Trịnh Công Sơn - Thơ Trần vũ Long

Tác giả Bài
Bim Bim
  • Số bài : 125
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
Trịnh Công Sơn - Thơ Trần vũ Long - 05.07.2011 20:11:40
Trịnh Công Sơn
 
Lênh đênh bẩy nổi ba chìm
Dong chơi một kiếp đi tìm hư vô
Lời thề khắc khoải héo khô
Buồn vui được mất tựa hồ chiêm bao
Tình trong đất thấp trời cao
Ngàn năm câu hát ai nào thấu trăng


Trần Vũ Long

Có người yêu thì đau khổ. Có người yêu thì hạnh phúc. Nhưng đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn được yêu.