Tìm thơ

Tác giả Bài
tuanh1211
  • Số bài : 13
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.10.2007
Tìm thơ - 24.02.2011 09:35:30
Xưa kia có một con tàu nhỏ
NÓ chưa hề lướt sóng ra khơi...
Này hỡi những chàng thuỷ thủ
Đang xông pha trên ngọn sóng cao vời

Bài này chỉ thế này hay là dài hơn các bác
Có đương đầu với gió bão mới biết sức mạnh của dông tố.Muốn hiểu mình tường tận phải có lúc cô đơn