Chén Rượu Vô Thường - Thơ Đinh Lang - Hoàng Đức Tâm diễn ngâm

Tác giả Bài
Ct.Ly
  • Số bài : 22720
  • Điểm thưởng : 0
Chén Rượu Vô Thường - Thơ Đinh Lang - Hoàng Đức Tâm diễn ngâm - 17.07.2011 05:16:14
Chén Rượu Vô Thường
 Thơ Đinh Lang
 Hoàng Đức Tâm diễn ngâm