cũng có ngày bẻ hoa
     Phận bèo bao quản nước sa
     Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh
     Chỉn e quê khách một mình
     Tay không chưa dễ tìm vành ấm no!
     Nghĩ đi, nghĩ lại quanh co
     Phật tiền, sẵn có mọi đồ kim ngân
     Bên mình giắt để hộ thân
     Lần nghe canh đã một phần trống ba
     Cất mình qua ngọn tường hoa
     Lần đường theo bóng trăng tà về tây.
     Mịt mù dặm cát đồi cây
     Tiếng gà điếm nguyệt, dấu giày cầu sương
     Canh khuya thân gái dặm trường
     Phần e đường sá, phần thương dãi dầu!
     Trời đông vừa rạng ngàn dâu
     Bơ vơ nào đã biết đâu là
     nhà
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2012 11:56:51 bởi Anh Nguyên >
      
     #50
      Anh Nguyên

      • Số bài : 1744
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.10.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: Dòng thơ cổ 13.03.2012 00:26:50 (permalink)
      18/Thuý Kiều trốn khỏi Quán Âm các, lại
      gặp Bạc Bà cũng phường lầu xanh, sau gặp
      Từ Hải tại đây.

      Chùa đâu trông thấy nẻo xa
      Rành rành Chiêu Ẩn Am ba chữ bài
      Xăm xăm gõ mái cửa ngoài
      Trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong

      Thấy mầu ăn mặc nâu sồng
      Giác Duyên sư trưởng lành lòng liền thương
      Gạn gùng ngành ngọn cho tường
      Lạ lùng, nàng hãy tìm đường nói quanh:
      Tiểu thiền quê ở Bắc kinh,
      Qui sư, qui Phật, tu hành bấy lâu
      Bản sư rồi cũng đến sau
      Dạy đưa pháp bảo sang hầu sư huynh.
      Rày vâng diện hiến rành rành
      Chuông vàng khánh bạc bên mình giở ra

      Xem qua sư mới dạy qua:
      Phải nơi Hằng Thủy là ta hậu tình
      Chỉn e đường sá một mình
      Ở đây chờ đợi sư huynh ít ngày.
      Gửi thân được chốn am mây
      Muối dưa đắp đổi tháng ngày thong dong
      Kệ kinh câu cũ thuộc lòng
      Hương đèn việc cũ, trai phòng quen tay
      Sớm khuya lá bối phướn mây
      Ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện sương

      Thấy nàng thông tuệ khác thường
      Sư càng nể mặt, nàng càng vững chân.
      Cửa thuyền vừa cữ cuối xuân
      Bóng hoa đầy đất, vẻ ngân ngang trời
      Gió quang, mây tạnh thảnh thơi
      Có người đàn việt lên chơi cửa Già
      Giở đồ chuông khánh xem qua
      Khen rằng: Khéo giống của nhà Hoạn nương!
      Giác Duyên thực ý lo lường
      Đêm khuya mới hỏi lại nàng trước sau
      Nghĩ rằng khôn nỗi giấu mầu
      Sự mình nàng mới gót đầu bày ngay:

      Bây giờ sự đã dường này
      Phận hèn dầu rủi, dầu may tại người.
      Giác Duyên nghe nói rụng rời
      Nửa thương, nửa sợ, bồi hồi chẳng xong
      Rỉ tai mới kể sự lòng:
      Ở đây cửa Phật là không hẹp gì
      E chăng những sự bất kỳ
      Để nàng cho đến thế thì cũng thương!
      Lánh xa trước liệu tìm đường
      Ngồi chờ nước đến, nên dường còn quê!
      Có nhà họ Bạc bên kia

      Am mây quen lối đi về dầu hương
      Nhắn sang, dặn hết mọi đường
      Dọn nhà hãy tạm cho nàng trú chân
      Những mầng được chốn an thân
      Vội vàng nào kịp tính gần tính xa
      Nào ngờ cũng tổ bợm già
      Bạc Bà học với Tú Bà đồng môn!
      Thấy nàng mặn phấn, tươi son
      Mầng thầm được buổi bán buôn có lời
      Hư không đặt để nên lời
      Nàng đà lớn sự rụng rời lắm phen

      Mụ càng xua đuổi cho liền
      Lấy lời hung hiểm, ép duyên Châu Trần
      Rằng: Nàng muôn dặm một thân
      Lại mang lấy tiếng dữ gần, lành xa
      Khéo oan gia, của phá gia!
      Còn ai dám chứa vào nhà nữa đây?
      Kíp toan kiếm chốn xe dây
      Không dưng chưa dễ mà bay đàng trời!
      Nơi gần thì chẳng tiện nơi
      Nơi xa thì chẳng có người nào xa

      Này chàng Bạc Hạnh cháu nhà
      Cùng trong thân thích ruột rà, chẳng ai
      Cửa nhà buôn bán châu Thai
      Thực thà có một, đơn sai chẳng hề
      Thế nào nàng cũng phải nghe
      Thành thân rồi sẽ liệu về châu Thai
      Bấy giờ ai lại biết ai
      Dầu lòng bể rộng, sông dài thênh thênh
      Nàng dầu quyết chẳng thuận tình
      Trái lời nẻo trước, lụy mình đến sau!

      Nàng càng mặt ủ mày chau
      Càng nghe mụ nói, càng đau như rần
      Nghĩ mình túng đất, sẩy chân
      Thế cùng, nàng mới xa gần thở than:
      Thiếp như con én lạc đàn
      Phải cung, rày đã sợ làn cây cong
      Cùng đường dầu tính chữ tòng
      Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao?
      Nữa khi muôn một thế nào
      Bán hùm buôn sói, chắc vào lưng đâu?

      Dầu ai lòng có sở cầu
      Tâm minh, xin quyết với nhau một lời
      Chứng minh có đất có trời
      Bấy giờ vượt bể, ra khơi quản gì!
      Được lời mụ mới ra đi
      Mách tin họ Bạc tức thì sắm sanh
      Một nhà dộn dịp linh đình
      Quét sân, đặt trác, rửa bình, thắp nhang
      Bạc sinh quì xuống vội vàng
      Quá lời nguyện hết Thành hoàng, Thổ công
      Trước sân lòng đã giãi lòng
      Trong màn làm lễ tơ hồng kết duyên
      Thành thân, mới rước xuống thuyền
      Thuận buồm một lá, xuôi miền châu Thai
      Thuyền vừa đỗ bến thảnh thơi
      Bạc sinh lên trước tìm nơi mọi ngày
      Cũng nhà hành viện xưa nay
      Cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người
      Xem người, định giá, vừa rồi
      Mối hàng một, đã ra mười thì buông
      Mượn người, thuê kiệu, rước nàng

      Bạc đem mặt bạc, kiếm đường cho xa
      Kiệu hoa đặt trước thềm hoa
      Bên trong thấy một mụ ra vội vàng
      Đưa nàng vào lạy gia đường
      Cũng thần mày trắng, cũng phường lầu xanh!
      Thoắt trông nàng đã biết tình
      Chim lồng khôn lẽ cất mình bay cao
      Chém cha cái số hoa đào
      Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi!
      Nghĩ đời mà ngán cho đời!
      Tài tình chi lắm cho trời đất ghen!
      Tiếc thay nước đã đánh phèn
      Mà cho bùn lại vẩn lên mấy lần!
      Hồng quân với khách hồng quần
      Đã xoay đến thế còn vần chưa tha
      Lỡ từ lạc bước, bước ra
      Cái thân liệu những từ nhà liệu đi
      Đầu xanh đã tội tình gì
      Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi?
      Biết thân chạy thẳng khỏi trời
      Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh.

      Lần thâu gió mát trăng thanh
      Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi
      Râu hầm, hàm én, mày ngài
      Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao
      Đường đường một đấng anh hào
      Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài
      Đội trời đạp đất ở đời
      Họ Từ tên Hải, vốn người Việt-Đông
      Giang hồ quen thói vẫy vùng
      Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo

      Qua chơi thấy tiếng nàng Kiều
      Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng
      Thiếp danh đưa đến lầu hồng
      Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa
      Từ rằng: Tâm phúc tương cờ
      Phải người trăng gió vật vờ hay sao?
      Bấy lâu nghe tiếng má đào
      Mắt xanh chẳng để ai vào, có không?
      Một đời được mấy anh hùng
      Bõ chi cá chậu chim lồng mà chơi?
      Nàng rằng: Người dạy quá lời
      Thân này còn dám coi ai làm thường!
      Chút riêng chọn đá thử vàng
      Biết đâu mà gửi can tràng vào đâu?
      Còn như vào trước ra sau
      Ai cho kén chọn vàng thau tại mình?
      Từ rằng: Lời nói hữu tình!
      Khiến người lại nhớ câu Bình nguyên quân
      Lại đây xem lại cho gần
      Phỏng tin được một vài phần hay không?
      Thưa rằng: Lượng cả bao dung
      Tấn Dương được thấy mây rồng có phen
      Rộng thương cỏ nội, hoa hèn
      Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau.
      Nghe lời vừa ý, gật đầu
      Cười rằng: Tri kỷ trước sau mấy người?
      Khen cho con mắt tinh đời
      Anh hùng, đoán giữa trần ai mới già!
      Một lời đã biết đến ta
      Muôn chung, nghìn tứ, cũng là có nhau!
      Hai bên ý hợp tâm đầu
      Khi thân, chẳng lựa là cầu mới thân!
      Ngỏ lời nói với băng nhân
      Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn
      Buồng riêng sửa chốn thanh nhàn
      Đặt giường thất bảo, vây màn bát tiên
      Trai anh hùng, gái thuyền quyên
      Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng
      Nửa năm hương lửa đương nồng
      Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương

      Trông vời trời bể mênh mang
      Thanh gươm, yên ngựa, lên đàng thẳng rong
      Nàng rằng: Phận gái chữ tòng
      Chàng đi, thiếp cũng một lòng xin đi.
      Từ rằng: Tâm phúc tương tri
      Sao không thoát khỏi nữ nhi thường tình?
      Bao giờ mười vạn tinh binh
      Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rợp đường;
      Làm cho rõ mặt phi thường
      Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia
      Bằng nay bốn bể không nhà
      Theo càng thêm bận, biết là đi đâu?
      Đành lòng chờ đón ít lâu
      Chầy chăng là một năm sau vội gì?
      Quyết lời dứt áo ra đi
      Gió đưa bằng tiện đến kỳ dặm khơi
      Nàng thì chiếc bóng song mai
      Đêm thâu đằng đẵng, nhặt cài then mây
      Sân rêu chẳng vẽ dấu giày,
      Cỏ cao hơn thước, liễu gày vài phân
      Đoái thương muôn dặm tử phần
      Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa
      Xót thay huyên cỗi, xuân già
      Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi?
      Chốc là mười mấy năm trời
      Còn ra khi đã da mồi tóc sương
      Tiếc thay chút nghĩa cũ càng
      Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng
      Duyên em dầu nối chỉ hồng
      May ra khi đã tay bồng tay mang
      Tấc lòng cố quốc tha hương
      Đường kia, nỗi nọ, ngổn ngang bời bời

      Cánh hồng bay bổng tuyệt vời
      Đã mòn con mắt, phương trời đăm đăm
      Đêm ngày luống những âm thầm
      Lửa binh đâu đã ầm ầm một phương
      Ngất trời sát khí mơ màng
      Đầy sông kình ngạc, chật đường giáp binh
      Người quen thuộc, kẻ chung quanh
      Nhủ nàng hãy tạm lánh mình một nơi
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2012 10:40:42 bởi Anh Nguyên >
       
      #51
       Anh Nguyên

       • Số bài : 1744
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.10.2008
       • Trạng thái: offline
       RE: Dòng thơ cổ 30.03.2012 19:14:26 (permalink)
       19/-Thuý Kiều báo ân, trả oán

       Nàng rằng: Trước đã hẹn lời
       Dẫu trong nguy hiểm, dám rời uớc xưa.

       Còn đương dùng dắng, ngẩn ngơ
       Mái ngoài đã thấy bóng cờ tiếng loa
       Giáp binh kéo đến quanh nhà
       Đồng thanh cùng gửi: Nào là phu nhân?
       Hai bên mười vị tướng quân
       Đặt gươm, cởi giáp, trước sân khấu đầu
       Cung nga, thế nữ nối sau
       Rằng: Vâng lệnh chỉ rước chầu vu qui.
       Sẵn sàng phượng liễn, loan nghi
       Hoa quan chấp chới, hà y rỡ ràng

       Dựng cờ nổi trống lên đàng
       Trúc tơ nổi trước, đào vàng kéo sau
       Hỏa bài tiền lộ ruổi mau
       Nam đình, nghe động trống chầu đại doanh
       Kéo cờ lũy, phát súng thành
       Từ công ra ngựa, thân nghênh cửa ngoài
       Lữa mình là vẻ cân đai
       Hãy còn hàm én, mày ngài như xưa
       Cười rằng: Cá nước duyên ưa
       Nhớ lời nói những bao giờ hay không?

       Anh hùng mới biết anh hùng
       Rày xem phỏng đã cam lòng ấy chưa?
       Nàng rằng: Chút phận ngây thơ
       Cũng may dây cát được nhờ bóng cây
       Đến bây giờ mới thấy đây
       Mà lòng đã chắc những ngày một hai.
       Cùng nhau trông mặt cả cười
       Dan tay về chốn trướng mai tự tình
       Tiệc bày thưởng tưởng khao binh
       Om thòm trống trận, rập rình nhạc quân
       Vinh hoa bõ lúc phong trần
       Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày

       Trong quân có lúc vui vầy
       Thong dong mới kể sự ngày hàn vi
       Khi Vô Tích, khi Lâm Chuy
       Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương
       Tấm thân rày đã nhẹ nhàng
       Chút còn ân oán, đôi đường chưa xong.
       Từ công nghe nói thủy chung
       Bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang
       Nghiêm quân, tuyển tướng sẵn sàng
       Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao
       Ba quân chỉ ngọn cờ đào
       Đạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Chuy
       Mấy người phụ bạc xưa kia
       Chiếu danh tầm nã, bắt về hỏi tra
       Lại sai lệnh tiễn truyền qua
       Giữ giàng họ Thúc một nhà cho yên
       Mụ quản gia, vải Giác Duyên
       Cũng sai lệnh tiễn đem tin rước mời
       Thệ sư kể hết mọi lời
       Lòng lòng cùng giận, người người chấp uy
       Đạo trời báo phục chỉn ghê
       Khéo thay! Một mẻ tóm về đầy nơi
       Quân trung, gươm lớn, giáo dài
       Vệ trong thị lập, cơ ngoài song phi
       Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi
       Bác đồng chật đất, tinh kỳ rợp sân
       Trướng hùm mở giữa trung quân
       Từ công sánh với phu nhân cùng ngồi
       Tiên nghiêm, trống chửa dứt hồi
       Điểm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên
       Từ rằng: Ân oán hai bên
       Mặc nàng xử quyết, báo đền cho minh.
       Nàng rằng: Nhờ cậy uy linh
       Hãy xin báo đáp ân tình cho phu
       Báo ân rồi sẽ trả thù.
       Từ rằng: Việc ấy để cho mặc nàng.
       Cho gươm mời đến Thúc lang
       Mặt như chàm đổ, mình dường giẽ giun
       Nàng rằng: Nghiã trọng nghìn non
       Lâm Chuy người cũ, chàng còn nhớ không?
       Sâm, Thương, chẳng vẹn chữ tòng
       Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân?
       Gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân
       Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là
       Vợ chàng quỉ quái, tinh ma
       Phen này kẻ cắp, bà già gặp nhau
       Kiến bò miệng chén chưa lâu
       Mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa!
       Thúc sinh trông mặt bấy giờ
       Mồ hôi chàng đã như mưa ướt dầm
       Lòng riêng mừng sợ khôn cầm
       Sợ thay, mà lại mừng thầm cho ai

       Mụ già, sư trưởng, thứ hai
       Thoắt đưa đến trước, vội mời lên trên
       Dắt tay, mở mặt cho nhìn:
       Hoa nô kia, với Trạc Tuyền, cũng tôi
       Nhớ khi lỡ bước, sẩy vời
       Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương
       Nghìn vàng gọi chút lễ thường
       Mà lòng Xiếu mẫu mấy vàng cho cân!
       Hai người trông mặt tần ngần
       Nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui
       Nàng rằng: Xin hãy rốn ngồi
       Xem cho rõ mặt, biết tôi báo thù!
       Kíp truyền chư tướng hiến phù
       Lại đem các tích phạm đồ hậu tra
       Dưới cờ, gươm tuốt nắp ra
       Chính danh thủ phạm tên là Hoạn thư
       Thoắt trông, nàng đã chào thưa:
       Tiểu thư cũng có bây giờ đén đây!
       Đàn bà dễ có mấy tay
       Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan!
       Dễ dàng là thói hồng nhan
       Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều!
       Hoạn thư hồn lạc phách xiêu
       Khấu đầu dưới trướng, lựa điều kêu ca
       Rằng: Tôi chút dạ đàn bà
       Ghen tuông, thì cũng người ta thường tình!
       Nghĩ cho khi các viết kinh
       Với khi khỏi cửa, dứt tình chẳng theo
       Lòng riêng, riêng cũng kính yêu
       Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai!
       Trót lòng gây việc chông gai
       Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng.
       Khen cho: Thật đã nên rằng
       Khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời
       Tha ra thì cũng may đời
       Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen
       Đã lòng tri quá thì nên!
       Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay
       Tạ lòng, lạy trước sân mây

       Cửa viên lại dắt một dây dẫn vào
       Nàng rằng: Lồng lộng trời cao!
       Hại nhân, nhân hại, sự nào tại ta?
       Trước là Bạc Hạnh, Bạc bà,
       Bên là ưng, Khuyển, bên là Sở Khanh
       Tú bà cùng Mã Giám Sinh
       Các tên tội ấy đáng tình còn sao?
       Lệnh quân truyền xuống nội đao
       Thề sao, thì lại cứ sao ra hình
       Máu rơi, thịt nát, tan tành
       Ai ai trông thấy hồn kinh, phách rời
       Cho hay muôn sự tại trời
       Phụ người chẳng bõ khi người phụ ta!
       Mấy người bạc ác tinh ma
       Mình làm, mình chịu, kêu mà ai thương!
       Ba quân đông mặt pháp trường
       Thanh thiên, bạch nhật, rõ ràng cho coi
       Việc nàng báo phục vừa rồi
       Giác Duyên vội đã gửi lời từ qui
       Nàng rằng: Thiên tải nhất thì
       Cố nhân đã dễ mấy khi bàn hoàn
       Rồi đây bèo hợp mây tan
       Biết đâu hạc nội, mây ngàn là đâu?
       Sư rằng: Cũng chẳng mấy lâu
       Trong năm năm lại gặp nhau đó mà
       Nhớ ngày hành cước phương xa
       Gặp sư Tam hợp, vốn là tiên tri
       Báo cho hội hợp chi kỳ:
       Năm nay là một, nữa thì năm năm
       Mới hay tiền định chẳng lầm
       Đã tin điều trước, ắt nhằm điều sau
       Còn nhiều ân ái với nhau
       Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì?
       Nàng rằng: Tiền định tiên tri
       Lời sư đã dạy, ắt thì chẳng sai
       Họa bao giờ có gặp người
       Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân.
       Giác Duyên vâng dặn ân cần
       Tạ từ, thoắt đã dời chân cõi ngoài

       Nàng từ ân oán rạch ròi
       Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng
       Tạ ân, lạy trước Từ công:
       Chút thân bồ liễu nào mong có rày
       Trộm nhờ sấm sét ra tay
       Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi
       Khắc xương ghi dạ xiết chi
       Dễ đem gan óc đền nghì trời mây!
       Từ rằng: Quốc sĩ xưa nay
       Chọn người tri kỷ một ngày được chăng?
       Anh hùng tiếng đã gọi rằng
       Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!
       Huống chi việc cũng việc nhà
       Lựa là thâm tạ, mới là tri ân!
       Xót nàng còn chút song thân
       Bấy nay kẻ Việt, người Tần cách xa
       Sao cho muôn dặm một nhà
       Cho người thấy mặt, là ta cam lòng.
       Vội truyền sửa tiệc quân trung
       Muôn binh, nghìn tướng hội đồng tẩy oan
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 19:36:37 bởi Anh Nguyên >
        
       #52
        Anh Nguyên

        • Số bài : 1744
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.10.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: Dòng thơ cổ 19.04.2012 10:07:21 (permalink)
        20/- Hồ Tôn Hiến dùng kế chiêu an, Từ Hải chết đứng
        Thuý Kiều gieo mình xuống sông Tiền Đường, được sư
        Giác Duyên đón vớt.

        Thừa cơ trúc chẻ, ngói tan
        Binh uy từ đấy sấm ran trong ngoài
        Triều đình riêng một góc trời
        Gồm hai văn võ, rạch đôi sơn hà
        Đòi cơn gió quét mưa sa
        Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi nam
        Phong trần, mài một lưỡi gươm
        Những loài giá áo, túi cơm sá gì!
        Nghênh ngang một cõi biên thùy
        Thiếu gì cô quả, thiếu gì bá vương

        Trước cờ ai dám tranh cường
        Năm năm hùng cứ một phương hải tần
        Có quan Tổng đốc trọng thần
        Là Hồ Tôn Hiến, kinh luân gồm tài
        Đẩy xe vâng chỉ đặc sai
        Tiện nghi bát tiễu, việc ngoài đổng nhung
        Biết Từ là đấng anh hùng
        Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn
        Đóng quân, làm chước chiêu an
        Ngọc, vàng, gấm vóc, sai quan thuyết hàng

        Lại riêng một lễ với nàng:
        Hai tên thể nữ, ngọc vàng nghìn cân
        Tin vào gửi trước trung quân
        Từ công riêng hãy mười phân hồ đồ
        Một tay gây dựng cơ đồ
        Bấy lâu bể Sở, sông Ngô tung hoành!
        Bó thân về với triều đình
        Hàng thần lơ láo, phận mình ra đâu?
        Áo xiêm buộc trói lấy nhau
        Vào luồn ra cúi, công hầu mà chi!

        Sao bằng riêng một biên thùy
        Sức này đã dễ làm gì được nhau
        Chọc trời, khuấy nước, mặc dầu
        Dọc ngang nào biết trên đầu có ai.
        Nàng thì thật dạ tin người
        Lễ nhiều, nói ngọt, nghe lời dễ xiêu
        Nghĩ mình mặt nước cánh bèo
        Đã nhiều lưu lạc, lại nhiều gian truân
        Bằng nay chịu tiếng vương thần
        Thênh thênh đường cái thanh vân hẹp gì

        Công, tư, vẹn cả hai bề
        Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương
        Cũng ngôi mệnh phụ đường đường
        Nở nang mày mặt, rỡ ràng mẹ cha
        Trên vì nước, dưới vì nhà
        Một là đắc hiếu, hai là đắc trung
        Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng
        E dè gió dập, hãi hùng sóng va.
        Nhân khi bàn bạc gần xa
        Thừa cơ, nàng mới bàn ra nói vào

        Rằng: ơn Thánh đế dồi dào
        Tưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu
        Bình thành công đức bấy lâu
        Ai ai cũng đội trên đầu biết bao
        Ngẫm từ dấy việc binh đao
        Đống xương vô định đã cao bằng đầu
        Làm chi để tiếng về sau
        Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào
        Sao bằng lộc trọng, quyền cao
        Công danh ai dứt lối nào cho qua?

        Nghe lời nàng nói mặn mà
        Thế công, Từ mới đổi ra thế hàng
        Chỉnh nghi tiếp sứ vội vàng
        Hẹn kỳ thúc giáp, quyết đường giải binh
        Tin lời thành hạ yêu minh
        Ngọn cờ ngơ ngác, trống canh trễ tràng
        Việc binh bỏ chẳng giữ giàng
        Vương sư dò đã tỏ tường thực hư
        Hồ-công quyết kế thừa cơ
        Lễ tiên, binh hậu, khắc cờ tập công

        Kéo cờ chiêu phủ tiên phong
        Lễ nghi giàn trước, bác đồng phục sau
        Từ-công hờ hững biết đâu?
        Đại quan lễ phục ra đầu cửa viên
        Hồ-công ám hiệu trận tiền
        Ba bề phát súng, bốn bên kéo cờ
        Đang khi bất ý chẳng ngờ
        Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn!
        Tử sinh, liều giữa trận tiền
        Dạn dầy cho biết gan liền tướng quân!

        Khí thiêng khi đã về thần
        Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng
        Trơ như đá, vững như đồng
        Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời
        Quan quân truy sát đuổi dài
        Ầm ầm sát khí, ngất trời ai đang
        Trong hào, ngoài lũy, tan hoang
        Loạn quân vừa dắt tay nàng đến nơi
        Trong vòng tên đá bời bời
        Thấy Từ còn đứng giữa trời trơ trơ

        Khóc rằng: Trí, dũng có thừa
        Bởi nghe lời thiếp đến cơ hội này!
        Mặt nào trông thấy nhau đây?
        Thà liều sống chết một ngày với nhau!
        Dòng thu như xối cơn sầu
        Dứt lời, nàng cũng gieo đầu một bên
        Lạ thay oan khí tương triền!
        Nàng vừa phục xuống, Từ liền ngã ra
        Quan quân, kẻ lại người qua
        Xót nàng, sẽ lại vực ra dần dần

        Đem vào đến trước trung quân
        Hồ-công thấy mặt, ân cần hỏi han
        Rằng: Nàng chút phận hồng nhan
        Gặp cơn binh cách, nhiều nàn cũng thương!
        Đã hay thành toán miếu đường
        Chấp công cũng có lời nàng mới nên
        Bây giờ sự đã vẹn tuyền
        Mặc lòng nghĩ lấy, muốn xin bề nào?
        Nàng càng giọt ngọc tuôn đào
        Ngập ngừng mới gửi thấp cao sự lòng

        Rằng: Từ là đấng anh hùng
        Dọc ngang trời rộng, vẫy vùng bể khơi
        Tin tôi nên quá nghe lời
        Đem thân bách chiến làm tôi Triều đình
        Ngỡ là phu quí phụ vinh
        Ai ngờ một phút tan tành thịt xương!
        Năm năm trời bể ngang tàng
        Dẫn mình đi bỏ chiến tràng như không
        Khéo khuyên kể lấy làm công
        Kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu!

        Xét mình công ít, tội nhiều
        Sống thừa, tôi đã nên liều mình tôi!
        Xin cho thiển thổ một đôi
        Gọi là đắp điếm lấy người tử sinh.
        Hồ-công nghe nói thương tình
        Truyền cho kiểu táng di hình bên sông.

        Trong quân mở tiệc hạ công
        Xôn xao tơ trúc, hội đồng quân quan
        Bắt nàng thị yến dưới màn
        Giở say, lại ép vặn đàn nhặt tâu
        Một cung gió tủi mưa sầu
        Bốn dây rỏ máu năm đầu ngón tay
        Ve ngâm, vượn hót, nào tày
        Lọt tai Hồ cũng nhăn mày, rơi châu
        Hỏi rằng: Này khúc ở đâu?
        Nghe ra muôn oán, nghìn sầu lắm thay!

        Thưa rằng: Bạc mệnh khúc này
        Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ
        Cung cầm, lựa những ngày xưa
        Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây!
        Nghe càng đắm, đắm càng say
        Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình!
        Dạy rằng: Hương hỏa ba sinh
        Dây loan xin nối cầm lành cho ai.
        Thưa rằng: Chút phận lạc loài
        Trong mình, nghĩ đã có người thác oan

        Còn chi nữa, cánh hoa tàn
        Tơ lòng đã dứt, dây đàn Tiểu lân
        Rộng thương còn mảnh hồng quần
        Hơi tàn được thấy gốc phần là may!
        Hạ công chén đã quá say
        Hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra
        Nghĩ mình phương diện quốc gia
        Quan trên nhắm xuống, người ta trông vào
        Phải tuồng trăng gió hay sao?
        Sự này, biết tính thế nào được đây?

        Công nha vừa buổi rạng ngày
        Quyết tình, Hồ mới đoán ngay một bài
        Lệnh quan ai dám cãi lời?
        Ép tình mới gán cho người thổ quan
        Ông tơ thực nhé đa đoan!
        Xe tơ sao khéo vơ quàng vơ xiên?
        Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền
        Lá rèm rủ thấp, ngọn đèn khêu cao
        Nàng càng ủ liễu phai đào
        Trăm phần, nào có phần nào phần tươi

        Đành thân cát dập sóng vùi
        Cướp công cha mẹ, thiệt đời thông minh!
        Chân trời, mặt bể, lênh đênh
        Nắm xương biết gửi tử sinh chốn nào?
        Duyên đâu, ai dứt tơ đào?
        Nợ đâu, ai đã dắt vào tận tay?
        Thân sao, thân đến thế này?
        Còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi!
        Đã không biết sống là vui
        Tấm thân nào biết thiệt thòi là thương!

        Một mình cay đắng trăm đường
        Thôi thì nát ngọc, tan vàng, thì thôi!
        Mảnh trăng đã gác non đoài
        Một mình luống những đứng ngồi chưa xong
        Triều đâu nổi sóng đùng đùng
        Hỏi ra mới biết là sông Tiền-đường
        Nhớ lời thần mộng rõ ràng
        Này thôi hết kiếp đoạn tràng là đây!
        Đạm Tiên, nàng nhé có hay?
        Hẹn ta thì đợi dưới này rước ta.

        Dưới đèn sẵn bức tiên hoa
        Một thiên tuyệt bút, gọi là để sau
        Cửa bồng vội mở rèm châu
        Trời cao, sông rộng, một màu bao la
        Rằng: Từ công hậu đãi ta
        Xót vì việc nước mà ra phụ lòng
        Giết chồng mà lại lấy chồng
        Mặt nào mà lại đứng trong cõi đời?
        Thôi thì một thác cho rồi
        Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông!

        Trông vời con nước mênh mông
        Đem mình gieo xuống giữa dòng tràng giang
        Thổ quan theo với vội vàng
        Thì đà đắm ngọc, chìm hương cho rồi!
        Thương thay! Cũng một thân người
        Hại thay! Mang lấy sắc tài làm chi?
        Những là oan khổ lưu ly
        Chờ cho hết kiếp, còn gì là thân?
        Mười lăm năm, bấy nhiêu lần
        Làm gương cho khách hồng quần thử soi

        Đời người đến thế thì thôi!
        Trong cơ âm cực, dương hồi khôn hay
        Mấy người hiếu nghĩa xưa nay
        Trời làm chi đến lâu ngày càng thương

        Giác Duyên từ tiết giã nàng
        Đeo bầu quảy níp, rộng đường vân du
        Gặp bà Tam hợp đạo cô
        Thong dong, hỏi hết nhỏ to sự nàng:
        Người sao hiếu nghĩa đủ đường
        Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi?
        Sư rằng: Phúc họa đạo Trời
        Cỗi nguồn, cũng ở lòng người mà ra
        Có Trời mà cũng tại ta
        Tu là cõi phúc, tình là dây oan

        Thúy Kiều sắc sảo, khôn ngoan
        Vô duyên là phận hồng nhan đã đành
        Lại mang lấy một chữ tình
        Khư khư mình buộc lấy mình vào trong
        Vậy nên những chốn thong dong
        Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng
        Ma đưa lối, quỷ đưa đường
        Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi
        Hết nạn ấy, đến nạn kia
        Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần

        Trong vòng giáo dựng, gươm trần
        Kề lưng hùm sói, gửi thân tôi đòi
        Giữa dòng nước dẫy sóng giồi
        Trước hàm rồng cá, gieo mồi vắng tanh
        Oan kia theo mãi với tình
        Một mình mình biết, một mình mình hay
        Làm cho sống đọa thác đầy
        Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi!
        Giác Duyên nghe nói rụng rời:
        Một đời nàng nhé! Thương ôi còn gì?

        Sư rằng: Song chẳng hề chi
        Nghiệp duyên cân lại, nhắc đi còn nhiều
        Xét trong tội nghiệp Thúy Kiều
        Mắc điều tình ái, khỏi điều tà dâm
        Lấy tình thâm, trả nghĩa thâm
        Bán mình đã động hiếu tâm đến Trời
        Hại một người, cứu một người
        Biết đường khinh trọng, biết lời phải chăng
        Thực công đức ấy ai bằng
        Túc khiên đã rửa lâng lâng sạch rồi

        Khi nên, Trời cũng chiều người
        Nhẹ nhàng nợ trước, đền bồi duyên sau
        Giác Duyên dầu nhớ nghĩa nhau
        Tiền Đường thả một bè lau rước người
        Trước sau cho vẹn một lời
        Duyên ta mà cũng phúc Trời chi không?
        Giác Duyên nghe nói mầng lòng
        Lân la tìm thú bên sông Tiền đường
        Đánh tranh, chụm nóc thảo đường
        Một gian nước biếc, mây vàng chia đôi

        Thuê năm, ngư phủ hai người
        Đóng thuyền chực bến, kết chài giăng sông
        Một lòng chẳng quản mấy công
        Khéo thay! Gặp gỡ cũng trong chuyển vần
        Kiều từ gieo xuống dòng ngân
        Nước xuôi bỗng đã trôi dần tận nơi
        Ngư ông kéo lưới vớt người
        Ngẫm lời Tam hợp rõ mười chẳng ngoa!
        Trên mui lướt thướt áo là
        Tuy dầm hơi nước, chưa lòa bóng gương

        Giác Duyên nhận thật mặt nàng
        Nàng còn thiêm thiếp giấc nồng chưa phai
        Mơ màng phách quế, hồn mai
        Đạm Tiên, thoắt đã thấy người ngày xưa
        Rằng: Tôi đã có lòng chờ
        Mất công mười mấy năm thừa ở đây
        Chị sao phận mỏng, đức dày?
        Kiếp xưa đã vậy, lòng này dễ ai!
        Tâm thành đã thấu đến Trời
        Bán mình là hiếu, cứu người là nhân

        Một niềm vì nước vì dân
        Đem công cất một đồng cân đã già
        Đoạn trường sổ, rút tên ra
        Đoạn trường thơ, phải đưa mà trả nhau
        Còn nhiều hưởng thụ về sau
        Duyên xưa đầy đặn, phúc sau dồi dào.
        Nàng còn ngơ ngẩn biết sao
        Trạc Tuyền! nghe tiếng gọi vào bên tai
        Giật mình thoắt tỉnh giấc mai
        Bâng khuâng, nào đã biết ai mà nhìn

        Trong thuyền, nào thấy Đạm Tiên?
        Bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi kề
        Thấy nhau mầng rỡ trăm bề
        Dọn thuyền, mới rước nàng về thảo lư
        Một nhà chung chạ sớm trưa
        Gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng
        Bốn bề bát ngát mênh mông
        Triều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau
        Nạn xưa, trút sạch lầu lầu
        Duyên xưa chưa dễ biết đâu chốn này.

        Nỗi nàng tai nạn đã đầy
        Nỗi chàng Kim Trọng bấy chầy mới thương
        Từ ngày muôn dặm phù tang
        Nửa năm ở đất Liêu dương lại nhà
        Vội sang vườn Thúy dò la
        Nhìn xem phong cảnh nay đà khác xưa
        Đầy đường cỏ mọc lau thưa
        Song trăng quạnh quẽ, vách mưa rã rời
        Trước sau nào thấy bóng người
        Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 20:26:01 bởi Anh Nguyên >
         
        #53
         Anh Nguyên

         • Số bài : 1744
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.10.2008
         • Trạng thái: offline
         RE: Dòng thơ cổ 23.04.2012 11:35:56 (permalink)
         21/- Kim Trọng sau khi chịu tang trở về,
         biết Thuý Kiều bán mình chuộc tội cho cha,
         đau sót vô cùng.


         Nỗi nàng tai nạn đã đầy
         Nỗi chàng Kim Trọng bấy chầy mới thương
         Từ ngày muôn dặm phù tang
         Nửa năm ở đất Liêu dương lại nhà
         Vội sang vườn Thúy dò la
         Nhìn xem phong cảnh nay đà khác xưa
         Đầy đường cỏ mọc lau thưa
         Song trăng quạnh quẽ, vách mưa rã rời
         Trước sau nào thấy bóng người
         Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

         Xập xè én liệng lầu không
         Cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày
         Cuối tường gai gốc mọc đầy
         Đi về, này những lối này năm xưa
         Chung quanh lặng ngắt như tờ
         Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai?
         Láng giềng có kẻ sang chơi
         Lân la sẽ hỏi một hai sự tình
         Hỏi ông, ông mắc tụng đình
         Hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha
         Hỏi nhà, nhà đã dời xa

         Hỏi chàng Vương với Vương bà, Thúy Vân
         Đều là sa sút, khó khăn
         Thuê may, bán viết, kiếm ăn lần hồi
         Điều đâu sét đánh lưng trời
         Thoạt nghe, chàng thoắt rụng rời xiết bao!
         Vội han di trú nơi nao?
         Đánh đường, chàng mới tìm vào tận nơi
         Nhà tranh, vách đất tả tơi
         Lau treo rèm nát, trúc gài phên thưa
         Một sân đất cỏ dầm mưa

         Càng ngao ngán nỗi, càng ngơ ngẩn dường!
         Đánh liều lên tiếng ngoài tường
         Chàng Vương nghe tiếng, vội vàng chạy ra
         Dắt tay vội rước vào nhà
         Mái sau, viên ngoại ông bà ra ngay


         Khóc than kể hết niềm tây:
         Chàng ôi! Biết nỗi nước này cho chưa?
         Kiều nhi phận mỏng như tờ
         Một lời đã lỗi tóc tơ với chàng!
         Gặp cơn gia biến lạ dường

         Bán mình nó đã tìm đường cứu cha
         Dùng dằng khi bước chân ra
         Cực trăm nghìn nỗi, dặn ba bốn lần
         Trót lời nặng với lang quân
         Mượn con em nó Thúy Vân thay lời
         Gọi là trả chút nghĩa người
         Sầu này dằng dặc muôn đời chưa quên!
         Kiếp này duyên đã phụ duyên
         Dạ đài còn biết, sẽ đền lai sinh
         Mấy lời ký chú đinh ninh

         Ghi lòng để dạ, cất mình ra đi
         Phận sao bạc bấy, Kiều nhi!
         Chàng Kim về đó, con thì đi đâu?
         Ông bà càng nói càng đau
         Chàng càng nghe nói, càng dầu như dưa
         Vật mình, vẫy gió, tuôn mưa
         Dầm dề giọt ngọc, thẫn thờ hồn mai
         Đau đòi đoạn, ngất đòi thôi
         Tỉnh ra lại khóc, khóc rồi lại mê
         Thấy chàng đau nỗi biệt ly

         Nhận ngừng, ông mới vỗ về giải khuyên:
         Bây giờ ván đã đóng thuyền
         Đã đành phận bạc, khôn đền tình chung!
         Quá thương chút nghĩa đèo bòng
         Nghìn vàng thân ấy, dễ hòng bỏ sao?
         Dỗ dành, khuyên giải trăm chiều
         Lửa phiền càng dập, càng khêu mối phiền
         Thề xưa giở đến kim hoàn
         Của xưa lại giở đến đàn với hương
         Sinh càng trông thấy, càng thương
         Gan càng tức tối, ruột càng xót xa
         Rằng: Tôi trót quá chân ra
         Để cho đến nỗi trôi hoa, dạt bèo
         Cùng nhau thề thốt đã nhiều
         Những điều vàng đá, phải điều nói không?
         Chưa chăn gối cũng vợ chồng
         Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang?
         Bao nhiêu của, mấy ngày đàng
         Còn tôi, tôi gặp mặt nàng mới thôi!
         Nỗi thương nói chẳng hết lời
         Tạ từ, sinh mới sụt sùi trở ra

         Vội về sửa chốn vườn hoa
         Rước mời viên ngoại ông bà cùng sang
         Thần hôn, chăm chút lễ thường
         Dưỡng thân, thay tấm lòng nàng ngày xưa
         Đinh ninh mài lệ, chép thư
         Cắt người tìm tõi, đưa tờ nhắn nhe
         Biết bao công mượn, của thuê
         Lâm thanh mấy độ đi về dặm khơi
         Người một nơi, hỏi một nơi
         Mênh mông nào biết bể trời nơi nao?

         <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 20:50:23 bởi Anh Nguyên >
          
         #54
          Anh Nguyên

          • Số bài : 1744
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.10.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: Dòng thơ cổ 23.04.2012 20:46:02 (permalink)
          22/- Kim Trọng kết duyên cùng Thuý Vân,
          cùng gia đình Viên Ngoại tìm gặp
          được Thuý Kiều.


          Kim càng thảm thiết, khát khao
          Như nung gan sắt, như bào lòng son
          Ruột tằm ngày một héo dòn
          Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve
          Thẩn thơ, lúc tỉnh, lúc mê
          Máu theo nước mắt, hồn lìa chiêm bao

          Xuân huyên lo sợ biết bao
          Quá ra, khi đến thế nào mà hay!
          Vội vàng sắm sửa chọn ngày
          Duyên Vân sớm đã xe dây cho chàng
          Người yểu điệu, kẻ văn chương
          Trai tài, gái sắc, xuân đương vừa thì
          Tuy rằng vui chữ vu qui
          Vui này, đã cất sầu kia được nào!
          Khi ăn ở, lúc ra vào
          Càng sâu duyên mới, càng dào tình xưa
          Nỗi nàng nhớ đến bao giờ
          Tuôn châu đôi trận, vò tơ trăm vòng
          Có khi vắng vẻ thư phòng
          Đốt lò hương, giở phím đồng ngày xưa
          Bẻ bai, rủ rỉ tiếng tơ
          Trầm bay lạt khói, gió đưa lay rèm
          Dường như bên nóc bên thềm
          Tiếng Kiều đồng vọng, bóng xiên mơ màng
          Bởi lòng tạc đá ghi vàng
          Tưởng nàng, nên lại thấy nàng về đây
          Những là phiền muộn đêm ngày
          Xuân thu, biết đã đổi thay mấy lần

          Chế khoa gặp hội tràng văn
          Vương, Kim, cùng chiếm bảng xuân một ngày
          Cửa trời rộng mở đường mây
          Hoa chào ngõ hạnh, hương bay dặm phần
          Chàng Vương nhớ đến xa gần
          Sang nhà Chung lão tạ ân chu tuyền
          Tình xưa, ân trả, nghĩa đền
          Gia thân bèn mới kết duyên Châu Trần
          Kim từ nhẹ bước thanh vân
          Nỗi nàng, càng nghĩ xa gần, càng thương
          Ấy ai dặn ngọc thề vàng
          Bây giờ kim mã, ngọc đường với ai
          Rễ bèo, chân sóng lạc loài
          Nghĩ mình vinh hiển, thương người lưu ly
          Vâng ra ngoại nhận Lâm Chuy
          Quan sơn nghìn dặm, thê nhi một đoàn
          Cầm đường ngày tháng thanh nhàn
          Sớm khuya tiếng hạc, tiếng đàn tiêu dao
          Phòng xuân trướng rủ hoa đào
          Nàng Vân nằm bỗng chiêm bao thấy nàng
          Tỉnh ra mới rỉ cùng chàng
          Nghe lời, chàng cũng hai đường tin nghi
          Nọ Lâm thanh với Lâm chuy
          Khác nhau một chữ, hoặc khi có lầm
          Trong cơ thành khí, tương tầm
          Ở đây hoặc có giai âm chăng là?

          Thăng đường chàng mới hỏi tra
          Họ Đô có kẻ lại già thưa lên:
          Sự này đã ngoại mười niên
          Tôi đã biết mặt, biết tên rành rành
          Tú bà cùng Mã Giám Sinh
          Đi mua người ở Bắc kinh đưa về
          Thúy Kiều tài sắc ai bì
          Có nghề đàn lại đủ nghề văn thơ
          Kiên trinh chẳng phải gan vừa
          Liều mình thế ấy, phải lừa thế kia
          Phong trần chịu đã ê chề
          Dây duyên, sau lại gả về Thúc lang
          Phải tay vợ cả phũ phàng
          Bắt về Vô tích, toan đường bẻ hoa
          Bực mình, nàng mới trốn ra
          Chẳng may lại gặp một nhà Bạc kia
          Thoắt buôn về, thoắt bán đi
          Mây trôi bèo nổi, thiếu gì là nơi!
          Bỗng đâu lại gặp một người
          Hơn người trí dũng, nghiêng trời uy linh
          Trong tay muôn vạn tinh binh
          Kéo về đóng chật một thành Lâm chuy
          Tóc tơ các tích mọi khi
          Oán thì trả oán, ân thì trả ân
          Đã nên có nghiã có nhân
          Trước sau trọn vẹn, xa gần ngợi khen
          Chưa tường được họ được tên
          Sự này, hỏi Thúc Sinh viên mới tường.

          Nghe lời Đỗ nói rõ ràng
          Tức thì đệ thiếp mời chàng Thúc Sinh
          Nỗi nàng hỏi hết phân minh
          Chồng con đâu tá, tính danh là gì?
          Thúc rằng: Gặp lúc lưu ly
          Trong quân, tôi hỏi thiếu gì tóc tơ
          Đại vương tên Hải họ Từ
          Đánh quen trăm trận, sức dư muôn người
          Gặp nàng thì ở châu Thai
          Lạ gì quốc sắc, thiên tài phải duyên
          Vẫy vùng trong bấy nhiêu niên
          Làm nên động địa, kinh thiên đùng đùng
          Đại quân đồn đóng cõi đông
          Về sau chẳng biết vân mồng làm sao?
          Nghe tường ngành ngọn tiêu hao
          Lòng riêng, chàng luống lao đao thẫn thờ

          Xót thay chiếc lá bơ vơ
          Kiếp trần, biết dũ bao giờ cho xong?
          Hoa theo nước chảy xuôi dòng
          Xót thân chìm nổi, đau lòng hợp tan!
          Lời xưa đã lỗi muôn vàn
          Mảnh hương còn đó, phím đàn còn đây
          Đàn cầm khéo ngẩn ngơ dây
          Lửa hương biết có kiếp này nữa thôi?
          Bình bồng còn chút xa xôi
          Đỉnh chung sao nỡ ăn ngồi cho an!
          Rắp mong treo ấn từ quan
          Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua
          Giấn mình trong áng can qua
          Vào sinh ra tử, họa là thấy nhau
          Nghĩ điều trời thẳm vực sâu
          Bóng chim tăm cá, biết đâu mà tìm?
          Những là nấn ná đợi tin
          Nắng mưa đã biết mấy phen đổi dời!

          Năm mây, bỗng thấy chiếu Trời
          Khâm ban sắc chỉ đến nơi rành rành
          Kim thì cải nhậm Nam bình
          Chàng Vương, cũng cải nhậm thành Phú dương
          Sắm sanh xe ngựa vội vàng
          Hai nhà cùng thuận một đường phó quan
          Xẩy nghe thế giặc đã tan
          Sóng êm Phúc kiến, lửa tàn Tích giang
          Được tin Kim mới rủ Vương
          Tiện đường, cùng lại tìm nàng sau xưa
          Hàng-châu đến đó bấy giờ
          Thật tin hỏi được tóc tơ rành rành
          Rằng: Ngày hôm nọ giao binh
          Thất cơ, Từ đã thu linh trận tiền
          Nàng Kiều công cả, chẳng đền
          Lệnh quan lại bắt ép duyên Thổ-tù
          Nàng đà gieo ngọc, trầm châu
          Sông Tiền đường đó, ấy mồ hồng nhan!
          Thương ôi! Không hợp mà tan
          Một nhà vinh hiển, riêng oan một nàng!

          Chiêu hồn, thiết vị, lễ thường
          Giải oan, lập một đàn tràng bên sông
          Ngọn triều non bạc trùng trùng
          Vời trông còn tưởng cánh hồng lúc gieo
          Tình thâm, bể thảm, lạ điều
          Nào hồn tinh vệ biết theo chốn nào?

          Cơ duyên đâu bỗng lạ sao?
          Giác Duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi
          Trông lên linh vị chữ bài
          Thất kinh mới hỏi: Những người đâu ta?
          Với nàng thân thích gần xa?
          Người còn, sao bỗng làm ma khóc người?
          Nghe tin ngơ ngác rụng rời
          Xúm quanh kể họ, rộn lời hỏi tra:
          Này chồng, này mẹ, này cha
          Này là em ruột, này là em dâu
          Thật tin nghe đã bấy lâu
          Pháp sư dạy thế, sự đâu lạ dường!
          Sư rằng: Nhân quả với nàng
          Lâm chuy buổi trước, Tiền đường buổi sau
          Khi nàng gieo ngọc, trầm châu
          Đón nhau, tôi đã gặp nhau rước về
          Cùng nhau nương cửa Bồ-đề
          Thảo-am đó, cũng gần kề chẳng xa
          Phật tiền ngày bạc lân la
          Đăm đăm, nàng cũng nhớ nhà khôn khuây.
          Nghe tin, nở mặt nở mày
          Mầng nào lại quá mầng này nữa chăng?
          Từ phen chiếc lá lìa rừng
          Thăm tìm luống những liệu chừng nước mây

          Rõ ràng hoa rụng hương bay
          Kiếp sau họa thấy, kiếp này hẳn thôi
          Minh, dương, đôi ngã chắc rồi
          Cõi trần mà lại thấy người cửu nguyên
          Cùng nhau lạy tạ Giác Duyên
          Bộ hành một lũ, theo liền một khi
          Bẻ lau, vạch cỏ, tìm đi
          Tình thâm luống hãy hồ nghi nửa phần
          Quanh co theo giải giang tân
          Khỏi rừng lau đã tới sân Phật đường
          Giác Duyên lên tiếng gọi nàng
          Buồng trong, vội dạo sen vàng bước ra
          Trông xem đủ mặt một nhà:
          Xuân già còn khỏe, huyên già còn tươi
          Hai em phương trưởng hòa hai
          Nọ chàng Kim đó, là người ngày xưa!
          Tưởng bây giờ là bao giờ
          Rõ ràng mở mắt, còn ngờ chiêm bao!
          Giọt châu thánh thót quyên bào
          Mầng mầng, tủi tủi, biết bao sự tình!
          Huyên già dưới gối gieo mình
          Khóc than, mình kể sự mình đầu đuôi:
          Từ con lưu lạc quê người
          Bèo trôi, sóng vỗ, chốc mười lăm năm
          Tính rằng sông nước cát lầm
          Kiếp này, ai lại còn cầm gặp đây?
          Ông bà trông mặt, cầm tay
          Dung quang chẳng khác chi ngày bước ra
          Bấy chầy dãi nguyệt dầu hoa
          Mười phần xuân có gầy ba bốn phần
          Nỗi mầng, biết lấy chi cân?
          Lời tan hợp, chuyện xa gần, thiếu đâu?
          Hai em hỏi trước han sau
          Đứng trông, chàng cũng trở sầu làm tươi.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2012 11:59:06 bởi Anh Nguyên >
           
          #55
           Anh Nguyên

           • Số bài : 1744
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.10.2008
           • Trạng thái: offline
           RE: Dòng thơ cổ 09.05.2012 11:45:51 (permalink)
           23/Thuý Kiều về với gia đình, kết hôn
           cùng Kim Trọng.


           Quây nhau lạy trước Phật đài
           Tái-sinh trần tạ lòng người từ bi
           Kiệu hoa giục giã tức thì
           Vương ông dạy rước cùng về một nơi
           Nàng rằng: Chút phận hoa rơi
           Nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay
           Tính rằng mặt nước chân mây
           Lòng nào còn tưởng có rày nữa không?
           Được rày tái thế tương phùng
           Khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay
           Đã đem mình bỏ am mây
           Tuổi này gửi với cỏ cây cũng vừa
           Mùi thiền, đã bén muối dưa
           Màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng
           Sự đời đã tắt lửa lòng
           Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi?
           Dở dang nào có hay gì?
           Đã tu, tu trót qua thì, thì thôi!
           Trùng sinh ân nặng biển trời
           Lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi?

           Ông rằng: Bỉ thử nhất thì
           Tu hành thì cũng phải khi tòng quyền
           Phải điều cầu Phật cầu tiên
           Tình kia, hiếu nọ, ai đền cho đây?
           Độ sinh nhờ đức cao dày
           Lập am, rồi sẽ rước thầy ở chung.
           Nghe lời nàng phải chiều lòng
           Giã sư, giã cảnh, đều cùng bước ra
           Một đoàn về đến quan nha
           Đoàn viên, vội mở tiệc hoa vui vầy

           Tàng tàng, chén cúc dở say
           Đứng lên, Vân mới giải bày một hai
           Rằng: Trong tác hợp cơ trời
           Hai bên gặp gỡ, một lời kết giao
           Gặp cơn bình địa ba đào
           Vậy đem duyên chị buộc vào duyên em
           Cũng là phận cải, duyên kim
           Cũng là máu chảy ruột mềm chứ sao?
           Những là rày ước mai ao
           Mười lăm năm ấy, biết bao nhiêu tình!
           Bây giờ gương vỡ lại lành
           Khuôn thiêng lừa lọc, đã đành có nơi
           Còn duyên may lại còn người
           Còn vầng trăng bạc, còn lời nguyền xưa
           Quả mai ba bảy đương vừa
           Dào non sớm liệu xe tơ kịp thì.

           Dứt lời, nàng vội gạt đi:
           Sự muôn năm cũ kể chi bây giờ?
           Một lời tuy có ước xưa
           Xét mình dãi gió, dầm mưa đã nhiều
           Nói càng hổ thẹn trăm chiều
           Thì cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi!

           Chàng rằng: Nói cũng lạ đời!
           Dẫu lòng kia vậy, còn lời ấy sao?
           Một lời đã trót thâm giao
           Dưới giày có đất, trên cao có trời!
           Dẫu rằng vật đổi sao dời
           Tử sinh cũng giữ lấy lời tử sinh!
           Duyên kia có phụ chi tình
           Mà toan chia gánh chung tình làm hai?

           Nàng rằng: Gia thất duyên hài
           Chút lòng ân ái, ai ai cũng lòng
           Nghĩ rằng: Trong đạo vợ chồng
           Hoa thơm phong nhụy, trăng vòng tròn gương
           Chữ trinh đáng giá nghìn vàng
           Đuốc hoa chẳng thẹn với chàng mai xưa!
           Thiếp từ ngộ biến đến giờ
           Ong qua, bướm lại, đã thừa xấu xa
           Bấy chầy gió táp mưa sa
           Mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn!
           Còn chi là cái hồng nhan?
           Đã xong thân thế, còn toan nỗi nào?
           Nghĩ mình chẳng hổ mình sao?
           Dám đem trần cấu dự vào bố kinh!
           Đã hay chàng nặng vì tình
           Trông hoa đèn chẳng thẹn mình lắm ru!
           Từ rày khép cửa phòng thu
           Chẳng tu thì cũng như tu mới là!
           Chàng dầu nghĩ đến tình xa
           Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ
           Nói chi kết tóc xe tơ?
           Đã buồn cả ruột, lại dơ cả đời!

           Chàng rằng: Khéo nói nên lời!
           Mà trong lẽ phải có người có ta
           Xưa nay trong đạo đàn bà
           Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường:
           Có khi biến, có khi thường
           Có quyền, nào phải một đường chấp kinh?
           Như nàng lấy hiếu làm trinh
           Bụi nào cho đục được mình ấy vay?
           Trời còn để có hôm nay
           Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời
           Hoa tàn mà lại thêm tươi
           Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa
           Có điều chi nữa mà ngờ
           Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu?

           Nghe chàng nói đã hết điều
           Hai thân thì cũng quyết theo một bài
           Hết lời khôn lẽ chối lời
           Cúi đầu, nàng những ngắn dài thở than
           Nhà vừa mở tiệc đoàn viên
           Hoa soi ngọn đuốc, hồng chen bức là
           Cùng nhau giao bái một nhà
           Lễ đà đủ lễ, đôi đà đủ đôi
           Động phòng dìu dặt chén mồi
           Bâng khuâng duyên mới, ngậm ngùi tình xưa
           Những từ sen ngó đào tơ
           Mười lăm năm, mới bây giờ là đây!
           Tình duyên ấy, hợp tan này
           Bi hoan mấy nỗi, đêm chầy trăng cao
           Canh khuya bức gấm rủ thao
           Dưới đèn tỏ dạng, má đào thêm xuân
           Tình nhân lại gặp tình nhân
           Hoa xưa ong cũ, mấy phân chung tình!

           Nàng rằng: Phận thiếp đã đành
           Có làm chi nữa cái mình bỏ đi!
           Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghi
           Chiều lòng gọi có xướng tùy mảy may
           Riêng lòng đã thẹn lắm thay
           Cũng là mặt dạn, mày dày khó coi!
           Những như âu yếm vành ngoài
           Còn toan mở mặt với người cho qua
           Lại như những thói người ta
           Vớt hương dưới đất, bẻ hoa cuối mùa
           Cũng dơ giở nhuốc bày trò
           Còn tình đâu nữa, là thù đấy thôi!
           Người yêu, ta xấu với người
           Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau
           Cửa nhà dù tính về sau
           Thì còn em đó, lọ cầu chị đây?
           Chữ trinh còn một chút này
           Chẳng cầm cho vững, lại giày cho tan!
           Còn nhiều ân ái chan chan
           Hay gì vầy cái hoa tàn mà chơi?

           Chàng rằng: Gắn bó một lời
           Bỗng không cá nước, chim trời lỡ nhau
           Xót người lưu lạc bấy lâu
           Tưởng thề thốt nặng cũng đau đớn nhiều!
           Thương nhau sinh tử đã liều
           Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình
           Chừng xuân tơ liễu còn xanh
           Nghĩ rằng chưa thoát khỏi vành ái ân
           Gương trong chẳng chút bụi trần
           Một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm
           Bấy lâu đáy bể mò kim
           Là nhiều vàng đá, phải tìm trăng hoa?
           Ai ngờ lại hợp một nhà
           Lọ là chăn gối, mới ra sắt cầm!

           Nghe lời sửa áo, cài trâm
           Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng
           Thân tàn gạn đục khơi trong
           Là nhờ quân tử khác lòng người ta
           Mấy lời tâm phúc ruột rà
           Tương tri dường ấy, mới là tương tri!
           Chở che, đùm bọc, thiếu gì?
           Trăm năm danh tiết cũng vì đêm nay!

           Thoắt thôi, tay lại cầm tay
           Càng yêu vì nết, càng say vì tình
           Thêm nến giá, nối hương bình
           Cùng nhau lại chúc chén quỳnh giao hoan
           Tình xưa lai láng khôn hàn
           Thong dong, lại hỏi ngón đàn ngày xưa
           Nàng rằng: Vì mấy đường tơ
           Làm người cho đến bây giờ mới thôi!
           Ăn năn thì sự đã rồi!
           Nể lòng người cũ, vâng lời một phen.
           Phím đàn dìu dặt tay tiên
           Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa
           Khúc đầu đầm ấm dương hòa!
           Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh?
           Khúc đâu êm ái xuân tình!
           Ấy hồn Thục đế hay mình đỗ-quyên?
           Trong sao châu rõ duềnh quyên
           Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông!
           Lọt tai nghe suốt năm cung
           Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao

           Chàng rằng: Phổ ấy tay nào?
           Xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy?
           Tẻ vui bởi tại lòng này
           Hay là khổ-tận đến ngày cam-lai?
           Nàng rằng: Vì chút nghề chơi
           Đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu!
           Một phen tri kỷ cùng nhau
           Cuốn dây từ đấy, về sau cũng chừa.
           Truyện trò chưa cạn tóc tơ
           Gà đà gáy sáng, trời vừa rạng đông
           Tình riêng, chàng lại nói sòng
           Một nhà ai cũng lạ lùng khen khao

           Cho hay thục nữ chí cao
           Phải người sớm mận tối đào như ai?
           Hai tình vẹn vẽ hòa hai
           Chẳng trong chăn gối, cũng ngoài cầm thơ
           Khi chén rượu, lúc cuộc cờ
           Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên
           Ba sinh đã phỉ mười nguyền
           Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy
           Nhớ lời, lập một am mây
           Khiến người thân tín rước thầy Giác Duyên
           Đến nơi đóng cửa gài then
           Rêu trùm kẽ ngạch, cỏ lên mái nhà
           Sư đà hái thuốc phương xa
           Mây bay, hạc lánh, biết là tìm đâu?
           Nặng vì chút nghĩa bấy lâu
           Trên am cứ giữ hương dầu hôm mai
           Một nhà phúc lộc gồm hai
           Nghìn năm dằng dặc, quan giai lần lần
           Thừa gia chẳng hết nàng Vân
           Một cây cù-mộc, một sân quế-hòe
           Phong lưu phú quí ai bì
           Vườn xuân một cửa để bia muôn đời

           Ngẫm hay muôn sự tại trời
           Trời kia đã bắt làm người có thân
           Bắt phong trần, phải phong trần
           Cho thanh cao, mới được phần thanh cao
           Có đâu thiên vị người nào
           Chữ Tài, chữ Mệnh dồi dào cả hai
           Có tài, mà cậy chi tài?
           Chữ tài liền với chữ tai một vần
           Đã mang lấy nghiệp vào thân
           Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
           Thiện căn ở tại lòng ta
           Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!
           Lời quê chắp nhặt dông dài
           Mua vui cũng được một vài trố
           ng canh.
           ~Nguyễn-Du~
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2012 11:34:08 bởi Anh Nguyên >
            
           #56
            Anh Nguyên

            • Số bài : 1744
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.10.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: Dòng thơ cổ 10.05.2012 11:48:18 (permalink)


            LONG THÀNH GIAI NHÂN

            Tính thị bất kí thanh
            Độc thiện Nguyễn cầm (1)
            Cử thành chi nhân dĩ Cầm danh
            Học đắc tiên triều cung trung Cung phụng khúc
            Tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh
            Dư ức thiểu niên tằng nhất kiến
            Giám hồ hồ biên dạ khai yến
            Kì thì tam thất chính phương niên
            Hồng trang yểm ái đào hoa diện
            Đà nhan hám thái tối nghi nhân
            Lịch loạn ngũ thanh tùy thủ biến
            Hoãn như sơ phong độ tùng lâm
            Thanh như song hạc minh tại âm
            Liệt như Tiến Phúc bi (4) đầu toái tích lịch
            Ai như Trang Tịch (5) bệnh trung vi việt ngâm
            Thính giả mĩ mĩ bất tri quyện
            Tiện thị Trung Hòa (6) đại nội âm
            Tây Sơn chư thần mãn tọa tận khuynh đảo
            Triệt dạ truy hoan bất tri bão
            Tả phao hữu trịch tranh triền đầu
            Nê thổ kim tiền thù thảo thảo
            Hào hoa ý khí lăng vương hầu
            Ngũ lăng (7) niên thiếu bất túc đạo
            Tịnh tương tam thập lục (8) cung xuân
            Hoạt tố Trường An vô giá bảo
            Thử tịch hồi đầu nhị thập niên
            Tây Sơn bại hậu dư Nam thiên
            Chỉ xích Long Thành bất phục kiến
            Hà huống thành trung ca vũ diên
            Tuyên Phủ (9) sứ quân vi dư trùng mãi tiếu
            Tịch trung ca kĩ giai niên thiếu
            Tịch mạt nhất nhân phát bán hoa
            Nhan sấu thần khô hình lược tiểu
            Lang tạ tàn mi bất sức trang
            Thùy tri tựu thị đương niên thành trung đệ nhất diệu
            Cựu khúc thanh thanh ám lệ thùy
            Nhĩ trung tĩnh thính tâm trung bi
            Mãnh nhiên ức khởi nhị thập niên tiền sự
            Giám hồ tịch trung tằng kiến chi
            Thành quách suy di nhân sự cải
            Ki xứ tang điền biến thương hải
            Tây Sơn cơ nghiệp tận tiêu vong
            Ca vũ không di nhất nhân tại
            Thuấn tức bách niên năng kỉ thì
            Thương tâm vãng sự lệ triêm y
            Nam Hà quy lai đầu tận bạch
            Quái để giai nhân nhan sắc suy
            Song nhãn trừng trừng không tưởng tượng
            Khả liên đối diện bất tương tri
            ~Nguyễn-Du~

            Bài ca v
            người gy đàn đất Long Thành


            Ti
            u dn:
            Người gảy đàn đất Long Thành ấy, tên họ là gì không rõ. Nghe nói lúc nhỏ nàng học đàn Nguyễn nơi đội nữ nhạc trong cung vua Lê. Binh Tây Sơn dấy lên, các đội nhạc cũ lớp chết lớp bỏ đi. Nàng lưu lạc ở các chợ, ôm đàn gảy dạo. Những bản đàn do nàng gảy là những khúc trong cung phụng gảy cho vua nghe, người ngoài không ai biết. Cho nên tài danh của nàng lừng lẫy một thời.
            Buổi thiếu niên, đến kinh đô thăm anh, tôi trọ gần Giám hồ. Cạnh đó các quan Tây Sơn tập hộo nữ nhạc, danh cơ không dưới vài chục. Nàng ăn đứt mọi người với cây đàn Nguyễn, lại hát hay và khéo nói khôi hài. Cử tọa đều say mê điên đảo đua nhau ban thưởng. Những chén rượu thưởng to lớn, nàng nhận uống cạn. Tiền thưởng nhiều vô số. Vàng lụa chồng chất đầy cả đất. Lúc bấy giờ tôi núp trong bóng tối, trông thấy nàng không rõ lắm. Sau gặp lại ở nhà anh tôi. Nàng người thấp má bầu, trán giô, mặt gẫy. Không đẹp lắm, nhưng da trắng trẻo, khéo trang điểm, mày thanh, má phấn, áo màu hồng, quần sắc túy, hớn hở có bề phong tao. Tánh lại hay rượu, ưa hí hước. Đôi mắt long lanh không để một ai vào tròng. Khi ở nhà anh tôi, mỗi lần uống rượu, năng uống say vùi, nôn mửa bừa bãi, nằm lăn trên đất, bạn bè chê trách, không lấy làm điều.
            Sau đó vài năm, tôi dời nhà vào Nam, ngót mấy năm liền không trở lại Long Thành. Mùa xuân năm nay, phụng mệnh đi sứ Trung Quốc, tôi đi ngang qua Long Thành. Các bạn mở tiệc tiễn tôi tại dinh Tuyên Phủ, có gọi vài chục nữ nhạc, tôi đều không quen mặt biết tên. Tiệc khởi múa hát. Kế đến tiếng đàn trổi lên, nghe trong trẻo khác thường không chút giống thời khúc. Lòng tôi kinh dị. Nhìn người gảy đàn, thì thấy thân gầy, thân khô, mặt đen, sắc trông như quỷ, áo quần toàn vải thô, bạc màu lại vá nhiều mảnh trắng, ngồi lầm lì ở cuối chiếu, không nói cũng không cười, hình trạng thật khó coi. Tôi không biết là ai, nhưng nghe tiếng đàn thì dường như có quen, nên động lòng trắc ẩn. Tiệc tan, hỏi thăm thì ra là người trước kia đã gặp.
            Than ôi! Người ấy sao đến nỗi thế này! Cúi ngửa bồi hồi, nghĩ đến cảnh cổ kim, lòng tôi cảm kích vô hạn. Đời người trăm năm, những cảnh vinh nhục buồn vui thật sao không lường được! Sau khi từ biệt, trên đường đi, cảm thương khôn nén, nên soạn bài ca để gửi hứng:            Quách Tn dch xuôi:

            Người đẹp đất Long Thành

            Không nghe tên họ
            Riêng thạo đàn Nguyễn
            Người trong thành bèn lấy chữ Cầm mà đặt tên.
            Nàng học được khúc Cung Phụng trong cung tiền triều (2)
            Đó là những khúc đàn hay nhất trời đất.
            Tôi nhớ lúc thiếu thời đã gặp một lần
            Bên bờ hồ Giám trong một cuộc dạ yến,
            Lúc đó nàng khoảng hai mươi mốt tuổi,
            Áo hồng ánh lên mặt hoa đào,
            Má hừng rượu, vẻ ngây thơ, rất dễ thương,
            Năm cung réo rắt, theo ngón tay mà thay đổi điệu.
            Tiếng khoan như gió thoảng qua rừng thông,
            Tiếng trong như đôi hạc kêu trên cao thẳm,
            Tiếng lạnh như sét đánh tan bia Tiến Phúc,
            Tiếng buồn như Trang Tịch ngâm tiếng Việt lúc bệnh,
            Người nghe say sưa không biết mỏi,
            Đó là những khúc đàn trong đại nội Trung Hòa.
            Các quan Tây Sơn trong tiệc đều say mê điên đảo,
            Mải vui suốt đêm không biết chán.
            Bên tả bên hữu tranh nhau vãi thưởng,
            Tiền bạc coi rẻ như đất bùn.
            Ý khí đào hoa át cả các bậc vương hầu,
            Đám thiếu niên đất Ngũ Lăng không đáng kể.
            Tưởng chừng ba mươi sáu cung xuân,
            Chung đúc một vật báu vô giá đất Trường An.

            Nhớ lại từ bữa tiệc ấy đến nay đã hai mươi năm,
            Sau khi Tây Sơn bại vong, tôi vào Nam,
            Long Thành trong gang tấc không được thấy lại,
            Huống hồ tiệc múa hát ở trong thành.
            Quan Tuyên Phủ vì tôi bày cuộc mua cười,
            Trong đám ca kĩ đều trẻ tuổi.
            Duy ở cuối chiếu có một nàng tóc đã hoa râm.
            Mặt gầy thần khô hình bé nhỏ,
            Đôi mày phờ phạc không điểm tô,
            Ai biết đó là người trước kia nổi danh tài hoa đệ nhất trong một thời,
            Khúc xưa đàn lên, tôi tuôn nước mắt ngầm theo từng tiếng.
            Tai lắng nghe mà lòng chua xót!
            Bỗng nhớ lại chuyện hai mươi năm xưa
            Đã từng thấy trong chiếu tiệc bên hồ Giám.
            Thành quách suy dời, việc người đổi,
            Bao nương dâu đã biến thành biển xanh.
            Cơ nghiệp Tây Sơn tiêu tan sạch,
            Trong làng múa hát còn sót lại một người!

            Trăm năm thấm thoát trong một hơi thở một nháy mắt
            Cảm thương việc cũ lệ thấm áo
            Từ Nam trở về, đầu tôi bạc trắng!
            Không trách người đẹp nhan sắc suy tàn.
            Hai mắt trừng trừng luống tưởng lại chuyện cũ
            Khá thương giáp mặt nhau mà không nhận được nhau!

            Chú thích:

            (1) Đàn Nguyễn: Đàn Nguyệt. Gọi như vậy là vì đàn nguyệt do Nguyễn Hàm, một trong thất hiền vườn Trúc đời Tấn sáng chế.
            (2) Tiền Triều: Triều nhà Lê. Vì lúc đó thuộc triều Tây Sơn.
            (3) Giám hồ: Hồ Hoàn Kiếm.
            (4) Bia Tiến Phúc: Bia dựng ở Nhiêu Châu, tỉnh Giang Tây, chữ rất đẹp. Đời nhà Tống có một người học trò nghèo dâng lên Phạm Trọng Yêm một bài thơ. Để giúp đỡ, Phạm cho phép người học trò rập một nghìn bản chữ bia để bán lấy tiền. Người học trò vừa đến nơi thì bia bị trời đánh vỡ tan.
            (5) Trang Tịch: Người nước Việt, làm quan nước Sở. Ngày thường nói tiếng Sở, nhưng lúc bệnh năng thường ngâm thơ bằng tiếng nước Việt.
            (6) Đại nội Trung Hòa: Cung nhà Lê.
            (7) Ngũ Lăng: Địa danh, có năm lăng tẩm của các vua nhà Hán. Nơi đây, bọn hào hoa phú quý thường tụ hội.
            (8) Tam thập lục cung: Trong đền vua ngày xưa bên Tàu có 36 cung chứa đầy mĩ nữ.
            (9) Quan Tuyên Phủ: Quan Trấn thủ.            Bn dch thơ ca Đặng Thế Kit

            Người đẹp đất Long Thành

            Tên họ chi ta không biết rõ
            Thạo Nguyễn cầm nên có tên Cầm
            Khúc kia Cung Phụng nhất trần
            Ngày thơ được học nhạc thần chầu vua
            Đã một lần thuở xưa gặp gỡ
            Bên bờ hồ cuộc dạ yến sang
            Tuổi hai mươi mốt cô nàng
            Mặt hoa áo thắm còn tham rượu nồng
            Theo ngón tay năm cung réo rắt
            Tiếng khoan như gió mát rừng thông
            Hạc kêu cao thẳm: tiếng trong
            Mạnh như sét đánh vỡ tung bia mồ
            Buồn: Trang Tịch ngâm thơ tiếng Việt
            Người nghe say chẳng biết mỏi a
            Khúc đâu đại nội Trung Hòa
            Tây Sơn quan chức nghe mà đảo điên
            Mải vui suốt cả đêm không chán
            Hai bên người tranh cạnh thưởng tài,
            Tiền như bùn đất vãi rơi.
            Đào hoa ý khí vượt nơi vương hầu
            Đám Ngũ Lăng còn đâu đáng kể
            Băm sáu cung xuân để mà coi
            Đúc chung vật báu trên đời
            Của kia vô giá đất trời Trường An
            Nay đã hai mươi năm tiệc ấy
            Sau Tây Sơn chiến bại, vào Nam
            Long Thành chẳng thấy tấc gang
            Huống chi tiệc múa mơ màng thành xưa
            Quan Tuyên Phủ vui mua cuộc hát
            Đám ca cơ tươi mát xuân xanh
            Mà sao một mái hoa râm
            Mặt gầy khô héo nhỏ thân hình hài
            Không điểm tô nét mày phờ phạc
            Ai biết từng đệ nhất tài danh
            Khúc xưa réo rắt dây đàn
            Nghe tuôn nước mắt từng làn âm thanh
            Tai lắng nghe mà đành chua xót
            Hai mươi năm chuyện trước là đây
            Bên hồ chiếu tiệc mê say
            Đã từng gặp gỡ những ngày thơ ngây
            Thành quách suy việc thay người đổi
            Bao nương dâu thành bãi biển xanh
            Tây Sơn cơ nghiệp tan tành
            Trong làng múa hát còn đành một ai
            Một cuộc thế không đầy chớp mắt
            Cảm việc xưa lệ ướt áo này
            Từ Nam về tóc trắng mây
            Trách chi người đẹp tàn phai má đào
            Trừng trừng hai mắt nhìn nhau
            Cố nhân chẳng biết khác nào người dưng            B
            n dch thơ ca Trn Nht Lang

            Bài ca người gảy đàn đất Long Thành


            Gái Long Thành (1) không hay tên họ
            Giỏi Nguyễn cầm lấy đó đặt tên (2)
            Tiếng đàn như nhạc cõi tiên
            Khúc Cung phụng ấy của tiền triều xưa.
            Nhớ thuở trước Giám Hồ yến tiệc
            Tóc ta xanh đã biết tiếng nàng
            Ngây thơ đôi tám mơ màng
            Áo hồng, má đỏ lại càng dễ thương!
            Tay nhẹ lướt năm cung trầm bổng
            Tiếng khoan như gió thoảng ngàn thông
            Trong như tiếng hạc trên không
            Mạnh như tiếng sét đánh tung bia chùa; (3)
            Buồn như thể Trang xưa ngâm Việt (4)
            Khiến người nghe mải miết say sưa
            Vốn là khúc nhạc ngày xưa
            Trung Hòa Đại Nội để vua thưởng nhàn.
            Khi quân lính Tây Sơn tiệc mở
            Đã say như điếu đổ thâu canh
            Thưởng tiền, tả hữu đua tranh
            Bạc vung như nước cốt giành cuộc vui;
            Nét hào hoa vương hầu nào sánh
            Trẻ Ngũ Lăng có thấm vào đâu (5)
            Vẻ xuân hun đúc hạt châu
            Cầm ca chi bảo đứng đầu Trường An.
            Từ năm ấy đã tròn hai chục
            Tây Sơn tàn, ta được vào Nam
            Long Thành lâu chửa ghé thăm
            Người xưa múa hát thấy thầm trong mơ.
            Quan Tuyên Phủ vì ta khoản đãi
            Trong tiệc này có giải ca vui
            Đào nương xuân nữ đương thời
            Duy nơi cuối chiếu một người hoa râm,
            Mặt vàng võ, tấm thân bé nhỏ
            Môi không son, mày bỏ không tô
            Ai hay người ấy bây giờ
            Tài hoa đệ nhất ngày xưa một thời!
            Khúc cũ dạo, lệ rơi từng giọt
            Tai lắng nghe mà xót lòng ta
            Bỗng dưng nhớ chuyện đã qua
            Hai mươi năm trước Giám Hồ gặp nhau.
            Cuộc hưng phế, bể dâu mấy độ
            Thành đổi dời, người có khác chi
            Tây Sơn triều cũ còn gì?
            Còn chăng là một ca nhi tên Cầm!
            Cõi nhân thế trăm năm là mấy
            Cảm chuyện xưa áo tẩy dòng châu
            Từ Nam trở lại, bạc đầu
            Trách sao nhan sắc người đâu chẳng tàn.
            Gặp nhau không dám hỏi han
            Rưng rưng đôi mắt bàng hoàng xót xa.

            Chú Thích:

            (1)Long Thành: Thành Thăng Long cũ, nay là Hà Nội
            (2)Nguyễn cầm: Đàn nguyệt do Nguyễn Hàm đời Tấn chế ra.
            (3)Bia chùa Tiến Phúc ở Nhiêu Châu tỉnh Giang Tô có khắc bài thơ chữ rất đẹp, bị sét đánh vỡ tan.
            (4)Trang Tích khi ốm ngâm nga bằng tiếng Việt.
            (5)Ngũ Lăng: Nơi có năm lăng tẩm vua đời Hán, lớp hào hoa phú quí thường làm nhà ở đây và đám thanh niên sài tiền bạc rất rộng rãi.

            Bn dch ca NguynTâmHàn

            Người gảy đàn ở Long-Thành

            Nổi danh mỹ nữ Long Thành
            Người từ đâu đến, phương danh chẳng tường
            Tiếng đồn đàn Nguyễn khắp phương
            Tên cô nào biết, gọi thương Nàng Cầm
            Khúc xưa Cung Phụng nhập tâm
            Khảy người nghe ngỡ lạc lầm cõi tiên
            Khi xưa tôi đã hữu duyên
            Gặp nơi hồ Giám tiệc đêm một lần
            Nàng vừa hai mốt tuổi xuân
            Mặt xinh như mộng trong thân áo hồng
            Hây hây da thấm men nồng
            Tay nàng dạo phím, khách lòng ngẩn ngơ
            Tưởng thông giỡn gió vi vu
            Ngỡ âm tiên hạc vọng từ ngàn xa
            Ầm ầm đá tảng vỡ ra
            Tiếng buồn Trương Tích ngâm nga Việt lời
            Âm càng trói buộc chân người
            Khi nàng dạo khúc xưa nơi Trung Hòa
            Tây Sơn quan tướng say sưa
            Ngả nghiêng thụ hưởng vui đùa thâu đêm
            Chung quanh đua thảy bạc tiền
            Tặng nàng thưởng ngón đàn tiên tuyệt vời
            Vương hầu nhường vẻ ăn chơi
            Ngũ Lăng công tử kém nòi hào hoa
            Trong cung xuân thắm mượt mà
            Đâu thua báu vật giữa tòa Trường An
            Hai mươi năm bụi thời gian
            Tây Sơn mất nghiệp, trời Nam tìm vào
            Long Thành chẳng thấy được nào
            Nói chi đến chuyện lao xao ca đàn
            Hôm nay giữa chốn yến bàn
            Quan truyền ca múa bao nàng thắm xinh
            Duy người ngồi góc một mình
            Tấm thân nhỏ bé, tóc xanh úa mầu
            Không son phấn, mặt u sầu
            Ai nào ngờ đưọc từ lâu danh tài
            Khúc xưa khiến dạ bùi ngùi
            Càng nghe càng thấy rối bời ruột gan
            Đã hai mươi độ thu tàn
            Thuở bên hồ Giám nghe đàn nàng rung
            Thành rời, người cũ tứ tung
            Cuộc đời dâu biển chẳng ngừng đổi thay
            Nghiệp Tây Sơn đã xa bay
            Còn chăng sót lại người này mà thôi
            Cuộc trăm năm tủi phận người
            Áo nâng thấm lệ buồn rơi chán chường
            Ta giờ đầu bạc như sương
            Trách sao nàng chẳng sắc hương phai tàn
            Mắt đăm đăm giữa không gian
            Gặp nhau mà lạ ... ta, nàng dửng dưng

             
             
            ĐỘC TIỂU-THANH KÝ
             
            讀小青記               
                   
            西湖花宛盡成墟                 
            獨吊窗前一紙書                
            脂粉冇神憐死後                               
            文章無命累焚餘                                                           
            古今恨事天難問              
            風韻奇冤我自居                 
            不知三百餘年後                 
            天下何人泣素如

            Độc Tiểu-Thanh Ký
             
            Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư
            Độc điếu song tiền nhất chỉ thư
            Chi phấn hữu thần lân tử hậu     
            Văn chương vô mệnh lụy phần dư
            Cổ kim hận sự thiên nan vấn
            Phong vận kỳ oan ngã tự cư
            Bất tri tam bách dư niên hậu                 
            Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.
            ~Nguyễn-Du~
             
             Dịch nghĩa:
             
            Đọc bài ký Truyện nàng Tiểu Thanh
             
            Vườn hoa ở Tây Hồ đã thành gò bãi hoang
            Trước song cửa, một mình đọc một trang sách để viếng nàng
            Bức vẽ có thần, sau khi chết còn để lại niềm thương tiếc
            Văn chương không có số mệnh mà cũng lụy đến tập thơ (bị đốt còn sót lại)
            Mối hận cổ kim khó mà hỏi trời được
            Ta tự coi mình như người cùng một hội với kẻ mắc nỗi oan lạ lùng vì nết phong nhã.
            Không biết hơn ba trăm năm sau
            Thiên hạ có ai là người khóc Tố Như?
            ~Trần-Văn-Nhĩ~
             
            Dịch thơ:
             
            Vườn cảnh Tây Hồ nay xác xơ
            Trước song xin đọc viếng người xưa
            Văn chương không mệnh phần dư lụy
            Son phấn hữu thần tử hậu như?
            Sầu hận cổ kim trời khó hỏi
            Oan tình phong nhã tự ôm khư.
            Ba trăm năm nữa nào ai biết
            Thiên hạ ai người khóc Tố Như?
            ~Trần-Văn-Nhĩ~
              
            Hồ Tây cảnh đẹp hóa gò hoang,
            Thổn thức bên song mảnh giấy tàn,
            Son phấn có hồn chôn vãn hận
            Văn chương không mệnh đốt còn vương
            Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi
            Cái án phong lưu khách tự mang.
            Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa,
            Người đời ai khóc Tố Như chăng?
            ~Lê-Thước~
             
             Vườn(cũ) Tây Hồ đã hết hoa
             Thăm nàng, thơ cũ giỡ xem qua
             Tình trong phấn bụi tan rồi nhỉ
             Mệnh ở văn chương sót đấy à
             Nõi hận hỏi trời không tiếng đáp!
             Niềm oan đối bóng, giọt châu sa
             Ba trăm năm nữa mơ hồ quá
             Nhắc Tố Như này…Ai xót xa?
             ~Huệ-Thu~
             
             Tây Hồ, vườn biến gò hoang
             Trước song, nhặt đọc một trang sách này
             Thấy tranh phấn vẽ, thương thay
             Văn chương không mệnh mà nay cháy rồi
             Xưa nay, hận, khó hỏi trời
             Nỗi oan phong nhã, có tôi dự phần
             Ba trăm năm nữa, quên dần
             Tố-Như, ai có một lần lệ tuôn!…
              ~Anh-Nguyên~

            < Sửa đổi bởi: Anh Nguyên -- 9.2.2012 10:38:31 >
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2012 18:04:40 bởi Anh Nguyên >
             
            #57
             Anh Nguyên

             • Số bài : 1744
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.10.2008
             • Trạng thái: offline
             RE: Dòng thơ cổ 09.06.2012 18:21:21 (permalink)             CÔNG CHÚA NGỌC-HÂN
                     
                    1770-1799

             Quê Phù-Ninh, Hạ-Dương, Từ-Sơn, Bắc-Ninh,
             Thông minh, thanh tú, thùy mị, mới 15 tuổi, được
             Vua Lê-Hiển-Tông gả cho Bắc Bình Vương Nguyễn-
             Huệ, về Phú-Xuân được phong là Bắc cung Hoàng-
             Hậu, sinh được 2 con, năm 1972 vua Quang-Trung
             đột ngột qua đời, năm 1799 bà mất mới 28 tuổi.


             AI TƯ VÃN

             Gió hiu hắt, phòng tiêu lạnh lẽo,
             Trước thềm lan hoa héo ron ron!
             Cầu Tiên khói tỏa đỉnh non,
             Xe rồng thăm thẳm, bóng loan rầu rầu!
             Nỗi lai lịch dễ hầu than thở,
             Trách nhân duyên mờ lỡ cớ sao?
             Sầu sầu, thảm thảm xiết bao,
             Sầu đầy giạt bể, thảm cao ngất trời!
             Từ cờ thắm trỏ vời cõi Bắc,
             Nghĩa tôn phò vằng vặc bóng dương,
             Rút dây vâng mệnh phụ hoàng,
             Thuyền lan, chèo quế thuận đường vu qui.
             Trăm ngàn dặm quản chi non nước,
             Chữ nghi gia mừng được phải duyên,
             Sang yêu muôn đội ơn trên,
             Rỡ ràng vẻ thúy, nối chen tiếng cầm.
             Lượng che chở, vụng lầm nào kể,
             Phận đinh ninh cặn kẽ mọi lời,
             Dầu rằng non nước biến dời,
             Nguồn tình ắt chẳng chút vơi đâu là.
             Lòng đùm bọc thương hoa đoái cội,
             Khắp tôn thân cũng đội ơn sang,
             Miếu đường còn dấu chưng thường,
             Tùng thu còn rậm mấy hàng xanh xanh.
             Nhờ hồng phúc, đôi cành hòe quế,
             Đượm hơi dương, dây rễ cùng tươi.
             Non Nam lần chúc tuổi trời,
             Dâng câu thiên bảo, bày lời Hoa phong.
             Những ao ước trập trùng tuổi hạc,
             Nguyền trăm năm ngõ được vầy vui,
             Nào hay sông cạn, bể vùi,
             Lòng trời tráo trở, vận người biệt ly!
             Từ nắng hạ, mưa thu trái tiết,
             Xót mình rồng mỏi mệt chẳng yên!
             Xiết bao kinh sợ lo phiền,
             Miếu thần đã đảo, thuốc tiên lại cầu.
             Khắp mọi chốn đâu đâu tìm rước.
             Phương pháp nào đổi được cùng chăng?
             Ngán thay, máy Tạo bất bằng!
             Bóng mây thoắt đã ngất chừng xe loan!
             Cuộc tụ, tán, bi, hoàn kíp bấy!
             Kể sum vầy đã mấy năm nay?
             Lênh đênh chút phận bèo mây,
             Duyên kia đã vậy, thân này nương đâu!
             Trằn trọc luống đêm thâu, ngày tối,
             Biết cậy ai dập nỗi bi thương?
             Trong mong luống những mơ màng,
             Mơ hồ bằng mộng, bàng hoàng như say.
             Khi trận gió, hoa bay thấp thoáng,
             Ngỡ hương trời bảng lảng còn đâu:
             Vội vàng sửa áo lên chầu,
             Thương ôi, quạnh quẽ trước lầu nhện chăng!
             Khi bóng trăng, lá in lấp lánh,
             Ngỡ tàn vàng nhớ cảnh ngự chơi:
             Vội vàng dạo bước tới nơi,
             Thương ơi, vắng vẻ giữa trời tuyết sa!
             Tưởng phong thể xót xa đòi đoạn,
             Mặt rồng sao cách dán lâu nay!
             Có ai chốn ấy về đây,
             Nguồn cơn xin ngỏ cho hay được lành?
             Nẻo u minh khéo chia đôi ngả,
             Nghĩ đòi phen, nồng nã đòi phen!
             Kiếp này chưa trọn chữ duyên,
             Ước xin kiếp khác vẹn tuyền lửa hương.
             Nghe trước có đấng vương Thang, Võ,
             Công nghiệp nhiều, tuổi thọ thêm cao;
             Mà nay áo vải, cờ đào,
             Giúp dân, dựng nước biết bao công trình!
             Nghe rành rành trước vua Nghiêu, Thuấn,
             Công đức dày, ngự vận càng lâu;
             Mà này lượng cả, ơn sâu,
             Móc mưa rưới khắp chín châu đượm nhuần.
             Công dường ấy mà nhân dường ấy,
             Cõi thọ sao hẹp bấy hóa công?
             Rộng cho chuộc được tuổi rồng,
             Đổi thân ắt hẳn bõ lòng tôi ngươi.
             Buồn thay nhẽ! sương rơi, gió lọt,
             Cảnh đìu hiu, thánh thót châu sa!
             Tưởng lời di chúc thiết tha,
             Khóc nào nên tiếng, thức mà cũng mê!
             Buồn thay nhẽ! xuân về, hoa ở,
             Mối sầu riêng ai gỡ cho xong!
             Quyết liều mong vẹn chữ tòng,
             Trên rường nào ngại, giữa dòng nào e.
             Còn trứng nước thương vì đôi chút,
             Chữ tình thâm chưa thoát được đi!
             Vậy nên nấn ná đòi khi,
             Hình tuy còn ở, phách thì đã theo;
             Theo buổi trước ngự đèo Bồng đảo,
             Theo buổi sau ngự nẻo sông Ngân,
             Theo xa thôi lại theo gần,
             Theo phen điện quế, theo lần nguồn hoa.
             Đương theo, bỗng tiếng gà sực tỉnh,
             Đau đớn thay, ấy cảnh chiêm bao!
             Mơ màng thêm nỗi khát khao,
             Ngọc kinh chốn ấy ngày nào tới nơi!
             Tưởng thôi lại bồi hồi trong dạ,
             Nguyện đồng sinh sao đã kíp phai.
             Xưa sao sớm hỏi, khuya bày,
             Nặng lòng vàng đá, cạn lời tóc tơ.
             Giờ sao bỗng thờ ơ lặng lẽ!
             Tình cô đơn, ai kẻ xét đâu?
             Xưa sao gang tấc gần chầu,
             Trước sân phong nguyệt, trên lầu sinh ca,
             Giờ sao bỗng cách xa đôi cõi,
             Tin hàn huyên khôn hỏi thăm nhanh!
             Nửa cung gẫy phím cầm lành,
             Nỗi con côi cút, nỗi mình bơ vơ!
             Nghĩ nông nỗi, ngẩn ngơ đòi lúc,
             Tiếng tử qui thêm giục lòng thương!
             Não người thay cảnh tiên hương!
             Dạ thường quanh quất mắt thường ngóng trông.
             Trông mái đông: lá buồm xuôi ngược,
             Thấy mênh mông những nước cùng mây!
             Đông rồi thì lại trông tây:
             Thấy non ngân ngất, thấy cây rườm rà!
             Trông nam: thấy nhạn sa lác đác!
             Trông bắc: thấy ngàn bạc màu sương!
             Nọ trông trời đất bốn phương,
             Cõi tiên khơi thẳm biết đường nào đi!
             Cậy ai có phép gì tới đó,
             Dâng vật thường, xin ngỏ lòng trung:
             Này gương là của Hán cung,
             Ơn trên xưa đã soi chung đòi ngày.
             Duyên hảo hợp xót rày nên lẻ!
             Bụng ai hoài vội ghẽ vì đâu?
             Xin đưa gương ấy về chầu,
             Ngõ soi cho tỏ gót đầu trông ơn.
             Tưởng linh sảng nhơn nhơn còn dấu,
             Nỗi sinh cơ có thấu cho không?
             Cung xanh đang tuổi ấu sung,
             Di mưu sao nỡ quên lòng đoái thương?
             Gót lân chỉ mấy hàng lẩm chẩm,
             Đầu mũ mao, mình tấm ái gai!
             U ơ ra trước hương đài,
             Tường quang cảnh ấy chua cay dường nào!
             Trong sáu viện ố đào, ủ liễu,
             Xác ve gầy, lỏng lẻo xiêm nghê!
             Long đong xa cách hương quê,
             Mong theo: lầm lối; mong về: tủi duyên!
             Dưới bệ ngọc, hàng uyên vò võ,
             Cất chân tay thương khó xiết chi!
             Hang sâu nghe tiếng thương bi,
             Kẻ sơ còn thế, huống gì người thân?
             Cảnh ly biệt nhiều phần bát ngát,
             Mạch sầu tuôn, ai tát cho vơi!
             Càng trông càng một xa vời,
             Tấc lòng thảm thiết, chín trời biết chăng?
             Buồn trông trăng, trăng mờ thêm tủi:
             Gương Hằng Nga đã bụi màu trong!
             Nhìn gương càng thẹn tấm lòng,
             Thiên duyên lạnh lẽo, đêm đông biên hà.
             Buồn xem hoa, hoa buồn thêm thẹn:
             Cánh hải đường đã quyện giọt sương!
             Trông chim càng dễ đoạn trường:
             Uyên ương chiếc bóng, phượng hoàng lẻ đôi.
             Cảnh nào cũng ngùi ngùi cảnh ấy.
             Tiệc vui mừng còn thấy chi đâu!
             Phút giây bãi biển nương dâu,
             Cuộc đời là thế, biết hầu nài sao?
             Chữ tình nghĩa trời cao, đất rộng,
             Nỗi đoạn trường còn sống, còn đau!
             Mấy lời tâm sự trước sau,
             Đôi vầng nhật nguyệt trên đầu chứng cho.

             Năm 1792, vua Quang Trung mất, bà còn trẻ đã

             trở thành một góa phụ. Đây là bài Ai tư vãn, thi
             phẩm của Ngọc Hân công chúa mà nhiều người
             như ông Thuần Phong đã nói trong sách Chinh
             phụ ngâm khúc giảng luận (do Á Châu xuất bản),
             công nhận là chịu ảnh hưởng bản dịch Chinh phụ

             ngâm của bà Đoàn Thị Điểm.

             NGÔ-NGỌC-DU
                 

             VUA QUANG-TRUNG
             VÀO THĂNG THĂNG-LONG


             Giặc đâu tàn bạo sang điên cuồng,
             Quân vua một trận oai bốn phương.
             Thần tốc ruổi dài xông thẳng tới,
             Như trên trời xuống ai dám đương.
             Một trận rồng lửa giặc tan tành,
             Bỏ thành cướp đò trốn cho nhanh.
             Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến,
             Trăm họ chật đường vui tiếp nghênh.
             Mây tạnh mù tan trời lại sáng,
             Đầy thành già trẻ mặt như hoa.
             Chen vai khoác cánh cùng nhau nói:
             Kinh đô vẫn thuộc núi sông ta.
             ~Ngô-Ngọc-Du
             ~
             LÊ-TRIỆU                   
              1771-1846
             Lệ-Trung, Đại-Trung, Hoàng-Hóa, Thanh-Hóa             KIẾN QUANG-TRUNG LINH CỮU

             Trấp niên sấp sá tẩu phong vân
             Như thử anh hùng cổ hãn văn
             Hàm Dã độc Lưu thiên vạn cốt
             "Khuân Sơn" họa tại bách niên phần
             Không hàm chỉ chỉ thiên thu hận
             Cô phụ đường đường bát xích thân
             Quang cảnh nhất ban thành phấn mị
             Linh nhân chung cổ tiểu Doanh Tần!

             ~Lê-Triệu~

             Dịch nghĩa:

             Nhìn thấy linh cữu vua Quang-Trung

             Hai mươi năm tiếng thét át cả gió mây
             Chỉ chừng ấy cũng đủ thấy là bậc anh hùng hiếm có!
             Trên chiến trường Hàm Đan hận vùi muôn vạn xác thù
             Núi Khuân không ngờ lại để mối họa liên lụy đến phần mộ nơi yên giấc ngàn năm
             Bỗng phải chịu sự chỉ trích của mối hận muôn đời
             Nỡ phụ đến tấm thân tám thước của bậc anh hùng
             Quang cảnh nói chung tất cả đã trở thành cát bụi
             Khiến cho người đời muôn thuở cười Tần Doanh bạo chúa
             ~Hồng Phi~

             Dịch thơ:

             Nhìn thấy linh cữu Quang-Trung

             Bao năm thét át phong vân
             Bấy nhiêu đủ thấy minh quân, anh hùng
             Hàm Đan vùi xác quân thù
             Núi Khuân…
             liên lụy mộ phần…
             trăm năm…
             Ngàn thu ngậm mãi hờn căm
             Tấm thân tám thước…
             nỡ đem dập vùi
             Giờ đây cát bụi…
             ngậm ngùi…
             Doanh Tần bạo chúa, muôn đời cười chê.

             ~Hồng-Phi~
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2012 18:35:14 bởi Anh Nguyên >
              
             #58
              Anh Nguyên

              • Số bài : 1744
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 21.10.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: Dòng thơ cổ 25.06.2012 08:44:35 (permalink)
               
               
              HỒ-XUÂN-HƯƠNG
                         1772-1822
              Người làng Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu,
              Nghệ An. Sinh cuối nhà Lê, đầu nhà
              Nguyễn. Nhà thơ Nôm nổi tếng, phong
              cách thơ vừa thanh vừa tục.

              THU VŨ
              Thiên cách vân âm thảm bất inh
              Tiêu tiêu thu vũ lạc nhàn đình
              Đoản trường khô thụ chi đầu lệ
              Thư cấp hoàng tiêu diệp thượng thanh.
              Ngâm đoạn đê mê thiên lý mộng
              Sầu khiên liêu tịch ngũ canh tình
              Thâm khuê tối khổ như hoa diện
              Nhất phiến sầu dung họa bất thành.
              ~Hồ-Xuân-Hương~

              Dịch:

              MƯA THU
              Trời cao mây phủ mịt mờ
              Ngoài sân tí tách mưa thu gợi sầu
              Cành khô dài vắn hạt châu
              Tiêu vàng trên lá thưa mau tiếng buồn
              Ngâm câu mơ vạn dặm đường
              Sầu giăng tiếp nối còn vương canh dài
              Nỗi lòng khuê phụ nào hay
              Mặt hoa ủ dột biết ai vẽ thành.
              ~Trần-Nhất-Lang~

              CẢNH THU
              Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa,
              Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ.
              Xanh om cổ thụ tròn xoe tán,
              Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.
              Bầu dốc giang Sơn say chắp rượu,
              Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ.
              Ơ hay, cảnh cũng ưa người nhỉ,
              Ai thấy, ai mà chẳng ngẩn ngơ.
              ~Hồ-Xuân-Hương~

              DỆT CỬI
              Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau;
              Con cò mấp máy suốt đêm thâu.
              Hai chân đạp xuống năng năng nhắc,
              Một suốt đâm ngang thích thích mau.
              Rộng, hẹp, nhỏ, to vừa vặn cả,
              Ngắn, dài, khuôn khổ vẫn như nhau.
              Cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ,
              Chờ đến ba thu mới dãi mầu.
              ~Hồ-Xuân-Hương~

              CÁI QUẠT GIẤY
              Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa,
              Duyên em dính dáng tự ngàn xưa.
              Vành ra ba góc da còn thiếu,
              Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
              Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
              Che đầu quân tử lúc sa mưa.
              Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
              Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?
              ~Hồ-Xuân-Hương~

              QUÁN NƯỚC BÊN ĐƯỜNG
              Đứng tréo trông theo cảnh hắt heo,
              Đường đi thiên thẹo, quán cheo leo.
              Lợp lều, mái cỏ tranh xơ xác,
              Xỏ kẽ, kèo tre đốt khẳng kheo.
              Ba trạc cây xanh hình uốn éo,
              Một dòng nước biếc, cỏ leo teo.
              Thú vui quên cả niềm lo cũ,
              Kìa cái diều ai thả lộn lèo.
              ~Hồ-Xuân-Hương~

              ĐÁNH CỜ
              Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
              Đét đồn lên đánh cuộc cờ người.
              Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
              Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
              Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
              Để đôi ta quyết liệt một phen.
              Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
              Hai quân ấy chơi nhau đà đã l»a.
              Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
              Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
              Hai xe hà, chàng gác hai bên,
              Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
              Chàng lừa thiếp đương khi bất š,
              Đem tốt đầu dú dí vô cung,
              Thiếp đang mắc nước xe lồng,
              Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
              Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
              Thua thì thua quyết níu lấy con.
              Khi vui nước nước non non,
              Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.
              ~Hồ-Xuân-Hương~

              ĐÁNH ĐU
              Tám cột khen ai khéo khéo trồng,
              Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông.
              Trai đu gối hạc khom khom cật,
              Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.
              Bốn mảnh quần hồng bay phất phới.
              Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
              Chơi xuân ai biết xuân chăng tá!
              Cột nhổ đi rồi, lỗ bỏ không.
              ~Hồ-Xuân-Hương~

              ĐÈO BA DỌI
              Một đèo, một đèo, lại một đèo,
              Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
              Cửa son đỏ loét tùm hum nóc,
              Hòn đá xanh rì lún phún rêu.
              Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,
              Đầm đià lá liễu giọt sương gieo.
              Hiền nhân, quân tử ai là chẳng ...
              Mỏi gối, chồn chân vẫn muốn trèo.
              ~Hồ-Xuân-Hương~

              HANG CẮC-CỚ
              Trời đất sinh ra đá một chòm,
              Nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom.
              Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn,
              Luồng gió thông reo vỗ phập phòm.
              Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm,
              Con đường vô ngạn tối om om.
              Khen ai đẽo đá, tài xuyên tạc,
              Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm.
              ~Hồ-Xuân-Hương~
               
               
              NGÔ THỜI VỊ

                     1774-1821
              ện Thanh-Oai, tỉnh Hà Đông, con Ngô Thời Sĩ. Mồ côi cha năm 6 tuổi, được anh là Ngô Thời Nhậm nuôi dưỡng, đỗ đầu 4 kỳ thi, được Nguyễn Du gọi là Ngô Tứ Nguyên, là một trong An Nam Ngũ Tuyệt. (Nguyễn Du, Nguyễn Huy Tự, Phan Huy Ích, Nguyễn Hành) Được vua Gia Long biết tài trọng dụng ngang với Nguyễn Du. Ông là tác giả chính của Hoàng Lê Nhất Thống Chí và để lại hàng trăm bài thơ với nhiều thể tài khác nhau. Được cử làm phó sứ sang nhà Thanh năm 35 tuổi (1809), chánh sứ năm 1820, trên đường về, mất tại Quảng Tây, hưởng dương 47 tuổi.
               ĐỀ HOÀNG HẠC LÂUHán thủy thành biên vân thụ thu,Tiên nhân bất kiến chỉ không lâu.Hà thời thiên tế lai hoàng hạc,Đề ý giang trung phó bạch âu.
              Thôi quân bất hợp tác hương sầu.
              Đấu đảm đề thi ký thử du.
              ~Ngô-Th 
               
              Sông Hán, thành thu mơ lá, mây,
              Hạc vàng biết có bao giờ lại,
              Lý Bá cớ chi dừng bút lại,
                Quân sao lại nhớ quê ngay.
              Chẳng sợ làm thơ viếng cảnh này.
              ~Nh LIỄU THĂNG THẠCHĐề sự hà tu biện hữu vô,
              Thạch ngàn ẩn ước sương đao lạc,
              Lưu thủy tuyền như Minh Liễu bại,
              Đinh luân nhật vãn khan di tích,
              ~Ngô-Thời-Vị~
              Dịch:
              HÒN  ĐÁ  LIỄU  THĂNG Chiến công Lê chúa diệt quân Ngô.
              Mờ nhạt rêu phong  máu giáp khô.
              Người vàng đòi mãi nhục Minh ngu.
              Còn thấy năm nao mở trận đồ.
              ~Nhất-Uyên~
              QUÁ HÀ NỘI HUYỆN
              Trở thủy Hoàng Hà độ,
              Nhân kinh Hà Nội huyện,
              Đinh Lan dữ Quách Cự,
              Nhất vị mẫu mai tử,
              Nhị nhân tịnh xứng hiếu,
              Phù Lan vô dung nghị,
              Ngũ luân bản phi nhất.
              Lưỡng toàn túng vô kế,
              Cự hiếu hà kỳ dốc,
              Cự tâm hà kỳ nhẫn!
              Hoàng kim cẩu bất hoạch.
              Tích đồng ngu dữ bạo,
              Quan chư Đặng Bá Đạo.
              Xử biến quá kỳ chính,
              Nhân nhân hiếu tử tân.
              Vận hồ Thập Nhị Tứ.
              Nghi hồ Chu Phu Tử,
              Tiểu Học xứng hiếu dã,
              Xuân Thu trách hiền giả.
              Sự thân chí như thử.
              Nhược thủ kỳ nhất tiết,
              Giai khả khởi ngoan bạc,
              Ngữ thương tuy bất túc,
              Ngã lai quá danh địa,
              Đình tham vọng hiếu lý,
              Khô bồng lộ bất tiễn,
              Thứ tức tư kỳ hiền,
              Cố ngã khởi năng hiếu,
              Điếu hoài minh phát chương,
              ~Ngô-Thời-Vị~
              Dịch:
              QUA HUYỆN HÀ NỘI (Tung Quốc) THĂM
              Lụt lớn qua Hoàng Hà,
              Nhân qua huyện Hà Nội,
              Đinh Lan và Quách Cự,
              Người chôn con nuôi mẹ,
              « Hai người tiếng con hiếu,
              Đinh Lan chẳng bàn qua,
              Ngũ luân nào phải một,
              Hai đường chẳng bảo toàn,
              Cự chỉ biết có hiếu,
              Sao Cự lòng tàn nhẫn,
              Nếu vàng không bắt được,
              Thật ngu và tàn bạo,
              Xem chuyện Đặng Bá Đạo,
              Việc khác lỗi như nhau.
              Không phải điều thánh nhân.
              Suy nghĩ xót thương lòng.
              Thuấn, Mẫn sao ngang hàng?
              Thâm ý có gì khuyên?
              Quách Cự chẳng có tên.
              Đức xứng mới vẹn toàn.
              Mọi người có thể theo.
              Cự, Lan khác gì nhau!
              Cảm thông cả quỷ thần.
              Đời sau khó ví bằng .
              Ngựa về nước qua đây,
              Lô nhô mộ phần ai?
              Thôn vắng chiều mây bay.
              Muốn hỏi chẳng gặp ai.
              Dám nghị luận bốc đồng.
              Lệ sa ướt cả khăn.
              ~Nhất-Uyên~
               
              Phủng vi băng ngọc, tiễn vi nê,
                nhân bộ bất tề.
              Cô tùng tuyệt điến nhiệm quân thê.
              ~Ngô-Th 
               
              Nâng lên tuyết trắng, xéo bùn đen,
              Tiết sạch lẽ nào sa xuống thấp,
              ~Nhất-Uyên~
              TS Khoa Học Giáo Dục viện
               


              PHẠM-THÁI
                       1777-1813

              Tức Phạm-Đan-Phượng, quê Yên-Thị, Yên-Thường
              Đông-Ngàn, Kinh-Bắc (Gia-Lâm, Hà-Nội), ông và bạn
              chống lại Tây-Sơn, thất bại, bị truy nã, trá hình tu chùa
              Tiêu-Sơn, lại được Trưong-Đăng-Thụ đưa lên Lạng-Sơn
              mưu phù Lê, về thăm quê thì bạn mất, liền đến quê bạn
              điếu tang, cùng em gái bạn Trương-Quỳnh-Như xướng
              hoạ thơ văn và thương yêu nhau,, hôn nhân không thành,
              Quỳnh-Như quyên sinh, ông sống cuộc đời lang bạt, bi
              quan yếm thế, đắm mình trong men rượu, mất năm 36 tuổi.

              Sống ở dương gian đánh chén nhè,
              Thác về âm phủ cắp lè kè.
              Diêm vương phán hỏi mang gì đó?
              Be!

              hoặc:

              Năm bảy năm nay những loạn li,
              Cũng thì duyên phận cũng thì thì.
              Ba mươi tuổi lẻ là bao nả,
              Năm sáu đời vua khéo chóng ghê!
              Một tập thơ dày ngâm sang sảng,
              Vài nai rượu kếch ních tì tì.
              Chết về tiên bụt cho xong kiếp,
              Đù ỏa trần gian sống mãi chi?
              ~Phạm-Thái~

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2013 20:22:34 bởi Anh Nguyên >
               
              #59
               Anh Nguyên

               • Số bài : 1744
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.10.2008
               • Trạng thái: offline
               RE: Dòng thơ cổ 06.07.2012 12:36:24 (permalink)


               NGUYỄN-CÔNG-TRỨ
                                   1778-1858
               Quê Uy-Viễn, Xuân-Giang, Nghi-Xuân, Hà-Tĩnh,
               đậ Tú-Tài, Tri-Huyện Đường-Hào, Lang Trung Bộ
               Lại, Hữu Tham Tri Bộ Hình, Dinh Điền Sứ Nam-Định,
               Ninh-Bình, Tuần Phủ An-Giang. Tính khảng khái,
               hào hùng, phong nhã nên văn ông rất phóng khoáng.

               KẺ SĨ
               Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt,
               Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên.
               Có giang sơn thì sĩ đã có tên,
               Từ Chu Hán, vốn sĩ này là quí.

               Miền hương đảng đã khen rằng hiếu nghị,
               Đạo lập thân phải giữ lấy cương thường.
               Khí hạo nhiên chí đại, chí cương,
               So chính khí đã đầy trong trời đất.

               Lúc vị ngộ hối tàng nơi bồng tất,
               Hiêu hiêu nhiên điếu Vị, canh Sằn.
               Xe bồ luân dầu chưa gặp Thang, Văn,
               Phù thế giáo một vài câu thanh nghị.

               Cầm chính đạo để tịch tà, cự bí,
               Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên.
               Rồng mây khi gặp hội ưa duyên
               Đem quách cả sở tồn làm sở dụng.

               Trong lang miếu, ra tài lương đống,
               Ngoài biên thùy rạch mũi can tương.
               Làm sao cho bách thế lưu phương,
               Trước là sĩ sau là khanh tướng.

               Kinh luân khởi tâm thượng,
               Binh giáp tàng hung trung.
               Vũ trụ chi gian giai phận sự,
               Nam nhi đáo thử thị hào hùng.

               Nhà nước yên mà sĩ được thung dung,
               Bấy giờ sĩ mới tìm ông Hoàng Thạch.

               Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch,
               Tiêu dao nơi hàn cốc, thanh sơn,
               Nào thơ, nào rượu, nào địch, nào đờn,
               Đồ thích chí chất đầy trong một túi.
               Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới,
               Gẩm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh,
               Này này sĩ mới hoàn danh.

               CHÍ LÀM TRAI
               Vòm trời đất dọc ngang, ngang dọc,
               Nợ tang bồng vay trả trả vay.
               Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây,
               Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể.
               Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
               Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.
               Đã cắc rằng ai nhục ai vinh,
               Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ.
               Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ,
               Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong.
               Chí những toan xẻ núi lấp sông,
               Làm nên đấng anh hùng đâu đãy tỏ.
               Đường mây rộng thênh thênh cử bộ,
               Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo.
               Thảnh thơi thơ túi rượu bầu.
               ~Nguyễn Công Trứ~

               GÁNH GẠO ĐƯA CHỒNG
               Mưỡu:
               Con cò lặn lội bờ sông,
               Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non.
               Nói:
               Lộ diệc vũ trùng trung chi nhất,
               Thương cái cò lặn lội bờ sông.
               Tiếng nỉ non gánh gạo đưa chồng,
               Ngoài nghìn dặm một trời, một nước.
               Trông bóng nhạn bâng khuâng từng bước,
               Nghe tiếng quyên, khắc khoải năm canh.
               Nghĩa tép tôm ai nỡ dứt tình,
               Ơn thủy thổ phải đền cho vẹn sóng,
               Trường tên đạn xin chàng bảo trọng,
               Thiếp lui về nuôi cái cùng con.
               Cao Bằng cách trở nước non,
               Mình trong trắng có quỉ thần gia hộ.
               Sức bay nhẩy một phen năng nổ,
               Đá Yên Nhiên còn đó chẳng mòn.
               Đồng hưu rạng chép thẻ son,
               Chàng nên danh giá, thiếp còn trẻ trung.
               Yêu nhau khăng khít giải đồng.
               ~Nguyễn-Công-Trứ~

               NGẤT NGƯỞNG
               Vũ trụ nội mạc phi phận sự,
               Ông Hi Văn tài bộ đã vào lòng,
               Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông,
               Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng.
               Lúc Bình tây cầm cờ đại tướng,
               Có khi về Phủ doãn Thừa thiên.
               Đô môn giải tổ chi niên,
               Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng.
               Kìa núi nọ phau phau mây trắng,
               Tay kiếm cung mà nên dáng từ bi.
               Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi khi,
               Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng.
               Được mất dương dương người thái thượng,
               Khen chê phơi phới ngọn đông phong.
               Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng,
               Không Phật, không Tiên, không vướng tục.
               Chẳng Hàn Nhạc, cũng phường Mai Phúc,
               Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung.
               Đời ai ngất ngưởng như ông!
               ~Nguyễn-Công-Trứ~

               CÂY THÔNG
               Ngồi buồn mà trách ông xanh,
               Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
               Kiếp sau xin chớ làm người,
               Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
               Giữa trời vách đá cheo leo,
               Ai mà chịu rét thì trèo với thông.
               ~Nguyễn-Công-Trứ~

               CHỮ TÌNH
               Mưỡu:
               Chữ tình là chữ chi chi,
               Dẫu chi cũng chi chi với tình.
               Sầu ai lấp cả vòm trời,
               Biết chăng chẳng biết hỡi người tình chung?

               Nói:
               Đa tình là dở,
               Đã mắc vào đố gỡ cho ra!

               Khéo quấy người một cái tinh ma,
               Trói buộc kẻ hào hoa biết mấy!
               Đã gọi người nằm thiên cổ dậy,
               Lại đưa hồn lúc ngũ canh đi.

               Nực cười thay lúc phân kỳ,
               Trông chẳng nói, xiết bao nhiêu biệt lệ.
               Tình huống ấy dẫu bút thần khôn vẽ,
               Càng tài tình càng ngốc càng si!

               Cái tình là cái chi chi?!
               ~Nguyễn-Công-Trứ

               CHỮ NHÀN
               Thị tại môn tiền náo,
               Nguyệt lai môn hạ nhàn.
               So lao tâm lao lực cũng một đoàn,
               Người trần thế muốn nhàn sao được?

               Nên phải giữ lấy nhàn làm trước,
               Dẫu trời cho có tiếc cũng xin nài.
               Cuộc nhân sinh chừng bảy tám chín mười mươi,
               Mười lăm trẻ, năm mươi già không kể.

               Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe,
               Trần có vui sao chẳng cười khì.
               Khi hỷ lạc, khi ái ố, khi sầu bi,
               Chứa chi lắm một bầu nhân dục.

               Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc,
               Tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn?
               Cầm ký thi tửu với giang sơn,
               Dễ mấy kẻ xuất trần xuất thế.

               Ngã kim nhật tại tọa chi địa,
               Cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi.
               Ngàn muôn năm âu cũng thế ni,
               Ai hay hát mà ai hay nghe hát?

               Sông Xích Bích buông thuyền năm Nhâm tuất,
               Để ông Tô riêng một thú thanh cao.
               Cữ nhàn là chử làm sao?!
               ~Nguyễn-Công-Trứ~

               TƯƠNG TƯ
               Tương tư không biết cái làm sao,
               Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào?
               Lúc đứng, khi ngồi, khi nói chuyện,
               Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao.
               Trăng soi trước mặt ngờ chân bước,
               Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào.
               Một nước một non người một ngả,
               Tương tư không biết cái làm sao?
               ~Nguyễn-Công-Trứ~

               HÀN NHO PONG VỊ PHÚ
               Chém cha cái khó!
               Chém cha cái khó!
               Khôn khéo mấy ai?
               Xấu xa một nó!
               Lục cực bày hàng sáu, rành rành kinh huấn chẳng sai,
               Vạn tội lấy làm đầu, ấy ấy ngạn ngôn hẳn có.

               Kìa ai:
               Bốn vách tường mo,
               Ba gian nhà cỏ .
               Đầu kèo mọt đục vẽ sao,
               Trước cửa nhện giăng màn gió .
               Phên trúc ngăn nửa bếp nửa buồng,
               Ống nứa đựng đầu kê đầu đỗ.
               Đầu giường tre, mối dũi quanh co,
               Góc tường đất, giun đùn lố nhố.
               Bóng nắng dọi trứng gà bên vách, thằng bé tri trô,
               Hạt mưa soi hang chuột trong nhà , con mèo ngấp ngó .
               Trong cũi, lợn nằm gặm máng, đói chẳng muốn kêu,
               Đầu giàn, chuột cậy khua niêu, buồn thôi lại bỏ.
               Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bịch bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no,
               Đêm năm canh, an giấc ngáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ.
               Ấm trà góp lá bàng lá vối, pha mùi chát chát chua chua,
               Miếng trầu têm vỏ mận vỏ dà, buồn miệng nhai nhai nhổ nhổ.
               Áo vải thô nặng trịch, lạnh làm mền, nực làm gối, bốn mùa thay đổi bấy nhiêu,
               Khăn lau giắt đỏ lòm, giải làm chiếu, vận làm quần, một bộ ăn chơi quá thú.
               Đỡ mồ hôi, võng lác, quạt mo,
               Chống hơi đất, dép da, guốc gỗ.
               Miếng ăn sẵn cà non mướp luộc, ngon khéo là ngon,
               Đồ chơi nhiều quạt sậy điếu tre, của đâu những của.
               Đồ chuyên trà , ấm đất sứt vòi ,
               Cuộc uống rượu , be sành chắp cổ .
               Đồ cổ khí bức tranh treo trên vách, khói bay lem luốc, mầu thủy mạc lờ mờ,
               Của tiểu đồng pho sách gác đầu giàn, gián nhấm lăm nhăm, dấu thổ châu đo đỏ.
               Cỗ bài lá, ba đời cửa tướng, hàng văn sách mập mờ,
               Bàn cờ săng, bảy kiếp nhà ma, chữ nhật chữ điền xiêu xó.
               Lộc nhĩ điền lúa chất đầy rương,
               Phương tịch cốc khoai vừa một rỏ.
               Tiêu dụng lấy chi mà phao phóng, thường giữ ba cọc ba đồng,
               Mùa màng dành để có bao nhiêu, chừng độ một chiêng một bó,
               Mỏng lưng xem cũng không giầu,
               Nhiều miệng lấy chi cho đủ .
               Đến bữa chưa sẵn bữa, con trẻ khóc dường ong,
               Qúa kỳ lại hẹn kỳ, nhà nợ kêu như ó .
               Thuốc men rắp bòn chài gỡ bữa, song nghĩ câu ý dã, thế nào cho đáng giá lương y,
               Thầy bà mong dối trá kiếm ăn, lại nghĩ chữ dũng như, phép chi được nổi danh pháp chủ.
               Quẻ dã hạc toan nhờ lộc thánh, trút muối đổ biển, ta chẳng bõ bèn,
               Huyệt chân long toan bán đất trời, ngôi mả táng cha, tìm còn chửa chỗ.
               Buôn bán rắp theo nghề đỏ, song lạ mặt, chúng hòng rước gánh,mập mờ nên hàng chẳng có lời,
               Bạc cờ toan gỡ con đen, chưa sẵn lưng, làng lại dành nơi, hỏi gạn mãi giạm không ra thổ.
               Gâp khúc lươn, nên ít kẻ yêu vì,
               Gương mắt ếch, biết vào đâu mượn mõ.
               Đến lúc niên chung nguyệt qúy, lấy chi tiêu đồng nợ đồng công?
               Gặp khi đường xẩy chân cùng, nên phải tới cửa này cửa nọ.
               Thân thỉ to to nhỏ nhỏ, ta đã mỏi cẳng ngồi trì,
               Dần dà nọ nọ kia kia, nó những vuốt râu làm bộ.
               Thầy tớ sợ men tìm đến cửa, ngảnh mặt cúi đầu,
               Chị em e vất lấm vào lưng, chìa môi nhọn mỏ.
               Láng giềng ít kẻ tới nhà,
               Thân thích chẳng ai nhìn họ.
               Mất việc toan dở nghề cơ tắc, tủi con nhà mà hổ mặt anh em,
               Túng đường mong quyết chí cùng tư, e phép nước chưa nên gan sừng sỏ.
               Cùng con cháu thuở nói năng chuyện cũ, dường ngâm câu lạc đạo vong bần,
               Gặp anh em khi bàn bạc sự đời, lại đọc chữ vi nhân bất phú.
               Tất do thiên, âu phận ấy là thường,
               Hữu kỳ đức, ắt trời kia chẳng phụ.
               Tiếc tài cả phải phạn ngưu bản trúc, dấu xưa ông Phó ông Hề,
               Cần nghiệp kho khi tạc bích tụ huỳnh, thuở trước chàng Khuông chàng Vũ.
               Nơi thành hạ đeo cần câu cá, kìa kìa người quốc sĩ Hoài âm,
               Chốn lý trung xách thớt chia phần, nọ nọ đấng mưu thần Dương võ.
               Khó ai bằng Mãi Thần Mông Chính, cũng có khi ngựa cưỡi dù che,
               Giàu ai bằng Vương Khải Thạch Sùng, cũng có hội tường xiêu ngói đổ.

               Mới biết:
               Khó bởi tại trời,
               Giàu là cái số.
               Dầu ai ruộng sâu trâu nái, đụn lúa kho tiền,
               Cũng bất quá thủ tài chi lỗ.
               ~Nguyễn-Công-Trú~

               Trích Văn Đàn Bảo Giám
               Trần Trung Viên sưu tập 1926
               Hư Chu hiệu chính 1968
               Xuân Thu in lại ở California


               LÝ-VĂN-PHÚC
                     1785-1849
               Tự Lân Chi, hiệu Khắc Trai, sinh 1785
               tại Hồ khẩu, Vĩnh Thuận, Hà Nội,. Đỗ
               cử nhân 1819. Làm quan ba triều Minh
               Mạng, Thiệu Trị và Tự Ðức. Được cử đi
               công cán nhiều nước ở Viễn đông.

               Hai mươi bốn truyện hiếu diễn ra quốc âm:

               Người tai mắt đứng trong trời đất,
               Ai là không cha mẹ sinh thành,
               Gương treo đất nghĩa, trời kinh,
               ở sao cho xứng chút tình làm con.
               Chữ hiếu niệm cho tròn một tiết,
               Thì suy ra trăm nết đều nên,
               Chẳng xem thuở trước Thánh Hiền,
               Thảo hai mươi bốn, thơm nghìn muôn thu .

               NHỊ THẬP TỨ HIẾU:

               1.- Ngu Thuấn
               Ðức đại thánh họ Ngu, vua Thuấn,
               Buổi tiềm long gặp vận hàn vi,
               Tuổi xanh khuất bóng từ vi,
               Cha là Cổ Tẩu người thì ương ương
               Mẹ ghẻ tính lại càng khe khắt,
               Em Tượng thêm rất mực điêu ngoa .
               Một mình thuận cả, vừa ba
               Trên chiều cha mẹ, dưới hòa cùng em.
               Trăm cay đắng, một niềm ngon ngọt,
               Dẫu tử sinh không chút biến dời,
               Xót tình khóc tối, kêu mai,
               Xui lòng ghen ghét hóa vui dần dần.
               Trời cao thẳm mấy lần cũng đến,
               Vật vô tri cũng mến lọ người,
               Mấy phen non lịch pha phôi,
               Cỏ, chim vì nhặt, ruộng, voi vì cày .
               Tiếng hiếu hữu xa bay bệ thánh,
               Mệnh trung dung trao chánh nhường ngôi
               Cầm thi, xiêm áo thảnh thơi,
               Một nhà đầm ấm, muôn đời ngợi khen.

               ……………….

               ~Lý-Văn-Phức~
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2013 20:34:02 bởi Anh Nguyên >
                
               #60
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 65 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9