Chân dung Black & White
DuyMy 25.05.2011 17:58:09 (permalink)
Vài ảnh shot với Canon 50D :


1
Vô định2
Đôn hậu
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9