Ngủ đi tôi ơi - Thơ Trần Vũ Long

Tác giả Bài
Bim Bim
  • Số bài : 125
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.04.2008
  • Nơi: Hà Nội
Ngủ đi tôi ơi - Thơ Trần Vũ Long - 05.07.2011 21:22:49
 
Ngủ đi tôi ơi
 
 
Hít thật sâu
ngủ đi
quên chuyện kẻ đánh bom
kẻ đêm qua lén để rác cửa nhà mình
thế giới lớn lao và điều nhỏ nhặt
giống nhau
 
Hít thật sâu
ngủ đi tôi ơi
sao nhớ em bé hát rong trên phố
tiếng hát như nhát cắt
ai thấu phận nghèo giọng hát em trong veo
 
Hít thật sâu
ngủ đi
quên những lời trong ngày đã gặp
lời cao sang
đường mật
lời gièm pha
đố kị
hiếu kì
 
Hít thật sâu
ngủ đi tôi ơi
mai thức dậy vẫn gặp ngày hôm trước
vẫn thở bầu không khí cũ
 
Hít thật sâu
ngủ đi tôi ơi
tìm một giấc mơ
tìm một niềm tin
tìm trong cái phải quên

phải nhớ.
 

Trần
Ngủ đi tôi ơi


Hít thật sâu
ngủ đi
quên chuyện kẻ đánh bom
kẻ đêm qua lén để rác cửa nhà mình
thế giới lớn lao và điều nhỏ nhặt
giống nhau

Hít thật sâu
ngủ đi tôi ơi
sao nhớ em bé hát rong trên phố
tiếng hát như nhát cắt
ai thấu phận nghèo giọng hát em trong veo

Hít thật sâu
ngủ đi
quên những lời trong ngày đã gặp
lời cao sang
đường mật
lời gièm pha
đố kị
hiếu kì

Hít thật sâu
ngủ đi tôi ơi
mai thức dậy vẫn gặp ngày hôm trước
vẫn thở bầu không khí cũ

Hít thật sâu
ngủ đi tôi ơi
tìm một giấc mơ
tìm một niềm tin
tìm trong cái phải quên

phải nhớ.

Trần Vũ Long
Có người yêu thì đau khổ. Có người yêu thì hạnh phúc. Nhưng đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn được yêu.