Vào Cõi Thơ Đường

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 31 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
Vào Cõi Thơ Đường - 17.12.2010 21:53:55
Hoàng Hạc Lâu
Thôi Hiệu ( ? -754) )

黃鶴樓
崔顥[? 754]唐詩鑑賞詞典[367]
昔人已乘黃鶴去,
此地空餘黃鶴樓.
黃鶴一去不復返,
白雲千載空悠悠
睛川歷歷漢陽樹
芳草萋萋鸚鵡洲.
日暮鄉關何處是,
煙波江上使人愁

Phiên âm
Tích nhân dì thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng hạc lâu .
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du .
Tình xuyên lịch lịch Hán dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh vũ châu .
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu .


Thơ dịch

HOÀNG HẠC LÂU

Người xưa cưỡi hạc lánh nơi đây,
Hoàng hạc lầu trơ giữa chốn này .
Một thuở hạc vàng biền biệt khuất,
Ngàn năm mây trắng hững hờ bay .
Hán dương sông tạnh hàng cây rõ,
Anh vũ cồn thơm bãi cỏ dày
Chiều tối quê nhà đâu chốn cũ,
Trên sông khói sóng não lòng ai.

Dieutri vntq 18-12-2010 (hdt vctđ 05-56-2007)


GÁC HOÀNG HẠC
Tản Đà dịch

Hạc vàng ai cưỡi đi đâu,
Mà đây Hoàng hạc riêng lầu còn trơ .
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay .
Hán dương sông tạnh cây bày,
Bãi xa Anh vũ xanh đầy cỏ non .
Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai

Tản Đà dịch (Trần Trọng San Thơ Đường tr 70)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2010 05:36:55 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 18.12.2010 08:56:14

VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG
Bái 1

HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ
Hạ Tri Chương{659-744]

回鄉偶書
賀知章[659-744]
唐詩三百首[289]

少小縭家老大回
鄉音無改鬢毛衰
兒童相見不相識
笑問客從何處來

Phiên âm


HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ
Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi,
Hương âm vô cải mấn mao suy .
Nhi đồng tương kiến bất tương thức,
Tá vấn khách tùng hà xứ lai ?

trích Đường Thi Tam Bách Thủ
Vạn Lý thư điếm xuất bản tr 289 .

Thơ dịch

VỀ QUÊ CẢM TÁC

Thơ ấu ra đi về đã già,
Giọng quê không đổi tóc sương pha .
Bạn thời niên thiếu ngờ người lạ,
Cười hỏi ông từ đâu ghé qua ?

Diệu tri ( 17-03-2003 )VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG


.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 08:43:11 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 20.12.2010 14:03:36


Vctđ
Bài 2

GIANG NAM KHÚC
Lý Ích 749-827
DTTBT 288

江南曲
李益 [749-827]
唐詩三百首[288]

嫁得瞿塘賈,
朝朝誤誤妾期
早知潮友信
嫁與弄潮兒

phiên âm

Giá đắc Cồ đường cổ,
Triêu triêu ngộ thiếp kỳ .
Tảo tri triều hữu tín,
Giá dữ lộng triều nhi .

trích Từ điển Đường Thi Giám Thưởng
nxb Tân Thư Thượng hải tr 721

Dịch thơ

KHÚC GIANG NAM

Lấy lái buôn Cồ Đường
Ngày ngày lỗi ước thường,
Sớm biết triều đúng hẹn,
Lướt sóng kết duyên chàng.

Diệutri 22-03-03<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 08:51:50 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 20.12.2010 14:14:41
Vctđ
Bài 2

GIANG NAM KHÚC
Lý Ích 749-827
DTTBT 288

江南曲
李益 [749-827]
唐詩三百首[288]

嫁得瞿塘賈,
朝朝誤誤妾期
早知潮友信
嫁與弄潮兒

phiên âm

Giá đắc Cồ đường cổ,
Triêu triêu ngộ thiếp kỳ .
Tảo tri triều hữu tín,
Giá dữ lộng triều nhi .

trích Từ điển Đường Thi Giám Thưởng
nxb Tân Thư Thượng hải tr 721

Dịch thơ

KHÚC GIANG NAM

Lấy lái buôn Cồ Đường
Ngày ngày lỗi ước thường,
Sớm biết triều đúng hẹn,
Lướt sóng kết duyên chàng.

Diệutri 22-03-03
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 08:45:56 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 21.12.2010 08:14:58
VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG

[b03]

ĐĂNG U CHÂU ĐÀI CA
Trần Tử Ngang{651-702}

登幽洲台歌
陳子昂[651-702]
唐詩三百首[57]
前不見古人
後不見來者
念天地之悠悠
獨愴然而涕下

Phiên âm

ĐĂNG U CHÂU ĐÀI CA

Tiền bất kiến cổ nhân,
Hậu bất kiến lai giả .
Niệm thiên địa chi du du,
Độc sảng nhiên nhi thế hạ .


Dịch thơ

BÀI CA LÊN ĐÀI U CHÂU

Nhìn trước chẳng thấy ai,
Trông sau vắng bóng người .
Ngẫm trời đất vô cùng,
Lòng bùi ngùi lệ rơi

Dieutri vntq 18-12-2010 (hdt vctđ 17-03-2003)


.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 08:49:10 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 21.12.2010 08:22:14
VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG

vctđ Bài 4

Tống Hữu Nhân
Lý Bạch(Từ điển Đường Thi Giám Thưởng tr 311)

送友人
李白[701-762]唐詩鋻賞詞典[311]
倩山橫北郭,
白水繞東成 .
此地一為別 .
孤蓬萬理征 .
浮雲游子意,
落日故人情 .
揮手自玆去,
蕭蕭班馬鳴 .

Thanh sơn hoành Bắc quách,
Bạch thuỷ nhiễu Đông thành .
Thử địa nhất vi biệt,
Cô bồng vạn lý chinh .
Phù vân du tử ý,
Lạc nhật cố nhân tình .
Huy thủ tự tư khứ,
Tiêu tiêu ban mã minh .

TIỄN BẠN
dịch theo thể thơ lục bát

Giăng ngang Bắc quách núi xanh,
Dòng sông bạc lượn quanh thành hướng Đông.
Nơi đây đưa tiển bạn lòng,
Xa xôi muôn dặm cánh buồm lẻ loi .
Người đi lòng tựa mây trôi,
Ngày tàn bạn cũ bời bời nhớ thương .
Vẫy tay từ buổỉ lên đường,
Nẻo về tiếng ngựa đượm buồn biệt ly .

dthqv VCTĐ 09-05-09
sửa lại 24-02-2011


TIỄN BẠN
Dịch theo thể thơ thất ngôn bát cú
luật Đường

Bác quách giăng ngang dãy núi xanh,
Dòng sông bạc lượn hướng Dông thành.
Một lần đau xót nơi ly biệt,
Muôn dăm cô đơn khách lữ hành.
Mây nổi người đi vương vấn ý,
Ngày tàn bạn cũ luyến lưu tình.
Vẫy tay đưa tiễn khi từ giã,
Tiếng ngựa buồn buồn đường vắng tanh.

Diệutri vctđ 09-05-09
sửa lại 24-02-2011


.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 09:53:36 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 23.12.2010 09:37:06
vctđ Bài 5

LỘC TRẠI
Vương Duy
ĐTGTTD tr176

鹿寨
王維[699-759]唐詩鑑賞詞典[176]

空山不見人,
但聞人語晌 .
返景入深林,
服照青台上 .

Phiên âm
Không sơn bất kiến nhân,
Đản văn nhân ngữ hưởng,
Phản cảnh nhập thâm lâm,
Phục chiếu thanh đài thượng .

Phỏng dịch

vctđ Bài 5

LỘC TRẠI
Vương Duy
ĐTGTTD tr176

鹿寨
王維[699-759]唐詩鑑賞詞典[176]

空山不見人,
但聞人語晌 .
返景入深林,
服照青台上 .

Phiên âm
Không sơn bất kiến nhân,
Đản văn nhân ngữ hưởng,
Phản cảnh nhập thâm lâm,
Phục chiếu thanh đài thượng .

Phỏng dịch

TRẠI HƯƠU
Núi vắng có ai đâu,
Chỉ nghe vọng tiếng người.
Nắng chiếu vào rừng sâu,
Màn rêu xanh biếc soi.

dth vctđ 12-05-2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2011 09:28:43 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 09.01.2011 08:04:24

vctd Bài 6

Xuân Tứ
Lý Bạch (701-762)
ĐTGTTĐ 251

春思
李白[701-762]唐詩鑑賞詞典[250]

燕草如碧絲,
秦桑低綠枝 .
當君懷歸日,
是妾斷腸時 .
春風不相識
何事入羅幃

Phiên âm

Xuân Tứ
Yên thảo như bích ty,
Tần tang đê lục chi .
Đương quân hoài quy nhật,
Thị thiếp đoạn trường thì
Xuân phong bất tương thức,
Hà sự nhập la vi .

Dịch thơ

XUÂN TỨ

Cỏ Yên tơ biếc màu,
Bãi Tần xanh cành dâu.
Ngày về khi chàng nhớ,
Là lúc lòng thiếp đau .
Gió xuân không quen biết,
Màn the sao chui vào ?

hdt vctd 12-05-2009 .


MT xin phép HDT cho gửi vào một chút nỗi niềm hoà theo ý của bài XUÂN TỨ:

Cỏ Yên mềm mượt như tơ,
Dâu Tần xanh biếc ngẩn ngơ xuân về...
Chàng đi biền biệt sơn khê,
Ngóng trông, lòng thiếp não nề nhớ thương.
Gió xuân rả rích đêm trường,
Phòng loan len lỏi trêu buồn hồn ai...

Minh Tâm


rả rích
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 08:06:09 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 02.02.2011 09:05:50
Tĩnh Dạ Tứ Bài 7

靜夜思
李白[701-762] 唐詩鑑賞詞典[249]

床前明月光,
疑是地上霜 .
舉頭望明月,
低頭思故鄉 .

phiên âm

Tĩnh dạ tứ
Sàng tiền khán nguyệt quang,
Nghi thị địa thương sương .
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương .


TÂM TƯ ĐÊM VẮNG

Ngắm ánh trăng đầu giường
Ngỡ là đất mờ sương .
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương

Diệu Tri 23-12-2010 (dth vctđ 22-03-2003)HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 04.02.2011 10:04:41
Bài 8 HOÀNG HẠC LÂU(xem trang trước)
Bài mới bổ sung

vctđ Bài 8

Hoàng Hạc Lâu
Thôi Hiệu ( ? -754) )

黃鶴樓
崔顥[ ? 754]唐詩鑑賞詞典[367]

昔人已乘黃鶴去,
此地空餘黃鶴樓 .
黃鶴一去不復返,
白雲千載空悠悠
睛川歷歷漢陽樹
芳草萋萋鸚鵡洲 .
日暮鄉關何處是,
煙波江上使人愁

Phiên âm

Tích nhân dì thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng hạc lâu .
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du .
Tình xuyên lịch lịch Hán dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh vũ châu .
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu .

Phỏng dịch

HOÀNG HẠC LÂU

Người xưa cưỡi hạc lánh nơi đây,
Hoàng hạc lầu trơ giữa đất này .
Một thuở hạc vàng biền biệt khuất,
Ngàn năm mây trắng lững lờ bay .
Hán dương sông tạnh hàng cây rõ,
Anh vũ cồn thơm bãi cỏ dày
Chiều tối quê nhà đâu chốn cũ,
Trên sông khói sóng não lòng ai

Diệu Tri vctđ 05-56-2007GÁC HOÀNG HẠC
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu,
Mà đây Hoàng hạc riêng lầu còn trơ .
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay .
Hán dương sông tạnh cây bày,
Bãi xa Anh vũ xanh đầy cỏ non .
Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai

Tản Đà dịch
Trần Trọng San Thơ Đường tr 70


Cảm ơn

Rất trăn trọng những hình ảnh và cảm xúc đẹp đẽ
tao nhã về lầu Hoàng Hạc Cố Hương tiên sinh đã gửi.
Hoàng Diễu Tri. 22-12-2010

Hoàng Hạc Lâu
Cố Hương Dec 19, 2010
Trích từ Thư Viện Toàn Cầu :


題黃鶴樓石照

黃鶴樓前吹笛時,
白蘋紅蓼滿江湄。
衷情欲訴誰能會,
惟有清風明月知。

呂岩 
卷858_27

Đề Hoàng Hạc Lâu Thạch Chiếu

Hoàng Hạc lâu tiền xuy địch thì ,
Bạch tần hồng liệu mãn giang mi .
Trung tình dục tố thùy năng hội ,
Duy hữu thanh phong minh nguyệt tri .

Lữ Nham

Đề Hoàng Hạc Lâu Thạch Chiếu
hoangdieutri Dec 21, 2010
Đề Hoàng Hạc Lâu Thạch Chiếu
cảm dịch
Kg Cố Hương tiên sinh

Hoàng Hạc lầu vi vu sáo trong
Đắng hồng tần trắng mướt bờ sông.
Tâm tình trao gửi nào ai tỏ,
Gió mát trăng thanh cảm tấc lòng.

Diệu Tri smtd 22-12-2010
Dịch thơ:

Đề Thơ Cảnh Thạch Chiếu Trước Lầu Hoàng Hạc

Hoàng hạc trước lầu tiếng sáo vang
Trắng tần hồng liệu bến sông tràn
Niềm riêng tình ẩn nào ai gạn
Trong ngần trăng gió nhẹ lời than

Hoàng Nhất Phương
4:02pm Thứ Năm ngày 06 tháng 08 năm 2009

****************

Thạch Chiếu : trước lầu Hoàng Hạc có một tảng đá xanh rất lớn , khi ánh tịch
dương chiếu nghiêng xuống vào buổi chiều , tảng đá phản chiếu lại như một
tấm gương lớn rất đẹp , được gọi là Thạch Chiếu hoặc Thạch Kính 石鏡 , về
sau người ta xây ở đây một cái đình để khách vãng lai đến xem , được gọi là
Thạch Chiếu đình 石照亭 , hay Thạch Kính đình 石鏡亭.


Đề Thạch Chiếu tại lầu Hoàng Hạc

Lúc thổi địch trước lầu Hoàng Hạc
Bến sông đầy tần trắng liệu hồng
Cùng ai tỏ nỗi lòng u ẩn
Chỉ có chăng gió mát trăng trong

Phan Lang

*********************

黃鶴樓

誰將玉笛弄中秋?
黃鶴歸來識舊遊。
漢樹有情橫北渚,
蜀江無語抱南樓。
燭天燈火三更市,
搖月旌旗萬里舟。
卻笑鱸鄉垂釣手,
武昌魚好便淹留。

范成大

Hoàng Hạc Lâu

Thùy tương ngọc địch lộng trung thu?
Hoàng Hạc quy lai thức cựu du.
Hán thụ hữu tình hoành bắc chử,
Thục giang vô ngữ bão Nam lâu.
Chúc thiên đăng hỏa tam canh thị,
Diêu nguyệt tinh kỳ vạn lý chu.
Khước tiếu lư hương thùy điếu thủ,
Vũ Xương ngư hảo tiện yêm lưu.

Phạm Thành Đại


Dịch thơ:

Lầu Hoàng Hạc


Sáo ngọc lòng ai thổi trung thu
Về qua cảnh cũ hạc vàng du
Tình cây bãi Hán ươm bờ Bắc
Giòng khơi sông Thục ủ lầu Nam
Thâu đêm cửa chợ đèn trời sáng
Ngàn dặm cờ bay thuyền ánh trăng
Cá câu ai mộng ngư quê cũ
Dọ Vũ Xương hề an kiếp ru.

Hoàng Nhất Phương
4:42pm Thứ Năm ngày 06 tháng 08 năm 2009

***************

Nam lâu : tên lầu , gần lầu Hoàng Hạc ở Vũ Xương , Vũ Hán , Hồ Bắc .
Tam canh thị : chợ kéo dài tới khuya, canh ba.
Lư hương: chỉ quê của tác giả tại Tô Châu, nơi có nhiều cá lư nổi tiếng
ngon. Cũng lấy tích Trương Hàn 張翰 khi ở Lạc Dương, nhớ cá lư đất Ngô,
từ quan về quê sống đời dân dã .
Vũ Xương ngư hảo: cá mè Vũ Xương rất ngon , lấy tích thời Tam Quốc,
Tôn Hạo, chúa Đông Ngô muốn dời đô từ Kiến Nghiệp đến Vũ Xương, dân
chúng không chịu nên sáng tác bài hát như sau:

Ninh ẩm Kiến Nghiệp thủy
Bất thực Vũ Xương ngư

寧飲建業水,
不食武昌魚。

Thà uống nước sông Kiến Nghiệp
Còn hơn ăn cá mè Vũ Xương


Bài này được Phạm Thành Đại làm năm 1177 ( Thuần Hy năm thứ tư 淳熙四年 ) ,
khi từ Tứ Xuyên trở về quê, ngang qua lầu Hoàng Hạc vào đêm trung
thu, lên lầu ngắm cảnh, rồi xúc cảm làm thơ .

Lầu Hoàng Hạc


Sáo ngọc đêm trung thu ai thổi
Hạc vàng về cảnh cũ còn ham
Cây bờ Hán hoành ngang bãi bắc
Dòng Thục giang ôm nhẹ lầu Nam
Chợ thâu đêm soi trời đèn sáng
Cờ rung trăng thuyền đậu bạt ngàn
Ai thả câu lư ngư quê cũ
Cá Vũ Xương níu kiếp sống nhàn

Phan Lang

Cảm ơn người tặng thơ.
hoangdieutri Dec 19, 2010
Thân kính gửi Nhà thơ Cố Hương
Diệu Tri cảm thấy rất thích thú khi xem nhừng bài thơ viết về Hoàng Hạc Lâu của Cố Hương trích gửi.Từ lâu Diệu Tri đã rất thích bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu.
Nay được xem bài của Sài Vọng cùng Chu Bật
lại càng cảm thấy thích thú nhiều hơn.
Thơ trích gửi của Cố Hương đã tạo nguồn cảm hứng mới quanh lầu Hoàng Hạc.
Trân trọng cảm ơn.
19-12-2010

Hoàng Diệu Tri

sửa bài
hoangdieutri Dec 19, 2010
Bài thơ dịch HOÀNG HẠC LÂU CỦA Diệu Tri
câu thứ hai từ "chốn" xin sửa lại là "đất"
Cám ơn
Hoàng Diệu Tri
19-12-2010

sửa bài
hoangdieutri Dec 19, 2010
Bài thơ dịch HOÀNG HẠC LÂU CỦA Diệu Tri
câu thứ hai từ "chốn" xin sửa lại là "đất"
Cám ơn
Hoàng Diệu Tri
19-12-2010


Cố Hương Dec 18, 2010
Trích từ " Thư Viện Toàn Cầu " :


重題黃鶴樓

自從崔顥題詩後,
更有何人吊祢衡。
芳草不知鸚鵡恨,
晴天惟見漢陽城。
樓頭月落酒方醒,
岸口風高雁正鳴。
五百年前黃鶴去,
閒尋鷗鷺訂詩盟。

柴望
全宋詩柴望詩選黃鶴樓

Trùng đề Hoàng Hạc lâu

Tự tòng Thôi Hiệu đề thi hậu ,
Cánh hữu hà nhân điếu Nễ Hành .
Phương thảo bất tri Anh Vũ hận ,
Tình thiên duy kiến Hán Dương thành .
Lâu đầu nguyệt lạc tửu phương tỉnh ,
Ngạn khẩu phong cao nhạn chánh minh .
Ngũ bách niên tiền hoàng hạc khứ ,
Nhàn tầm âu lộ đính thi minh .

Sài Vọng

Dịch thơ :

Lại đề thơ lầu Hoàng Hạc

Sau Thôi Hiệu đề thơ Hoàng Hạc
Đã có ai khóc điếu Nễ Hành
Oán Anh Vũ cỏ thơm nào biết
Thành Hán Dương tạnh thấy trời xanh
Khi tỉnh rượu trăng nghiêng đầu mái
Chim nhạn kêu gió lộng hai bờ
Hạc vàng đi năm trăm năm trước
Nhờ chim âu tìm kết bạn thơ

Phan Lang

*****************

暮春登黃鶴樓

欲盡殘春酒,
登臨事已違。
聽殘懷舊笛,
添盡禦寒衣。
鳥向青山沒,
人來赤壁稀。
最憐城側樹,
無可作花飛。

週弼
周弼-古典书籍在线阅读 -

Mộ xuân đăng Hoàng Hạc lâu

Dục tận tàn xuân tửu ,
Đăng lâm sự dĩ vi .
Thính tàn hoài cựu địch ,
Thiêm tận ngự hàn y .
Điểu hướng thanh sơn một ,
Nhân lai Xích Bích hi .
Tối liên thành trắc thụ ,
Vô khả tác hoa phi .

Chu Bật


Dịch thơ :

Cuối xuân lên lầu Hoàng Hạc

Uống cho hết rượu cuối xuân
Lên lầu ý đã như chừng chưa ưa
Nghe thừa điệu sáo hoài xưa
Mặc thêm áo bởi xuân chưa hết hàn
Cánh chim chìm cuối non ngàn
Người về Xích Bích ngày càng hiếm hoi
Thương hàng cây phủ thành ngoài
Nhánh cành trơ trụi không loài hoa bay

Phan Lang

****************

黃鶴樓歌

城上危樓高縹緲,
城下澄江复相繞。
有時漾影入中流,
俯看游魚仰飛鳥。
近樓多少未行舟,
滿江落花灑汀洲。
人同江狎不怕浪,
登樓對酒彈箜篌。
大別山頭白雲起,
金口渡邊雨如洗。
半鉤新月上孤城,
還照高樓與江水。
晴江依舊瀉潯陽,
黃鶴無由歸故鄉。
一聲玉笛起何處,
燕撲闌干花影長。

週弼
周弼-古典书籍在线阅读 -

Hoàng Hạc lâu ca

Thành thượng nguy lâu cao phiếu diểu ,
Thành hạ trừng giang phục tương nhiễu .
Hữu thời dạng ảnh nhập trung lưu ,
Phủ khán du ngư ngưỡng phi điểu .
Cận lâu đa thiểu vị hành chu ,
Mãn giang lạc hoa sái đinh châu .
Nhân đồng giang hiệp bất phạ lãng ,
Đăng lâu đối tửu đàn Không Hầu .
Đại Biệt sơn đầu bạch vân khởi ,
Kim Khẩu độ biên vũ như tẩy .
Bán câu tân nguyệt thượng cô thành ,
Hoàn chiếu cao lâu dữ giang thủy .
Tình giang y cựu tả Tầm Dương ,
Hoàng hạc vô do quy cố hương .
Nhất thanh ngọc địch khởi hà xứ ,
Yến phác lan can hoa ảnh trường .

Chu Bật


Dịch :

Bài ca lầu Hoàng Hạc

Trên thành lầu treo cao chót vót
Quanh thành dòng sông trong uốn khúc
Có khi giữa nước bóng lầu in
Dưới nhìn cá bơi trên chim lượn

Cạnh lầu nhiều ít thuyền neo bến
Đầy sông hoa rụng rắc bãi bồi
Khách quen con nước không sợ sóng
Lên lầu uống rượu đàn Không Hầu

Mưa rơi rửa sạch bến Kim Khẩu
Đầu núi Đại Biệt mây trắng doi
Cô thành trăng non treo câu móc
Chiếu xuống dòng sông và ngôi lầu

Dòng sông tạnh rót xuống Tầm Dương
Hạc vàng không trở về cố hương
Đâu đây vẳng lên tiếng sáo ngọc
Hoa nghiêng dài bóng én lượn vườn

Phan LangCopyright (C) 2008 SaiMonThiDan.com Created by Hiep Nguyen, June 2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 10:11:20 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 25.02.2011 10:10:09
vctđ bài 9


CHUNG NAM VỌNG DƯ TUYÊT
Tổ Vịnh (699 ? -746 ? ) ĐTGTTD-tr 135

終南望餘雪

祖詠[699?746?] 唐詩三百首[272]
唐詩鑑賞詞典135
終南陰嶺秀,
積雪浮雲端.
林表明霽色,
城中增暮寒

Phiên âm

Chung nam âm lĩnh tú,
Tích tuyết phù vân đoan .
Lâm biểu minh tễ*sắc,
Thành trung tăng mộ hàn .
*tễ:mưa tạnh

Dịch thơ

NGẮM TUYẾT RƠI Ở CHUNG NAM

Đỉnh Bắc,Chung nam đẹp lạ thường,
Trong mây bông tuyết nổi bềnh bồng .
Bìa rừng mưa tạnh màu trong sáng,
Chiều tối trong thành thêm lạnh lùng .

Diệu Tri vctđ 21-05-2009

< Sửa đổi bởi: HOÀNG DIỆU TRI -- 25.2.2011 10:05:52 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 07:51:40 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 25.02.2011 10:16:20
vctd bài 10

DU TỬ NGÂM
Mạnh Giao

遊子吟
孟郊[751-814] 唐詩三百首 56

慈母手中線,
遊子身上衣 .
臨行密密縫,
意恐遲遲歸 .
誰言寸草心,
報得三春暉 ?

Phiên âm

Từ mẫu thủ trung tuyến,
Du tử thân thương y .
Lâm hành mật mật phùng,
Ý khủng trì trì quy .
Thuỳ ngôn thốn thảo tâm,
Báo đắc tam xuân huy .

Thơ dịch

DU TỬ NGÂM
Mẹ hiền cầm chỉ may,
Áo con mặc đi ngay.
Đường kim khâu nhặt nhặt
Sợ ngày về chầy chầy.
Ai bảo lòng tấc cỏ,
Báo được ba xuân dày .

Diệu Tri 23-12-2010(dthqv vctđ 22-05-2009)


DU TỬ NGÂM
Mẹ hiền sơi chỉ cầm tay,
Khâu lên tấm áo trước ngày con đi .
Đường kim khắng khít chinh y,
Sợ con chậm trễ không về lại ngay .
Ai rằng tấc cỏ lòng này,
Mà đền đáp nổi ơn dày ba xuân .

Trần Trọng San Đường Thi tr 131< Sửa đổi: hoangdieutri -- 7/19/2009 6:22:37 PM >

(trả lời: hoangdieutri)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2011 19:36:46 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 07.03.2011 12:28:05

bài 11 XUÂN HIỂU
Mạnh Hạo Nhiên

春曉
孟浩然[689-740] 唐詩三百首[273]

春眠不覺曉,
處處聞啼鳥 .
夜來風雨聲,
花落知多少 .

Phiên âm XUÂN HIỂU
Xuân miên bất giác hiểu,
Xứ xứ văn đề điiểu .
Dạ lai phong vũ thanh,
Hoa lạc tri đa thiểu .

Dịch thơ SÁNG SỚM MÙA XUÂN :

Sớm xuân bừng tỉnh giấc,
Nơi nơi tiếng chim kêu .
Đêm nghe mưa gió giật
Biết hoa rụng ít nhiều.
Diệu Tri ttmxđtm 29-03-2011vctđ 44

VẠN TUẾ LÂU
Vương Xương Linh [&?-756]
Trần Trọng San KIM THÁNH THÁN PHÊ BÌNH THƠ ĐƯỜNG TR 34
萬歲樓
江上 巍 巍萬歲樓
不知 涇歷幾千秋.
年年喜見山常在
日日悲看thủy獨流
猿貁何曾籬暮嶺蘆
鸕鷥空自泛寒洲
Thùy堪登望雲湮裡
向晚茫茫發旅愁
王昌齡
Thiếu chữ thủy và chữ thùy

Phiên âm

VẠN TUẾ LÂU
Giang thượng nguy nguy vạn tuế lâu,
Bất tri kinh lịch kỷ thiên thu.
Niên niên hỷ kiến sơn thường tại,
Nhật nhật bi khan thủy độc lưu.
Viên dứu hà tằng ly mộ lĩnh,
Lô tư không tự phiếm hàn châu.
Thùy kham đăng nhập vân yên lý,
Hướng vãn mang mang lữ khách sầu.
Vương Xương Linh


Dịch thơ bài 1

LẦU VẠN TUẾ
Xùng xũng bên sông lầu vạn tuế
Ngàn thu dầu dãi biết bao rồi.
Năm năm mừng thấy non trơ mãi,
Buồn ngắm ngày ngày nước cứ trôi.
Vượn vẫn núi chiều vương vấn ở
Vịt còn bãi lạnh nhởn nhơ chơi.
Ai lên lên ngắm nổi trời mây khói,
Đêm xuống sầu man mác dạ người
Trần rọng San

Dich thơ bài 2

LẦU VẠN TUẾ
Vạn Tuế lầu ven sông ngất trời,
Mấy ngàn thu trải biết bao đời
Năm dài vui thấy non còn đứng,
Ngày muộn buồn trông nước chảy xuôi
Bầy vượn núi chiều luôn quyến luyến,
Đàn chim bãi lạnh chẳng xa rời.
Khói mây mờ mịt ai lên ngắm,
Lữ khách chiều buông luống ngậm ngùi
Diệu Tri ttmxdtprm 07-03-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 06:54:31 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 09.03.2011 08:43:13
vctđ
Bài số45

TUẾ MÔ QUI NAM SƠN
Mạnh Hạo Nhiên [689-749]
Ttần Trọng San THƠ ĐƯƠNG TRANG 49
Từ điển ĐƯỜNG THI GIÁM THỦ Trang 93

歲暮歸南山

孟浩然[689-749]

詩鋻賞辭唐典[93]北闕休上書

南山歸敝盧

不才明主棄

多病故人疏

白髮崔年老

青陽逼歲除

永懷愁不寐

松月夜窗虛

Phiên âm

Bắc khuyết hưu thướng thư

Nam sơn qui tệ lư,

.Bất tài minh chủ khí,

Đa bệnh cố nhân sơ.

Bạch phát thôi niên lão,

Thanh dương bức tuế trừ.

Vĩnh hoài sầu bất mị,

Tùng nguyệt dạ song hư

Mạnh Hạo Nhiên


Dịch thơ bài 1

LÚC CUỐI NĂM VỀ NÚI NAM SƠN

Thôi chẳng dâng thư lên Bắc khuyết
Trở về nhà nát núi Nam sơn.
Bởi tài kém cỏi vua không đoái,
Vì bệnh liên miên bạn lảng dần.
Tóc trắng giục mau già cái tuổi’
Tiết xuân đưa dứt hết năm tàn.
Mãi hòai tưởng nghĩ buồn không ngủ,
Song vắng hàng thông đượm ánh vàng.

Trần Trọng San

Dịch thơ bài 2

CUỐI NĂM VỀ NAM SƠN

Đế kinh thôi chớ có dâng thư,
Về lại Nam sơn nhà hẹp xưa.
Tài sức kém hèn vua chúa bỏ,
Bệnh tình dai dẳng bạn bè xa.
Tóc mây bạc thúc già mau đến,
Xuân sắc xanh xua năm chóng qua.
Thao thức tàn canh sầu chẳng ngủ,
Hàng thông trăng đọng trước song thưa.

Diệu Tri vctđ 10-03-2011
HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 11.03.2011 07:55:39

vctđ bài 48


TÍCH VŨ VÕNG XUYÊN TRANG TÁC
Vương Duy [699-759]
Nguyên tác Trung văn
Từ điển ĐƯỜNG THI GIÁM THƯỞNG trang 172
Trần Trọng San THƠ ĐƯỜNG trang 69

積雨輞川莊作
王維 [699-759]
唐詩鑑賞詞典[172]

積雨空林煙火遲
蒸藜炊黍向東菑*1
漠漠水田飛白鷺
陰陰夏*2夏囀黃鸝
山中習靜觀朝槿*3
松下清齋折露葵
野老與人爭席罷
海鷗何事更相疑

Ghi chú
1*菑 TTS phiên âm “ti” .Tự điển Trần văn Chánh và Thiều Chửu phiên âm :“truy”
Có 2 nghĩa 1: ruộng mới vỡ cấy được 1 năm 2::Cỏ mọc um tùm.
2*夏hạ là cây hạ
3*槿cận là cây dâm bụt,ra hoa vào mùa hạ và mùa thu.Sớm nở tối tàn,tượng trưng cho cuộc đời vô thường.


Phiên âm


TÍCH VŨ VÕNG XUYÊN TRANG TÁC


Tích vũ không lâm yên hỏa trì,
Chưng lê xuy thử hướng đông truy..
Mạc mạc thủy điền phi bạch lộ
Âm âm hạ mộc chuyển hoàng ly.
Sơn trung tập tĩnh quan triêu cận,
Tùng hạ thanh trai chiết lộ qui.
Dã lão dữ nhân tranh tịch bãi,
Hải âu hà sự cánh tương nghi.

Vương Duy

Dịch thơ


LÀM LÚC MƯA NHIỀU Ở VÕNG XUYÊN TRANG

Mưa nhiều lửa chậm rừng buồn hiu,
Cơm nếp canh lê nấu xách theo.
Ruộng nước mênh mông cò trắng lượn
Chòm cây mờ mịt oanh vàng kêu.
Ngồi trong núi tập thiền nhìn bụt
Dưới bóng tùng chay tịnh bẻ quì.
Mộc mạc lão không tranh chấp nữa,
Hải âu sao vẫn cứ hoài nghi

Diệu Tri vctđ 10-03-2011

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 22.03.2011 07:41:53


VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG
Bái 1

HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ
Hạ Tri Chương{659-744]

回鄉偶書
賀知章[659-744]
唐詩三百首[289]

少小縭家老大回
鄉音無改鬢毛衰
兒童相見不相識
笑問客從何處來

Phiên âm


HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ
Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi,
Hương âm vô cải mấn mao suy .
Nhi đồng tương kiến bất tương thức,
Tá vấn khách tùng hà xứ lai ?

trích Đường Thi Tam Bách Thủ
Vạn Lý thư điếm xuất bản tr 289.
.

Thơ dịch

VỀ QUÊ CẢM TÁC

Thơ ấu ra đi về đã già,
Giọng quê không đổi tóc sương pha .
Bạn thời niên thiếu ngờ người lạ,
Cười hỏi ông từ đâu ghé qua ?

DThqv VCTĐ 17-03-2003
[hình dttbt 340]vctđ b 11

XUÂN HIỂU
Mạnh Hạo Nhiên

春曉
孟浩然[689-740]
唐詩三百首[273]

春眠不覺曉,
處處聞啼鳥.
夜來風雨聲,
花落知多少.

phiên âm

XUÂN HIỂU

Xuân miên bất giác hiểu,
Xứ xứ văn đề điểu .
Dạ lai phong vũ thanh,
Hoa lạc tri đa thiểu .

phỏng dịch

SÁNG SỚM MÙA XUÂN

Sớm xuân bừng tỉnh giấc,
Nơi nơi tiếng chim kêu .
Đêm qua nghe mưa gió,
Biết hoa rụng ít nhiều ?

dth vctđvntq 24-05-09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2011 10:01:43 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 22.03.2011 08:07:47

vctd Bài 12

ĐÀO HOA KHÊ

桃花溪
張旭[--711]
唐詩三百首[289]

隱隱飛橋隔野煙,
石磯西畔問漁船.
桃花盡日隨流水,
洞在清溪何處邊?

Phiên âm
Ẩn ẩn phi kiều cách dã yên,
Thạch ky Tây bạn vấn ngư thuyền .
Đào hoa tận nhật tuỳ lưu thuỷ,
Động tại thanh khê hà xứ biên

Phỏng dịch
SUỐI HOA ĐÀO
Mờ mịt cầu treo giữa khói mù
Bờ Tây ghềnh đá hỏi thuyền câu .
Hoa đào sớm tối trôi theo nước,
Đây suối trong ngần động ở đâu
.
dthqv vctd 25-05-2009<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2011 08:13:39 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 22.03.2011 08:10:37
Vctd Bài thú 13

VỌNG NGUYỆT HOÀI VIỄN
Trương Cửu Linh

望月懷遠
張九齡[673-740]
唐詩三百首[136]

海上生明月,
天涯共此時.
情人怨遙夜,
竟夕起相思.
滅燭憐光滿,
披衣覺露滋.
不堪盈手贈,
還寢夢佳期
phiên âm
Hải thượng sinh minh nguyệt,
Thiên nhai cộng thử thì .
Tình nhân oán dao dạ,
Cánh tịch khởi tương tư .
Diệt chúc lân quang mãn,
Phi y giác lộ ti .
Bất kham doanh thủ tặng,
Hoàn tẩm mộng giai kỳ .

dịch thơ

TRÔNG TRĂNG NHỚ NGƯỜI XA

Mặt biển trăng sáng soi,
Cùng lúc ở chân trời .
Đêm dài người tình oán,
Suốt tối dạ tương tư .
Tắt nến thương trăng đầy,
Khoát áo biết sương rơi .
Tặng chàng không thể vớt,
Vào giấc mơ gặp người
.
Diệu Tri vctd 23-03-2003 26-05-2009


TRÔNG TRĂNG NHỚ NGƯỜI XA

Từ trên mặt biển trăng lên,
Phút giây chiêu sáng khắp miền trời xa .
Khuê ly oán hận đêm dài,
Thâu canh tưởng nhớ đến người tình chung
Tắt đèn thương cảm ánh trăng,
Khoát vào tấm áo biết sương rơi dày .
Tặng người khó vớt trăng đầy,
Thôi đành vào mộng hẹn ngày gặp nhau
.
Diệu Tri vctd 16-04-2003 26-05-2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2011 06:58:32 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 13.04.2011 09:37:40
vctd 14
TÚC KIẾN ĐỨC GIANG
Mạnh Hạo Nhiên [689-740]
dttbt 272
宿建德江
孟浩然[689-740]
唐詩三百首[272]
移舟泊煙渚,
日暮客愁新.
野曠天低樹,
江清月近人.
phiên âm
Di chu bạc yên chữ,
Nhật mộ khách sầu tân .
Dã khoáng thiên đê thụ,
Giang thanh nguyệt cận nhân .

phỏng dịch
BAN ĐÊM Ở BẾN SÔNG KIẾN ĐỨC
Trên bến khói buộc thuyền,
Chiều tà nao nao buồn .
Đồng rộng trời sa thấp,
Sông trong trăng đến gần .
dth vctd 17-03-03 29-05-09

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 13.04.2011 09:50:03
cvctd b15
TRÚC LÝ QUÁN
Vương Duy 699-759
Đttbt 269
竹里館
王維[699-759]
唐詩三百首[269]
獨在幽篁裡,
彈琴復長嘯.
深林人不知,
明月來相照.
phiên âm
Độc toạ u hoàng lý,
Đàn cầm phục trường khiếu .
Thâm lâm nhân bất tri,
Minh nguyệt lai tương chiếu .
phỏng dịch
QUÁN TRÚC LÝ
Dưới bóng mát chòm tre,
Chơi đàn rồi huýt đài .
Giữa rừng sâu ai biết,
Trăng sáng soi lên người .
dth vctd 06-06-2009

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 24.08.2011 21:36:58

vctd b53
Khách Đến
客至
舍南舍北皆春水
但見群鷗日日來
花徑不曾缘客掃
蓬門今始為君開
盤餐巿遠無兼味
樽酒家貧只舊醅
肯與隣翁相對飮
隔 籬呼取盡餘盃
杜甫Nguyên tac Đỗ Phủ
Đường Thi Giám Thưởng Từ Điển trang 519

Thơ dịch TTS LNL
Thơ Đường Trần Trọng San tr 293
Đường Thi Tuyển Dịch Lê Nguyễn Lưu tr 677


Phiên âm


KHACH CHÍ


Xá nam xá bắc giai xuân thuỷ,
Đản kiến quần âu nhật nhật lai.
Hoa kính bất tằng duyên khách tảo.
Bồng môn kim thuỷ vị quân khai.
Bàn xan thị viễn vô kiêm vị,
Tôn tữu gia bần chỉ cựu phôi.
Khẳng dữ lân ông tương đối ẩm,
Cách ly hô thủ tận dư bôi.
Đỗ Phủ


Dịch thơ


KHÁCH ĐẾN


Bắc nam đôi ngã nước xuân đầy,
Chỉ thấy đàn âu ngày lại ngày
Chẳng quét đường hoa mời khách trước,
Mở then cửa cỏ đón người nay.
Chợ xa cơm nước đơn sơ dọn,
Nhà khó rượu phôi mộc mạc bày.
Ừ được láng giềng cùng đối ẩm,
Cách rào đòi cạn chén thừa ngay.


Diệu Tri dtprm 24-08-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2011 21:46:56 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 14.09.2011 17:50:04
Re:VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG
Monday, December 20, 2010 1:11 AM ( #2 )
vctđ

Trích từ dtphorùm2
có bài bổ sung của Cố Hương
từ quán thơ

Bài 2

GIANG NAM KHÚC
Lý Ích 749-827
DTTBT 288

江南曲
李益 [749-827]
唐詩三百首[288]

嫁得瞿塘賈,
朝朝誤誤妾期
早知潮友信
嫁與弄潮兒

phiên âm

Giá đắc Cồ đường cổ,
Triêu triêu ngộ thiếp kỳ .
Tảo tri triều hữu tín,
Giá dữ lộng triều nhi .

trích Từ điển Đường Thi Giám Thưởng
nxb Tân Thư Thượng hải tr 721


phỏng dịch

KHÚC GIANG NAM

Lấy lái buôn Cồ Đường
Ngày ngày lỗi ước thường,
Sớm biết triều đúng hẹn,
Lướt sóng kết duyên chàng.

dt hqv 22-03-03

Bổ sung
về Lý Ích của Cố Hương.
Bài trích từ Quán thơ

Giang Nam Khúc
Diệu Tri * đăng lúc 06:43:45 AM, Feb 06, 2011 * Số lần xem: 302
Hình ảnh #1

Giang Nam khúc6 vctd
Lý Ích
Cố Hương Feb 04, 2011

觀回軍三韻
行行上隴頭,
隴月暗悠悠。
萬里將軍沒,
回旌隴戍秋。
誰令嗚咽水,
重入故營流。

李益
http://www.xysa.com/quantangshi/t-282.htm

Bài 13

QUAN HỒI QUÂN TAM VẬN
Hành hành thượng Lũng Đầu ,
Lũng nguyệt ám du du 。
Vạn lý tướng quân một ,
Hồi tinh Lũng thú thu 。
Thùy lệnh ô yết thủy ,
Trùng nhập cố doanh lưu.

Lý Ích

Lũng Đầu : tên đất thuộc tỉnh Cam Túc , giáp giới với Tân Cương ,
nơi ngày xưa là vùng tranh chấp giữa tộc Hán và người Hồ .
Dịch :

XEM QUÂN VỀ BA VẦN
Quân tiến lên Lũng Đầu
Trăng Lũng mù khắp nơi
Vạn dặm tướng quân chết
Cờ hồi đóng Lũng thu
Ai làm nước u uất
Chảy ngược vào doanh xưa
Cố Hương Feb 03, 2011

7 vctd
長干行
憶妾深閨裡,
煙塵不曾識。
嫁與長干人,
沙頭候風色。
五月南風興,
思君下巴陵。
八月西風起,
想君發揚子。
去來悲如何,
見少離別多。
湘潭幾日到,
妾夢越風波。
昨夜狂風度,
吹折江頭樹。
渺渺暗無邊,
行人在何處。
好乘浮雲驄,
佳期蘭渚東。
鴛鴦綠浦上,
翡翠錦屏中。
自憐十五餘,
顏色桃花紅。
那作商人婦,
愁水復愁風。
李益
李益詩全集TRƯỜNG CAN HÀNH
Ức thiếp thâm khuê lý ,
Yên trần bất tằng thức .
Giá dữ Trường Can nhân ,
Sa đầu hậu phong sắc .
Ngũ nguyệt nam phong hưng ,
Tư quân hạ Ba Lăng .
Bát nguyệt tây phong khởi ,
Tưởng quân phát Dương Tử .
Khứ lai bi như hà ,
Kiến thiểu ly biệt đa .
Tương đàm kỷ nhật đáo ,
8 vctd
Thiếp mộng việt phong ba .
Tạc dạ cuồng phong độ ,
Xuy chiết giang đầu thụ .
Miểu miểu ám vô biên ,
Hành nhân tại hà xứ .
Hảo thừa phù vân thông ,
Giai kỳ lan chử đông .
Uyên ương lục phố thượng ,
Phỉ thúy cẩm bình trung .
Tự liên thập ngũ dư ,
Nhan sắc đào hoa hồng .
Na tác thương nhân phụ ,
Sầu thủy phục sầu phong .
Lý Ích
Lý Ích thi toàn tập

Bài hát Trường Can
Nhớ xưa còn tại thâm khuê
Việc đời thiếp đã chưa hề đa mang
Lấy chồng người đất Trường Can
Thường ra bãi đón thuyền chàng về thăm
Gió nam thổi suốt tháng năm
Nhớ như chàng đã xuống vùng Ba Lăng
Thu phong tháng tám giăng giăng
Chàng theo Dương Tử vượt ghềnh về đông
Đến đi thiếp vẫn buồn lòng
Bên nhau thì ít, chờ mong rất nhiều
Đầm Tương chàng ở bao chiều
Phong ba thiếp mộng vượt theo chân chàng
Đêm qua gió thổi vô vàn
Đầu sông cây gãy ngổn ngang tơi bời
Âm trầm mờ mịt khắp nơi
Người đi còn mãi cuối trời xa xăm
Thiếp thường mơ cưỡi ngựa thông
Hẹn nhau đến bãi lan mong gặp chàng
Uyên ương bến lục theo đàn
Từng đôi phỉ thuý rộn ràng bình phong
Thương vì tuổi quá mười lăm
Dung nhan như cánh đào hồng đang xuân
Kết duyên làm vợ thương nhân
Buồn thân chờ đợi nước sông gió bờ.

Phan Lang [Trích từ Thư Viện Toàn Cầu]


9 vctd

Lý Ích
Cố Hương Feb 03, 2011
汴河曲

汴水東流無限春,
隋家宮闕已成塵。
行人莫上長堤望,
風起楊花愁殺人。

李益
http://www.xysa.com/quantangshi/t-283.htm
Bài 66

Biện hà khúc

Biện thủy đông lưu vô hạn xuân ,
Tùy gia cung khuyết dĩ thành trần .
Hành nhân mạc thượng trường đê vọng ,
Phong khởi dương hoa sầu sát nhân .

Lý Ích

Dịch :

Bài ca sông Biện

Bao xuân sông Biện xuôi đông
Đã thành tro bụi những cung nhà Tuỳ
Lên đê vọng ngóng làm chi
Hoa dương lộng gió sầu bi chết người.

Phan Lang

Trích từ Thư Viện Toàn Cầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 07:44:09 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 14.09.2011 23:13:15
Re:VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG
vctđ Bái 3 Bài trích từ dtphorum2 có thêm phần bổ sung
Đăng U Châu đài ca
Trần Tử Ngang{651-702}
DTTBT 57
登幽洲台歌
陳子昂[651-702]
唐詩三百首[57]

前不見古人
後不見來者
念天地之俞悠悠
獨愴然而涕下
phiên âm
Tiền bất kiến cổ nhân,
Hậu bất kiến lai giả .
Niệm thiên địa chi du du,
Độc sảng nhiên nhi thế hạ .
BÀI CA LÊN ĐÀI U CHÂU
Nhìn trước chẳng thấy ai,
Trông sau vắng bóng người .
Ngẫm trời đất vô cùng,
Lòng bùi ngùi lệ rơi.
dth vctđ 17-03-2003
Bổ sung
Bài trích từ Sàimôn thi đàn
trang thơ dịch
Bàn thêm về bài " Đăng U Châu Đài ca " Cố Hương Dec 19, 2010
U Châu Đài hiện nay là Kế Bắc Lâu ở Bắc Kinh , trước đây thuộc nước
Yên thời Chiến Quốc. Thời đó vua nước Yên là Yên Chiêu Vương
muốn mời những người tài đức ra giúp nước nên cho xây U Châu Đài
( lúc ấy được gọi là Kim Đài ) cầu hiền ; sau đó nước Yên hùng mạnh .

Khi Trần Tử Ngang lên U Châu Đài , nhớ đến chuyện xưa thời minh
quân với thành ý cầu hiền sĩ , chạnh nghĩ đến hiện tại , tuy mình đang
mang một bầu nhiệt huyết nhưng chưa thể đem ra giúp vua giúp nước
được , người xưa thì không còn nữa , người nay và người sau cũng chẳng thấy ai ,
tuy có lòng trung quân ái quốc mà được xử dụng đúng mức .

Cho nên chỉ có một mình đứng trên đài , trời đất mang mang , lòng bỗng
u uẩn , nhiệt huyết bốc lên làm rơi nước mắt , đúng là hào khí của kẻ
trượng phu .......
Vài lời mạo muội
Trọng kính ,
cố hương
11


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 07:55:44 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 03.11.2011 10:16:42
B 53 TRIỆU THÔN HỒNG HẠNH
Bạch Cư Dị
TTS Thơ Đường 321頫村紅杏
白居易
趙村紅杏每年開
十五年中看幾回
七十三人難再到
今年来是別花来

Phiên âm
TRIỆU THÔN HỒNG HẠNH
Bạch Cư Dị
Triệu thôn hồng hănh mỗi niên khai,
Thập ngũ niên trung khán kỷ hồi.
Thất thập tam nhân nan tái đáo,
Kim niên lai thị biệt hoa lai.

Dịch thơ
HOA HẠNH ĐỎ XÓM TRIỆU

Hạnh đỏ xuân sang xóm Triệu đầy
Mười lăm năm mấy đô qua đây,
Bảy mươi ba tuổi khôn về lạị,
Giả biệt hoa nay đến chốn này.

Diệu Tri vctd vntq 03-11-2011


HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 16.11.2011 09:46:33
Bài 54 TH UC TƯỚNG
[ Đỗ Phủ]
Tham khảo bản chữ Hoa :TTS THƠ DƯỜNG trang 290
簫堯『中國詩苑』《全唐詩》卷二百二十六(私人公益全文免費下載


卷226_1 《蜀相(諸葛亮祠在昭烈廟西)》杜甫

丞相祠堂何處尋,錦官城外柏森森。
映階碧草自春色,隔葉黃鸝空好音。
三顧頻煩天下計,兩朝開濟老臣心。
出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟。
Phiên âm
THỤC TƯỚNG
Thừa tướng từ đường hà xứ tầm,
Cẩm Quan thành ngoại bách sâm sâm.
Ánh giai bích thảo tự xuân sắc.
Cách diệp hoàng ly không hảo âm.
Tam cố tần phiền thiên hạ kế ,
Lưỡng triều khai tế lão thần tâm.
Xuất sư vị tiệp thân tiên tử,
Trường sử anh hùng lệ mãn khâm.[ĐỗPhủ]

Dịch thơ
TƯỚNG THỤC
Từ đường thừa tướng chốn nào đây,
Ngoài Cẩm Quan hàng bách rậm dày.
Xuân thắm cỏ xanh rờn bậc cấp,
Giọng trong oanh rộn rã chòm cây.
Ba lần cầu kế bình thiên hạ
Hai chúa giúp mưu tận lão tài.
Thân sớm thác khi chưa thắng trận,
Lệ anh hùng thấm mãi xưa nay.
Diệu Tri 16-11-11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2011 08:57:00 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 23.11.2011 09:02:12
Bài 55 TIỂU HÀN THỰC CHU TRUNG TÁC
[ Đỗ Phủ]

Tham khảo bản chữ Hoa :
TTSan THƠ DƯỜNG trang 288
L N Lưu ĐƯỜNG THI TUYỂN DỊCH tậpmột trang 647
唐詩鋻赏辞典[598]

小寒食舟中作
佳晨强飮食猶寒 隱几蕭條帯鶴冠
春水船如天上坐 老年花似霧中看
娟娟戲蝶過閒幔 片片輕鷗下急湍
雲白山青萬餘里 愁看直北是長安
[ 杜甫]

Phiên âm
TIỂU HÀN THỰC CHU TRUNG TÁC

Giai thần cưỡng ẩm thực do hàn,
Ẩn kỷ tiêu điều đới hạc quan
Xuân thủy thuyền như thiên thượng toạ.
Lão niên hoa tự vụ trung khan.
Quyên quyên hý điệp quá nhàn mạn,
Phiến phiến khinh âu hạ cấp thoan
Vân bạch sơn thanh vạn dư lý
Sầu khan trực bắc thị Trường An,
[ Đỗ Phủ

Dịch thơ
LÀM TRÊN THUYỀN NGÀY TIỂU HÀN THỰC

GIAI THẦN món nguội gượng nhâm nhi,
Tựa ghế mũ lông hạc tả tơi.
Nước chở thuyền như trời thẳm nổi,
Già xem hoa tựa giữa mù rơi.
Xinh xinh bướm cợt buồm êm lướt,
Mảnh mảnh âu sà dòng xiết xuôi.
Mây trắng trời xanh muôn vạn dặm,
Tràng An cõi bắc vọng phương trời.
DiệuTri 16-11-11

Chú ý
Phần góp ý của Cố Hương

Giai thần cưỡng ẩm thực do hàn
Tiểu hàn thực : sau ngàY Hàn thực một ngày... , Xưa gọi là GIAI THẦN 佳辰
như chữ GIAI THẦN mà Đỗ Phủ đã dùng ở câu thơ đầu tiên.
Cấm lửa 3 ngày vào tiết Hàn thực (tục xưa của người Tàu), kể từ Đông chí về
sau 105 ngày là ngày Hàn thực , cấm lửa ngày 104, 105 Và 106.
Sau ngày Tiểu hàn thực là Thanh minh.
Vì vậy uống rượu vào những ngày Hàn thực và Tiểu hàn thực được gọi là CƯỠNG ẨM ,
ăn đồ nguội gọi là THỰC DO HÀN như Đổ Phủ đã nói ở câu đầu.
Đến ngày Thanh minh , người ta đốt lửa nấu nướng trở lại , gọi là TÂN HỎA .
Có thể tham khảo từ trang :
小寒食的意思.含义.解释.汉语词典在线查询
小寒食解释和意思---词语

小寒食

词语名称: 小寒食
词语解释: 1.寒食的第二天。一说为前一天。唐杜甫有《小寒食舟中作》诗。
仇兆鳌题解:"《杜臆》:小寒食﹐注谓寒食前一日﹐误﹐盖寒食次日也。
《岁时记》:冬至后一百五日为寒食。据历在清明前二日。
广义注:禁火三日谓至后一百四日﹑五日﹑六日﹐乃知小寒食是六日﹐总在三日内﹐故云佳辰。
次日清明﹐始有新火﹐故食犹寒;禁火则酒亦寒﹐故云强饮。诗意甚明。"

Vài lời lạm bàn .

cố hương
Dịch thơ bài 2 luật trắc
LÀM TRÊN THUYỀN NGÀY TIỂU HÀN THỰC

CƯỠNG ẨM , GIAI TH ẦN,món nguội xơi ,
Mũ lông hạc rách ghế xiêu ngồi.
Sông nâng,thuyền tưởng chân trời nổi,
Già ngắm hoa dường giữa móc rơi.
Cánh bướm xinh đùa buồm rỗi lướt.
Mảnh âu nhẹ đáp nước tuôn xuôi.
Trời xanh mây trắng muôn ngàn dặm,
Bắc vọng Tràng An sầu muộn khơi.
DiệuTri 28-11-11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 05:58:36 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 30.11.2011 17:42:22
XUÂN VỌNG [ĐỖ PHỦ]

Bản tham khảo chữ Hoa TTSanTHƠ ĐƯỜNG [269]
LNLưu ĐƯỜNG THI TUYỂN DỊCH 600]
唐詩三百首 [150]
唐詩鋻赏辞典[453]

春望 [杜甫]

國破山河在 城春草木深
感時花濺淚 恨別鳥驚心
烽火連三月 家書抵萬金
白頭搔更短 渾欲不塍簪

XUÂN VỌNG [Đổ PHỦ]
Quôc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm thời hoa tiễn lệ,
Hận biệt điểu kinh tâm.
Phong hoả liên tam nguyệt,
Gia thư để vạn kim
Bạch đầu tao cánh đoản,
Hồn dục bất thăng trâm

D ịch th ơ
TRÔNG CẢNH MÙA XUÂN [ Đỗ Phủ]

Núi sông còn đó nước nhà tan,
Cây cỏ thành xuân rậm rạp tràn.
Hoa vấy lệ thương thời loạn lạc,
Chim kinh tâm hận nỗi lìa đàn.
Lửa binh ba tháng không hề dứt,
Thư tín ngàn vàng chẳng dễ sang.
Tóc bạc gải dầu càng thấy ngắn,
Cài trâm lổm chổm, chợt buồn lan.

Diệu Tri vctdtq30-11-11<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 05:53:23 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 02.12.2011 08:24:39
Bài 56
VỊNH HOÀI CỔ TÍCH NGŨ THỦ[kỳ tam]
Đỗ Phủ

Bản tham khảo chữ Hoa TTSan THƠ ĐƯỜNG [282]
LNLưu ĐƯỜNG THI TUYỂN DỊCH [696]
唐詩鋻赏辞典[577]
咏怀古迹五首[其三]

群山萬壑赴荆門 生長明妃尙有村
一去紫臺連朔漠 獨留青塚向黄昏
畫圖省識春風面 鐶珮空歸月下魂
千載琵琶作胡語 分明怨恨曲中论
[ 杜甫]
VỊNH HOÀI CỔ TICH NGŨ THỦ [KỲ TAM]
Quần sơn vạn hác phó kinh môn
Sinh trưởng Minh Phi thượng hữu thôn,
Nhất khứ Tứ Đài liên sóc mạc
Độc lưu Thanh Trùng hướng hoàng hôn .
Hoạ đồ tỉnh thức xuân phong diện,
Hoàn bội không quy nguyệt hạ hồn,
Thiên tải tì bà tác Hồ ngữ,
Phân minh oán hận khúc trung luân.
Đỗ Phủ

Dịch thơ
VỊNH HOÀI CỔ TÍCH NĂM BÀI [BÀI 3]
[Vịnh thôn Chiêu Quân]

Núi khe trùng điệp đến Kinh Môn
Thôn cũ Minh Phi sinh trưởng còn.
Biệt Tử Đài cung liền bắc mạc
Lưu mồ xanh cỏ hướng hoàng hôn.
Chân dung chợt tỉnh yêu kiều vẻ,
Ngọc bội trăng soi áo não hồn.
Âm hưởng tì bà muôn thuở vọng,
Giọng Hồ bi thiết giải oan hờn.
Di ệu Tri 22-11-11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2011 11:29:15 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 11.12.2011 17:09:28
Bài 57 THU HỨNG kỳ 7
Đỗ Phủ
Sách tham khảo bản Hoa văn
唐詩鑑賞詞典571
TTSan THƠ ĐƯỜNG [283]
秋興八首其 七 [ 杜甫 ]
昆明池水漢時功 武帝旌旗在眼中
織女機絲虛夜月 石鲸鱗甲動秋風
波漂菰米沉雲黑 露冷蓮房墜粉紅
關塞極天惟鳥道 江湖满一漁翁

Phiên âm
THU HỨNG kỳ 7 [ Đỗ Phủ]

Côn Minh trì thuỷ Hán thời công,
Vũ dế tinh kỳ tại nhãn trung.
Chức nữ cơ ty hư dạ nguyệt,
Thạch kình lân giáp động thu phong.
Ba phiêu cô mễ trầm vân hắc,
Lộ lãnh liên phòng trụy phấn hồng.
Quan tái cực thiên duy điểu đạo,
Giang hồ mãn địa nhất ngư ông.

Dịch thơ
THU HỨNG k ỳ 7

Côn Minh lưu dấu Hán triều công,
Vũ đế ngọn cờ phất phới trông.
Chức nữ trăng soi khung cửi vắng,
Thạch kình vẩy động gió thu lồng.
Hạt cô mặt sóng chìm mây xám,
Đường lạnh nhụy sen rải phấn hồng..
Quan ải đường chim duy nhất đến,
Sông hồ đầy đất một ngư ông.

Diệu Tri vct đ 04-12-2011

Thu Hứng kỳ 7 (Đỗ Phủ )
Diệu Tri * đăng lúc 11:51:05 AM, Jan 29, 2012

CẢM ĐỀ THU HỨNG [kỳ 7]
Đổ Phủ
Kg Cố Hương thay lời cảm tạ

Côn Minh phơi phới gió tung cờ,
Uy vũ Hán thời thoảng giấc mơ.
Vắng lặng trăng soi mờ tượng đá,
Đen sì mây phủ tối lòng hồ.
Chinh nam thuỷ bộ chôn thây lính,
Phạt bắc núi khe kết trận đồ.
Hoang phế ưu tư lòng Tử Mỹ,
Biển đông sóng hận quyện tình thơ.

Diệu Tri ttmx 31-01=2012
09 tháng giêng Nhâm Thìn


Ý kiến bạn đọc

Cảm Ơn
hoangdieutri Jan 29, 2012

CÁM ƠN
Như món quà quý đầu xuân.Diệu Tri trân trọng,hân hạnh tiếp nhận lời bàn của Cố Hương tiên sinh.
Xin được chia xẻ lời vàng cùng bạn đọc khi có điều kiện xuất bản tuyển tập Vào Cõi Thơ Đường.
Đa tạ.Đa tạ.
30-01-2012
Hoàng Diệu Tri

Thu hứng
Cố Hương Jan 29, 2012
Một vài Ý kiến về bài thơ này của Đỗ Phủ :


Côn Minh trì : hồ Côn Minh ở phía nam Trường An.
Sở dĩ hồ này có tên Côn Minh vì vào thời Hán Vũ Đế , vua Hán muốn bang giao và thu phục nước Côn Minh 昆明国 ở Vân Nam làm chư hầu nhưng nước này không chịu nên vua Hán , Vào năm 120 trước Công Nguyên( niên hiệu Nguyên Tiềm thứ 3 元狩三年) cho đào sâu trủng thấp phía nam Trường An làm hồ luyện binh , lấy tên là hồ Côn Minh( Côn Minh trì ) . Nước Côn Minh còn có tên là Việt QuY 越巂, cũng là một trong Bách Việt.

Chức Nữ : tức tượng Chức Nữ trên bờ phía tây hồ Côn Minh, còn được gọi là Thạch Bà 石婆.
Hồ Côn Minh có 2 tượng làm bằng đá : Chức Nữ phía bờ tây , Khiên Ngưu bờ đông.

Thạch kình : giữa hồ có thạch kình , tức tượng cá kình làm bằng đá.

Câu thứ 5 :

Ba phiêu cô mễ trầm vân hắc.

có nghĩa khi gió thổi , những cây cô mễ( một loại ngũ cốc thường mọc ở ao , khe , hồ có hột màu đen ) như một đám mây đen sà xuống mặt hồ- chỉ cảnh hoang vắng của hồ Côn Minh , đời nhà Hán thì rầm rộ như thế nhưng đến đời nhà Đường thì vắng vẻ hoang phế.

Câu thứ 6 :

Lộ lãnh liên phòng trụy phấn hồng

có nghĩa sương móc lạnh ( vào cuối thu sang đông ) làm cho hoa sen úa héo
rủ xuống đài sen (hoa rụng sẽ đơm hột ).
Câu này cũng chỉ cảnh tàn úa của hoa sen , cảnh vắng lặng của hồ Côn Minh ít người qua lại.

Câu chót : Là một ngư ông lưu lạc khắp sông hồ ( trên mặt đất)

Bài thơ này khi nhắc đến sự thịnh trị của đời Hán Vũ Đế , tác giả muốn khêu lên cảnh tàn tạ của hồ Côn Minh triều đại nhà Đường. Đời Đường , hồ Côn Minh gần như bỏ hoang , nước hồ cạn kiệt ; sau đến đời Tống biến thành ruộng bãi. Khi nói về công sức đời Hán đánh nước Côn Minh , tác giả cũng muốn nhắc đến sự thua trận của đời Đường HuYền Tông khi sai LÝ Mật đánh Nam Chiếu( cũng ở Vân Nam ). Quân lính nhà Đường chết trận đến cả vạn người , có những mồ chôn tập thể gọi là VẠN NHÂN TRỦNG .

Đời Hán , tinh kỲ bay phất phới trên hồ ,binh thuYền nhộn nhịp mà nay chỉ còn tượng đá Chức Nữ hoang vắng dưới trăng suông , trên hồ cô đơn cá kình bằng đá , gió thu thổi rung rinh những vảy.

Hồ đã cạn , chỉ còn những đám cô mễ mọc hoang , phơi hột đen như những đám mây vẩn đục .......

Tác giả nói lên tấm lòng hoài cổ : thời xưa thính trị , thời nay suy tàn .

Nhiều người cho thơ Đổ Phủ hay, tuy nhiên theo thiển Ý thơ Đổ Phủ quá nhiều điển tích , rất khó lòng cho người đọc, dễ làm người đọc chán nản không muốn tiếp tục.

Vài dòng lạm bàn.

Trọng kính ,
cố hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 17:26:31 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
RE: Vào Cõi Thơ Đường - 14.01.2012 08:54:26


vctđ Bài 5

LỘC TRẠI
Vương Duy
ĐTGTTD tr176

鹿寨
王維[699-759]唐詩鑑賞詞典[176]

空山不見人,
但聞人語晌 .
返景入深林,
服照青台上 .

Phiên âm
Không sơn bất kiến nhân,
Đản văn nhân ngữ hưởng,
Phản cảnh nhập thâm lâm,
Phục chiếu thanh đài thượng .

Phỏng dịch

TRẠI HƯƠU
Núi vắng có ai đâu,
Chỉ nghe vọng tiếng người.
Nắng chiếu vào rừng sâu,
Màn rêu xanh biếc soi.

dth vctđ 12-05-2009


Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 31 bài trong đề mục