Áo đá - Thơ Trần Vũ Long

Tác giả Bài
Bim Bim
  • Số bài : 125
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
Áo đá - Thơ Trần Vũ Long - 05.07.2011 20:40:20
Áo đá
 
 
Đồng Văn
Trùng trùng mùa cúc đá
Trời sinh Em sau một trận mưa rào
 
Đồng Văn
Lác đác người
Như mầm xanh nứt ra từ cúc đá
 
Đồng Văn
Đá quây quần như xóm như làng
Người héo người tươi lẫn chìm nét đá
 
Đồng Văn
Đá trù phú no
Dựng chân người đứng thẳng
Ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác ráng chiều
 
Người Đồng Văn
Như cọc tiêu Tổ quốc
Giữ cho quê hương
                               đá
                                       đá
                                                đá
                                                       trập trùng
 
Ôi những con người nứt ra từ mùa hoa cúc đá
Mùa hoa tam giác mạch
Hồn nhiên xanh.


Trần Vũ Long

Có người yêu thì đau khổ. Có người yêu thì hạnh phúc. Nhưng đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn được yêu.