lang thang

Tác giả Bài
Shirovn
  • Số bài : 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2011
lang thang - 02.03.2011 15:19:47
- Mình là lính mới tò te ... mới cua được con D90 cùi hí hoáy chụp thử ... mong anh chị em chỉ giáo./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 15:51:53 bởi Shirovn >