Ông Đồ Già - thơ Vũ Đình Liên

Tác giả Bài
Ct.Ly
  • Số bài : 22719
  • Điểm thưởng : 0
Ông Đồ Già - thơ Vũ Đình Liên - 07.05.2011 22:41:26
Ông Đồ Già

Thơ: Vũ Đình Liêm

Diễm ngâm: Hoàng Oanh