lang thang
Shirovn 02.03.2011 15:19:47 (permalink)
- Mình là lính mới tò te ... mới cua được con D90 cùi hí hoáy chụp thử ... mong anh chị em chỉ giáo./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 15:51:53 bởi Shirovn >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9