Hành trình đi đến thế giới Chân Thiện Nhẫn
dafahao 13.12.2010 20:13:21 (permalink)
Đây là 3 bức tranh cuả học viên Pháp Luân Đại Pháp người Ukraine ở triễn lãm nhỏ "Hành trình đi đến thế giới Chân Thiện Nhẫn" được tổ chức năm 2002 Ukraine. Triển lãm gồm 12 bức tranh mình tìm được 3 bức ở bài chia sẻ của tác giả trên Minh Huệ Net tiếng Việt. Triển lãm nói về vẻ đẹp của Chân Thiện Nhẫn, và sự biết ơn vô cùng của tác giả đối với vị Thầy của mình.
Bài chia sẻ của tác giả:
Bản PDF
Bản html

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9